18 december 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde
Dec
18
8:00 PM20:00

18 december 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde

Op maandag 18 december 20:00 - 22:00 uur vergadert het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café Eik en Linde. Op de agenda staan onder meer:

 • stand van zaken nieuwbouw Sint jacob
 • ontwikkelingen Holocaust Namenmonument en Monument vanJoodse Erkentelijkheid
 • Herinrichting Plantage Middenlaan e.o.
 • Concept-Gebiedpalan 2018 Centrum oost.

Lees hier de complete agenda

View Event →
20 december 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Dec
20
8:00 PM20:00

20 december 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 20 december 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.  Op de agenda staat onder meer de dodelijke schietpartij op de Kttenburgerkade en het voorstel om een werkgroep Spoorplannen te vormen in verband met de plannen van Prorail voor een fly-over op emplacement Dijksgracht, intensivering en snelheidsverhoging treinverkeer, met als inzet geluidsschermen langs het spoor. We sluiten af met een kerstborrel. Lees hier de complete agenda.

View Event →
22 januari 20:00 u Buurtconferentie Plantage Weesperbuurt in de Dokzaal
Jan
22
8:00 PM20:00

22 januari 20:00 u Buurtconferentie Plantage Weesperbuurt in de Dokzaal

Op  maandag 22 januari 20:00 uur organiseert de Plantage Weesperbuurt Vereniging de Buurtconferentie Plantage Weesperbuurt in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8.

Buurtbewoners kunnen dan met kandidaten van politieke partijen voor de gemeenteraad en voor de stadsdeelcommissie in gesprek gaan over hun wensen voor de buurt. Nadat voor de pauze de wensen zijn geinventariseerd, wordt de politici daarna onder leiding van een professionele gespreksleider gevraagd wat zij met die wensen denken te doen.

Bewoners  kunnen zich aanmelden via penningmeester@plantageweesperbuurt.nl . Deelname is gratis.

View Event →

27 november 20:15 u Thema-avond BO 1018 over nieuw bestuurlijk stelsel
Nov
27
8:15 PM20:15

27 november 20:15 u Thema-avond BO 1018 over nieuw bestuurlijk stelsel

Op maandag 27 november 20:15 uur organiseert Buurtorganisatie 1018 een thema-avond in De Witte Boei over de wijziging van het bestuurlijks stelsel na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daar wordt uitgelegd wat het nieuwe stelsel met gekozen adviesraden per stadsdeel inhoudt. Ook wordt de procedure oom mee te doen met de kandidaatstelling voor de verkiezingen toegelicht.

Na de pauze wordt besproken wat er nog gedaan kan worden om de komende jaren de positie van bewoners in de gemeentelijke besluitvorming te versterken.

Alle buurtbewoners zijn welkom.  
Aanmelden wordt op prijs gesteld via: info@buurtorganisatie1018.nl

Na de afronding rond 22:15 uur is er gelegenheid om met elkaar nog wat te drinken.

Lees meer over de stelselwijzigiging in onderstaande documenten (aanklikken om te openen)::

View Event →
23 november 19:30 overleg over Plukbos achter 2e Wittenburgerdwarsstraat
Nov
23
7:30 PM19:30

23 november 19:30 overleg over Plukbos achter 2e Wittenburgerdwarsstraat

Donderdag 23 november 19:30 uur geeft de Werkgroep Plukbos in Buurthuis De Witte Boei een toelichting op haar plan voor het grasveld tussen de 2e Wittenburgerswarsstraat en de Jacob Burggraafstraat. De werkgroep bestaat uit buurtbewoners. De werkgroep wil het grasveld een prettiger aanzicht geven dan alleen een hondenuitlaatplek.  Het  idee is om laantjes te maken van lage bomen en struiken met liefst eetbare vruchten, rekening houdend met zichtlijnen ten behoeve van de zon en de veiligheidsbeleving. De werkgroep heeft enkele ontwerpemn gemaakt die ze graag met de omwonenden wil doornemen, want de werkgroep wil de meningen en ideeen van de bewoners betrekken bij het uiteindelijke ontwerp. Dat zal uiteindelijk bij de gemeente worden ingediend. De gemeente heeft al een eerste toezegging gedaan om dit te terrein te mogen aanpakken.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een drankje te drinken.

Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. U kunt die mailen naar plukbos@hotmail.com 

Lees hier de flyer  en hier de tekening

View Event →
21 november 11:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei
Nov
21
11:30 AM11:30

21 november 11:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op dinsdag 21 november 11:30 – 12:30 u is er weer Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in buurthuis De Witte Boei.

Iedereen kan binnenlopen met vragen, klachten of suggesties over de woon- en leefomgeving op de Oostelijke Eilanden en Kadijken.

Speciaal onderwerp is deze keer welke voorkeur we hebben bij de keuze uit twee varianten voor de nieuwe sporenindeling die ProRail de komende jaren gaat realiseren in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor. Vóór 27 november moeten we dat aan ProRail laten weten.

View Event →
14 november 19:00 u info-inloopavond locatie Overloopplantsoen voor Joods monument
Nov
14
7:00 PM19:00

14 november 19:00 u info-inloopavond locatie Overloopplantsoen voor Joods monument

In verband met de locatiekeuze van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat, moet het Monument vanJoodse Erkentelijkheid dat daar nu staat worden verplaatst. De gemeente stelt nu plaatsing aan de rand van het Overloopplantsoen voor bij de Nieuwe Keizersgracht.

Op dinsdag 14 november 19:00 - 21:30 uur organiseert stadsdeel Centrum hierover een informatie-inloopavond van 19:00 - 20:30 uur in de Hoftuin, Nieuwe Herengraacht 18.

Uit de uitnodigingsbrief wordt duidelijk dat het hier niet om inspraak gaat, want er vindt geen overleg plaats. Er zijn ambtenaren aanwezig om individuele vragen te beantwoorden. Ook worden de vervolgstappen in de procedure uitgelegd.

View Event →
6 november 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde
Nov
6
8:00 PM20:00

6 november 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde

Op maandag 6 november 20:00 - 22:00 uur vergadert het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café Eik en Linde. Op de agenda onder meer:

 • Stand van zaken bezwaren tegen nieuwbouwplannen Sint Jacob en behandling in Bestuurscommissie 7 november
 • Stand van zaken herinrichting Plantage Middenlaan
 • Stand van zaken Namenmonument, o.a. vergunningaanvraag kap 24 bomen.

Lees hier de volledige agenda.

View Event →
1 november 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Nov
1
8:00 PM20:00

1 november 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 1 november20 september 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.  

Speciaal onderwerp is de nieuwbouw op Oostenburg-Noord. Hier worden 1500 woningen en een hotel gebouwd. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord laat de plannen zien en geeft daarbij aandachts- en kritiekpunten voor discussie. Alle omwonenden zijn welkom.

Andere onderwerpen: standpuntbepaling planvorming Marineterrein en geluidshinder spoor.

Lees hier de complete agenda.

View Event →
18 oktober 20:00 u 'Zon op het Dok' voorlichting zonnepanelen Entrepotdok
Oct
18
8:00 PM20:00

18 oktober 20:00 u 'Zon op het Dok' voorlichting zonnepanelen Entrepotdok

Op woensdag 18 oktober 20:00 - 22:00 uur organiseert de Initiatiefgroep 'Zon op het Dok' in Buurthuis De Witte Boei (Kleine Wittenburgerstraat 201) een voorlichtingsavond voor alle bewoners van het Entrepotdok over de steeds concreter wordende plannen voor zonnepanelen op het Entrepotdok. Wat levert het op? Hoe kan ik meedoen? Dat wordt uitgelegd door Eric de Lange van 'Zon op Nederland', die door heel Nedrland bewonersprojecten met zonnepanelen op daken realiseert.
Lees meer op www.zonophetdok.nl en facebook.com/zonophetdok

Bewoners van het Entrepotdok kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via zonophetdok@gmail.com 

View Event →
4 oktober 16:30 u Openingsfeest vernieuwde buurthuis De Witte Boei
Oct
4
4:30 PM16:30

4 oktober 16:30 u Openingsfeest vernieuwde buurthuis De Witte Boei

Op woensdag 4 oktober 16:30 - 19:00 uur organiseert Buurthuis De Witte Boei een buurtfeest om te vieren dat de verbouwing succesvol is afgerond. Het buurthuis kan hierdoor nog beter als huiskamer van de buurt functioneren; het is gezelliger geworden. Ook zijn er door de verbouwing betere mogelijkheden voor bijeenkomsten.

Portefeuillehouder Roeland Rengeling van stadsdeel Centrum zal de officiele opening verrichten. Daarna zijn er diverse activiteiten en optredens, o.a. Trio Chakara Band, Jos Zandvliet, Kickboxen, Mindfullness, Havenkoor, schmincken. En een hapje en een drankje.

Alle buurtbewoners zijn van harte welkom..

View Event →
3 oktober 20:00 u Gesprek met GL-gemeenteraadslid Jorrit Nuijens over Marineterrein
Oct
3
8:00 PM20:00

3 oktober 20:00 u Gesprek met GL-gemeenteraadslid Jorrit Nuijens over Marineterrein

Het Platform Kattenburg-Marineterrein organiseert op dinsdag 3 oktober 20:00 uur In buurthuis De Witte Boei een bijeenkomst met GroenLinks gemeenteraadslid Jorrit Nuijens naar aanleiding van zijn initiatiefvoorstel voor het Marineterrein 'Nieuw Kattenburg. Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad'. Jorrit Nuijens lanceerde dit initiatiatiefvoorstel op 11 juli, nog voordat het College van B&W met zijn principebesluit voor het Marineterrein kwam. Dat is nu in de inspraak.en daarom organissert het Platform Kattenburg/Marineterrein dit gesprek.

GroenLinks pleit voor een sturende overheid die tegengas geeft aan de marktontwikkeling. De gemeente moet zich sterk maken voor de functies die in de binnenstad het meest onder druk staan: groene verblijfsruimte, niet-commerciële creatieve en maatschappelijke ruimte en betaalbare woonruimte. Het is niet aannemelijk dat de gemeente in het Centrum, of zelfs binnen de Ring, ooit nog de kans zal hebben om op enige schaal groene of creatieve ruimte en betaalbare woonruimte toe te voegen.

Lees hier meer over dit initiatiefvoorstel in ons eerdere nieuwsbericht of lees hier het complete initiatiefvoorstel.

View Event →
Foto-expo Het Gezicht van 1018 30 september t/m 15 oktober
Sep
30
to Oct 15

Foto-expo Het Gezicht van 1018 30 september t/m 15 oktober

Twee jaar lang fotografeerde Maria Heijdendael buurtgenoten voor het interactieve fotoproject Het Gezicht van 1018. Geholpen door de buurt ging ze de uitdaging aan om 1018 portretten in postcode 1018 te maken. Alle 1018 portretten zijn nu van 30 september tot en met 15 oktober 2017 te zien in een kilometerslange tentoonstelling langs de grote straten van Amsterdam Centrum-Oost: De route looopt langs Czaar Peterstraat, Sarphatistraat, Roetersstraat, Amstel, Weesperstraat, Nieuwe Kerkstraat, Plantage Park- en Kerklaan, Entrepotdok, Hoogte en Laagte Kadijk, Kadijksplein, het Marineterrein en de Katten-, Wittenburger- en Oostenburgergracht.

Van postbode tot haringman, van jong tot oud, van dakloze tot directeur, iedereen ging op de foto en werd geïnterviewd. Allemaal samen vormen ze Het Gezicht van 1018. Fotograaf Maria Heijdendael is nieuwsgierig naar mensen in de buurt. 'Ik vind het jammer dat je niet meer weet wie er in je straat wonen en we elkaar op straat niet meer gedag zeggen. Daar wilde ik verandering in brengen met de portretten. Uit de reacties maak ik op dat heel veel geportretteerden hun Amsterdamse buurt nog meer zijn gaan waarderen’.

Op zaterdag 30 september is de opening van de tentoonstelling in Bar Czaar, Czaar Peterstraat 281. Om 16:00 uur vertrekt vandaar de wandel- en fietstocht langs alle straten met de 1018 portretten. Het einde van de tocht is weer bij Bar Czaar, circa. 17:30 uur, alwaar nagepraat kan worden. 

Alle 1018 foto's zijn te zien op http://hetgezichtvanamsterdam.nl/1018/ Je kunt daar zoeken op voornaam. Geportretteerden kunnen tegen een vergoeding van €10 de posterprint na afloop van de tentoonstelling ophalen. Laat via deze link weten als je hier gebruik van wilt maken.

View Event →
26 september 19:30 u Rondleiding door Stadgenoot en toelichting plannen voormalig Storkterrein Oostenburg
Sep
26
7:30 PM19:30

26 september 19:30 u Rondleiding door Stadgenoot en toelichting plannen voormalig Storkterrein Oostenburg

Op dinsdagavond 26 september organiseert woningcorporatie Stadgenoot een rondleiding over het voormalige Storkterrein op Oostenburg-Noord om een indruk te geven van de ontwikkelingen op het terrein. Hier komen uiteindelijk 1500 woningen en een hotel met 300 kamers. U kunt ook een kijkje nemen in de monumenmtale Werkspoorhal, waarvoor een nieuwe functie wordt gezocht.

De avond wordt afgesloten met een drankje in het INIT-gebouw 

DATUM    dinsdag 26 september
TIJD        19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
LOCATIE  Entree INIT-gebouw; Jacob Bontiusplaats 9

AANMELDEN via website www.oostenburg.nl 

View Event →
Burendag zondag 24 september vanaf 12:00 uur
Sep
24
12:01 PM12:01

Burendag zondag 24 september vanaf 12:00 uur

Op zondag 24 september is het weer Burendag: een gezellige dag waarop buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Vanaf 12 uur kunt u tegen een kleine vergoeding aanschuiven bij een uitgebreide brunch in Buurthuis De Witte Boei en vanaf 14 uur gaat het middagprogramma van start met bingo, dance workshop, schilderen, panna voetbal, oud Hollandse spelletjes en een talenten show voor jong & oud, poëzie voorlezen. Er zullen rappers optreden en er is een DJ. De dag zal worden afgesloten met een barbecue, vanaf 17 uur. 

View Event →
22 september 17:30 u Oosterkerk: opening tentoonstelling kunstenaarsvereniging Sint Lucas
Sep
22
5:00 PM17:00

22 september 17:30 u Oosterkerk: opening tentoonstelling kunstenaarsvereniging Sint Lucas

Veertien leden van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas exposeren nieuw werk in de Oosterkerk met het thema 'beweging'. Tijdens de opening op vrijdag 22 september zingt mezzo-sopraan Alison Metternich liederen uit Carmen en werk van Frank Sinatra. 

Opening: vrijdag 22 september 17:00-19:30 uur
Verder geopend op: 
-zaterdag 23 september 12:00-18:00 uur
-zondag 24 september 13:00-18:00 uur

View Event →
20 september 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Sep
20
8:00 PM20:00

20 september 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 20 september 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgertsraat 201. .

Het oorspronkelijk op 13 september geplande Eilandenoverleg is een week opgeschoven naar woensdag 20 september om het mogelijk te maken dat leden van het ambtelijke Gebiedsteam Centrum-Oost aanwezig kunnen zijn. We spreken dan met hen over een notitie van het Eilandenoverleg over de communicatie met het stadsdeel en over de plannen van het stadsdeel voor 2018 en de input van Het Eilandenoverleg daarvoor. 

Verder staan op de agenda het Principebesluit Marineterrein en de inspraakreactie van Buurtorganisatie 1018 over wijzigingen van het Bestuurlijk stelsel.

Lees  hier de volledige agenda.

View Event →
19 september 15:30 u Themabijeenkomst ouderenhuisvesting in 1018
Sep
19
3:30 PM15:30

19 september 15:30 u Themabijeenkomst ouderenhuisvesting in 1018

Op dinsdag 19 september 's middags 15:30 uur organiseert Buurtorganisatie 1018 een themabijeenkomst over ouderenhuisvesting in eigen buurt.
Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 65-plussers in postcodegebied 1018 om aan een (meer) geschikte woning te komen?
Eddy Bleeker van team Centrum van !WOON legt dit uit.

Over circa twee jaar worden 90 ouderenwoningen in de sociale huur opgeleverd op het voormalige Stork-terrein op Oostenburg. Ze moeten nog ontworpen worden. Williëtte van Arendonk en Willeke Drevijn, medewerkers van woningcorporatie Stadgenoot, geven een toelichting van de stand van zaken van de planvorming. Welke kansen biedt dit voor buurtbewoners?

Bewonerscoöperatie Noorderzon krijgt de kans om circa 25 nieuwe ouderenwoningen op Oostenburg-Noord te huren en wil ook collectieve voorzieningen tot stand brengen. Bewoners uit postcodegebied 1018 krijgen een kans zich aan te sluiten.
Coöperatielid en voormalig Wijkcentrummedewerker Theo in ’t Ven zal hierover meer vertellen.

Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie.
Na afloop schenken we een drankje.

Alle 65-plussers uit postcodegebied 1018 zijn welkom!

 In verband met zaalopstelling en catering verzoeken wij om u aan te melden via info@buurtorganisatie1018.nl

View Event →
18 september 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde
Sep
18
8:00 PM20:00

18 september 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde

Op maandag 18 september 20:00 - 22:00 uur vergadert het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café Eik en Linde. Op de agenda onder meer:discussie over wijziging bestuurlijk stelsel en burgerparticipatie aan de hand van inspraakstuk Buurtorganisatie 1018 en  terugblik op de bespreking nieuwbouwplan Sint Jacob in de Bestuurscommissie,  

Lees hier de volledige agenda

View Event →
9 en 10 september Dichtersfestival Kattenburg Café Daan & Daan en Marineterrein
Sep
9
to Sep 10

9 en 10 september Dichtersfestival Kattenburg Café Daan & Daan en Marineterrein

Op zaterdag 9 en zondag 10 september kunnen Amsterdammers en bezoekers genieten van dichters, performers en muzikanten op en rond het Kattenburgerplein bij het Scheepvaartmuseum.

Het dichtersfestival Kattenburg is al jaren een groot succes door de laagdrempeligheid en de enorme diversiteit aan optredens. Sneldichter Kees Blokland maakt prachtige gedichten op verzoek, bij Neville Raven kunnen bezoekers een poëtisch portret laten tekenen, er is een workshop dichten door Vincent Heeren en veel muziek. Het terras van cafe Daan & Daan is de uitvalbasis op zondag voor verrassingstochten langs dichters en performers die optredenin de lommerrijke binnentuin en het Marinecomplex. Zondag 10 september wordt het festival aan het eind van de middag afgesloten met een optreden van de Amsterdamse muziekgroep Les Fleurs du Nord.

Zie voor het complete programma www.daanendaan.nl/

View Event →
8, 9 en 10 september Ontdekdagen Marineterrein
Sep
8
to Sep 10

8, 9 en 10 september Ontdekdagen Marineterrein

Met het principebesluit is de planvorming over de toekomst van het Marineterrein Amsterdam een stap verder gekomen. Lees hier het eerdere nieuwsbericht daarover op deze website. Op 8, 9 en 10 september 2017 kan iedereen komen kijken wat er nu gebeurt op het terrein en reageren op de plannen voor de toekomst.

In januari 2015 is de Voorwerf van het Marineterrein Amsterdam opengesteld voor publiek en sinds januari 2017 is daar Kade West bijgekomen. In de vrijgekomen gebouwen huizen inmiddels zo’n 30 innovatieve bedrijven en horecagelegenheden. Er gebeurt van alles op het terrein, maar voor de buitenwereld is dat niet altijd goed zichtbaar. Daarom gaan tijdens de Ontdekdagen alle deuren open en is er een bomvol programma georganiseerd waarbij vooral heel veel te doen is.  Zoals tech-workshops, testlabs, meet-ups voor makers en demonstraties van virtual reality. Daarnaast zijn er rondleidingen door gidsen en fitness workouts. Voor kinderen zijn er workshops en zelfs een speciaal kidslab. In de avond loopt het programma door met openluchtcinema en live muziek bij het TAB Festival.

De Ontdekdagen bieden ook alle gelegenheid om brandende vragen te stellen over de ontwikkelingen op het terrein. De Wittenburgerzaal – een ruimte direct naast de entree op Kattenburgerstraat 5 –  is de plek waar  je met vragen en opmerkingen over de planvorming terechtkunt. Dit kan overigens ook de hele maand september op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur.

De toegang tot de Ontdekdagen is geheel gratis. Voor enkele programmaonderdelen zoals de proeverijen wordt wel een bijdrage gevraagd.

Vrijdag 8 september: 17.00 – 23.00 uur: bezichtiging Smartroof 2.0 (groen dak), opening Bierfestival met bier van 15 brouwers, live muziek en 20:30 u buitenbios.

Zaterdag 9 september: 12.00 – 23.00 uur en zondag 12:00 - 20:00 uur: o.a. elk uur huiskamergesprekken over toekomst Marineterrein, theatervoorstelling de Vijf Variaties, rondleidingen, proeverijen, bierfestival met live muziek, workshops 3D-printen en Repair Café, voetbaltoernooi en sportieve spelletjes, kinderprogramma en archeologielezing.

Bekijk hier informatie over het bierfestival en lees het complete programma op https://www.marineterrein.nl/agenda/ontdekdagen-marineterrein-amsterdam/

 

View Event →
25 t/m 27 augustus Uitmarkt op Marineterrein en rond Oosterdok
Aug
25
to Aug 27

25 t/m 27 augustus Uitmarkt op Marineterrein en rond Oosterdok

 • Marineterrein en Oosterdok (map)
 • Google Calendar ICS

De Uitmarkt is  het grootste culturele evenement van Amsterdam en tevens de aftrap van het culturele seizoen. Dit jaar wordt de Uitmarkt voor de veertigste keer gehouden vanaf 25 tot 27 augustus 2017 en daarvoor is een bijzondere locatie gekozen:  rondom het Oosterdok en op het Marineterrein.

Jaarlijks bezoeken zo’n half miljoen mensen de optredens, concerten, orkesten, ensembles, cabaretiers,  tentoonstellingen en drama. Voor de doeners worden workshops, boekenmarkten en een informatiemarkt georganiseerd. De evenementen vinden buiten plaats en de toegang is gratis. De openingstijden zijn als volgt:

 • Vrijdag 25 augustus: 20.00 – 24.00 uur
 • Zaterdag 26 augustus: 11.00 – 24.00 uur
 • Zondag 27 augustus: 11.00 – 24.00 uur

Het programma per dag, per genre en per podium is te vinden op www.uitmarkt.nl/programma

View Event →
16 juli 14:00 u Plantage Weesperbuurtfeest in het Wertheimpark
Jul
16
2:00 PM14:00

16 juli 14:00 u Plantage Weesperbuurtfeest in het Wertheimpark

Op zondag 16 juli 14:00 - 18:00 uur vindt weer het jaarlijkse Plantage Weesperbuurtfeest plaats in het Wertheimpark. Toegang gratis.

Buurgenote Sanne Wallis de Vries presenteert het programma. er is veel swingende muziek, o.a. van Adam Bals en de Wereldhuis Fusion Band, maar ook klassieke muziek. Voor kinderen is er een kindercircuit en voor volwassenen de buurtquiz.. Daarnaast een kunstboulevard, presentaties van buurtgroepen en lekker eten en drinken.

Meer informatie over het programma op https://www.facebook.com/search/top/?q=plantage-weesperbuurtfeest%20zomer%202017 

View Event →
12 juli 19:30 inloopbijeenkomst stadsdeel Centrum over Zeeburgerpad
Jul
12
7:30 PM19:30

12 juli 19:30 inloopbijeenkomst stadsdeel Centrum over Zeeburgerpad

Op woensdag 12 juli 19:30 - 21:30 uur organiseert stadsdeel Centrum in Zeeburgerpad 1-3 een inloopavond over de ontwikkeling van het Zeeburgerpad. Het Zeeburgerpad gaat veranderen van een werkgebied naar een woon-werkgebied. Dat is echter niet mogelijk met het huidige bestemmingsplan dat voor de Oostelijke Eilanden geldt. Om nieuwe woningen toe te voegen en andere functies mogelijk te maken, moet een juridische regeling worden opgesteld, een zogeheten ruimtelijk en functioneel kader.

Het stadsdeel informeert u tijdens deze avond over de uitgangspunten voor het ruimtelijke kader, hoe deze uitgangspunten juridisch worden vastgelegd en wat de vervolgstappen zijn.

Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 15 september 2016, waar buurtbewoners de gelegenheid hadden om op de beoogde uitgangspunten te reageren.

Lees hier de uitnodigingsbrief van het stadsdeel.

View Event →
29 juni t/m 2 juli Buurtfestival 100 jaar Aardappeloproer
Jun
29
to Jul 2

29 juni t/m 2 juli Buurtfestival 100 jaar Aardappeloproer

 • Oostelijke Eilanden diverse locaties (map)
 • Google Calendar ICS

Vanaf donderdag 29 juni 17:00 uur tot zondagavond 2 juli wordt op de Oostelijke Eilanden een groot vierdaags festival gehouden om te vieren dat hier 100 jaar geleden het Aardappeloproer plaatsvond. Overdag en 's avonds zijn er op allerlei locaties vele activiteiten voor jong en oud. Alles gratis toegankelijk.

Zojuist is het definitieve programma bekend gemaakt. Lees of download het complete programma hier.

Een paar hoogtepunten:

 • Opening door Burgemeester Eberhard van der Laan (donderdag 17:00 u Oosterkerk)
 • De Wielerronde van Kattenburg (zondag 12:00 u Marineterrein; iedereen kan meedoen).
 • Pianoconcerten van Ivo Janssen op woonboot Janssenbeton.
 • Elke avond aardappelmaaltijden
 • Jongerenmuziek ‘’Rusteloos’’, van Maya Shanti in het Kromhout
 • Voorstelling ‘’Een mens is geen aardappel’’, van Cees Coldijk,
 • Schoolopera Pieper d’Amour, van Jos Zandvliet,
 • Pop-up galerie met historische buurtfoto’s
 • Eilandwandelingen
 • Open podium (vrijdag en zaterdag. Opgeven via info@aardappeloproer.nl)
 • Buurtpicknick op het Marineterrein (zondag 12:00 - 14:00 u)
 • Rondleidingen Werkspoormuseum (zondag 14:00, 15:00 en 17:00 uur)
 • En nog veel meer…

Zie voor alle informatie over het programma van dag tot dag  https://www.aardappeloproer.nl/programma/ en voor de geschiedenis van het Aardappeloproer https://www.aardappeloproer.nl/achtergronden/

View Event →
19 juni 20:30 u Lezing Militaire bijstand bij neerslaan Aardappeloproer 1917
Jun
19
8:30 PM20:30

19 juni 20:30 u Lezing Militaire bijstand bij neerslaan Aardappeloproer 1917

In het kader van de voorbereiding op het Aardappeloproer festival in juni/juli organiseert het festivalcomité op maandag 19 juni 20:30 uur in de Witte Boei een lezing 'Of geweld wordt gebruikt! Militaire bijstand bij hert neerslaan van het aardappeloproer van 1917' door Ronald van der Wal, Senior Juridisch Adviseur bij Politie Nederland

Toegang gratis.

View Event →
17 juni 18:00 u Buurtbarbecue Oranje Nassaukazerne
Jun
17
6:00 PM18:00

17 juni 18:00 u Buurtbarbecue Oranje Nassaukazerne

Op zaterdag 17 juni 2017 van 18.00 tot 22.00 uur organiseert de bewonerscommissie Oranje Nasaaukazerne een buurt-BBQ op het Wilhelmina Blombergplein. Deze BBQ is in jaren '50 en '60-stijl. Ramon gaat optreden en hij kan perfect Louis Armstrong nadoen.

Het is een american party. Neem je eigen vlees, salades of andere gerechten mee. 

View Event →
16 juni 11:30 u Wie is de snelste schoonmaker van Amsterdam?
Jun
16
11:30 AM11:30

16 juni 11:30 u Wie is de snelste schoonmaker van Amsterdam?

Op vrijdag 16 juni tussen 11:30 en 13:30 uur is er een kartrace op het parkeerterrein op Oostenburg-Noord (toegang einde Czaar Peterstraat) voor medewerkers van de Reiniging: wie is de snelste schoonmaker van Amsterdam?  Toegang gratis.

Organisatie door woningcorporatie Stadgenoot, die meer bekendheid wil geven aan deze woningbouwlocatie in ontwikkeling.

View Event →
12 juni 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) over herinrichting Plantage Middenlaan
Jun
12
8:00 PM20:00

12 juni 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) over herinrichting Plantage Middenlaan

Maandag 12 juni 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in de kantine van Swift, Plantage Parklaan 20A. Lees hier de complete agenda.

Hoofdonderwerp is de herinrichting van de Plantage Middenlaan. De verantwoordelijke ambtenaren zullen een toelichting geven op de ontwikkelde varianten en gaan daarover met de bewoners in gesprek. De varianten zijn beschreven in een tussenstandnotitie. Lees die hier.

View Event →