De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord is actief sinds november 2012, toen woningcorporatie Stadgenoot een ontwikkelingsvisie voor het voormalige Storkterrein lanceerde, ontworpen door stedenbouwkundig bureau Urhahn.

Zie voor alle plannen en documenten het dossier 'Planvorming Oostenburg Noord'.

 VOC-kade met torens van 42 meter (13 verdiepingen)

VOC-kade met torens van 42 meter (13 verdiepingen)

De Buurtwerkgroep heeft op 28 januari 2015 aan de hand van een grote maquette een toelichting gekregen op de stedenbouwkundige gevolgen van het bestemmingsplan van Tess Broekmans (Bureau Urhahn) en Albert Ravestein (Stadgenoot) en heeft daarna besproken wat de inzet van de Buurtwergroep zou moeten zijn in de zienswijzefase, die in de loop van maart startte. Zie het verslag van 28 januari met foto's van de maquette.

De volgende bijeenkomst van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord was op 1 april 2015 Lees hier de agenda en een update van de stand van zaken van het bestemmingsplan en de procedure voor de monumentenstatus van de Langhouthallen.

Op 6 mei 2015 vergaderde de Buurtwerkgroep over haar zienswijze. Op 11 mei 2015 was die klaar. Lees hier de uitgebreide zienswijze van de Buurtwerkgroep. 

Op de agenda van 10 mei 2015 stond de voorbereiding van de behandeling in de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum, en dus hoe de commissieleden te benaderen. Allengs werd duidelijk dat behandeling op 30 juni 2015 niet door zou gaan en op 25 augustus 2015 ook niet.  Er volgdse ruim een half jaar uitstel.

Intussen wilde de Buurtwerkgroep wel betrokken worden bij de voorbereiding van het eerste deelplan "Lijnbaan", dat tegen de Czaar Peterbuurt aanligt en bij de planvorming voor de openbare ruimte van het hele gebied. Op 23 september 2015 heeft de Buurtwerkgroep zich door Tess Broekmans van Bureau Urhahn en Ineke Harder, projectmanager bij het stadsdeel, laten informeren over de stand van zaken en de besluitvormingsprocedure. Lees hier het verslag van 23 september.

Zie voor de verdere gang van zaken het dossier Oostenburg-Noord op deze website.

 

AGENDA

 

 

NIEUWS