Dossier Kattenburg/Marineterrein

In 2018 zal de Marine het terrein verlaten en komt het dus in zijn geheel vrij. Ontwikkeling van het terrein is onlosmakelijk verbonden met de verdere ontwikkeling van Kattenburg. Keuzes voor de inrichting van het terrein hebben directe gevolgen voor de bewoners van Kattenburg (op het gebied van verkeer, infrastructuur, het soort activiteiten.

Voor de invulling van het Marineterrein kiest het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein voor een groene economie. Voor heel Kattenburg willen we: verduurzaming, door o.m. opwekking van energie (zonnecellen), opslag van energie, een betere waterhuishouding.

 Zie voor meer informatie de webpagina van het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein

Op 11 maart 2018 heeft het Buurtplatform een conferentie gehouden over de toekomst van het Marineterrein. Ter voorbereidng is het document  1 Kattenburg geschreven. De uitkomsten van de conferentie zijn in verkorte vorm gezonden naar stakeholders en politieke partijen. 

 

Voorwerf Marineterrein met rechtsboven in de hoek Pension Homeland

 Fietsroute Marineterrein na opening Commandantsbrug over de Dijksgracht 11 januari 2016. Het rode gebied is nog niet openbaar toegankelijk.

Fietsroute Marineterrein na opening Commandantsbrug over de Dijksgracht 11 januari 2016. Het rode gebied is nog niet openbaar toegankelijk.

 Voorwerf tijdens de open dag op 21 maart 2015

Voorwerf tijdens de open dag op 21 maart 2015

 Longroom, voormalige kantine voor onderofficieren. In augustus 2015 is hier Pension Homeland van start gegaan. In september startte ook de hotelfunctie.

Longroom, voormalige kantine voor onderofficieren. In augustus 2015 is hier Pension Homeland van start gegaan. In september startte ook de hotelfunctie.

 Terras van Pension Homeland

Terras van Pension Homeland