BUURTPLATFORM KATTENBURG / MARINETERREIN

   Onze leden van het Buurtplatform zijn actieve bewoners van de Oostelijke Eilanden en een ieder die zich hierbij betrokken voelt. De vaste kern van ons platform bestaat uit ongeveer 10 leden, afwisselend aangevuld met bewoners van de Dijksgracht, Piet Heinkade en de Kadijken. We houden regelmatig vergaderingen over de ontwikkelingen rond het Marineterrein. In maart jl. hebben wij een conferentie georganiseerd en daarna ons plan gestuurd naar het Bureau Marineterrein en de Gemeentepolitiek. We hebben nog geen reactie ontvangen. Ons doel is om van het Marineterrein een mooi stukje Amsterdam te maken, waar niet alleen gekeken wordt naar wat het economisch oplevert door het vol te bouwen met kantoorgebouwen, maar naar behoud van het maritieme karakter van het terrein en met behoud van veel groen. Wij willen geen Zuid-as aan het IJ, maar naast commercieel vastgoed ook voldoende woningen voor Amsterdammers en sociale en culturele voorzieningen op het terrein. Sportvoorzieningen, fietsroutes, wandelpaden langs de oevers.  Het Marineterrein is een uniek stukje Amsterdam dat lang een afgesloten terrein is geweest. Nu gaat het in fasen open en wordt vrij toegankelijk voor iedereen. Laat het dan ook een stukje worden waar Amsterdammers graag naar toe zullen gaan en dat ook past in de buurt. Wij zetten ons daarvoor in. Wij vinden dat de ontwikkeling van het Marineterrein ook gezien moet worden in relatie tot de omgeving en de buurt. Het Marineterrein is Kattenburg en geen aparte enclave achter een muur. Een belangrijk aandachtspunt van ons is de Kattenburgerstraat. De hoeveelheid autoverkeer heeft de toelaatbare grens al lang bereikt.  Het Marineterrein wordt autovrij. Wat heeft dit tot gevolg voor de Kattenburgerstraat? Nog meer autoverkeer? Nog meer luchtverontreiniging en geluidsoverlast? Wij zetten in op een autoluwe Kattenburgerstraat en geen hoofdverkeersader. Er is nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor het Marineterrein. Op dit moment wordt de Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarover in het najaar inspraak plaats vindt. De uiteindelijke besluitvorming over het Marineterrein vindt plaats begin 2019. In de tussentijd proberen wij door in overleg te gaan met betrokken ambtenaren en gemeenteraadsleden zo veel mogelijk van ons doel te bereiken.   Voor de beginselverklaring van het Buurtplatform lees hier . Lees hier de Agenda 2016 Duurzaam Kattenburg van het Buurtplatform Zie verder: Van verdedigingswal tot scheepsbouwcomplex , de geschiedenis van het Marine complex door Lyn Erisman (Magaine 1018, De Eilanden & Plantage Weesperbuurt, nummer 6, april 2015) In november 2016 heeft het Buurtplatform een voortgangsbericht uitgebracht en In januari 2018 het manifest 1Kattenburg  In de zomer van 2017 brachten B&W de Principenota voor het Marineterrein in de inspraak. Op 31 oktober vergaderde de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening hierover  Dankzij de steun van coalitiepartij SP kreeg de Principenota van B&W over de invulling van het Marineterrein geen meerderheid. De behandeling van zowel de  Principenota  als het initiatiefvoorstel van GroenLinksraadslid Jorrit Nuijens  werden aangehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit is een belangrijke overwinning voor het platform Kattenburg-Marineterrein.  Op 11 maart 2018 organiseerde het Buurtplatform een conferentie over de toekomst van het Marienetrrein en de gevolgen voor de omgeving. Lees hier de uitkomsten van deze conferentie.  Lees verder onder Dossiers    

 

Onze leden van het Buurtplatform zijn actieve bewoners van de Oostelijke Eilanden en een ieder die zich hierbij betrokken voelt. De vaste kern van ons platform bestaat uit ongeveer 10 leden, afwisselend aangevuld met bewoners van de Dijksgracht, Piet Heinkade en de Kadijken. We houden regelmatig vergaderingen over de ontwikkelingen rond het Marineterrein. In maart jl. hebben wij een conferentie georganiseerd en daarna ons plan gestuurd naar het Bureau Marineterrein en de Gemeentepolitiek. We hebben nog geen reactie ontvangen.

Ons doel is om van het Marineterrein een mooi stukje Amsterdam te maken, waar niet alleen gekeken wordt naar wat het economisch oplevert door het vol te bouwen met kantoorgebouwen, maar naar behoud van het maritieme karakter van het terrein en met behoud van veel groen. Wij willen geen Zuid-as aan het IJ, maar naast commercieel vastgoed ook voldoende woningen voor Amsterdammers en sociale en culturele voorzieningen op het terrein. Sportvoorzieningen, fietsroutes, wandelpaden langs de oevers.

 Het Marineterrein is een uniek stukje Amsterdam dat lang een afgesloten terrein is geweest. Nu gaat het in fasen open en wordt vrij toegankelijk voor iedereen. Laat het dan ook een stukje worden waar Amsterdammers graag naar toe zullen gaan en dat ook past in de buurt. Wij zetten ons daarvoor in. Wij vinden dat de ontwikkeling van het Marineterrein ook gezien moet worden in relatie tot de omgeving en de buurt. Het Marineterrein is Kattenburg en geen aparte enclave achter een muur.

Een belangrijk aandachtspunt van ons is de Kattenburgerstraat. De hoeveelheid autoverkeer heeft de toelaatbare grens al lang bereikt.  Het Marineterrein wordt autovrij. Wat heeft dit tot gevolg voor de Kattenburgerstraat? Nog meer autoverkeer? Nog meer luchtverontreiniging en geluidsoverlast? Wij zetten in op een autoluwe Kattenburgerstraat en geen hoofdverkeersader.

Er is nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor het Marineterrein. Op dit moment wordt de Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarover in het najaar inspraak plaats vindt. De uiteindelijke besluitvorming over het Marineterrein vindt plaats begin 2019.

In de tussentijd proberen wij door in overleg te gaan met betrokken ambtenaren en gemeenteraadsleden zo veel mogelijk van ons doel te bereiken.

 

Voor de beginselverklaring van het Buurtplatform lees hier.

Lees hier de Agenda 2016 Duurzaam Kattenburg van het Buurtplatform

Zie verder: Van verdedigingswal tot scheepsbouwcomplex, de geschiedenis van het Marine complex door Lyn Erisman (Magaine 1018, De Eilanden & Plantage Weesperbuurt, nummer 6, april 2015)

In november 2016 heeft het Buurtplatform een voortgangsbericht uitgebracht en In januari 2018 het manifest 1Kattenburg

In de zomer van 2017 brachten B&W de Principenota voor het Marineterrein in de inspraak. Op 31 oktober vergaderde de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening hierover  Dankzij de steun van coalitiepartij SP kreeg de Principenota van B&W over de invulling van het Marineterrein geen meerderheid. De behandeling van zowel de Principenota als het initiatiefvoorstel van GroenLinksraadslid Jorrit Nuijens werden aangehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit is een belangrijke overwinning voor het platform Kattenburg-Marineterrein. 

Op 11 maart 2018 organiseerde het Buurtplatform een conferentie over de toekomst van het Marienetrrein en de gevolgen voor de omgeving. Lees hier de uitkomsten van deze conferentie.

Lees verder onder Dossiers

 

Contact

E-mail: kattenburg@buurtorganisatie1018.nl

 

AGENDA

 

NIEUWS