Oostenburg

Petersburgjournaal #5, december 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het decembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad, exploitatie en verhuur Hoogte Kadijk 401, Speeltuin Funenpark, herinrichting Mauritskade en Eilandenboulevard, verkoop kavels Oostenburg-Noord.
 • Ecologisch onderzoek, bomenonderzoek en onderzoek oeverbescherming Eilandenboulevard
 • Taludgesprekken Eilandenboulevard begonnen
 • Verzakking bij Kattenburgerbrug
 • Interview met Kristiaan Boret, supervisor architectuur Oostenburg-Noord
 • Lichtplan Czaar Peterstraat
 • Drie meet-ups op Marineterrein in de Commandantswoning:
  17 januari 17:00 - 19:00 u Smart Roof 2.0: blauwgroene daken
  31 januari 19:00 - 21:00 u Erfgoed op het Marineterrein
  13 februari 19:00 - 21:00 u Sport spel en beweging. In 2018 komt het militaire deel van het Marineterrein vrij, met een sportzaal, een sintelbaan, een voetbalveld en twee tennisbanen.
  Aanmelden meet-ups via info@marineterrein.nl
 • Interview met Ada Bergh (83), bewoonster Kattenburg
 • Gevecht tegen het vuil. Projectleider Joke Walstra vertelt over de speciale aanpak in Het Funen en de Loise Wentstraat
 • Lichtfestival op het Marineterrein

Lees hier het hele nummer.

Wiener & Co winnaar Zuiderkerkprijs 2017

Het woningbouwproject 'Wiener &Co' aan de Oostenburgervoorstraat is de winnaar geworden van de Zuiderkerkprijs 2017. Op 6 december is voor de 20e keer de Zuiderkerkprijs uitgereikt voor het beste woningbouwproject van het jaar in Amsterdam. De prijs werd in ontvangst genomen door architectenbureau Arons en Gelauff en Heijmans Vastgoed. Dat gebeurde tijdens het Prijzenfestival dat de gemeente elk jaar in december organiseert, een netwerkbijeenkomst voor 600 architecten, opdrachtgevers, bouwers en ambtenaren. Dit keer vond het Prijzenfestival plaats in de Kromhouthal in het Hamerstraatkwartier in Amsterdam-Noord.

De jury van de Zuiderkerkprijs bestaat uit een jaarlijks wisselend team van drie externe deskundigen op het gebied van architectuur en stedelijke ontwikkeling. Uit het juryrapport: "De afwisseling in hoogte breekt de uniformiteit van de gevel, en horeca in de plint zorgt voor levendigheid op straatniveau. (...) De woningen zelf voelen zeer ruim aan dankzij de hoge plafonds en de grote ramen. Ook beschikken zij over een dakterras dat op verzorde wijze is ingericht op initiatief van de bewoners. (...). Blikvangers zijn de opvallende gezionswoningen aan de Oostenburgergracht met zink- en koperkleurige gevelplaten. (...) Via een hek is het binnenterrein te bereiken. De jury is vol lof over deze geraffineerd ontworpen oase in de binnenstad.(...). Het hof wordt aan de waterzijde ontsloten door een steiger, zodat er plek is om te zwemmen of om aan te meren met een boot. (...). De jry betreurt dat dit terrein op verzoek van de bewoners afgesloten is voor niet-bewoners - iets dat de architect en de opdrachtgever ook liever anders hadden gezien. Zou de gemeente niet meer controle moeten houden over dergelijke publieke ruimte in de binnenstad?'

Lees hier de informatie van de gemeentelijke website.

Ontwikkelingen rond het Touwbaanpark op Oostenburg-zuid

Het Touwbaanpark is aan de kant van het Wienerterrein klaar en ook het fietspad ligt er mooi bij. Stadsdeel Centrum heeft twee bewonersbrieven verspreid over ontwikkelingen rond het Touwbaanpark. In de biref van 17 oktober worden voorbereidende werkzaamheden aangekondigd voor de ruimte aan de andere kant van het fietspad. De gemeente start met het bouwrijp maken voor de koppanden die tegen de panden van Oud-Oostenburg gebouwd worden. Hier komen tien vrije sectorwoningen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Vanuit de buurt was hiertegen destijds veel verzet, maar dat heeft niet mogen baten. Jarenlang was dit stukje aan de Nieuwe Oostenburgerstraat  bekend als het “Groene Balkon. Hier werd genoten van een filmpje, een hapje en het groen, dat door de buurt met liefde werd verzorgd. Het zelfbeheer van deze ruimte is inmiddels beëindigd.
In het kader van het bowurijp maken zullen de twee grote elzen naast de bandenboot worden gekapt en moet het terrein vrij zijn van objecten. Begin 2018 start de bouw.

De tweede Bewonersbrief is van 9 november. Daarin wordt een wijziging van de uitrit van de parkeergarage van het Wienerterrein aangekondigd. Nu wordt daarvoor het fietspad gebruikt en dat is niet de bedoeling. Daarom wordt naast de inrit ook de uitrit over de Oostenburgerdwarsstraat geleid. Daarvoor wordt het plantvak verkleind en het fietsenrek verplaatstt. Er wordt een spiegel aangebracht om het zicht voor de uitrijdende auto's te verbeteren. Ook het inrijden wordt vergemakkelijkt omdat de bocht vanuit de Oostenburgerdwarsstraat nu breder wordt. 
De werkzaamheden worden in de week van 20-24 november uitgevoerd. Een week later worden de stalen randen en zitelementen aan de plantvakken geplaatst.

Download hier alle documenten over het Touwbaanpark.

Petersburgjournaal # 4, september 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het septembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad en onderhoud Czaar Peterstraat.
 • 10.000 auto's per dag. Nulmeting Eilandenboulevard en start evaluatie talud en water.
 • Oostenburg ontwikkelt: nieuws van Stadgenoot over o.a. verkoop kavels en ontwerpatelier jonge architecten.
 • Second opnion bomenonderzoek Czaar Peterstraat
 • Marinetterrein wacht innovatieve toekomst
 • Zon op Kattenburg.. Gerrd Klamer en Agnes Laan vertellen over hun inspanningen om zonnepanelen op de daken te krijgen.
 • Vericale scheepstuinen op Kattenburg: met buxus en kruiden op de kale muren een beeld vormen van de zeilschepen uit de VOC-tijd.
 • Gezichten van 1018: expositie van fotografe Maria Heijdendael in vele straten in 1018.

Lees hier het hele nummer.

Stadsdeel Centrum publiceert Petersburgjournaal nr. 2

Stadsdeel Centrum heeft het tweede nummer van het Petersburgjournaal uitgebracht met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het maartnummer 2017:

 • Directeur Peter Kramer van Stadgenoot over de bouwplannen van 1500 woningen op Oostenburg-Noord
 • Ontwerp Eilandenboulevard vastgesteld. Reacties uit de buurt
 • Werkteater aan de Oostenburgergracht weer geopend
 • Groene vingers gezocht om de nieuwe plantenbakken in de Czaar Peterstraat te onderhouden
 •  Een eeuw Wiener & Co; parkeerplaats wordt Touwbaanpark
 • Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid.

Lees hier het hele nummer.

Binnenkort: NewWerktheater aan de Oostenburgergracht 75

De eigenaren van het NewWerktheater hebben een brief geschreven aan het Eilandenoverleg en de omwomnenden om hen te informeren over het restaurant dat ze binnenkort gaan openen in het voormalige Werktheater aan de Oostenburgergracht 75.
Het gebouw staat sinds 2014 leeg. Nu komt er een bijzonder restaurant, dat de eigenaren uit respect voor de historie, in overleg met de voormalige theaterdirecteur, 'NewWerktheater' gaan noemen.

NewWerktheater is voor de helft publiek en semi-publiek toegankelijk. Het restaurant krijgt als focus kwalitatieve daghoreca. De openingstijden zijn op werkdagen 8:00 - 19:00 uur en in het weekend 10:00 - 19:00 uur. In de avonden is het restaurant meestal gesloten en is het beschikbaar voor privé diners of meetings.

De eigenaren benadrukken dat er geen sprake is van disco, club of zwaar nachtleven (zoals opgemerkt in de notulen van het Eilandenoverleg van 14 december). Dat mag volgens het bestemmingsplan ook niet.

De oude theaterzaal is in zijn geheel in gebruik als ontwerpstudio. Aan de achterzijde, in de voormalige kleine zaal, zit nu een fotostudio. Dus waar ooit zo'n 250 bezoekers kwamen, werken nu rond de veertig personen.

In de voormalige foyer kunnen er naast de restaurantfunctie (eten/lunch/diners) presentaties worden geven zoals bijvoorbeeld boekpresentaties, lezingen, films en het houden van tentoonstellingen ten behoeve van de creatieve industrie.

Daarnaast zijn de eigenaren bezig met een aantal projecten ten behoeve van het goede doel en sponsoren zij met deze ruimte een aantal creatieve opleidingen voor bijvoorbeeld eindejaarspresentaties.

Zie ook http://www.staat.com/newwerktheater/

Samenvatting Buurtenquete Oostelijke Eilanden en Kadijken van het stadsdeel

De Buurtenquête van stadsdeel Centrum is gehouden in april 2016. Op de Oostelijke Eilanden hebben 299 personen meegedaan en op de Kadijken 114. Lees hier het volledige rapport. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

 • Meest gebruikt vervoermiddel 77% fiets, 9 % lopen, 7% OV, 4 % auto, 1 % bromfiets/scooter.
 • Meest onveilige verkeerssituatie voor fietsers: kruispunten kop Czaar Peterstraat, Zeeburgerstraat, rond Oosterkerk, Kattenburgerplein en kruispunten Prins Hendrikkade. Als oorzaken worden genoemd: te druk, door rood rijden en overlast scooters.
 • Voor de kwaliteit van de openbare ruimte moeten schoonhouden van de straat en handhaven fout aangeboden huisvuil voorrang krijgen.
 • Bijna de helft geeft de voorkeur aan Amsterdammertjes om parkeren op de stoepen tegen te gaan.
 • 36% van de bewoners van de Oostelijke eilanden vindt de balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in orde. Op de Kadijken is dat 55%. Op de Oostelijke Eilanden vindt 47% dat er meer ruimte voor vrijetijdsfuncties zoals horeca, cultuur en winkels mag komen. Op de Kadijken is dat 18%. Het beeld van de Oostelijke Eilanden wijkt sterk af van het Centrum als geheel, want daar wil maar 11 % meer vrijetijdsfuncties. Van de bewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijkenvermijdt 46% bewust drukke plekken in de binnenstad
 • Op de Oostelijke Eilanden ervaart 42% geen drukte, op de Kadijken 24%. Voor het Centrum als geheel is dit 8%.

Teken de petitie voor Basbewust Beleid

Hoe kan een openlucht-evenementen aan gestelde normen voldoen, en toch zoveel overlast geven? Actiegroep Lager Toontje heeft uitgezocht dat de standaard meeteenheid voor geluid in dB(A) bij festivals 15 dB hoger uit zou komen als rekening gehouden zou worden met het hoge aandeel basgeluid. Daarom is Lager Toontje een Volksinitiatief gestart voor een meer Basbewust beleid. Er zijn nog 450 handtekeningen nodig voor de petitie.

Geluidsoverlast van evenementen doet zich in postcodegebied 1018 vooral voor op Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt. Daar houdt de werkgroep VOC-kade zich mee bezig.

Een gedetailleerde onderbouwing is te vinden op www.lagertoontje.nl 

Onderteken hier de petitie.

Frank's Smokehouse gaat naar Wienerterrein Oostenburg

Frank’s Smoke House opent eind 2016 een winkel annex restaurant in het nieuwbouwproject Wiener op Oostenburg, op de hoek van de Oostenburgergracht en de Oostenburgervoorstraat.  Frank Heyn is al 15 jaar gevestigd aan de Wittenburgergracht met zijn ambachtelijke vlees- en visrokerij. De rokerij zal op die plek blijven.

In de nieuwe vestiging bedient Frank Heyn zowel restaurantgasten als winkelgasten, met delicatessen en duurzaam gerookt vlees, gevogelte en vis. Precies op de hoek ligt  het winkelgedeelte.  Daarnaast is  het restaurant met daarin een  wat informelere  foodbar.

Elke dinsdag 11:30-12:30 u Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken in De Witte Boei

Het Eilandenoverleg start op 16 februari 2016 met een nieuw wekelijks buurtspreekuur, elke dinsdag van 11:30 tot 12:30 uur in buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, voorafgaand aan de buurtsoep van 12:30-13:30 uur. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met de politie (wijkagent) en IJsterk.
Het spreekuur staat open voor alle bewoners en gebruikers van de Oostelijke Eilanden, de Czaar Peterbuurt, het Funen, het OranjeNassaukazerne-terrein en de Kadijken.

Het nieuwe spreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen, problemen, klachten of ideeën heeft over zijn woon- en leefomgeving en wat er verder in de buurt speelt. Het kan gaan over overlast, bijvoorbeeld van horeca of evenementen, over onveiligheid of over sociale problemen of welzijnsvoorzieningen. Het kan ook gaan over plannen en projecten van het stadsdeel of de gemeente of over wat ze juist niet doen, maar wel zouden moeten doen.

Het Eilandenoverleg hoopt met dit spreekuur nog beter te kunnen aansluiten op wat er in de buurt leeft en wil samen met politie en IJsterk bewoners direct helpen om een oplossing voor hun problemen te vinden.
Wie niet kan komen op het buurtspreekuur kan zijn vraag voorleggen via e-mailadres eilandenspreekuur@buurtorganisatie1018.nl of vragen om telefonisch contact via De Witte Boei, tel. 020-6223879. Na het eerstvolgende buurtspreekuur ontvangt u dan een reactie.

Bewonersverzet tegen fitnesstoestellen Oostenburgerpark heeft succes

Op 8 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum besloten om af te zien van plaatsing van fitnesstoestellen in het Oostenburgerpark. Dit naar aanleiding van felle protesten van bewoners tijdens de inspraak op 1 december in de Bestuurscommissie. De fitnesstoestellen waren in het bijzonder bedoeld voor jongeren. Dit idee werd ondersteund door jongerenwerkers van De Clutch. Op 4 september vond een informatie- en inspraakavond plaats voor omwonenden. Een twintigtal bewoners heeft hierna schriftelijk bezwaar gemaakt tegen plaatsing van de fitnesstoestellen. Zij hebben nu al veel overlast van de hangplek rond de balfontein  in het Oostenburgerpark en vrezen nog meer overlast, want de toestellen zouden vlakbij de huizen komen te staan. Bij de aanleg 25 jaar geleden is uitdrukkelijk niet gekozen voor vaste toestellen, maar voor groen. De samenhang in het park mag niet verloren gaan.

Het stadsdeel vindt wel dat de fitnesstoestellen voor jongeren er moeten komen, maar gaat nu op zoek naar een andere locatie. Gedacht wordt onder meer aan een plek nabij de voetbalkooi in de Conradstraat. Daarover moet dan eerst inspraak plaatsvinden voordat de Bestuurscommissie een nieuw voorstel voorgelegd krijgt.

Bestuurscommissie Centrum kiest mix van varianten herinrichting Eilandenboulevard

Op 1 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit genomen om een aangepaste versie van variant 2 voor het wegprofiel uit te voeren, de variant met rammelstroken. De aanpassing bestaat eruit dat in het voetpad aan de waterkant nu een informeel, onverplicht fietspad van een meter breed in parkverharding wordt opgenomen. Dit plan kreeg de steun van D66 en GroenLinks. Ze hebben één zetel meer dan PvdA, SP en VVD, die de buurtvariant met apart fietspad steunden.

Op andere onderdelen had de lobby vanuit het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart meer succes: het Kattenburgerplein wordt uitgevoerd met een opstelstrook minder, waardoor bomenkap en aantasting van het plein niet nodig zijn. Tegelijk werd duidelijk dat ten onrechte was aangenomen dat deze variant zestien parkeerplaatsen zou kosten. De inbreng vanuit het Eilandenoverleg leidde er ook toe dat een oversteekplaats bij de Oostenburgervoorstraat wordt toegevoegd en dat er bij het Kattenburgerplein, bij de duikers, bij de oversteekplekken en bij de kop aan de kant van de  Czaar Peterstraat verhoogde plateaus worden toegepast om de snelheid te remmen, naar het voorbeeld van de Cruquiuskade.

De stoplichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar de ondergrondse infrastructuur blijft liggen. Als na een half jaar blijkt dat ze niet gemist kunnen worden, komen ze terug.

Plan Touwbaanpark Oostenburg klaar voor inspraak

Op 15 september beslist de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum of het plan voor het Touwbaanpark op Oostenburg vrijgegeven kan worden voor inspraak.  Het plan beslaat het gebied tussen de bebouwing van het Wienerterrein en Oud-Oostenburg. Het is de bedoeling dat het plan van 18 september t/m 30 oktober ter inzage ligt. Op 8 oktober is er een inspraakavond, locatie nog onbekend.

Lees hier het complete plan.

Overlast airco nieuw appartementenhotel Oostenburg

Bewoners aan de aan de Admiraliteitstraat ondervinden regelmatig herrie van de airco installatie van het nieuwe YAYS Concierged Boutique Apartments aan de Oostenburgergracht 73.

Aan de achterkant van het gebouw op het parkeerterrein aan de Admiraliteitstraat is een airco-apparaat in werking dat een zeer zware zoemend geluid een toon en dat gaat overal door heen.

Juninummer Buurtkrant 1018 is verschenen

In het juni-nummer van Buurtkrant 1018 vindt u onder meer: een interview met Tom Buys over plantenverzorging in de Hortus; Kinderen van de Boekmanschool figureren in de Nationale Opera;   Een nieuw schoolplein voor De Pool; Stadsdorp Centrum-Oost; De bolfontein in het Oostenburgerpark; Napoleon en de Oranje Nassaukazerne; Piet Zeilstra sluit zijn sigarenzaak aan de Plantage Middenlaan; Reinwardt Academie verhuist naar monumentaal schoolgebouw Hortusplantsoen; Kunst op de Kadijken: Eva van Diepen; SOOP-cinema; Het gezicht van 1018: Olivia de Ruiter, Oostenburg.

Lees hier het complete nummer.

Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord dient zienswijze in bij ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft een uitgebreide zienswijze met 13 punten opgesteld over het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige Storkterrein . Lees hier de zienswijze.

Aprilnummer Buurtkrant 1018 verschenen

Het aprilnummer van Buurtkrant 1018 bevat onder meer de volgende onderwerpen:

 • Interview met Job van Tol, vogelverzorger bij Artis
 • 4 mei herdenkingen in onze buurt
 • Tentoonstelling 'Geen nummers maar Namen' in het Verzetsmuseum
 • Stadsdorp Centrum Oost
 • Historie van het Marineterrein
 • 1018 Kunst: beeld De Danser Oranje Nassau Kazernetrrein
 • Henk van Laar, de rode schoolmeester van de Conradschool
 • Hugo de Vrieslaboratorium 100 jaar
 • Galerieën in 1018
 • Plannen met Stadswerf Oostenburg, deel 2
 • Het gezicht van 1018: Kees Coldijk, Kadijken, zanger 4tuoze Matrozen

Klik hier om het complete nummer te lezen.

Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Lees hier de concept-zienswijze van de Buurtwerkgroep Oostenburg Noord bij het bestemmingsplan voor het Storkterrein Oostenburg en bezoek de informatieavondf op woensdag 22 april vanaf 19:00 uur in de Van Gendthallen

Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg t/m 14 mei ter visie voor indienen zienswijzen

Vanaf 3 april t/m 14 mei ligt het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg (voormalig Stork-terrein) ter inzage op het Stadhuis. Het kan digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ontwerp-bestemmingsplan Oostenburg-Noord (met hoge torens) klaar voor tervisielegging

 Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Op 6 januari 2015 beslist de Bestuurscommissie van Amsterdam-Centrum of het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie gelegd kan worden. Alle stukken, tijdstip en plaats van behandeling zijn te vinden op de website van stadsdeel Centrum

Omdat de nieuwe planversie pas vlak voor Kerstmis bekend is gemaakt, heeft de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg nog geen gelegenheid gehad om het omvangrijke plan - alleen al de Toelichting telt 136 bladzijden - te bestuderen en erover te vergaderen. De Buurtwerkgroep heeft wel een korte, voorlopige reactie gestuurd naar de Bestuurscommissie om de leden te informeren wat er met enkele hoofdpunten uit de inspraakreactie van de Buurtwerkgroep van april 2014 gedaan is in deze nieuwe versie.

De buurtwerkgroep is geschrokken van de toename van het aantal hoge gebouwen ten opzichte van de vorige planversie, die de Buurtwerkgroep toen al te hoog vond. Er zijn nu zes torens voorzien langs de spoorbaan en de Wittenburgervaart van 42-51 meter hoog (14-17 lagen),  terwijl ook de overige bebouwing voor een groot deel 26 meter hoog (ca. 8 lagen) mag worden. Lees hier de complete voorlopige reactie van de Buurtwerkgroep.

Zie voor meer informatie het dossier Oostenburg-Noord op deze website.