Stichting Oosterkerk

Christian Revival Church (CRC) weg uit Oosterkerk wegens homo-discriminatie

De SP-fractie van de gemeenteraad heeft het College van B&W op 22 november vragen gesteld over het gebruik van de Oosterkerk door de Christian Revival Church (CRC).

De Christian Revival Church geeft op zijn eigen website te kennen dat homo's niet welkom zijn. De SP vroeg daarom het stadsbestuur, eigenaar van de Oosterkerk, welke stappen het tegen het kerkgenootschap gaat ondernemen. Dat meldde de website van Het Parool op 22 november.

Op 23 november heeft het bestuur van de Stichting Oosterkerk een verklaring naar buiten gebracht waarin  het aangeeft: "De CRC had sinds 1 juni 2017 een gebruiksovereenkomst met Stichting Oosterkerk. Bij het aangaan van de overeenkomst is door ons gesteld dat de Oosterkerk geen plaats kan zijn voor exclusiviteit, fundamentalisme, extremisme of activisme. Zouden wij destijds geweten hebben dat de CRC homovijandig is, dan zouden wij ze niet in de Oosterkerk hebben ontvangen.
Het bestuur heeft na onderzoek en gesprekken met betrokkenen de overeenkomst met de CRC beëindigd. Per 24 november is de CRC de toegang tot de Oosterkerk ontzegd."

Overigens waren er ook klachten uit de buurt over geluidsoverlast: de CRCdiensten waren tot achter op Wittenburg te horen.

Stichting Oosterkerk kan concerten voorlopig voortzetten

De Stichting Oosterkerk kan voorlopig doorgaan met haar culturele programma in de Oosterkerk. In december stuurde het Eilandenoverleg een adres naar de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum om bezwaar te maken tegen de voorbarige stop van de culturele activiteiten van de Stichting Oosterkerk per 1 februari in verband met de op handen zijnde verkoop van de Oosterkerk. Hoe voorbarig dat was bleek een paar weken later, toen de onderhandelingen over de verkoop mislukten. De verkoop is daarmee niet van de baan, maar dit levert tenminste een half jaar respijt op en waarschijnlijk langer. Stichting Oosterkerk en Eilandenoverleg blijven ijveren voor voortzetting ook na eventuele verkoop. Lees hier de beantwoording van het raadsadres van het Eilandenoverleg.

dinsdag 3 maart 20:00 u Jong talent - zang en orgel

zondag 15 maart 12:00 u Koffieconcert - Duo Quartier Latin 

Zie voor het verdere programma de website van de Oosterkerk: www.oosterkerk-amsterdam.nl/ 

Eilandenoverleg maakt bezwaar tegen voorbarige stop culturele activiteiten Stichting Oosterkerk

De Stichting Oosterkerk heeft van stadsdeel Centrum te horen gekregen dat ze per 1 februari 2015 haar activiteiten in de Oosterkerk moet beeindigen. Het stadsdeel is in onderhandeling met Stadsherstel NV om het eigendom van de Oosterkerk over te dragen. Er is echter nog niets beslist en de ervaring leert dat het altijd langer duurt dan verwacht om tot een beslissing te komen. Ook kan het daarna nog maanden duren voordat verbouwingen en nieuwe activiteiten kunnen beginnen. Het Eilandenoverleg dringt er daarom via een adres aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum op aan om de Stichting Oosterkerk voorlopig nog minstens een half jaar in de gelegenheid te stellen om culturele activiteiten te programmeren. Lees hier het adres aan de Bestuurscommissie.