Wat doen wij?

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg is een buurtplatform van actieve groepen en personen uit de Plantagebuurt en de Weesperbuurt. Belangrijke spelers in dit overleg zijn de PlantageWeesperbuurtVereniging en de Stichting tussen Amstel en Artis.

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg vergadert circa 8 keer per jaar. Twee keer per jaar vindt een voortgangsoverleg plaats met ambtenaren van stadsdeel Centrum over nieuwe plannen voor de buurt en de stand van zaken van gestarte planvorming.

WEKELIJKS BUURTSPREEKUUR PLANTAGE WEESPERBUURT

Iedereen kan elke woensdag tussen 11:00 en 12:00 uur  terecht bij het Buurtspreekuur in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan  22 met vragen over ontwikkelingen of problemen in de buurt, veiligheid, en hulpvragen. Deelnemers: Plantage Weesperbuurtvereniging, Stichting Tussen Amstel en Artis, Sociaal Wijkteam en de wijkagent.
 

Agenda

VERGADERINGEN PLANTAGE WEESPERBUURTOVERLEG

Steeds op maandag om 20:00 uur in café Eik en Linde:

  • 22 januari 2018 PW Buurtconferentie
  • 5 februari 2018
  • 9 april 2018
  • 11 juni 2018
  • 9 juli 2018
  • 10 september 2018
  • 5 november 2018
  • 17 december 2018

Verder elke woensdag 11:00 - 12:00 u Buurtspreekuur in café Eik en Linde.

 

VERSLAGEN

 

documenten PWO

GEbiedscyclus deelgebied Oost stadsdeel centrum

KWARTAALVERSLAGEN STICHTING TUSSEN AMSTEL EN ARTIS

In de kwartaalverslagen van de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) staan de voornaamste ontwikkelingen in Plantage en Weesperbuurt en de bemoeienis van het PWO beschreven.

 

Nieuws