Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop

“Stop de uitverkoop” is een samenwerkingsverband van bestaande bewonerscommissies op de Oostelijke Eilanden en Kadijken in Amsterdam-Centrum.  

 

Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen

Stop de uitverkoop.jpg

Overal om ons heen worden vrijkomende sociale huurwoningen verkocht of in de vrije sector verhuurd. Onze wijk is vrijwel niet meer toegankelijk voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. De initiatiefgroep ‘Stop de Uitverkoop’ zet zich in om de Oostelijke Eilanden gemengd te houden. Wat wordt er waar gemaakt van het motto de ‘ongedeelde stad’? In onze wijk moeten mensen uit diverse inkomensgroepen en achtergronden, jong en oud, kunnen wonen en leven, nu en in de toekomst.

Hoe blijft onze wijk toegankelijk voor diverse doelgroepen?

 1. Voldoende aanbod vrijkomende sociale huurwoningen

  Behoud van tenminste 50% sociale huurwoningen in onze wijk door ze te labelen en 50% van de vrijkomende woningen blijft sociale huur. Corporaties en gemeente moeten hiertoe samenwerken.
   

 2. Woningcorporaties gaan beleid maken speciaal voor onze wijk

  De corporaties dienen cijfers te verstrekken van hun voorraad huur- en koopwoningen op de Oostelijke Eilanden en bewoners te informeren over hun plannen voor de toekomst. De Overlegwet moet serieus genomen worden. Woningcorporaties dienen hun beleid af te stemmen op de bewoners. Bewoners moeten kunnen verhuizen binnen hun wijk met behoud van een sociale huur.
   

 3. De veranderingen bijhouden in onze wijk

  De gemeente houdt bij hoeveel huurwoningen er nog zijn en wat er verandert door verkoop en optrekken naar de vrije sector. Dat doet de gemeente nu over een groot marktgebied. Dit zegt niets over wat er op de Oostelijke Eilanden gebeurt. Daarom monitoren en labelen per wijk, en niet alleen per marktgebied!
   

 4. De gemeente dient de woningcorporaties te houden aan gemaakte afspraken over het woonbeleid in de stad en per wijk

  De nieuwe BADS (Bouwen Aan De Stad), een convenant tussen gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en de corporaties,  moet meer inhoud krijgen en er dienen sancties te komen voor corporaties die zich niet aan de afspraken houden.

 

Meer informatie en contact

Zie voor meer informatie www.StopdeUitverkoop.nu

Zie ook het Initiatief Betaalbaar Wonen Noord, of de Huurdersvereniging Centrum, of het Huurdersplatform Palladion van woningcorporatie De Alliantie.
Contact: stopdeuitverkoop@yahoo.com