Werkgroep Groen en Milieu

De Werkgroep Groen en Milieu organiseert regelmatig acties en evenementen die de aandacht voor groen en milieu in de wijk bevorderen. De werkgroep volgt nauwlettend alle ontwikkelingen op dat gebied in de buurt, ook waar het betreft de  bodemvervuiling met creosoot. Creosoot werd in de Gouden Eeuw gebruikt om het hout voor de toenmalige zeeschepen tegen verrotting te beschermen. Daardoor zit het hier nu nog in de bodem. Waar nodig is het zo goed als mogelijk ingesloten tussen ondergrondse damwanden en onder afdeklagen. 

 Verder organiseert de Werkgroep Groen jaarlijks omstreeks half mei de Groene Straatdag en adviseert de werkgroep bij het aanleggen en onderhouden van watertuintjes, geveltuinen en zelfbeheerprojecten.

Samen met een extern deskundige organiseert de werkgroep (tuin)cursussen, lezingen, films en excursies.

Tenslotte heeft de werkgroep twee nieuwe wandel- cq. fietstochten langs milieuprojecten in de wijk uitgezet.

 

Milieuwandelingen

  • Wandeltocht langs milieu- en bodemprojecten Oostelijke Eilanden en Kadijken. Klik hier.
  • Wandeltocht langs milieu- en bodemprojecten Plantage- en Weesperbuurt. Klik hier.

 

AGENDA


Werkgroep Groen en Milieu op Facebook