Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad

Voor kleinschalige culturele activiteiten gericht op de buurt 1018 kan een subsidie worden aangevraagd bij de werkgroep Kunst en Cultuur. De werkgroep, die bestaat uit buurtbewoners,  regelt namens de gemeente Amsterdam de toekenningen. Bij wijze van voorbeeld volgen hieronder enkele omschrijvingen van het soort activiteiten waaraan de afgelopen jaren subsidie is verstrekt:

Kunst en Cultuur Oostelijke Binenstad 2016.jpg
  • Culturele activiteiten van de evenementencommissie Patatatoe op het Wittenburgerplein.
  • Diverse concerten in de Oosterkerk
  • Het jaarlijkse filmfestival van de Vereniging Vrienden van de Plantage in de Desmet studio’s.
  • Culturele activiteiten tijdens het jaarlijks buurtfeest in het Wertheimpark.
  • Een bijdrage aan het buurtmagazine 1018 om een actief publiciteitsbeleid uit te voeren om meer bewoners bij de cultuur in de wijk te betrekken, met name voor de kunst- en UIT-pagina’s in het midden van het blad.
  • Het gezicht van 1018.
  • Buurtboeken.

Het jaarlijkse verslag van de Werkgroep Kunst en Cultuur laat zien wat er met de subsidie is gebeurd.

In de aanvraag moet cultuur centraal staan. Voor toiletvoorzieningen, geluidsinstallaties of catering e.d. wordt geen subsidie verstrekt.

Een aanvraag dient een duidelijke begroting en een heldere uitleg over het project te bevatten. Een verslag achteraf is verplicht.

Aanvragen dienen ingediend te worden vóór 1 septembervan het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit gaat plaatsvinden. Latere aanvragen kunnen wel worden ingediend, maar hebben minder kans op toekenning.

Een aanvraag of verzoek tot contact kan worden gestuurd aan Werkgroep Kunst en Cultuur Centrum Oost, emailadres info@kunstencultuurcentrum.nl

De werkgroep wil graag nieuwe initiatieven stimuleren om meer variatie te krijgen.

Op dit moment (voorjaar 2018) bestaat de werkgroep uit: Frans Kraal (voorzitter/ secretaris), Inge Blaauw, Marlies Rouweler, Janny Lok, Pieter Teepe en René Mentink. Er is een vacature voor de secretarisfunctie, waarover contact opgenomen kan worden met Frans Kraal: kraalfrans@gmail.com.

 

Jaarverslag 2016

Lees hier het jaarverslag 2016 met daarin ook de financiele verantwoording. Twee punten ontbreken in het jaarverslag. Patatatoe kreeg in 2016 een bijdrage in de vorm van voorbereidingskosten voor het 100-jarig bestaan in 2017. Door een misverstand is het verslag van het videofilmproject Erezmo/Moes ook niet in het verslag opgenomen. Lees dat hier.

 

Activiteiten in 2015

Over 2015 is geen jaarverslag, maar wel een beknopt omschrijving van de uitgevoerde activiteiten. Klik hier voor het document.

Jaarverslag 2014

Klik hier voor het jaarverslag 2014 van de Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad. Op de laatste pagina staat een financieel overzicht van de aangevraagde en toegekende bijdragen, in totaal circa € 24.000. Hieronder een afbeelding uit het jaarverslag. 

 Zie voor het activiteitenprogramma van de Stichting Oosterkerk  www.oosterkerk-amsterdam.nl  

Zie voor het activiteitenprogramma van de Stichting Oosterkerk www.oosterkerk-amsterdam.nl