Buurtmagazine 1018, december 2015

Redactioneel

 Klik op de afbeelding voor het complete blad

Klik op de afbeelding voor het complete blad

De feestdagen staan weer voor de deur. In een deel van onze Oostelijke Binnenstad, vanaf de Hermitage tot aan het Artisplein, valt vanaf de vroeg vallende avond een pad van fascinerende lichtbeelden te bewonderen: de Illuminade, onderdeel van het Amsterdam Light Festival.

In dit nummer gaan we dieper in op het verschijnsel short stay, dat vooral in ons deel van de binnenstad een hoge vlucht lijkt te nemen. We leven in zware tijden, iedere cent is meegenomen en het idee dat een leegstaande kamer best eens wat geld kan opbrengen ligt gauw voor de hand. Daarom zetten we de plussen en minnen allemaal voor u nog eens op een rijtje.

In de serie toonaangevende instituten in 1018 belichten we deze keer de Hermitage, waar nu twee grote tentoonstellingen te bewonderen zijn. Nieuw is de tentoonstelling Hollanders in de Gouden Eeuw. Daar hangen reusachtige schilderijen van onze voorvaderen. Vrijwel geen enkel museum in het land heeft de ruimte om die verborgen kunststukken te tonen. De Hermitage wel.

Met al die succesvolle instituten in de buurt zoals Artis, de Hortus en twee grote musea, krijgen we te maken met een enorme toeloop. En dan verrijst er ook nog een studentenstad in 1018. Hoe willen we er over pak weg vijf jaar voorstaan?

De tijd om mee te denken is aangebroken.

De redactie wenst u prettige feestdagen toe en een heel voorspoedig 2015!