Buurtmagazine 1018, februari 2015

Redactioneel

Klik op de afbeelding om het complete blad te lezen

Klik op de afbeelding om het complete blad te lezen

De feestmaand december ligt inmiddels achter ons. Wij blikken in dit blad nog even met u terug op een prachtige Illuminade, die door de Plantage Weesperbuurt liep in het kader van het Amsterdam Light Festival. Wij kijken weer uit naar volgend jaar!

Bij de uitkomst van dit blad zitten we reeds in februari en maakt de Plantage, van oudsher Joodse buurt, zich weer op voor verschillende herdenkingen. De eerste vond eind januari plaats. Op 27 januari was het zeventig jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd en sinds 2006 is die datum uitgeroepen door de Verenigde Naties als Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het Nederlandse Auschwitz Comité organiseert jaarlijks op de laatste zondag van januari deze herdenking in het Wertheimpark bij het Spiegelmonument van Jan Wolkers; dit jaar op 25 januari. Het was een drukbezochte, indrukwekkende bijeenkomst.

Tegen de eventuele plaatsing van het grote Namenmonument van Libeskind naast het Spiegelmonument is landelijk veel bezwaar aangetekend, ook uit Joodse kring. Het wordt niet verwacht dus dat het daar zijn plek zal vinden, ook al is het definitieve besluit nog niet genomen.

De eerstvolgende herdenking is op 25 februari waar de Februaristaking herdacht wordt op het  Jonas Daniel Meijerplein. Wij roepen ook u op deze bijeenkomst bij te wonen. En op 27 maart herdenken wij de aanslag op het Bevolkingsregister in 1943. Over beide herdenkingen meer in dit blad.

Maar naast de herdenkingen hebben wij natuurlijk nog veel meer nieuws en verhalen voor u uit onze Oostelijke Binnenstad.

Wij wensen u veel leesplezier!