1018 Magazine, april 2015

In het aprilnummer van Buurtmagazine 1018 leest u onder meer:

Klik op de afbeelding om het complete blad te lezen

Klik op de afbeelding om het complete blad te lezen

 • Interview met Job van Tol, vogelverzorger bij Artis
 • 4 mei herdenkingen in onze buurt
 • Tentoonstelling 'Geen nummers maar Namen' in het Verzetsmuseum
 • Stadsdorp Centrum Oost
 • Historie van het Marineterrein
 • 1018 Kunst: beeld De Danser Oranje Nassau Kazernetrrein
 • Henk van Laar, de rode schoolmeester van de Conradschool
 • Hugo de Vrieslaboratorium 100 jaar
 • Galerieën in 1018
 • Plannen met Stadswerf Oostenburg, deel 2
 • Het gezicht van 1018: Kees Coldijk, Kadijken, zanger 4tuoze Matrozen

Redactioneel

Amsterdam is reuze in trek, daar kunnen we trots op zijn. Het Parool meldde op de economiepagina van 21 maart dat we in2014 zes miljoen gasten hebben verwelkomd in onze stad. De hotels worden voller en de prijs per nacht stijgt. In het centrum mogen er geen hotels meer bij, dus er wordt onder andere uitgeweken naar onze buurt. Natuurlijk goed voor de lokale detailhandel, maar het brengt ook extra vervuiling met zich mee. De rode, vaak dubbeldekse, toeristenbussen zijn een vertrouwd beeld in ons stadsdeel geworden. En die oude bussen rijden nog op diesel... De halte voor Artis en het Verzetsmuseum is bij de brug in de Anne Frankstraat, zodat ze niet meer door de smalle Plantage Doklaan hoeven te rijden. In dat verband is het teleurstellend dat onlangs bij een schouw bleek dat de bussen voor Artis in de toekomst zelfs twee maal (bij brengen en halen)door de kinderrijke Plantage Doklaan gaan rijden. Omdat keren in de Kerklaan niet gaat lukken. De Plantage Doklaan wordt binnenkort verbreed, maar een verkeerscirculatieplan ontbreekt en duidelijk is dat men geen andere oplossing ziet voor dit probleem. Mochten bewoners wel oplossingen zien, dan worden ze van harte uitgenodigd die bij het Stadsdeel in te dienen.
De zojuist bekend gemaakte resultaten van 58 meetpunten laten zien dat binnen onze buurt de Weesperstraat tot de top tien van meest luchtvervuilde straten behoort. Ook de Wittenburgergracht behoort tot de ‘vuilere’ straten. Onzeker is nog of de herinrichting van de Eilandenboulevard tot verbetering van de luchtkwaliteit op de Oostelijke Eilanden zal leiden.

Laten we er met elkaar voor waken dat de Plantage Doklaan ook niet in de top 10 van vervuilde (en onveilige) straten belandt.