1018 Magazine, september 2015

Klik op de afbeelding om het hele nummer te lezen

Klik op de afbeelding om het hele nummer te lezen

In het septembernummer van Buurtmagazine 1018 vindt u onder meer:

  • Interview met Margriet Kotek over de Portugese Synagoge
  • Afscheid directeur Siebe Hentzepeter van de BOE-school
  • Stadsdorp over het levenstestament
  • Het Letterenhuis, voormalige Kweekschool Nieuwe Kerkstraat/Nieuwe Prinsengracht
  • Vincent van Gogh woonde in 1877 op het Marineterrein
  • De varianten voor herinrichting van de Eilandenboulevard
  • Programma Patatatoe 12 september 2015
  • De plannen voor een Sjoa Museum in de Plantage Middenlaan
  • Verslag van de zomertentoonstelling in de SOOP.

Redactioneel

Na tweeëneenhalve maand afwezigheid ligt buurtblad 1018 weer in uw brievenbus of op uw deurmat. En wel in een veel grotere oplage dan voor de zomer het geval was. Telt de postcode 1018 dan plotseling zo veel meer huishoudens? Dat staat er wel aan te komen met alle nieuwbouw die nu gaande is op de kop van de Czaar Peterstraat en op het Wienerterrein en de nog grotere plannen op het Oostenburgereiland. Maar in één zomer
tijd is de bevolking natuurlijk niet met zo’n 30% toegenomen. Nee, er is wat anders aan de hand. Toen het blad 1018 nog De Eilander en Plantage Weesperbuurtkrant heette, werden deze bladen in alle brievenbussen bezorgd. Met de fusie en alles wat daarbij kwam kijken, kwam een juridische kwestie bovendrijven. Moest een buurtkrant niet wettelijk beschouwd worden als een huis-aan-huisblad? In dat geval ontstond er een conflict met mensen die daar bepaald niet van gediend zijn en een nee/nee-sticker op hun bus hebben geplakt. Er scheen jurisprudentie te bestaan. Brutale uitgevers van huis-aan-huisbladen zouden door de rechter op hun vingers zijn getikt. En niet ten onrechte. Het gaat om een commerciële uitgave, drijvend op advertenties en doorspekt met vaak niet eens onaardige plaatselijke nieuwtjes.
Niettemin miste menigeen met een sticker op de bus zo zijn buurtblad. Tenslotte is 1018 een tijdschrift voor en door bewoners, grotendeels gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Door onszelf dus. En daarom niet commercieel. Vandaar dat 1018 weer bij iedereen wordt bezorgd. U hebt er recht op!