KADIJKEN

WAKKERE KADIJKERS

De buurtgroep Wakkere Kadijkers is opgericht naar aanleiding van de plannen van Hubstudio's voor het werfterrein van Koning William, Hoogte Kadijk 145B. Klik hier voor nieuwsbericht daarover. 

Concept omgevingsvergunning laat op zich wachten 

Op 8 mei 2018 is de Stadsdeelcommissie Centrum in vergadering bijeen geweest. Op initiatief van Lisa van den Boogaard (PvdA) is Hoogte Kadijk 145B op de agenda geplaatst en heeft zij vragen gesteld aan o.a. de Omgevingsdienst.

Deze meldde dat het conceptbesluit nog geruime tijd op zich laat wachten. November werd genoemd, maar zelfs die termijn zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald.

Zie voor de registratie van de vergadering van de Stadsdeelcommissie: (doet het niet altijd)https://centrum.notubiz.nl/vergadering/511702/Overlegvergadering%20stadsdeelcommissie%20_%20DB%2008-05-2018

Zie voor het laatste nieuws ook de website van de Wakkere Kadijkers: 
https://wakkerekadijkers.weebly.com/

Via deze website kunt u zich ook abonneren op de Nieuwsbrief van de Wakkere Kadijkers.

Contactadres Wakkere Kadijkers: kadijkers@buurtorganisatie1018.nl

Agenda