Kees Stoffel overleden

[Foto Boudyn photography]

[Foto Boudyn photography]

Kees Stoffel was een markante verschijning in de buurt. Hij heeft vele jaren deelgenomen aan het Eilandenoverleg en was in de jaren tachtig penningmeester van Wijkcentrum De Eilanden, toen nog gevestigd in gebouw de Engel in de Czaar Peterbuurt. Tot 1984 woonde hij in de Czaar Peterstraat. Daarna verhuisde hij naar het Entrepotdok. Op de Kadijken bemoeide hij zich met alle inspraaktrajecten over de openbare ruimte. Artis kreeg met hem te maken als er geluidsoverlast was van feesten of als Artis probeerde om zonder kapvergunning bomen te laten kappen. Zijn bezwaarschriften waren gevreesd.

Kees stak zijn mening niet onder stoelen of banken en maakte daarbij gebruik van zijn luide stem. Vooral de ambtenaren die in het Eilandenoverleg op bezoek kwamen waren regelmatig onderwerp van zijn woede als ze geen uitvoering gaven aan wat in nota’s was toegezegd.

Kees had veel contact met de buren op het binnenplein aan het Entrepotdok. Graag dronk hij met hen een glaasje.

Kees was van 1974 tot 1978 gemeenteraadslid voor de PvdA. Samen met Michael van der Vlis en Pelle Mug ijverde hij als een van de eersten voor meer en betere fietspaden, op weg naar een autoluwe stad. Later was hij assistent van PvdA- tweede kamerlid Nora Salomons. Hij bleef altijd betrokken bij de gemeentepolitiek van Amsterdam , maar raakte teleurgesteld in de PvdA en werd lid van D66. Hij was vervolgens wethoudersassistent van Rick ten Have.

Op latere leeftijd behaalde hij het HBO-diploma Personeelszaken. Hij gaf in deeltijd les aan de Hogeschool van Amsterdam en werkte tegelijkertijd als ambtenaar bij stadsdeel Osdorp.

Kees is op 29 juli overleden, 72 jaar oud. Hij kreeg longkanker en hartklachten en verzwakte daardoor zozeer dat hij een longontsteking niet overleefde.