Jongeren

Telefoonnummers voor meldingen van jeugdoverlast

Op verzoek van bewoners van Kattenburg heeft de gemeente telefoonnummers en emailadressen op een rijtje gezet voor meldingen van jeugdoverlast.

Als u overlast ervaart, is het verstandig dat u dit meldt. Uw melding wordt namelijk geregistreerd en gezien, zodat u hiermee een dossier kunt opbouwen als de overlast aanhoudt. Uw melding wordt altijd in behandeling genomen.

Politie

  • 112 voor spoedeisende inzet

  • 0900 8844 voor niet-spoedeisende inzet of om een afspraak te maken met uw wijkagent. Dit is het nummer van de centrale meldkamer van de Politie regio Amsterdam-Amstelland. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Uw melding wordt geregistreerd, ook als er geen inzet mogelijk is vanwege spoedeisende meldingen die altijd voorrang hebben. Bij aanhoudende meldingen op en rond uw adres zal uw adres op dit nummer voorrang krijgen boven andere niet-spoedeisende meldingen.

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA)

  • 020 4084555 voor directe inzet van straatcoaches bij jeugdoverlast. Dit is het nummer van de meldkamer van SAOA. In stadsdeel Centrum zijn zij bereikbaar van 16.00 tot 23.30 uur.

Meldpunt Zorg- en Woonoverlast (MZWO)

  • 020 2564800 voor langere termijn inzet. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

  • Emailadres MZWO: zorgenwoonoverlast.centrum@amsterdam.nl

  • Emailadres voor jeugdoverlast: jeugdoverlastcentrum@amsterdam.nl

Belangrijk voor huurders: vergeet niet uw klacht te melden bij uw woningeigenaar!

  • Woningcorporatie Rochdale: wijkbeheerder (Jemel): 0636025444

  • Woningcorporatie De Key: wijkbeheerder (Gerry): (020) 621 43 33, gerry.vantwout@dekey.nl

Verdachte van moord Wittenburg aangehouden

Het Parool van 3 oktober meldt op de voorpagina dat een 25-jarige crimineel uit de Bijlmer is aangehouden als verdachte van de moord op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi in het speeltuingebouw op Wittenburg op 26 januari. Hij was al gearresteerd vanwege twee andere schietpartijen. Hij staat bekend als onberekenbaar en raakte daardoor ook in het criminele milieu uit de gratie. Overigens maakte hij bij meerdere schietpartijen domme fouten, waaruit blijkt dat hij nauwelijks met wapens kan omgaan.

Over het motief van de schietpartij meldt Het Parool niets.

Lees hier het hele artikel.

6 oktober Open dag CODAM op het Marineterrein, ICT-school voor iedereen

Op zaterdag 6 oktober houdt de nieuwe CODAM-ICT-opleiding op het Marineterrein een open dag van 13:45 - 16:00 uur in gebouw Ijsfontein op het Marineterrein, Kattenburgerstraat 7. Volg de pijlen op de grond met ‘Codam’

Iedereen tussen 18 en 30 jaar kan zich aanmelden voor CODAM, een full-time opleiding van 3,5 jaar waain je leert programmeren. Ervaring of vooropleiding is niet nodig. Je betaalt geen lesgeld.. Lees meer over Codam op www.codam.nl

Lees hier over de toelatingsprocedure.

Op deze open dag en check-in, hoor je alles over de aanmeldingsprocedure, Codam en het opleidingsprogramma.

P.S. Er zijn snacks en drankjes aanwezig.

SCIANDRI organiseert jeugdvoetbaltoernooi Marineterrein 7 juli 11:00 - 16:00 uur

SCIANDRI organiseert op zaterdag 7 juli 11:00 - 16:00 uur een uniek jeugdvoetbaltoernooi op het Marineterrein, op het voetbalveld wat normaal afgesloten is. De teams spelen 6 tegen 6 en in drie verschillende leeftijdscategorieën namelijk, 6-9 jaar, 10-12 jaar en 13- 15 jaar.  Ingang Marineterrein: Kattenburgerstraat 7.

 Lijkt het jou leuk om samen met je team op een gave plek in Amsterdam mee te doen aan dit voetbaltoernooi? Schrijf je dan nu in via Anouk@sciandri.com!! Mocht je nog geen team hebben maar wil je wel graag mee doen, ook dan kun jij je aanmelden. Deelname is gratis! Legitimatie meenemen is verplicht.

Het eerder aangekondigde voetbaltoernooi voor volwassenen gaat dit jaar niet door.

Groot artikel in Trouw over situatie Oostelijke Eilanden na schietpartij

In het dagblad Trouw van 26 mei is een uitgebreid artikel verschenen over de schietpartij, hoe dit op de Oostelijke Eilanden is ervaren en wat er voor acties uit zijn voortgekomen. Titel: 'Een gewone buurt waar iets vreselijks gebeurt'.
​​​​​​​Verslaggever Hanne Obbink heeft minutieus onderzoek gedaan. Hij interviewde onder meer Dock-manager Frank van den Hoff, stadsdeelbestuurder Roeland Rengelink, gemachtigde namens de burgemeester Nelleke Hendriks, voorzitter Eilandenoverleg Bart Uitdenbogaart en Moon Rijven van de werkgroep Buurt op de Kaart.

Lees hier het compete Trouw-artikel.

Activiteiten Eilandenoverleg en DOCK als uitvloeisel van de dodelijke schietpartij

Na de dodelijke schietpartij in speeltuin Wittenburg was de buurt in shock. Maar inmiddels heeft de verslagenheid plaats gemaakt voor daadkracht. De afgelopen periode zijn er veel bijeenkomsten georganiseerd door zowel het Eilandenoverleg als door DOCK. Over het Eilandenoverleg van 7 maart schreven wij eerder een bericht (klik hier om te lezen). Dit resulteerde in de bewonerswerkgroep ‘Buurt op de Kaart’. (Klik hier voor hun recente bericht over de stand van zaken). Bewoners die mee willen doen kunnen zich melden via een e-mail aan buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl

In het eerstvolgende Eilandenoverleg, op 4 april 20:00 uur in De Witte Boei, zijn vertegenwoordigers van gemeente, stadsdeel, politie en DOCK uitgenodigd om informatie uit te wisselen over acties en plannen en om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Klik hier voor de agenda van hert Eilandenoverleg van 4 april.

DOCK organiseerde en organiseert nog steeds bijeenkomsten naar aanleiding van de dodelijke schietpartij op 26 januari en doet dit naar aanleiding van een signaal of behoefte uit de wijk en altijd samen met bewoners en/of andere maatschappelijke organisaties. Zo is er bijvoorbeeld op 25 februari een bijeenkomst geweest voor ouders waarbij er hulpverleners aanwezig waren om te praten over hoe je met kinderen in gesprek kunt gaan over de angsten die de schietpartij heeft opgeroepen. Ook zijn er bijeenkomsten voor jongeren én ouders geweest met steun van hulpverleners en een imam om te praten over onveiligheidsgevoelens.

Buurtkracht 1018
Nadat het Eilandenoverleg op 7 maart in De Witte Boei een extra Eilandenoverleg had georganiseerd om te brainstormen over verbetering van veiligheid en leefbaarheid, hebben DOCK en stadsdeel Centrum op 8 maart een bijeenkomst in de Witte Boei belegd om nieuwe en bestaande buurtinitiatieven te verbinden. Bewoners konden hier hun initiatief presenteren en met elkaar in contact komen. DOCK gaat de daar gepresenteerde ideeën verder uitwerken en tijdens de vervolgavond op 29 maart terugkoppelen (klik hier voor meer informatie).. Een eerste initiatief was het opzetten van een buurtapp. Heeft u zelf een initiatief dat u wilt delen, of wilt u een bijdrage leveren aan een van de andere initiatieven in de buurt? Of wilt u lid worden van de buurtapp? Stuur dan een e-mail aan Alex te Paske, via atpaske@dock.nl

Weekendopenstelling De Witte Boei
De Witte Boei is t/m 22 april in de weekenden geopend voor jeugd vanaf 12 jaar, DOCK werkt hierin o.a. samen met IPA, GGD, Sciandri, de Buurtouders (voormalig buurtvaders) en de Straatcoaches. De jeugd kan samen sporten, koken en creatieve activiteiten doen. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom op  vrijdag tussen 16.00 – 20.00 uur, op zaterdag tussen 15.00 – 20.00 uur en op zondag tussen 15.00 – 20.00 uur. Jongeren kunnen gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

Samen met de buurt, gemeente Amsterdam en andere maatschappelijke organisaties is DOCK druk aan de slag om een activiteitenaanbod te ontwikkelen vanuit de vraag van álle bewoners: jongeren, ouders, senioren, volwassenen etc. Hierin wordt ook samen met de buurt en het stadsdeel besproken wat er nodig is om speeltuin Wittenburg weer te openen. U bent van harte welkom om mee te denken. U kunt altijd binnenlopen bij de Witte Boei en uw ideeën laten horen.

Inloopuren in de wijk
In Huis van de Buurt De Witte Boei zijn er iedere week twee inloopuren. Hier kunt u terecht voor meer informatie. Ook kunt u uw zorgen delen of een melding doen. U kunt gewoon binnenlopen.
•   Iedere dinsdag van 10.00 – 11.00  uur is de wijkagent aanwezig.
•   Iedere woensdag van 16.00 – 18.00 uur is een medewerker van stadsdeel Centrum aanwezig.

De gemeente heeft een speciale webpagina www.amsterdam.nl/wittenburg met een overzicht van  de aanpak en maatregelen om de situatie in de buurt te verbeteren. Hier vindt u ook belangrijke contactgegevens. 

ICT-school voor kansloze jongeren start na de zomer op het Marineterrein

(Bericht overgenomen van www.marineterrein.nl)

Op het Marineterrein opent na de zomer een onorthodoxe programmeerschool: Codam (Coding in Amsterdam). Na onder andere Parijs en Silicon Valley wordt Amsterdam de volgende hotspot voor iedereen, jongens én meisjes, die de skills van de toekomst wil leren. Met garantie op een goede baan. De opleiding is extra bijzonder, omdat alle lessen plaatsvinden in een gebouw zonder docenten. Er zijn bovendien geen vaste lestijden. Verder is de opleiding gratis en studenten die het nodig hebben, krijgen ook nog hulp bij het vinden van een slaapplek.

Codam wil laten zien dat programmeren vooral ook een kwestie is van creativiteit en intensief samenwerken. Codam wordt een school waar in principe iedereen terechtkan. Het maakt niet uit wat je vooropleiding is of hoeveel affiniteit je hebt met technologie. Via een voor iedereen toegankelijke online test worden de eerste kandidaten geselecteerd.

Codam is gebaseerd op het gedachtegoed en lesprogramma van het vermaarde Ecole42 in Parijs. Al honderden studenten, afkomstig uit alle hoeken van de samenleving, hebben inmiddels goede banen gevonden na het afronden van de programmeerschool. Deze programmeerschool staat bekendstaat als de beste ter wereld.

Codam komt naar het Marineterrein op initiatief van de goededoelenstichting van Corinne Vigreux, co-founder van TomTom. Website: codam.nl

Artikel in de Volkskrant van 9 maart 2018
Collegegeld en vooropleiding zijn niet nodig; wel talent, creativiteit en doorzettingsvermogen. Op het voormalige Marineterrein in Amsterdam verrijst de ideële ict-school Codam van TomTom-topvrouw Corinne Vigreux.”  Dit schrijft de Volkskrant op 9 maart  in een interview met Corinne Vigreux, initiatiefnemer van de ideële school Codam, en Liesbeth Jansen, directeur van Bureau Marineterrein in Amsterdam.

Lees hier het hele artikel >>>

Extra Eilandenoverleg 7 maart n.a.v. schietpartijen leidt tot oprichten werkgroep 'Buurt op de kaart'

Meer dan veertig Eilanders van diverse bevolkingsgroepen hebben in het Eilandenoverleg van 7 maart meegedacht hoe de leefbaarheid in de buurt kan worden verbeterd na de dodelijke schietpartijen. Dat gebeurde in vier groepen, met als onderwerpen veiligheid, jongeren onder 14 jaar, jongeren 14+ en buurtinitiatieven. Elke groep kwam met een aantal ideeën.

De subgroep Veiligheid pleit voor een  Wijkveiligheidssteunpunt, tevens meldpunt voor politie, stadsdeel  en straatcoaches. Het leegstaande voormalige postkantoor op Wittenburg tegenover buurthuis de Witte Boei zou een goede locatie daarvoor zijn.

Veel steun was er voor het idee om het speeltuingebouw Wittenburg snel weer te openen, maar wel onder de voorwaarde dat de veiligheid en de faciliteiten worden verbeterd. Een bewoonster meldde zich aan als vaste beheerder. Zij wil werken aan een betere sfeer voor kinderen en ouders van alle bevolkingsgroepen.

Wat betreft de jongeren vanaf 14 jaar werd met nadruk gesteld dat er geen nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden als de jongeren zelf daar niet bij worden betrokken. Dat geldt voor een eventueel nieuw jongerencentrum en ook voor sport- en spelmogelijkheden op het Marineterrein.

Zowel voor jongeren, hun ouders, maak ook ander volwassenen moeten meer (feestelijke) activiteiten georganiseerd worden om de onderlinge cohesie te versterken. De basisscholen en het welzijnswerk moeten daarbij betrokken worden.
Als buurthuis De Witte Boei ook in het weekend open zou zijn, ontstaan er veel meer mogelijkheden voor dergelijke activiteiten.

Aan het eind van de avond is de nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg ‘Buurt op de Kaart’ opgericht, met negen deelnemers. Het is duidelijk dat een avondje brainstormen niet voldoende is. De werkgroep zal initiatieven tot ontwikkeling moeten brengen en er moet overlegd worden met instanties. De inspanningen zullen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Wie op een of andere manier een bijdrage wil leveren kan dat doorgeven aan het e-mailadres van de werkgroep: buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl

Klik hier voor het volledige verslag van het extra Eilandenoverleg van 7 maart

Buurt toont betrokkenheid bij dodelijke schietpartij in speeltuingebouw

 

Zaterdag 27 januari toonden de bewoners van de Oostelijke Eilanden hun betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige stagiair die omkwam bij de schietpartij in het speeltuingebouw op Wittenburg (zie ons eerdere bericht hierover) door naar een demonstratieve bijeenkomst te komen op het plein achter de Oosterkerk. Daar werd gesproken door vertegenwoordigers van het Eilandenoverleg, Dock en Buurtcomité 1018. Ze benadrukten het belang van onderlinge steun, vroegen om maatregelen van de gemeente en deden een dringende oproep op de jongeren om af te zien van wraakacties. Klik hier voor een videoverslag van AT5

Het vervolg vond plaats in de Witte Boei in de vorm van een gesprek met de rouwende Marokkaanse moeders en hun familieleden en vrienden. 

Klik hier voor het verhaal van de buurman van de doodgeschoten 17-jarige Mohammed (van website AT5) .

Hassane Ouled Ali schreef op Facebook een ontroerende brief aan burgemeester Jozias van Aartsen. Hij vraagt hem om de veiligheid van de bewoners van de Oostelijke Eilanden zoveel mogelijk te garanderen. Lees hier de brief.

 

 

Opnieuw dodelijke schietpartij, nu op Wittenburg

In het jongerencentrum van speeltuin Wittenburg is vrijdagavond 26 januari om 19:30 uur een 17-jarige jongen doodgeschoten door twee gemaskerde mannen. Een 19-jarige jongen raakte zwaar gewond en een 20-jarige stagiaire werd in haar been geschoten.

Op het moment van de aanval waren kleine kinderen bezig met een kookles.  De consternatie bij kinderen, ouders en omwonenden was en is groot.

Lees  hier het bericht van de Parool-website van vrijdagavond.

Politie en pers zoeken naar een verband met de schietpartij op 23 november vorig jaar op de Kattenburgerkade, waarbij de 19-jarige Ayman om het leven kwam. Erg waarschijnlijk lijkt dat niet omdat de dader toen een verwarde man was.

Op dit moment, zaterdag 27 februari, is er van 14:00 - 18:00 uur open inloop in Buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 om te praten over de gebeurtenissen en de slachtoffers.
Er is door buurtbewoners een oproep gedaan om om 16:00 uur bijeen te komen op het plein achter de Oosterkerk om betrokkenheid te tonen en te bespreke hoe we als buurt moeten reageren op langzamerhand een hele reeks gewelddadige incidenten..

Nieuwjaarsreceptie Oosterkerk druk bezocht

Naar schatting 350 buurtbewoners en genodigden hebben op dinsdag 9 januari de Nieuwjaarsreceptie van Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en Stichting Oosterkerk bezocht.
Ze werden welkom geheten door een Syrische muziekgroep en vervolgens getracteerd op zang en dansnummersvan de jeugd van de Oostelijke Eilanden , afgewisseld met enkele korte nieuwjaarstoespraken vanaf de kansel.
Vrijwilligers met professionele vaardigheden zorgden voor de lekkere hapjes. Die werden rondgedeeld door de jongeren van het speeltuingebouw Wittenburg.

Klik hieronder op 'read more' om de foto's te zien.
 

Verdriet om Ayman en zijn vrienden

Donderdagnacht 23 november tegen 1 uur werd de 19-jarige Ayman Mouyah doodgeschoten op de Kattenburgerkade; zijn vrienden Yassine en Gianni  raakten zwaar gewond. Er was een vechtpartij aan voorafgegaan, waarna de jongens naar de Kattenburgerkade waren gevlucht. Toen de schutter zijn magazijn had leeggeschoten zou hij volgens een buurtbewoner tegen een van de gewonde jongens hebben geschreeuwd: "De volgende keer gaat-ie  door je hoofd". Ayman was al overleden. Het ging hier om een uit de hand gelopen ruzie over een door de dader gestolen scooter.

Kwalijk was de manier waarop Het Parool probeerde het drama in de liquidatiegolf te plaatsen. "Volgens ingewijden gaat het om 'bekenden van de politie', maar niet over mannen die vooralsnog  als zware criminelen bekend staan." Aldus deze krant. En : "Hij kende ook een aantal jonge mannen die in het verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse onderwereldvete, als dader of als slachtoffer. De naam Mouyah werd tot op heden rondom die vete niet genoemd." In een apart kader getiteld "De onderwereld op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam":  kwamen weer alle namen langs van op de Oostelijke  Eilanden opgegroeide jongens die daar wèl  bij betrokken waren.
Er was geen enkele connectie met de "onderwereld", dus waarom werd dan de nagedachtenis van Ayman zo besmeurd? Ayman was een aardige en populaire jongen in de buurt, die als student maatschappelijke dienstverlening zojuist aan zijn stage bij Dock was begonnen. Hij haalde zijn vrienden van het plein af en bracht ze naar het jongerencentrum. Zijn dood is een groot verlies voor de hele buurt.

Wim Pelt

Woensdag 4 oktober 16:30 feestelijke heropening Buurthuis De Witte Boei op Wittenburg

Woensdag 4 oktober van 16:30 - 19:00 uur is het feest in De Witte Boei omdat de verbouwing klaar is. Alle buurtbewoners zijn welkom. Er is muziek en andere optredens. Kom kijken en drink een glaasje! Alle bezoekers maken kans op een leuke prijs.. 

Bewoners hebben in een aantal bijeenkomsten meegedacht over de verbouwing. In overleg met de architecte is de ingang verplaatst en toegankelijker gemaakt, de keuken vernieuwd, de ruimtes logischer ingedeeld en zijn aankleding en meubilair vernieuwd. Alles is erop gericht om het buurthuis opener en gezelliger te maken, een plek waar bewoners makkelijk binnen kunnen lopen en een kopje koffie kunnen drinken. Er is een nieuwe ruimte gecreeerd speciaal gericht op meidenactiviteiten.

Een veelbezochte activiteit is het Pluspunt waar bewoners aan kunnen kloppen met hun vragen en problemen. Bewonersgroepen krijgen de gelegenheid om in de Witte Boei te vergaderen of een kopietje te maken.Er is ook een beamer en een groot TV-scherm beschikbaar.
Op maandag 18:00 uur is het Buurtrestaurant (tevoren opgeven. Elke dinsdag 12:30-13:30 Buurtsoep. Op woensdag 13:15- 14:45 u computerinloop en 15:00 - 17:00 uur Woonspreekuur !WOON. En nog veel meer. Zie voor het complete activiteitenoverzicht van De Witte Boei https://www.dock.nl/locaties/de-witte-boei/

Ook het speeltuingebouw van Speeltuin Wittenburg is verbouwd en geschikt gemaakt voor jongerenactiviteiten. Er zijn hier meer werkplekken gecreëerd, een multifunctionele activiteitenruimte en er komt een muziekstudio voor de jongeren..

Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid 14 en 21 april en 9 mei

Naar aanleiding van een reeks incidenten op de Oostelijke Eilanden wordt een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en hun ouders. Doel is het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten en handvatten aan te reiken om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit – mede door de ouders wakker te schudden.
Er is een Educatief Programma Jongeren (EPJO) waarin jongeren het verhaal horen van een ex-crimineel en van een moeder, gevolgd door een peptalk van Peter Faber of een andere deskundige. Eerder vond deze les plaats in groep 8 van de Alan Turingschool. De les heeft toen veel indruk gemaakt op de kinderen. De laatste bijeenkomst heeft als thema ‘Veiligheid in de Wijk’. 

Wanneer Voor wie Hoe laat? Waar?
14 april jongeren van 10-14 jaar 16.00-18.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
21 april jongeren van 15-18 jaar 18.00-20.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
9 mei voor alle buurtbewoners 19.00-21.00 uur Speeltuin Wittenburg, Fortuinstraat 4

De toegang is gratis. Zie voor meer info www.epjo.nl

Jongerenwerk in 1018 in de knel

Het Eilandenoverleg maakt zich zorgen over het jongerenwerk. Wim Pelt schreef naar aanleioding daarvan onderstaand artikel.

Onze buurt is niet echt ruim bedeeld waar het tiener en jongerenwerk betreft. Behalve sporten (vooral kickboksen) is er alleen De Clutch. Wat gaan jongeren doen waar niks voor hen is? Hangen. Ja, dat deden wij ook, zult u zeggen, en dan buiten gezichtsveld van onze ouders kattenkwaad uithalen. Maar, tijden veranderen. Wat vroeger minder gebeurde: er komen grote jongens langs, met een auto, of scooters en die hebben soms een klusje. Als ze je oké vinden kan je wat verdienen…En zo rol je de criminaliteit in. Nabil was een aardige jongen van Kattenburg, hij hing ook rond op het Wittenburgerplein. U weet het nog wel: zijn hoofd werd voor een sisha lounge op de stoep gezet. Dat veroorzaakte veel onrust op de Eilanden, moeders kwamen bij elkaar in de Witte Boei, zij maken zich grote zorgen. En terecht! Vrijdagnacht 8 juli was een crimineel uit Oost aan de beurt. Hij was 'op bezoek'. Een salvo van meer dan 40 schoten met een pistoolmitrailleur trof nauwelijks doel. Met een paar schotwonden wist hij zich te redden door over een schutting te klimmen en bij omwonenden om hulp te vragen.

Wat kunnen we er tegen doen? Meer blauw op straat? Dat ook, maar heeft het nut om hangjongeren voortdurend naar hun identiteitsbewijs te vragen? "Hogere straffen" wordt er dan al snel geroepen, maar meer repressie biedt geen oplossing. We moeten ons om onze jongeren bekommeren, dat moeten we eraan doen! Ze kansen bieden. Onderzoeken wijzen onveranderlijk uit dat jongeren met een niet-Nederlandse afkomst worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Het krijgen van een geschikte stageplaats is vaak al heel moeilijk. Wat we nodig hebben is meer straathoekwerk en gespecialiseerde jongerenwerkers, die contacten leggen en zo nodig hulp bieden, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Én een jeugdhonk -een veilige plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en aan zichzelf kunnen werken. Voor de "top 600" zijn we te laat. Het gaat er vooral om kinderen tot een jaar of 13 voor afglijden te behoeden. Wie kan daar nou tegen zijn?

U zult het niet geloven, maar het stadsdeelvindt het belangrijker om te bezuinigen. Volgens de portefeuillehouder voor Welzijn Roeland Rengelink moet hij kiezen tussen geld voor jongeren of ouderen. Nou, er zijn heus wel een paar dingen te noemen waar bezuinigingen minder zeer doen. Voor 2017 wil Rengelink 215.000 euro bezuinigen op jongerenwerk en hij heeft al aangekondigd dat hij waarschijnlijk De Clutch gaat sluiten -het enige jongerencentrum dat we in 1018 hebben. De activiteiten zouden kunnen worden ondergebracht bij De Witte Boei, bij speeltuin Wittenburg en eventueel in de Poolschool. Jongeren gaan daar niet naar toe, waar hun ouders komen of anders wel de buren. Voorheen werd het welzijnswerk in onze buurt gedaan door IJsterk. Deze organisatie is nu overgenomen door Dock, dat gaat werken met "integrale wijkteams" vanuit het Huis van de Buurt. Dus géén gespecialiseerd jongerenwerk vanuit een jeugdhonk. Dock doet dit overal zo, maar voor onze buurt is het niet zo'n beste binnenkomer.

Wim Pelt

Welzijnsactiviteiten IJsterk definitief overgedragen aan Stichting Dock

Per 1 juli zijn alle welzijnsmedewerkers van IJsterk (Witte Boei, speeltuinen en jongerenwerk) overgegaan naar de Stichting Dock. 

Dock is een grote welzijnsinstelling die actief is in meerder steden: Amsterdam-Nieuw West en Noord, Rotterdam, Haarlem en Zaanstad.

In de week van 4 juli heeft een introductieweek plaatsgevonden, waarbij directeur Jan Hoefsloot heeft gezegd dat goed welzijnswerk ervoor zorgt dat de bewoners aan zet zijn.

Zie ook het persbericht van Dock van 12 juli 2016 en het nieuwsbericht van januari  2016 van IJsterk

Programma voetbaltoernooi en buurtfeest 5 mei 10:00-21:00 u speeltuin Wittenburg

Op Hemelvaartsdag 5 mei vanaf 10:00 u organiseert Stichting Curinesa in samenwerking met Sciandri voor de zesde keer een voetbaltoernooi voor de jeugd van 7-15 jaar op het terrein van speeltuin Wittenburg, Fortuinstraat 4. Omdat het ook Bevrijdingsdag is, is het extra groot feest met o.a. een workshop Streetdance, een creatieve modeshow, een workshop drummen en knutselen en nog veel meer. Ook is er gelegenheid tot dansen op de mixes van een bekende dj. Natuurlijk is er ook weer een heerlijke multiculturele maaltijd. 

Inschrijven kan via een e-mail naar info@curinesa.nl, bellen naar Michel Odjo 06-84259218 of bij speeltuin Wittenburg (vraag naar Said). Het kost inclusief eten € 2. Betaling op de dag zelf tussen 10:00 en 10:30 u

IJsterk concentreert zich op kinderopvang en stoot welzijnstaken af

IJsterk maakt in  een nieuwsbericht op de eigen website bekend dat de  stichting IJsterk zich wil concentreren op de buurtgerichte kinderovang en de welzijnstaken wil afstoten.  In postcodegebied 1018  gaat het dan onder meer om de activiteiten in Buurthuis De Witte Boei, de speeltuin Wittenburg, de speeltuin naast de BOE-school  en het jongerenwerk in De Clutch.

De medewerkers van IJsterk zijn deze week op de hoogte gebracht dat het bestuur van IJsterk verkennende gesprekken is gestart  om welzijnstaken over te dragen aan stichting DOCK Amstel & Zaan. Voor IJsterk Peuterspeelzalen zijn verkennende gesprekken gestart met stichting Dynamo Amsterdam.

Bewonersverzet tegen fitnesstoestellen Oostenburgerpark heeft succes

Op 8 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum besloten om af te zien van plaatsing van fitnesstoestellen in het Oostenburgerpark. Dit naar aanleiding van felle protesten van bewoners tijdens de inspraak op 1 december in de Bestuurscommissie. De fitnesstoestellen waren in het bijzonder bedoeld voor jongeren. Dit idee werd ondersteund door jongerenwerkers van De Clutch. Op 4 september vond een informatie- en inspraakavond plaats voor omwonenden. Een twintigtal bewoners heeft hierna schriftelijk bezwaar gemaakt tegen plaatsing van de fitnesstoestellen. Zij hebben nu al veel overlast van de hangplek rond de balfontein  in het Oostenburgerpark en vrezen nog meer overlast, want de toestellen zouden vlakbij de huizen komen te staan. Bij de aanleg 25 jaar geleden is uitdrukkelijk niet gekozen voor vaste toestellen, maar voor groen. De samenhang in het park mag niet verloren gaan.

Het stadsdeel vindt wel dat de fitnesstoestellen voor jongeren er moeten komen, maar gaat nu op zoek naar een andere locatie. Gedacht wordt onder meer aan een plek nabij de voetbalkooi in de Conradstraat. Daarover moet dan eerst inspraak plaatsvinden voordat de Bestuurscommissie een nieuw voorstel voorgelegd krijgt.