Werkgroep VOC-kade

27 oktober 20:00 u Thema-avond nieuw Evenementenbeleid Nwe Doelenstr 55

Wijkcentrum d'Oude Stadt nodigt bewoners van stadsdeel Centrum en andere delen van Amsterdam uit voor een stadsbrede bijeenkomst over het nieuwe Evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam op donderdag 27 oktober 20:00 uur in het wijkcentrum, Nieuwe Doelenstraat 55.

Het nieuwe evenementenbeleid is bedoeld om evenementen in de hele stad goed te laten verlopen, zonder dat de omwonenden daar te veel overlast van ondervinden. 
Er zijn zogenaamde locatieprofielen opgesteld voor populaire plekken in alle stadsdelen. Deze profielen worden binnenkort in de gemeenteraad behandeld. Die locatieprofielen behoren een zekere bescherming voor de omwonenden te bieden, door een maximum te stellen aan frequentie, duur van evenementen op die plek en aan het geluidsvolume.
Evenementen op andere plekken blijven toegestaan. Bij de vergunningverlening wordt het evenementenbeleid toegepast, inclusief geluidsvoorschriften.

Geluidshinder
De laatste jaren wordt muziek in de buitenlucht steeds heftiger, met luide dj’s en bonkende bassen. Bewonersorganisatieszijn bang dat als dat niet verandert er steeds meer mensen last van evenementen krijgen. Daarom vragen zij aandacht voor die geluidbelasting die bewoners in alle delen van de stad kunnen ondervinden.

Podia met versterkte muziek in smalle straten, podia met verschillende muziek dicht bij elkaar,versterkte muziek op of aan het water, de bastonen die op grote afstand mensen uit hun slaap houden. Het is niet nodig, zoveel overlast voor omwonenden, als de juiste technieken maar worden toegepast. Tot nu toe gebeurt dat niet of nauwelijks.

Daar willen de organisatoren het over hebben: beperken van geluidshinder. En ook: wat zijn de mogelijkheden om verkeerde locatieprofielen en verkeerde geluidsrichtlijnen (die jarenlang kunnen blijven gelden) tegen te houden? Inspraakprocedures? Bezwaarschriften? De rechter?

Sprekers

Klik hier voor meer informatie over deze avond.

Lees hier de eisen van het Wijkcentrum en de NSG inzake geluidshinder aan de gemeente.