Jongeren

Nieuwjaarsreceptie Oosterkerk druk bezocht

Naar schatting 350 buurtbewoners en genodigden hebben op dinsdag 9 januari de Nieuwjaarsreceptie van Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en Stichting Oosterkerk bezocht.
Ze werden welkom geheten door een Syrische muziekgroep en vervolgens getracteerd op zang en dansnummersvan de jeugd van de Oostelijke Eilanden , afgewisseld met enkele korte nieuwjaarstoespraken vanaf de kansel.
Vrijwilligers met professionele vaardigheden zorgden voor de lekkere hapjes. Die werden rondgedeeld door de jongeren van het speeltuingebouw Wittenburg.

Klik hieronder op 'read more' om de foto's te zien.
 

Verdriet om Ayman en zijn vrienden

Donderdagnacht 23 november tegen 1 uur werd de 19-jarige Ayman Mouyah doodgeschoten op de Kattenburgerkade; zijn vrienden Yassine en Gianni  raakten zwaar gewond. Er was een vechtpartij aan voorafgegaan, waarna de jongens naar de Kattenburgerkade waren gevlucht. Toen de schutter zijn magazijn had leeggeschoten zou hij volgens een buurtbewoner tegen een van de gewonde jongens hebben geschreeuwd: "De volgende keer gaat-ie  door je hoofd". Ayman was al overleden. Het ging hier om een uit de hand gelopen ruzie over een door de dader gestolen scooter.

Kwalijk was de manier waarop Het Parool probeerde het drama in de liquidatiegolf te plaatsen. "Volgens ingewijden gaat het om 'bekenden van de politie', maar niet over mannen die vooralsnog  als zware criminelen bekend staan." Aldus deze krant. En : "Hij kende ook een aantal jonge mannen die in het verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse onderwereldvete, als dader of als slachtoffer. De naam Mouyah werd tot op heden rondom die vete niet genoemd." In een apart kader getiteld "De onderwereld op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam":  kwamen weer alle namen langs van op de Oostelijke  Eilanden opgegroeide jongens die daar wèl  bij betrokken waren.
Er was geen enkele connectie met de "onderwereld", dus waarom werd dan de nagedachtenis van Ayman zo besmeurd? Ayman was een aardige en populaire jongen in de buurt, die als student maatschappelijke dienstverlening zojuist aan zijn stage bij Dock was begonnen. Hij haalde zijn vrienden van het plein af en bracht ze naar het jongerencentrum. Zijn dood is een groot verlies voor de hele buurt.

Wim Pelt

Woensdag 4 oktober 16:30 feestelijke heropening Buurthuis De Witte Boei op Wittenburg

Woensdag 4 oktober van 16:30 - 19:00 uur is het feest in De Witte Boei omdat de verbouwing klaar is. Alle buurtbewoners zijn welkom. Er is muziek en andere optredens. Kom kijken en drink een glaasje! Alle bezoekers maken kans op een leuke prijs.. 

Bewoners hebben in een aantal bijeenkomsten meegedacht over de verbouwing. In overleg met de architecte is de ingang verplaatst en toegankelijker gemaakt, de keuken vernieuwd, de ruimtes logischer ingedeeld en zijn aankleding en meubilair vernieuwd. Alles is erop gericht om het buurthuis opener en gezelliger te maken, een plek waar bewoners makkelijk binnen kunnen lopen en een kopje koffie kunnen drinken. Er is een nieuwe ruimte gecreeerd speciaal gericht op meidenactiviteiten.

Een veelbezochte activiteit is het Pluspunt waar bewoners aan kunnen kloppen met hun vragen en problemen. Bewonersgroepen krijgen de gelegenheid om in de Witte Boei te vergaderen of een kopietje te maken.Er is ook een beamer en een groot TV-scherm beschikbaar.
Op maandag 18:00 uur is het Buurtrestaurant (tevoren opgeven. Elke dinsdag 12:30-13:30 Buurtsoep. Op woensdag 13:15- 14:45 u computerinloop en 15:00 - 17:00 uur Woonspreekuur !WOON. En nog veel meer. Zie voor het complete activiteitenoverzicht van De Witte Boei https://www.dock.nl/locaties/de-witte-boei/

Ook het speeltuingebouw van Speeltuin Wittenburg is verbouwd en geschikt gemaakt voor jongerenactiviteiten. Er zijn hier meer werkplekken gecreëerd, een multifunctionele activiteitenruimte en er komt een muziekstudio voor de jongeren..

Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid 14 en 21 april en 9 mei

Naar aanleiding van een reeks incidenten op de Oostelijke Eilanden wordt een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en hun ouders. Doel is het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten en handvatten aan te reiken om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit – mede door de ouders wakker te schudden.
Er is een Educatief Programma Jongeren (EPJO) waarin jongeren het verhaal horen van een ex-crimineel en van een moeder, gevolgd door een peptalk van Peter Faber of een andere deskundige. Eerder vond deze les plaats in groep 8 van de Alan Turingschool. De les heeft toen veel indruk gemaakt op de kinderen. De laatste bijeenkomst heeft als thema ‘Veiligheid in de Wijk’. 

Wanneer Voor wie Hoe laat? Waar?
14 april jongeren van 10-14 jaar 16.00-18.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
21 april jongeren van 15-18 jaar 18.00-20.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
9 mei voor alle buurtbewoners 19.00-21.00 uur Speeltuin Wittenburg, Fortuinstraat 4

De toegang is gratis. Zie voor meer info www.epjo.nl

Jongerenwerk in 1018 in de knel

Het Eilandenoverleg maakt zich zorgen over het jongerenwerk. Wim Pelt schreef naar aanleioding daarvan onderstaand artikel.

Onze buurt is niet echt ruim bedeeld waar het tiener en jongerenwerk betreft. Behalve sporten (vooral kickboksen) is er alleen De Clutch. Wat gaan jongeren doen waar niks voor hen is? Hangen. Ja, dat deden wij ook, zult u zeggen, en dan buiten gezichtsveld van onze ouders kattenkwaad uithalen. Maar, tijden veranderen. Wat vroeger minder gebeurde: er komen grote jongens langs, met een auto, of scooters en die hebben soms een klusje. Als ze je oké vinden kan je wat verdienen…En zo rol je de criminaliteit in. Nabil was een aardige jongen van Kattenburg, hij hing ook rond op het Wittenburgerplein. U weet het nog wel: zijn hoofd werd voor een sisha lounge op de stoep gezet. Dat veroorzaakte veel onrust op de Eilanden, moeders kwamen bij elkaar in de Witte Boei, zij maken zich grote zorgen. En terecht! Vrijdagnacht 8 juli was een crimineel uit Oost aan de beurt. Hij was 'op bezoek'. Een salvo van meer dan 40 schoten met een pistoolmitrailleur trof nauwelijks doel. Met een paar schotwonden wist hij zich te redden door over een schutting te klimmen en bij omwonenden om hulp te vragen.

Wat kunnen we er tegen doen? Meer blauw op straat? Dat ook, maar heeft het nut om hangjongeren voortdurend naar hun identiteitsbewijs te vragen? "Hogere straffen" wordt er dan al snel geroepen, maar meer repressie biedt geen oplossing. We moeten ons om onze jongeren bekommeren, dat moeten we eraan doen! Ze kansen bieden. Onderzoeken wijzen onveranderlijk uit dat jongeren met een niet-Nederlandse afkomst worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Het krijgen van een geschikte stageplaats is vaak al heel moeilijk. Wat we nodig hebben is meer straathoekwerk en gespecialiseerde jongerenwerkers, die contacten leggen en zo nodig hulp bieden, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Én een jeugdhonk -een veilige plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en aan zichzelf kunnen werken. Voor de "top 600" zijn we te laat. Het gaat er vooral om kinderen tot een jaar of 13 voor afglijden te behoeden. Wie kan daar nou tegen zijn?

U zult het niet geloven, maar het stadsdeelvindt het belangrijker om te bezuinigen. Volgens de portefeuillehouder voor Welzijn Roeland Rengelink moet hij kiezen tussen geld voor jongeren of ouderen. Nou, er zijn heus wel een paar dingen te noemen waar bezuinigingen minder zeer doen. Voor 2017 wil Rengelink 215.000 euro bezuinigen op jongerenwerk en hij heeft al aangekondigd dat hij waarschijnlijk De Clutch gaat sluiten -het enige jongerencentrum dat we in 1018 hebben. De activiteiten zouden kunnen worden ondergebracht bij De Witte Boei, bij speeltuin Wittenburg en eventueel in de Poolschool. Jongeren gaan daar niet naar toe, waar hun ouders komen of anders wel de buren. Voorheen werd het welzijnswerk in onze buurt gedaan door IJsterk. Deze organisatie is nu overgenomen door Dock, dat gaat werken met "integrale wijkteams" vanuit het Huis van de Buurt. Dus géén gespecialiseerd jongerenwerk vanuit een jeugdhonk. Dock doet dit overal zo, maar voor onze buurt is het niet zo'n beste binnenkomer.

Wim Pelt

Welzijnsactiviteiten IJsterk definitief overgedragen aan Stichting Dock

Per 1 juli zijn alle welzijnsmedewerkers van IJsterk (Witte Boei, speeltuinen en jongerenwerk) overgegaan naar de Stichting Dock. 

Dock is een grote welzijnsinstelling die actief is in meerder steden: Amsterdam-Nieuw West en Noord, Rotterdam, Haarlem en Zaanstad.

In de week van 4 juli heeft een introductieweek plaatsgevonden, waarbij directeur Jan Hoefsloot heeft gezegd dat goed welzijnswerk ervoor zorgt dat de bewoners aan zet zijn.

Zie ook het persbericht van Dock van 12 juli 2016 en het nieuwsbericht van januari  2016 van IJsterk

Programma voetbaltoernooi en buurtfeest 5 mei 10:00-21:00 u speeltuin Wittenburg

Op Hemelvaartsdag 5 mei vanaf 10:00 u organiseert Stichting Curinesa in samenwerking met Sciandri voor de zesde keer een voetbaltoernooi voor de jeugd van 7-15 jaar op het terrein van speeltuin Wittenburg, Fortuinstraat 4. Omdat het ook Bevrijdingsdag is, is het extra groot feest met o.a. een workshop Streetdance, een creatieve modeshow, een workshop drummen en knutselen en nog veel meer. Ook is er gelegenheid tot dansen op de mixes van een bekende dj. Natuurlijk is er ook weer een heerlijke multiculturele maaltijd. 

Inschrijven kan via een e-mail naar info@curinesa.nl, bellen naar Michel Odjo 06-84259218 of bij speeltuin Wittenburg (vraag naar Said). Het kost inclusief eten € 2. Betaling op de dag zelf tussen 10:00 en 10:30 u

IJsterk concentreert zich op kinderopvang en stoot welzijnstaken af

IJsterk maakt in  een nieuwsbericht op de eigen website bekend dat de  stichting IJsterk zich wil concentreren op de buurtgerichte kinderovang en de welzijnstaken wil afstoten.  In postcodegebied 1018  gaat het dan onder meer om de activiteiten in Buurthuis De Witte Boei, de speeltuin Wittenburg, de speeltuin naast de BOE-school  en het jongerenwerk in De Clutch.

De medewerkers van IJsterk zijn deze week op de hoogte gebracht dat het bestuur van IJsterk verkennende gesprekken is gestart  om welzijnstaken over te dragen aan stichting DOCK Amstel & Zaan. Voor IJsterk Peuterspeelzalen zijn verkennende gesprekken gestart met stichting Dynamo Amsterdam.

Bewonersverzet tegen fitnesstoestellen Oostenburgerpark heeft succes

Op 8 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum besloten om af te zien van plaatsing van fitnesstoestellen in het Oostenburgerpark. Dit naar aanleiding van felle protesten van bewoners tijdens de inspraak op 1 december in de Bestuurscommissie. De fitnesstoestellen waren in het bijzonder bedoeld voor jongeren. Dit idee werd ondersteund door jongerenwerkers van De Clutch. Op 4 september vond een informatie- en inspraakavond plaats voor omwonenden. Een twintigtal bewoners heeft hierna schriftelijk bezwaar gemaakt tegen plaatsing van de fitnesstoestellen. Zij hebben nu al veel overlast van de hangplek rond de balfontein  in het Oostenburgerpark en vrezen nog meer overlast, want de toestellen zouden vlakbij de huizen komen te staan. Bij de aanleg 25 jaar geleden is uitdrukkelijk niet gekozen voor vaste toestellen, maar voor groen. De samenhang in het park mag niet verloren gaan.

Het stadsdeel vindt wel dat de fitnesstoestellen voor jongeren er moeten komen, maar gaat nu op zoek naar een andere locatie. Gedacht wordt onder meer aan een plek nabij de voetbalkooi in de Conradstraat. Daarover moet dan eerst inspraak plaatsvinden voordat de Bestuurscommissie een nieuw voorstel voorgelegd krijgt.