Herinrichting Plantage Middenlaan e.o.

De gemeente Amsterdam is al enkele jaren bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan, de Plantage Parklaan en de Roetersstraat. De meest concrete aanleiding is de noodzaak om de tramhalte voor Artis in de Plantage Middenlaan toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

Daarnaast wil de gemeente het autoverkeer - met name het sluipverkeer - beperken en meer ruimte bieden aan fietsers en voetgangers.

Er is enkele malen overleg met de buurt geweest, maar de buurt heeft grote bezwaren tegen de plannen. Met name tegen het invoeren van eenrichtingverkeer stad uit op de Plantage Middenlaan tussen Plantage Parklaan en Plantage Kerklaan. Volgens de buurt zijn er veel eenvoudiger en veiliger alternatieven voorhanden. Zoals het laten meerijden van het autoverkeer op de trambaan.

Een projectteam van de gemeente heeft gewerkt aan een voorlopig integraal ontwerp voor (delen van) de Plantagebuurt. Het college van B&W heeft 20 maart 2018 ingestemd met vrijgave voor inspraak van het voorlopig ontwerp.  Lees hier de gemeentelijke informatie over het plan. Zie met name de link naar 'Publicaties' rechtsboven op de pagina.

Voorlopig ontwerp herinrichting Plantage Middenlaan e.o. Klik op de afbeelding om pdf te openen. Zoom in voor meer details.

Voorlopig ontwerp herinrichting Plantage Middenlaan e.o. Klik op de afbeelding om pdf te openen. Zoom in voor meer details.

De Plantage Weesperbuurtvereniging heeft op 26 juli een brief gestuurd aan Verkeerswethouder Sharon Dijksma met ernstige bezwaren tegen het plan en het negeren van de reacties van de buurt, De buurtvereniging vraagt in plaats van een 'gewone' inspraakvergadering een open overleg over de uitgangspunten en de gevolgde en nog te volgen procedures. Lees hier de brief.

 

Documenten

Nieuws