Wat doen wij?

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg is een buurtplatform van actieve groepen en personen uit de Plantagebuurt en de Weesperbuurt. Belangrijke spelers in dit overleg zijn de PlantageWeesperbuurtVereniging en de Stichting tussen Amstel en Artis.

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg vergadert circa 8 keer per jaar. Twee keer per jaar vindt een voortgangsoverleg plaats met ambtenaren van stadsdeel Centrum over nieuwe plannen voor de buurt en de stand van zaken van gestarte planvorming.

WEKELIJKS BUURTSPREEKUUR PLANTAGE WEESPERBUURT

Iedereen kan elke woensdag tussen 11:00 en 12:00 uur  terecht bij het Buurtspreekuur in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan  22 met vragen over ontwikkelingen of problemen in de buurt, veiligheid, en hulpvragen. Deelnemers: Plantage Weesperbuurtvereniging, Stichting Tussen Amstel en Artis, Sociaal Wijkteam en de wijkagent.
 

Agenda

VERGADERINGEN PLANTAGE WEESPERBUURTOVERLEG

Steeds op maandag om 20:00 uur in café Eik en Linde:

  • 17 december 2018

  • 4 februari 2019

  • 1 april 2019

  • 27 mei 2019

  • 8 juli 2019 (reserve)

  • 2 september 2019

  • 28 oktober 2019

  • 16 december 2019

Verder elke woensdag 11:00 - 12:00 u Buurtspreekuur in café Eik en Linde.

 

VERSLAGEN

 documenten PWO

GEbiedscyclus deelgebied Oost stadsdeel centrum

KWARTAALVERSLAGEN STICHTING TUSSEN AMSTEL EN ARTIS

In de kwartaalverslagen van de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) staan de voornaamste ontwikkelingen in Plantage en Weesperbuurt en de bemoeienis van het PWO beschreven.

 

Nieuws