Groen en Milieu

De Werkgroep Groen en Milieu organiseerde in het verleden  regelmatig acties en evenementen die de aandacht voor groen en milieu in de wijk bevorderen. Nog steeds zijn er veel bewoners actief die nauwlettend alle ontwikkelingen op dat gebied in de buurt volgen, met name plannen voor bomenkap en zelfbeheer. Voor de Oostelijke Eilanden is een werkgroep van het Eilandenoverleg opgericht, de Werkgroep Groen Eilandenoverleg. De werkgroep zoekt nieuwe leden met groene vingers. E-mail: groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl

Recente projecten zijn een zelfbeheerproject op de Kattenburgerkade en het Plukbos tussen de Jacob Burggraafstraat en Tweede Wittenburgerdwarsstraat op een binnenterrein op Wittenburg.

Milieuwandelingen

  • Wandeltocht langs milieu- en bodemprojecten Oostelijke Eilanden en Kadijken. Klik hier.

  • Wandeltocht langs milieu- en bodemprojecten Plantage- en Weesperbuurt. Klik hier.

 Groenplan Oostelijke Eilanden

In 2018/2019 wordt het Groenplan Oostelijke Eilanden uitgewerkt. Daarvoor is door de gemeente een projectleider aangesteld, Carlinde Adriaanse.

Op 13 november jl. kwamen 40 personen bij elkaar in De Witte Boei voor de eerste bijeenkomst over het Groenplan voor de Oostelijke Eilanden. De eerste concrete initiatieven en ideeën voor het Groenplan kwamen uitgebreid aan de orde. Onderlinge kennis werd gedeeld en mooie eerste verbindingen tussen zelfbeheerders werden gelegd. Zie verslag.

Wie op 13 november nog geen vragenformulier heeft ingevuld, kan dat alsnog doen of zich per e-mail melden met een idee of plan bij Carlinde Adriaanse carlindeadriaanse@balance.nl

DOCUMENTEN

AGENDA

NIEUWS

Werkgroep Groen en Milieu op Facebook