Uitslag verkiezingen stadsdeelcommissie Centrum

CENTRUM-OOST:

Aantal stemmen per lijst lijstnummer aanduiding politieke groepering aantal stemmen

1 Democraten 66 (D66)                               3991
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)                  3462
3 VVD                                                          2909
5 GROENLINKS                                            6631
8 Partij van de Ouderen (P.v.d.O)                  843
9 DENK                                                          234
30 Roel Pieters                                               158
31 Zorgen voor Elkaar en de Stad (Z.E.S.)    336
33 Verkeersgroepen Amsterdam                   189
39                                                                      83
40 Bewoners Amsterdam Centrum (BAC)    1213
totaal                                                           20049

De vier gekozen kandidaten van kieskring Centrum-Oost zijn:

GroenLinks: Oostra, N. (Neeria) (v)
D66:             Bruin, P.N. (Pia) (v)
VVD:            van Kraaij, R.L.R. (Raphaël) (m)
PvdA:          van den Boogaard, L.M. (Lisa) (v) 

 

CENTRUM WEST

De vier gekozen kandidaten van kieskring Centrum-West zijn:
GroenLinks:  Zevenhoven, N.J. (Noah) (m)
D66:              Veen, D. (Debbie) (v)
VVD:              van der Sande, S.C. (Bas) (m)
PvdA:             van Proosdij, J. (Jui;a) (v)

Geen van de onafhankelijke kandidaten is gekozen.

GroenLinks kreeg zowel in Centrum-oost als in Centrum-West veruit de meeste stemmen, maar de overmacht kan door het kieskringenstelsel niet in zetels worden uitgedrukt.

In Centrum-Oost is niet de nummer 1 van de GroenLinkslijst gekozen, maar met voorkeurstemmen nr. 2, Neeria Oostra. Voor zover bekend is zij de enige kanddaat die in 1018 woont, namelijk op de Kadijken.

Lees hier de processen verbaal van de gemeente met alle details.

Protest tegen uitbreiding hotel Plantage Muidergracht

Buurtbewoners hebben op vrijdag 17 maart met een korte, door de SP georganiseerde demonstratie geprotesteerd tegen de voorgenomen uitbreiding van het Garden Hotel aan de Plantage Muidergracht 33. In het pand, dat eerder elf huurwoningen in de sociale sector herbergde, heeft zich in 2010 een hotel gevestigd. Na de nodige uitbreidingen biedt dit nu ruimte aan 104 gasten, maar afgelopen najaar heeft de eigenaar een vergunning aangevraagd voor een verbouwing waardoor het aantal bedden kan worden verhoogd naar 118.

Eind vorig jaar heeft buurtbewoner Evert Holtzer, die naast het hotel woont, bezwaar aangetekend tegen de verbouwing. Hij vreest dat de overlast, die op dit moment al fors is, door de toename van het aantal slaapplaatsen nog verder zal toenemen. Ook veel andere buurtbewoners zijn de aanhoudende herrie van vaak flink aangeschoten hotelgasten zat.

Holtzer: “De eerste tijd zaten er vooral gezinnen met kinderen in het hotel. Dat ging prima. Maar al snel werd het een plek voor vriendengroepen die een paar dagen Amsterdam komen doen, vaak Engelsen die komen voor een vrijgezellenfeest. Laatst kwamen er uit een taxi allemaal mensen rollen verkleed als konijn. Nou, dan weet je het wel. Niet alleen dat er ’s nachts veel wordt geschreeuwd en gerookt, maar ze zetten ook het afval buiten wanneer het ze uitkomt en versperren de stoep met winkelkarretjes en lukraak neergekwakte huurfietsen. Een paar jaar geleden was het zelfs zo erg dat de brandweer ongeveer 70 keer voor niets heeft moeten uitrukken omdat het brandalarm was afgegaan.”

Met de eigenaar van het hotel valt niet over de overlast te praten, aldus Holtzer, die nu in afwachting is van de reactie op zijn bezwaarschrift.

Buurtbezwaren tegen terrasvergunning restaurant Entrepot

Zo'n vijftig omwonenden aan weerszijden van het water van het Entrepotdok hebben een zienswijze naar de gemeente gestuurd over de aanvraag voor een terrasvergunning van het nieuwe restaurant 'Entrepot' in een van de lage pakhuizen naast de poort van het Entrepotdok.Het stille woonkarakter van de straat maakt dat de invloed van een terras van 20 stoelen dat gebruikt kan worden van 07.00 tot 03.00 uur voor de omwonenden  onacceptabel is. Zij vrezen dat hun nachtrust door continu stemgeluid verstoord zal worden. Lees hier de zienswijze.

Eerder al, op 3 december 2017, is een bezwaar ingediend tegen de exploitatievergunning van het restaurant. Het bezwaar betreft de caféfunctie en openstelling na 23:00 uur. De vergunning zou zich moeten beperken tot de restaurantfunctie. Lees hier het bezwaarschrift van 3 december 2017. Op 29 maart 11:00 uur vindt hierover een openbare hoorzitting plaats in de Stopera, Plaza BG, zaal 01.

Nu de lente nadert en het restaurant enkele positieve recensies in de pers heeft gekregen, verwachten de omwonenden dat de drukte verder zal toenemen. En helaas daarmee ook de overlast, vooral in de late uren. Omdat deze overlast vooral veroorzaakt wordt door de late sluitingstijden en de exploitatie van het restaurant als café, juist in die late uren, hebben ze nu een handhavingsverzoek opgesteld. Dit verzoek richt zich op het beëindigen van de caféfunctie en dus het handhaven van de restaurant functie. Lees hier het handhavingsverzoek.

Buurt maakt bezwaar tegen omgevingsvergunning Namenmonument en kap 25 bomen

De Plantage Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, de Stichting de Groene Plantage, de Stichting tussen Amstel en Artis en een aantal omwonenden maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het Namenmonument en tegen de kapvergunning voor 25 bomen. Op 7 februari 2018 hebben zij hun bezwaar ingediend en op 14 maart zijn daarvoor de gronden aangevoerd met een groot aantal bijlagen. 

De bezwaarmakers verklaren nadrukkelijk niet tegen het Namenmonument te zijn, maar wel tegen deze plek. Zij voelen zich overvallen door de wijze van besluitvorming en door de vormgeving van het gedenkteken voor deze locatie. Er is geen enkele vorm van inspraak geweest, terwijl het vergunde ontwerp door zijn omvang en vormgeving enorme impact heeft op de omgeving en de facto schaarse openbare ruimte onttrekt. Juist bij een gedenkteken, dat zoveel mensen aangaat en dat zoveel emotie oproept, is een mooie locatie en zorgvuldigheid van de besluitvorming volgens hen van eminent belang. Een zorgvuldige beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid heeft echter niet plaats gevonden en de gemeenteraad heeft de locatiekeuze gemaakt zonder kennis van het ontwerp en zonder kennis te hebben genomen van de resultaten van de inspraak van de burgers. Nadat de contouren van het ontwerp beetje voor beetje duidelijk werden, is Iedere poging vanuit de buurt om deze problematiek bespreekbaar te maken genegeerd en zonder reactie gebleven. Meer dan 1500 personen en instellingen maken bezwaar tegen de opoffering van deze groenstrook. Lees alle documenten hier in het dossier over het Namenmonument op deze website, onder 'Documenten'.

In ons bericht van 30 november 2017 berichtten wij over de kunstenaars die voorstellen om het Namenmonument te situeren in een ruimte onder het Mr. Visserplein.  Zij presenteren hun voorstel op dinsdag 27 maart 20:00 uur in het Pintohuis, St. Antoniesbreestraat 69. Hun voorstel; komt in het kort op het volgende neer:
Onder het Mr.Visserplein ligt een groot ondergronds gebied van ±1500-2000 vierkante meter. De twee koperkleurige daken die dit gebied afschermen worden verwijderd. Aan weerskanten van de trambaan die het Mr.Visserplein doorkruist worden twee 'wanden van water’ geplaatst die ± 8-10 meter boven het maaiveld uitsteken en waartussen de tram rijdt. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse en ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen niveau is plaatst voor de stenen met de namen van de Holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is.

Verkiezingsprogramma's gemeenteraad doorgelicht door Fietsersbond

De Fietsersbond Amsterdam timmert aan de weg. De bond heeft een 'Fietsvisie 2015 uitgebracht 'Amsterdam 2015, stad van de fiets'. Amsterdam moet weer wereldfietsstad worden. Speerpunten:

 • Het fietsnetwerk compleet, met hoge kwaliteit. Realiseren van ontbrekende routes zoals Leidsegracht-Helmerstraat, Dijksgracht Oost-IJburg en de Kostverlorenvaartroute. 
 • Minder wachttijd, meer opstelruimte en meer voorrang bij kruispunten en verkeerslichten
 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in drukke straten zoals de Jan Evertsenstraat, de Beethovenstraat en de Eerste Oosterparkstraat. De auto is daar te gast.
 • Ruimte voor fietsparkeren boven- en ondergronds. Ook in autoparkeergarages.
 • Alle fietspaden voldoende breed in rood asfalt, en alle wegen binnen de ring 30 km/u. 
 • Alle voertuigen op meer dan twee wielen en gemotoriseerde voertuigen die harder kunnen dan 25 km/u van het fietspad af.

De enige oplossing om meer ruimte voor de fiets (en de voetganger) te maken is minder ruimte voor de auto: parkeerplaatsen op drukke straten opheffen voor fietsstroken en fietsparkeerplekken. Eenrichtingverkeer invoeren en knips voor autoverkeer zoals bij de Munt.
Een herverdeling van verkeersbudgetten naar fietsprojecten  is dringend noodzakelijk. Een ondergrondse garage voor 250 auto’s kost evenveel als wat nu is uitgetrokken voor 2,5 jaar fietsbeleid Zo gaat de schaalsprong in fietsvoorzieningen nooit lukken. Realisatie van de Fietsvisie 2015 vraagt een veelvoud van de bedragen uit het MeerjarenPlan Fiets. En dat structureel, voor de komende 10 jaar.

Lees hier de complete Fietsvisie 2025. Ook heeft de Fietsersbond de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen doorgelicht op belangrijke fietsthema's. Zie afbeelding.

Concerten Oosterkerk t/m 20 mei

Alle concerten toegang gratis/vrijwillige bijdrage tenzij anders vermeld.

zondag 18 maart 12:00 uur Koffieconcert – Telemann, Bach, Mozart, Britten en PERFORATOR. Marlies van Gangelen & Friends Hoboïste Marlies van Gangelen en een strijktrio spelen een uiteenlopend programma van klassiek tot hedendaagse elektronische muziek.
 

vrijdag 23 maart 14:30 - 15:15 uur Vrijdagmiddagconcert – Tulip Duo. Voliste Eleonora de Poi en pianist Massimiliano Turchi spelen muziek van W.A. Mozart, O. Respighi & J. Brahms. 

zaterdag 24 maart: in tegenstelling tot onze eerdere aankondiging is er geen torenbeklimming.  

dinsdag 3 april 20:00 uur: Debuut van Ensemble Stile Nu,: nieuw ensemble voor oude en nieuwe muziek met muziek van: Marchitelli/Diaz, Valentini, Tiensuu, Rebel & Byros. Het ensemble bestaat uit: Juho Myllylä, blokfluit, Kirsti Apajalahti, barokviool, Isabel Franenberg, barok-altviool, Antigoni Seferli, cello, Wesley Shen, klavecimbel. Carlo Diaz, artistiek leider & componist.

zondag 15 april 12:00 uur: Koffieconcert – Schubert’s gitaren en Spaans vuur – Gitaarduo Elias/Cordas.

vrijdag 20 april 2018 - 14:30 uur: Vrijdagmiddagconcert – Deborah Witteveen (saxofoon) & Maxime Snaterse (piano)  spelen een gevarieerd programma met zowel hedendaagse muziek als stukken uit het klassieke saxofoonrepertoire. 

woensdag 25 april 2018 - 20:00 uur: Orgelconcert in de Oosterkerk – Henk Verhoef speelt muziek van o.a. Buxtehude, Bach, Haydn en Brahms. 

donderdag 26 april 2018 - 20:00 uur: Pianorecital Mattias Spee – Bach, Brahms, Debussy en zelfgeschreven muziek

dinsdag 1 mei 2018  20:00 - 21:30 uur: Jong Talent – Duo Volgaris. De Italiaanse fluitist Bartolomeo Audisio en de Zweeds/Chinese pianist Richard He spelen muziek van onder andere Reinecke, Fauré, Pärt en R. He.

zondag 20 mei 2018  12:00 - 13:30 uur: Koffieconcert – Strijktrio Europa. Marieke de Bruijn, Mark Mulder en Jozien Jansen spelen muziek van Vivaldi, Scarlatti, Beethoven & Smithuijsen.

 Zie voor meer info en het programma voor de komende maanden  http://www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/ 

ICT-school voor kansloze jongeren start na de zomer op het Marineterrein

(Bericht overgenomen van www.marineterrein.nl)

Op het Marineterrein opent na de zomer een onorthodoxe programmeerschool: Codam (Coding in Amsterdam). Na onder andere Parijs en Silicon Valley wordt Amsterdam de volgende hotspot voor iedereen, jongens én meisjes, die de skills van de toekomst wil leren. Met garantie op een goede baan. De opleiding is extra bijzonder, omdat alle lessen plaatsvinden in een gebouw zonder docenten. Er zijn bovendien geen vaste lestijden. Verder is de opleiding gratis en studenten die het nodig hebben, krijgen ook nog hulp bij het vinden van een slaapplek.

Codam wil laten zien dat programmeren vooral ook een kwestie is van creativiteit en intensief samenwerken. Codam wordt een school waar in principe iedereen terechtkan. Het maakt niet uit wat je vooropleiding is of hoeveel affiniteit je hebt met technologie. Via een voor iedereen toegankelijke online test worden de eerste kandidaten geselecteerd.

Codam is gebaseerd op het gedachtegoed en lesprogramma van het vermaarde Ecole42 in Parijs. Al honderden studenten, afkomstig uit alle hoeken van de samenleving, hebben inmiddels goede banen gevonden na het afronden van de programmeerschool. Deze programmeerschool staat bekendstaat als de beste ter wereld.

Codam komt naar het Marineterrein op initiatief van de goededoelenstichting van Corinne Vigreux, co-founder van TomTom. Website: codam.nl

Artikel in de Volkskrant van 9 maart 2018
Collegegeld en vooropleiding zijn niet nodig; wel talent, creativiteit en doorzettingsvermogen. Op het voormalige Marineterrein in Amsterdam verrijst de ideële ict-school Codam van TomTom-topvrouw Corinne Vigreux.”  Dit schrijft de Volkskrant op 9 maart  in een interview met Corinne Vigreux, initiatiefnemer van de ideële school Codam, en Liesbeth Jansen, directeur van Bureau Marineterrein in Amsterdam.

Lees hier het hele artikel >>>

Concerten bij Janssenbeton in het vooronder, Wittenburgergracht 18

In een woonboot aan de Wittenburgergracht 18 heeft pianist Ivo Janssen een concertzaal ingericht waarin hij zelf pianoconcerten geeft. Entree € 25 per concert of goedkoper met passepartout. Reserveren op www.voidclassics.com. Concertagenda:

Woensdag 21/03 20:00 Happy Bachdag - Toccatas Toegang € 25.
Maandag 02/04 12:00 Bach Das Wohltemperierte Klavier 1e selectie 
Maandag 02/04 16:00 Bach Das Wohltemperierte Klavier 2e selectie 
Maandag 02/04 20:00 Bach Das Wohltemperierte Klavier 3e selectie
Maandag 02/04 12.00 16.00 20:00 Bach Das Wohltemperierte Klavier Passepartout 
Zondag 13/05 12:00 Canto ostinato 
Zondag 13/05 16:00 Canto ostinato 
Zondag 10/06 12:00 Bach Goldbergvariaties 
Zondag 10/06 16:00 Bach Goldbergvariaties

Extra Eilandenoverleg 7 maart n.a.v. schietpartijen leidt tot oprichten werkgroep 'Buurt op de kaart'

Meer dan veertig Eilanders van diverse bevolkingsgroepen hebben in het Eilandenoverleg van 7 maart meegedacht hoe de leefbaarheid in de buurt kan worden verbeterd na de dodelijke schietpartijen. Dat gebeurde in vier groepen, met als onderwerpen veiligheid, jongeren onder 14 jaar, jongeren 14+ en buurtinitiatieven. Elke groep kwam met een aantal ideeën.

De subgroep Veiligheid pleit voor een  Wijkveiligheidssteunpunt, tevens meldpunt voor politie, stadsdeel  en straatcoaches. Het leegstaande voormalige postkantoor op Wittenburg tegenover buurthuis de Witte Boei zou een goede locatie daarvoor zijn.

Veel steun was er voor het idee om het speeltuingebouw Wittenburg snel weer te openen, maar wel onder de voorwaarde dat de veiligheid en de faciliteiten worden verbeterd. Een bewoonster meldde zich aan als vaste beheerder. Zij wil werken aan een betere sfeer voor kinderen en ouders van alle bevolkingsgroepen.

Wat betreft de jongeren vanaf 14 jaar werd met nadruk gesteld dat er geen nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden als de jongeren zelf daar niet bij worden betrokken. Dat geldt voor een eventueel nieuw jongerencentrum en ook voor sport- en spelmogelijkheden op het Marineterrein.

Zowel voor jongeren, hun ouders, maak ook ander volwassenen moeten meer (feestelijke) activiteiten georganiseerd worden om de onderlinge cohesie te versterken. De basisscholen en het welzijnswerk moeten daarbij betrokken worden.
Als buurthuis De Witte Boei ook in het weekend open zou zijn, ontstaan er veel meer mogelijkheden voor dergelijke activiteiten.

Aan het eind van de avond is de nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg ‘Buurt op de Kaart’ opgericht, met negen deelnemers. Het is duidelijk dat een avondje brainstormen niet voldoende is. De werkgroep zal initiatieven tot ontwikkeling moeten brengen en er moet overlegd worden met instanties. De inspanningen zullen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Wie op een of andere manier een bijdrage wil leveren kan dat doorgeven aan het e-mailadres van de werkgroep: buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl

Klik hier voor het volledige verslag van het extra Eilandenoverleg van 7 maart

1018 Magazine februarinummer 2018

Artikelen in het februarinummer van 1018 Magazine:

 • Omwonenden Sint Jacob: 'Aan de politiek heb je helemaal niets'
 • Nieuwe Keizersgracht krijgt linksaf-verbod
 • Nieuws van het Eilandenoverleg
 • Interview met Aat Veldhoen: 'Zo jammer dat werf Koning William weg is'
 • Er zit muziek in 1018: het Vierwindenkoor
 • Buurtconferentie Plantage Weesperbuurtvereniging: grote opkomst, levendige discussies
 • Meer ruimte voor bewoners in nieuw bestuurlijk stelsel
 • SOOP: interview met Corri Jansen, die t/m 4 april haar tekeningen exposeert in de SOOP
 • 1018-Kunst: De silhouetten van Huib Fens, Sarphatistraat
 • Dock: buurtbijeenkomst Veiligheid in de buurt op 15 februari 19:30 - 21:00 uur in De Witte Boei
 • In memoriam Kees Hoekert, 1929-2017
 • Lezingenserie Helden en Schurken in het Verzetsmuseum
 • Herdenking aanslag op het Bevolkingsregister
 • Buurtvaders (M/V) willen vernieuwing
 • Het gezicht van 1018: Dhanu Jogi (78), Kadijken

 

Lees hier het complete februarinummer.

 

Woningbouwplan op werfterrein Koning William, Kadijken

Scheepswerf William (Hoogte Kadijk 145B) houdt ermee op. Ontwikkelaar Hubstudios gaat op het werfterrein een woongebouw op poten neerzetten van vijf verdiepingen. Bootservice Amsterdam realiseert een jachthaven voor kleine bootjes in het water van de Nieuwe Vaart met een werkplaats onder het woongebouw.

Op 12 februari kregen omwonenden de gelegenheid om de plannen te bekijken in het werfgebouw.
Hubstudios, een particuliere ontwikkelaar, gaat 80 sociale huurwoningen ontwikkelen voor starters. Daarvan zijn de meeste heel klein: 26 m2. De huur zal ca. € 650 bedragen. Huursubsidie is mogelijk vanaf 23 jaar. Ze worden aangeboden met een vijfjaarscontract.
Op de vijfde verdieping komen 10 ouderenwoningen die iets groter zijn, maar nog steeds erg klein: 40 m2. Die worden gerealiseerd in de middenhuur, ca. € 850. Ze hebben geen buitenruimte. Alle woningen zijn per lift bereikbaar.
Klik hier voor de plattegronden van het nieuwe werfgebouw
Belangstellenden voor de woningen kunnen zich zes maanden voor oplevering inschrijven.

Bootservice Amsterdam gaat geen boten verhuren, maar uitsluitend vaste ligplaatsen. Verder doen ze alleen onderhoud van de boten en ombouw naar elektrische aandrijving. Eigenaren die gaan varen kunnen hun auto op het terrein parkeren.
Er komt ook fietsparkeerruimte voor 80 fietsen op het terrein.
Bij de ingang komt een voorhuis met dienstwoningen. het ontwerp daavan is nog niet klaar. Er komt geen horeca.

Naar verwachting zullen de plannen medio mei ter visie worden gelegd, waarna belanghebbenden zes weken de gelegenheid hebben om zienswijzen in te dienen.

Op de Kadijken is de bewonersgroep 'Wakkere Kadijkers' actief geworden, die zich met de plannen gaat bezighouden.

Agenda SOOP in maart, april en mei 2018

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

 • Donderdag 8 maart 16:30 u SOOPsalon. Pianist Jozef van Grieken speelt muziek van Fauré, Ravel en Beethoven.
 • Donderdag 22 maart 16:30 uur Boekpresentatie 'Toverdrankjes voor geluk' door Hein Heijnen en Merik van der Torren
 • Zondag 25 maart 14:00 u SOOPcinema The Savages, Afrikaanse tragikomedie. Toegang € 3,50.
 • Donderdag 29 maart 16:30 u  Rembrandt Sutorius, de nieuwe directeur van Artis, stelt zich voor en vertelt over zijn plannen. I.s.m. Vrienden van ee Plantage.
 • Donderdag 29 maart vanaf 17:30 u  Buurtborrel i.s.m. Plantage-Weesperbuurtvereniging en Vrienden van de Plantage.
 • Donderdag 5 april 16:30 u Feestelijke opening van de tentoonstelling van beeldend kunstenaar Hanneke Nobel. Muzikale begeleiding: Trio Blue Band.
 • Donderdag 12 april 16:30 u SOOPsalon Optreden van hoboiste Maud Sauer en pianiste Monique Copper.
 • Donderdag 26 april 16:30 u SOOP-uur: Lezing Geschiedenis en Architectuur van de Plantage door Paul Verberne en Ester Wouthuysen, i.s.m. de Vrienden van de Plantage.8 februari 16:30 u SOOPsalon Pianist Max van Platen 
 • Donderdag 26 april 17:30 u Buurtborrel i.s.m. Plantage-Weesperbuurtvereniging en Vrienden van de Plantage.
 • Zondag 29 april 14:00 u SOOPcinema: Smoke. Amerikaanse film van Wayne Wang met o.a. Harvey Keitel. Toegang € 3,50
 • Donderdag 3 mei 16:30 u Eigen Talent Show. Afsluiting van het seizoen. 10 x 5 minuten. 
 • Zondag 27 mei 14:00 u SOOPcinema: Les Triplettes de Belville. Frans-Belgisch-Canadese animatiefilm van Sylvain Chomet. Toegang € 3,50.

De expositie 'Op muziek gezet'van beeldend kunstenaar en illustrator Corri Janssen is nog te zien t/m 5 april van 11:00 - 17:00 uur in de gelaghkamer.

Wandelingen: inschrijven bij wjclaassen@hetnet.nl Kosten € 5,10 voor drie wandelingen.
Korte wandelingen (5-6 km) elke tweede dinsdag van de maand in de middag.
Middellange wandelingen (8-10 km) elke vierde dinsdag van de maand

Zie voor info en aanmelding voor nieuwe cursussen de SOOP-Nieuwsbrief. Klik hier.
Nieuwe cursussen:

 • Stoelyoga
 • Grafiek voor beginners
 • Leer de Android-tablet kennen
 • Leer Facebook kennen
 • E-mailen met G-mail
 • E-books lenen in de bibliotheek
 • Knipprogramma (sreenshots maken van computerscherm)
 • Foto's bewerken in Windows 10
 • Digitaal fotoalbum maken
 • Leer de Kobo e-reader kennen

Petra Catz nieuwe voorzitter Buurtorganisatie 1018 en jaarverslag 2017 is klaar

André Agterof is na meer dan drie jaar voorzitter te zijn geweest, uit het bestuur van Buurtorganisatie 1018 getreden. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Petra Catz, bestuurslid sinds 2016. Zij woont vanaf 1982 in de Plantagebuurt en is bestuurslid van de Plantage Weesperbuurtvereniging. 

Inmiddels is het jaarverslag 2017 van de Stichting Buurtorganisatie 1018 klaar. Daarin wordt duidelijk wat BO 1018 doet en er staan cijfers in wat het bereik is van de website en de nieuwsbrieven. Het is te downloaden op onze website. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/ en scroll naar beneden naar 'Jaarverslagen'.

Uitwerkingsplan Oostenburgervaart ligt ter visie t/m 20 maart

Het eerste uitwerkingsplan was 'VOC-kade'. Dat betreft het plandeel tussen Wittenburgervaart en Oostenburgermiddenstraat. Dat ligt ter visie t/m 6 maart (gewijzigde datum t.o.v. ons eerdere bericht).Lees hier meer.

Op 7 februari is het tweede uitwerkingsplan, 'Oostenburgervaart',  ter visie gelegd. Dat is het plandeel tussen de Oostenburgervaart en De Van Gendthallen. Anders dan de rest van het bestemminsgplangebied is dit niet van Stadgenoot, maar van de bouwcombinatie Stadswerf 'Oostenburg Ontwikkeling BV'(SOO). Deze bouwcombinatie heeft het terrein vorig jaar gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf na aanbesteding. Het uitwerkingsplan zegt vrijwel niets over wat er feitelijk gebouwd gaat worden; het is een puur formele vertaling van wat al in het bestemmingspplan staat: 8 lagen hoog aan de Oostenburgermiddenstraat en tot 6 lagen in de rest van het gebied. De helft van de Bontiusplaats wordt volgebouwd.De woningen aan de Oostenburgervaart komen tot de rand van het water.
De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft nog weinig te zien gekregen wat er gebouwd gaat worden. SOO heeft in recordtijd een plan uitgewerkt voor ca. 400 woningen, heel dicht op elkaar. Behalve de woningen aan de Oostenburgervaart worden het allemaal huurwoningen, verreweg het grootste deel in de vrije sector. De sociale huurwoningen krijgen een oppervlak van 35 m2 en de middeldure huurwoningen 35-45 m2 Het zijn dus kleine starterswoningen.
Er komt een parkeergarage van minimaal 2000 m2, d.w.z. voor ca. 80 auto's. 

Alle plandocumenten zijn te raadplegen in ons dossier Oostenburg (klik hier) , doorscrollen naar 'Documenten'. 

T/m 20 maart kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan Oostenburgervaart en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416

Op donderdag 22  februari 19:30 – 21:00 u is er een inloop/ informatieavond over de uitwerkingsplannen VOC-kade en Oostenburgervaart in het INIT-gebouw.

Indrukwekkende stille tocht voor Mohamed Bouchikhi 16 februari

Op vrijdagavond 16 februari is de doodgeschoten Mohamed Bouchikhi herdacht met een stille tocht over de Oostelijke Eilanden. Er liepen vijfhonderd buurtbewoners mee, maar ook burgemeester Jozias van Aartsen, de hoofdcommissaris van politie en politici van gemeenteraad en stadsdeel. De tocht begon bij het Oostenburgerpark. Daar vlakbij woonde Mohamed en daar werd een minuut stilgestaan. Over de Eilandenboulevard ging het verder naar Kattenburg. Ook daar een minutt stilte op de plek waar in november Ayman Mounah werd neergeschoten. De tocht eindigde met twee minuten stilte bij het speeltuingebouw op Wittenburg, de plek van de schietpartij. Er werden witte ballonnen opgelaten.

Burgemeester Van Aartsen erkent tegenover Het Parool dat er een hoop moet gebeuren. Deze zaak verplicht ons allemaal te doen wat we kunnen. Maar hij herhaalt ook de waarschuwing aan de buurt dat het niet alleen van de politie kan komen. Ook de buurt kan meer doen, informatie melden bijvoorbeeld, zodat de overheid beter weet wat er zoal speelt op Wittenburg.
De verbondenheid vande buurt met de getroffen families die de stille tocht liet zien, geeft in elk geval hoop voor de toekomst.

p 1 februari heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd in werf 't Kromhout voor bewoners van Wittenburg. Daar waren ca. 300 bewoners aanwezig. Lees hier het verslag.

Buurtbijeenkomst over Veiligheid in de Buurt 15 februari gaat niet door

Dock heeft in 1018 Magazine een Buurtbijeenkomst Veiligheid in de Buurt aangekondigd op donderdag 15 februari 19:30 uur in De Witte Boei. Deze bijeenkomst gaat niet door. Dit in verband met het recente tweede schietincident. Hierdoor is de voorbereiding voor deze avond veiligheid niet meer actueel en lopen er nu andere trajecten omtrent het thema veiligheid.

Op een later tijdstip zal Dock u graag opnieuw uitnodigen.

Concerten Oosterkerk t/m 23 maart

Alle concerten toegang gratis/vrijwillige bijdrage tenzij anders vermeld.

Programmawijziging 16 februari: in verband met de stille tocht voor Mohamed Bouchikhi is het vrijdagavondconcert van het Nederlands Jeugd Gitaarorkest verplaatst naar de Vondelkerk (Vondelstraat 120a).


Na afloop van de stille toch voor Mohamed Bouchikhi op 16 februari, die om 18:00 uur in het Oostenburgerpark begint, is er koffie en thee in de Oosterkerk

 • zondag 18 februari 12:00 uur: Koffieconcert – Goldbergvariaties van J.S. Bach – Vincent van Amsterdam, accordeon.
   
 • vrijdag 23 februari 14:30 uur: vrijdagmiddagconcert – Pianiste Vivianne Cheng speelt muziek van Haydn, Chopin en Ligeti.
   
 • dinsdag 6 maart 20:00 uur Jong Talent – sopraan Marion Dumeige, mezzosopraan Sterre Kooi en de pianisten Stephanus Harsono & Aarón Ormaza spelen repertoire uit verschillende opera’s van  Strauss, Bizet, Massenet en Mozart.
   
 • zondag 18 maart 12:00 uur Koffieconcert – Telemann, Bach, Mozart, Britten en PERFORATOR. Marlies van Gangelen & Friends Hoboïste Marlies van Gangelen en een strijktrio spelen een uiteenlopend programma van klassiek tot hedendaagse elektronische muziek.
   
 • vrijdag 23 maart 14:30 - 15:15 uur Vrijdagmiddagconcert – Tulip Duo. Voliste Eleonora de Poi en pianist Massimiliano Turchi spelen muziek van W.A. Mozart, O. Respighi & J. Brahms. 
   
 • zaterdag 24 maart 10:00 -16:00 Beklim in het kader van de Open Torendag Amsterdam de toren van de Oosterkerk. Tijdens de Open Toren Dag openen historische en hedendaagse torens hun deuren voor het publiek. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 24 maart 2018 en zijn er 20 deelnemende torens, verspreid over de hele stad. Kijk voor alle informatie, bezoekersvoorwaarden, tours , het bestellen van een uniek T-Shirt met de skyline van Amsterdam en nog veel meer op www.opentorendag.nl

Zie voor meer info en het programma voor de komende maanden  http://www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/ 

Wil Merkies plotseling overleden

p 7 februari is Wil Merkies, 86 jaar oud, plotseling overleden. Je mag haar gerust een Eilander noemen. Met tomeloze inzet was ze actief in de buurt op vele fronten. Ze gaf schrijfworkshops, ze organiseerde debatten, zat in verschillende werkgroepen. Ze maakte boeken over de buurt met gedichten en verhalen. Met haar achtergrond in de journalistiek speurde ze altijd naar nieuws, nieuwtjes en achtergronden. Ze sprak iedereen aan die ze nodig had, nam een interview af en vond altijd een podium om haar gedachten naar buiten te brengen.

Wil was de eerste vrouwelijke sportjournalist in Nederland. Ze werkte o.m. voor Het Parool en de Volkskrant. Ze was actief in de vrouwenbeweging vanaf het eerste uur. Ze was een liefhebber van beeldende kunst en ballet.

De afscheidsceremonie van Wil Merkies is op woensdag 14 februari om 12:00 uur in de Oosterkerk.

Nog meer afsluitingen rond Oosterdoksdraaibrug

Nadat per 1 januari de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade voor 2,5 jaar voor alle verkeer zijn afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland (zie ons eerdere bericht), wordt per 1 april nu ook de Oosterdoksstraat aan de oostzijde afgesloten voor alle verkeer tot augustus 2019 . Dat betekent dat ook een voetganger vanaf het Oosterdokseiland niet meer naar de Kop Dijksgracht en het Marineterrein kan komen. De enige route is nu via de IJzijde: de Ruyterkade/Piet Heinkade naar de tramhalte bij het muziekgebouw en daar per trap of lift naar beneden. 

Het Eilandenoverleg blijft aandringen op maatregelen om de bereikbaarheid van het Marineterrein te verbeteren.