Kade Entrepotdok ingestort; woonschip zwaar beschadigd

In de nacht van 11 december werden de bewoners van woonschip Geertruida aan het Entrepotdok ter hoogte van de Entrepotdoksluis ruw opgeschrikt door een harde knal. De boot lag scheef en ze dachten dat ze gingen zinken.

De kade en de helft van het wegdek zijn geheel ingestort; het is een enorme ravage. De oorzaak is waarchijnlijk een lek in de waterleiding ('sinkhole').
De weg is nu niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De gemeente gaat een tijdelijke damwand aanleggen om de kade te repareren.

De woonboot is intussen weggesleept. Er is schade aan het zwaard, het hek en de trap. De aansluitingen voor gas, elektriciteit en water zijn er niet meer.

Bewoners corrigeren foute tellingen gemeente bij evaluatie knip Amstel-oostzijde

In ons nieuwsbericht van 5 oktober meldden wij dat de gemeente de knip met paaltjes voor autoverkeer in de Amstel-oostzijde bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht aan de hand van verkeerstellingen zou evalueren. Op grond daarvan zou overleg met de bewoners volgen over het definitief maken van de knip. De bewoners van de Nieuwe Keizersgracht vreesden namelijk extra overlast van sluipverkeer en hadden bezwaar gemaakt tegen de knip en het achterwege laten van inspraak. De bewoners zijn uiteindelijk met het voorstelvan een tijdeliijke knip en evaluatie akkoord gegaan.

Na het plaatsen van de knip zagen de bewoners dat de verkeersintensiteit op de Amstel Oostzijde en Nieuwe Keizersgracht vooral in de middag en vroege avond ongewenst groot bleef. Zij hebben daarom enkele dagen nauwkeurige metingen gedaan met camerabewaking. De beelden werden bekeken en de voorbijrazende auto's werden met vrijwilligers geturfd. De resultaten bevestigden hun indruk dat de overlast na  de knip aanzienlijk was toegenomen.

De tellingen van de gemeente gaven een geheel ander beeld.
Op 1 december was er een overleg hierover van de bewoners met de gemeente. Er werd geen verklaring gegeven voor de verschillen tussen de gemeentelijke tellingen en die van de bewoners.
Na de vergadering stuurde de gemeente een e-mailbericht dat er een structurele fout zat in de getallen die de gemeente aangeleverd had gekregen. Op 8 december ontvingen de bewoners de gecorrigeerde meetgegevens van de gemeente. Daaruit komt naar voren dat de knip op de Amstel-oostzijde heeft geleid tot een halvering van de hoeveelheid autoverkeer op de Amstel-oostzijde, maar dat het in de avondspits tussen 15:00 en 19:00 uur druk wordt op de Amstel. Het komt voor dat er op het drukste moment meer dan 125 auto’s per uur over de Amstel rijden. Ongeveer de helft daarvan rijdt over de Nieuwe Keizersgracht richting Weesperstraat.

Inmiddels hebben de bewoners laten weten, gezien de aanhoudende gevaarlijke verkeerssituatie, dat zij hun bezwaar tegen de knip handhaven en wachten op een hoorzitting.De bewoners benadrukken dat de spits, voorheen niet bestaand, nu een enorm probleem is geworden, met name voor fietsende schoolkinderen.
De te korte groenfase op het Weesperplein voor autoverkeer van de Sarphatistraat naar de Weesperstraat is de uitlokkende factor voor het sluipverkeer. Een structurele oplossing is mogelijk met een verlenging van de groenfase in combinatie met een linksafverbod vanaf de Sarphatistraat richting Amstel en een wijziging van het eenrichtingverkeer op de Nieuwe Achtergracht en op de Amstel tussen Sarphatistraat en Nieuwe Achtergracht.

Op 6 december, bij de bespreking van de eindevaluatie Maatregelen omgeving Munt in de Raadscommissie Verkeer,  benoemde wethouder Litjens de huidige overlast op de Nieuwe Keizersgracht als punt van zorg.
Op 20 december staan de Verkeersmaatregelen Omgeving Munt op de agenda van de gemeenteraad.

Werkgroep VOC-kade krijgt gelijk over terras van Roest

Op 4 december heeft de gemeente het bezwaar dat de werkgroep VOC-kade had gemaakt tegen de terrasvergunning van Roest gegrond verklaard. Het komt er op neer dat Roest alleen een terras mag exploiteren op dat gedeelte van de straat waarop zicht is vanuit het café. Die eis geldt ook voor andere terrassen, alleen werd daaopr voor Roest tot nu toe een uitzondering gemaakt in de vorm van een zogenaamd maatwerkterras. De verplichting om personeel in te zetten op het terras in de oude situatie is nu komen te vervallen.

Omwonenden zijn blij met deze uitspraak, een kleiner terras geeft gewoon minder overlast dan een groot terras en strand. Ook het feit dat langs het water van de Wittenburgervaart geen terras meer is, voorkomt dat het geluid makkelijk over het water naar de overkant galmt.

Vlucht naar voren?
Ondertussen loopt er nog een beroep bij de rechtbank van omwonenden tegen de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan uit 2016. Deze afwijking van het bestemmingsplan moest het de gemeente mogelijk maken om het grote terras en strand toch te vergunnen aan Roest ondanks de strijdigheid daarvan met het bestemmingsplan. Ook tegen dat besluit had de werkgroep bezwaar gemaakt en geen gelijk gekregen bij de bezwaarschriften omissie van de gemeente. De werkgroep is in beroep gegaan omdat de gemeente geen enkele motivatie gaf waarom dat grote terras nodig was. Ook werd de afweging van de belangen van omwonenden tegenover de belangen van het café niet duidelijk gemaakt. Het lijkt er op alsof de gemeente nu een vlucht naar voren maakt met dit besluit. 

Lees hier het complete besluit op bezwaar..

Wiener & Co winnaar Zuiderkerkprijs 2017

Het woningbouwproject 'Wiener &Co' aan de Oostenburgervoorstraat is de winnaar geworden van de Zuiderkerkprijs 2017. Op 6 december is voor de 20e keer de Zuiderkerkprijs uitgereikt voor het beste woningbouwproject van het jaar in Amsterdam. De prijs werd in ontvangst genomen door architectenbureau Arons en Gelauff en Heijmans Vastgoed. Dat gebeurde tijdens het Prijzenfestival dat de gemeente elk jaar in december organiseert, een netwerkbijeenkomst voor 600 architecten, opdrachtgevers, bouwers en ambtenaren. Dit keer vond het Prijzenfestival plaats in de Kromhouthal in het Hamerstraatkwartier in Amsterdam-Noord.

De jury van de Zuiderkerkprijs bestaat uit een jaarlijks wisselend team van drie externe deskundigen op het gebied van architectuur en stedelijke ontwikkeling. Uit het juryrapport: "De afwisseling in hoogte breekt de uniformiteit van de gevel, en horeca in de plint zorgt voor levendigheid op straatniveau. (...) De woningen zelf voelen zeer ruim aan dankzij de hoge plafonds en de grote ramen. Ook beschikken zij over een dakterras dat op verzorde wijze is ingericht op initiatief van de bewoners. (...). Blikvangers zijn de opvallende gezionswoningen aan de Oostenburgergracht met zink- en koperkleurige gevelplaten. (...) Via een hek is het binnenterrein te bereiken. De jury is vol lof over deze geraffineerd ontworpen oase in de binnenstad.(...). Het hof wordt aan de waterzijde ontsloten door een steiger, zodat er plek is om te zwemmen of om aan te meren met een boot. (...). De jry betreurt dat dit terrein op verzoek van de bewoners afgesloten is voor niet-bewoners - iets dat de architect en de opdrachtgever ook liever anders hadden gezien. Zou de gemeente niet meer controle moeten houden over dergelijke publieke ruimte in de binnenstad?'

Lees hier de informatie van de gemeentelijke website.

Agenda SOOP in december 2017

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

De SOOP is van maandag 25 december t/m maandag 1 januari gesloten.

 • Donderdag 7 december, 16.30 uur: Feestelijke opening van de expositie “DAGBOEKFRAGMENTEN” van Gerda Roodenburg. Tegelijkertijd vindt ook de opening plaats van een tentoonstelling van de SOOP-Fotoclub.Muzikale begeleiding door het Trio Blue Band.
 • Donderdag 14 december, 16.30 uur: SOOPSALON Muzieklezing door Harald Kunst, “Heine op muziek”. Veel van Heines gedichten zijn door diverse componisten op muziek gezet. Harald vertelt er over en laat fragmenten horen.
 • Zondag 17 decemeber, 14.00 uur: SOOPCINEMA The Polar Express, een echte kerstfilm met een bijzondere mix van animatie en echte acteurs. Toegangskaarten € 3,50, verkrijgbaar aan de bar.

Zie voor info en aanmelding voor nieuwe cursussen de SOOP-Nieuwsbrief. Klik hier.
Nieuwe cursussen:
Workshop schrijven met Maarten Borger
Beginnerscursussen Spaans en Frans
Duits: gedichten van Gertrud Kolmar
Boetseren in klei
Grafiek-atelier

Concerten Oosterkerk t/m 9 januari 2018

Alle concerten toegang gratis/vrijwillige bijdrage tenzij anders vermeld.

 • Zaterdag 9 december 15:00 u - 16:15  'Zingen voor je leven', kerstconcert. het koor is onderddeel van de Stichting LKanker in Beeld. De koorleden hebben allemaal direct of indirect met kanker te maken gehad. 

 • Zondag 10 december 12:00 u Koffieconcert 'Ave Maris Stella'. Wereldwijd kerstrepertoire uitgevoerd door Helana van Heel (mezzo-sopraan), Adeline Salles (fluit) en Astrid Haring (harp)

 • Woensdga 13 december 12:30 u Lunchconcert door het Sweelinck Kamerkoor.

 • Vrijdag 15 december 14:30 u Pianist Emanuel Pereira speelt Prokofiev en Rachmaninov

 • Vrijdag 15 december 20:15 uur Projectkoor Eratozing delen van The Messiah van G.F. Handel en kersthymnes. Kaarten € 10 verkrijgbaar via https://klassiek.digitalekaartverkoop.nl/tickets/erato-zingt-the-messiah/

 • Zaterdag 16 december 20:15 u Kamerkoor JIP 'Home of the Light' zingt muziek van uitsluitend vrouwelijke componisten uit Noord-Europa en de Verenigde Staten.Kaarten: € 12,00 / € 6,00 (kinderen/studenten). Voor reserveringen en meer informatie: www.kamerkoorJIP.nl | www.facebook.com/kamerkoorJIP.

 • Zondag 17 december 16:00 u Balkankoor Slavuj - 'Het licht van duizend sterren' . Liederen van hoop en wanhoop, o.a. het Armeense oratorium. Kaarten €14,-/€7,- (tot 12 jr & CJP) via reserveren@slavuj.nl of 06 14884572.

 • Woensdag 20 december 20:30 u CityKerk: StandUp Theology - Kersteditie. Toegang € 15 via https://www.citykerk.amsterdam/product/standupkerst2017/

 • Vrijdag 22 december 20:00 u Kerstconcert door Muziekgezelschap Wittenburg samen met het Vierwindenkoor en het Eilandenkoor

 • Maandag 1 januari 13:00 u Nieuwjaarsconcert 2018 door  familie 't Hart met violiste Runa 't Hart, altvioliste Maria 't Hart en gastmusici. Muziek van o.a Bach, Beethoven, Poulenc, Schumann en Sibelius.

 • Dinsdag 9 januari 17:00 - 19:00 u Nieuwjaarsreceptie van Stichting Oosterkerk, Buurtorganisatie 1018, DOCK en CentraM. Alle buurtbewoners zijn welkom.

Zie voor meer info en het programma voor de komende maanden  http://www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/ 

 

Wethouder wil geen verder uitstel nieuwbouw Sint Jacob

Wethouder Van der Burg van Ruimtelijke Ordening houdt vast aan de ongewijzigde uitvoering van het nieuwbouwplan voor de Nieuwe Plantage, het appartementencomplex dat in de plaats moet komen van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. Dat heeft hij een vertegenwoordiging van bewoners eind november laten weten.

De bewoners hadden er bij de wethouder voor gepleit om het plan in twee opzichten aan te passen. Zij willen niet dat de in- en uitgang van de nieuw te bouwen parkeergarage aan de smalle en drukke Plantage Muidergracht komt te liggen. Bovendien vinden zij het massieve ontwerp dat architect Pi de Bruijn voor de gevel heeft gemaakt, niet passen bij de fantasierijke architectuur die de Plantage kenmerkt.

Op basis van twee recente ontwikkelingen hadden de bewoners gehoopt gehoor te vinden voor hun pleidooi. Begin november gaf de Bestuurscommissie Centrum een negatief advies over een uitgang van de parkeergarage aan de Plantage Muidergracht. In het gesprek met de bewoners maakte Van der Burg echter duidelijk dit advies te zullen negeren. Wat hem betreft hoeft niet altijd de best denkbare oplossing te worden gekozen, zolang die maar verdedigbaar is. De wethouder verweet de leden van het Algemeen Bestuur van het stadsdeel slap te hebben gehandeld. In plaats van de bewoners valse hoop te geven, hadden zij hen beter meteen de bittere pil kunnen presenteren.

Hoop hadden de bewoners ook geput uit een door hen aangevraagde second opinion over het uiterlijk van het gebouw. De Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente had eerder een positief oordeel over het ontwerp uitgesproken, maar een commissie van externe deskundigen veegde recent de vloer aan met dit oordeel. Volgens hen voldoet het ontwerp niet aan redelijke eisen van welstand. Maar ook dit duidelijke oordeel was niet aan de wethouder besteed. 

Op 13 december staat het nieuwbouwplan op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening met de brief van de wethouder. Als die instemt met het voornemen van de wethouder, dan rest bewoners rest alleen nog een gang naar de rechter met mogelijk een bezwaar tegen het feit dat de gemeente heeft nagelaten een beeldkwaliteitsplan voor het gebied te maken. 

Verdriet om Ayman en zijn vrienden

Donderdagnacht 23 november tegen 1 uur werd de 19-jarige Ayman Mouyah doodgeschoten op de Kattenburgerkade; zijn vrienden Yassine en Gianni  raakten zwaar gewond. Er was een vechtpartij aan voorafgegaan, waarna de jongens naar de Kattenburgerkade waren gevlucht. Toen de schutter zijn magazijn had leeggeschoten zou hij volgens een buurtbewoner tegen een van de gewonde jongens hebben geschreeuwd: "De volgende keer gaat-ie  door je hoofd". Ayman was al overleden. Het ging hier om een uit de hand gelopen ruzie over een door de dader gestolen scooter.

Kwalijk was de manier waarop Het Parool probeerde het drama in de liquidatiegolf te plaatsen. "Volgens ingewijden gaat het om 'bekenden van de politie', maar niet over mannen die vooralsnog  als zware criminelen bekend staan." Aldus deze krant. En : "Hij kende ook een aantal jonge mannen die in het verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse onderwereldvete, als dader of als slachtoffer. De naam Mouyah werd tot op heden rondom die vete niet genoemd." In een apart kader getiteld "De onderwereld op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam":  kwamen weer alle namen langs van op de Oostelijke  Eilanden opgegroeide jongens die daar wèl  bij betrokken waren.
Er was geen enkele connectie met de "onderwereld", dus waarom werd dan de nagedachtenis van Ayman zo besmeurd? Ayman was een aardige en populaire jongen in de buurt, die als student maatschappelijke dienstverlening zojuist aan zijn stage bij Dock was begonnen. Hij haalde zijn vrienden van het plein af en bracht ze naar het jongerencentrum. Zijn dood is een groot verlies voor de hele buurt.

Wim Pelt

Kunstenaars : plaats het Holocaust Namenmonument onder het Mr. Visserplein

De Volkskrant van 29 november meldt dat de kunstenaars Marien Schouten en Roos Theeuws, tevens buurtbewoners, de beoogde locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat ongeschikt vinden en het zonde vinden dat daarvoor 36 bomen gekapt moeten worden. Ze presenteren een alternatieve locatie iets verderop, in een ruimte onder het Mr. Visserplein waar ooit een autotunnel liep en die nu grotendeels leegstaat.. Het plein moet deels worden geopend zodat er beneden heel veel icht komt. En middenop het plein komen twee glazen wanden van twaalf meter hoog, waarlangs water stroomt. Tussen de glazen platen rijdt de tram.

Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité heeft als volgt gereageerd: "Dit voorstel komt gewoon te laat. Ik heb de ontwerpers een vriendelijk briefje gestuurd."

Lees hier de column van Auke Kok in de NRC van 2 december over hetzelfde onderwerp.

Verkeersbesluit 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug

In ons bericht van 10 november meldden wij dat projectontwikkelaar BPD In verband met de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland  de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig wil afsluiten, waardoor isolement dreigt voor de Kop Dijksgracht en het Marineterrein. 

Ons bericht van 17 november ging over het raadsadres van het Eilandenoverleg waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen en, voor het geval dit toch doorgaat, aandringt op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein.

Stadsdeel Centrum heeft nu twee verkeersbesluiten gepubliceerd waarin deze afsluiting wordt geformaliseerd. Het eerste verkeersbesluit [klik hier om te openen] gaat over de afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug. Daarin worden de omleidingsroutes aangegeven voor fietsers en voetgangers. Fietsers met bestemming Kop Dijksgracht of Marineterrein moeten een lange omweg maken via de Prins Hendrikkade. Voor voetgangers komt er een tijdelijke lift naar het voetpad langs de trambaan op de Piet Heinkade aan de westzijde van de Oosterdoksdoorgang. Aan de oostkant is er al een lift naar de tramhalte.
Het stadsdeel geeft wel aan dat vanaf de derde bouwfase opnieuw een plan moet worden aangeboden en dat het verkenningen naar alternatieve routes daarbij zal betrekken.

Het tweede verkeersbesluit gaat over de afsluiting van de Oosterdokskade. Klik hier om te openen. Hier is voor fietsers en voetgangers nog een mogelijkheid om vanaf de OBA onder het spoorwegviaduct door de De Ruyterkade te bereiken via de Annie M.G. Schmidtstraat en de Oosterdokstraat. .Zie tekening hieronder. Met de twee bovengenoemde liften kan de voetganger dan nog bij de Kop Dijksgracht en de Commandantsbrug komen

Tegen beide verkeersbesluiten kan nog t/m 3 januari 2018 bezwaar gemaakt worden bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Bewonersinitiatief verbreding voetpaden Hoogte Kadijk 71-95

Een groep bewoners van de Hoogte Kadijk heeft het initiatief genomen om de stoep ter hoogte van 71 t/m 95 (tussen Buiten Kadijken en Overhaalsgang) te verbreden ten koste van zeven parkeerplaatsen. In de parkeerstrook daartegenover worden twee nieuwe bomen geplant ten koste van een parkeerplaats.

Beide voetpaden zijn smal waardoor er soms geen doorkomen aan is. Die situatie was voor een groep bewoners aanleiding het stadsdeel te verzoeken de voetpaden voor hun woningen aan te passen. Op verzoek van het stadsdeel hebben de initiatiefnemers hun medebewoners gevraagd wat zij daar van vinden. Hierop hebben 39 bewoners gereageerd; 37 reacties waren positief en twee negatief.

Het stadsdeel heeft nu een bewonersbrief d.d. 21 november verspreid over dit voorstel met daarbij een tekening van de bestaande en de nieuwe situatie (Klik hier voor de tekening).

Het opheffen van de acht parkeerplaatsen is mogelijk omdat de gemeente 285 parkeerplaatsen heeft gehuurd in Markenhoven. De vergunninghouders op dit stuk van de Hoogte Kadijk zijn
hierover in het verleden op de hoogte gebracht en kunnen zonder extra kosten in de garage
Markenhoven parkeren. Nadere informatie is verkrijgbaar bij parkeerplan@amsterdam.nl .
Het blijft gewoon mogelijk om ergens anders in de buurt te parkeren..
Over het voorstel de voetpaden aan te passen kan t/m 17 december gereageerd worden met een e-mail aan w.van.ierssel@amsterdam.nl
De reacties worden betrokken bij de uitvoering van het voorstel. Het is mogelijk dat het voorstel daardoor wordt aangepast.

Christian Revival Church (CRC) weg uit Oosterkerk wegens homo-discriminatie

De SP-fractie van de gemeenteraad heeft het College van B&W op 22 november vragen gesteld over het gebruik van de Oosterkerk door de Christian Revival Church (CRC).

De Christian Revival Church geeft op zijn eigen website te kennen dat homo's niet welkom zijn. De SP vroeg daarom het stadsbestuur, eigenaar van de Oosterkerk, welke stappen het tegen het kerkgenootschap gaat ondernemen. Dat meldde de website van Het Parool op 22 november.

Op 23 november heeft het bestuur van de Stichting Oosterkerk een verklaring naar buiten gebracht waarin  het aangeeft: "De CRC had sinds 1 juni 2017 een gebruiksovereenkomst met Stichting Oosterkerk. Bij het aangaan van de overeenkomst is door ons gesteld dat de Oosterkerk geen plaats kan zijn voor exclusiviteit, fundamentalisme, extremisme of activisme. Zouden wij destijds geweten hebben dat de CRC homovijandig is, dan zouden wij ze niet in de Oosterkerk hebben ontvangen.
Het bestuur heeft na onderzoek en gesprekken met betrokkenen de overeenkomst met de CRC beëindigd. Per 24 november is de CRC de toegang tot de Oosterkerk ontzegd."

Overigens waren er ook klachten uit de buurt over geluidsoverlast: de CRCdiensten waren tot achter op Wittenburg te horen.

Bewoners Zeeburgerpad Centrum in verzet tegen hoogbouw en eenvormigheid

Stadsdeel Centrum en de centrale stad willen het Zeeburgerpad Centrum (het deel tussen Funenmolen en het spoorviaduct) tranformeren van werkgebied naar woon-werkgebied. Op 21 juli 2017 zijn de uitgangspunten daarvoor aan de bewoners gepresenteerd. Tot hun schrik is nu sprake van 18 meter hoge bebouwing, terwijl bij eerder overleg een maximum van 12 meter was genoemd. De gemeente gaat geen bestemmingsplan daarvoor opstellen, maar wel een Ruimtelijk Kader.

Naar aanleiding daarvan bereiden de bewoners nu een zienswijze voor om uit te brengen zodra het Ruimtelijk Kader wordt gepubilceerd.

De bewoners willen af van de verloedering,de speculatie op toekomstige bebouwing en de verwaarlozing van panden met de daarbij komende overlast. Ze willen een gevarieerde bebouwing met een beperkte bouwhoogte tot 12 meter, waarbij het kleinschalige en innovatieve karakter van het Zeeburgerpad wordt behouden en versterkt. Ze denken daarbij aan ruimte voor kunstenaars en kleinschalige ambachtelijke bedrijven, woon-werkruimte voor ZZP-ers en betaalbare woningen.
Om de druk op de openbare ruimte niet te vergroten zullen auto's en fietsen inpandig geparkeerd moeten worden.
De initiatiefnemeers wordt gevraagd om met de bewoners in overleg te gaan, zodat zij hun wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken.
Bij de herinrichting past toepassing van duurzame energie zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, windenergie

De bewoners verwachten ook maatregelen tegen de geluidshinder van het spoor, die nu al boven de norm ligt. Ook ligplaatsen zijn geluidgevoelige bestemmingen. Met de plannen van ProRail zal de hinder alleen maar toenemen.

In de huidige plannen is geen visie op de kant van het Zeeburgerpad waar de woonboten liggen. De bewoners willen mogelijkheden voor woonboten van twee verdiepeingen, zoals te zien is op het Zeeburgerpad-oost. De groene inrichting van de kade moet daarbij behouden blijven.

Lees hier de complete concept-zienswijze.

Verslag informatie-avond Cartesiuslyceum 1 november

Op 1 november vond in het Verzetsmuseum een informatie-avond plaats over Cartesius 2, het nieuwe lyceum dat zich gaat vestigen in Plantage Muidergracht 14. Daarvan is nu een verslag beschikbaar.

Cartesius 2 is een havo en vwo+, en zusterschool van het Cartesius Lyceum. Cartesius 2 daagt de leerling uit met vernieuwend onderwijs: geen klassieke vakken, maar kernmodules waarin verschillende disciplines samenkomen. Het dagrooster bestaat uit een dagopening (9.00-9.30), een ochtendles (9.30-12.00) en een middagles (12.30-15.00). Er is slechts één plenaire pauze van 12.00-12.30 uur. Deze dagindeling zorgt voor meer rust/minder bewegingen in en rond de school. Het lesprogramma eindigt om 15.00 uur, daarna zijn er nog activiteiten als keuzeonderwijs, overleg met leerlingenraad ed. Hierdoor zullen er ook tussen 15.00 en 16.30 uur nog leerlingen aanwezig zijn. De school is nu gehuisvest aan de Passeerdersgracht en heeft 200 leerlingen. Ieder schooljaar komt er een jaargang bij, uiteindelijk zullen er maximaal 700 leerlingen zijn.

Het gebouw is in 1887 gebouwd als school voor machinisten en is later uitgebreid met de oostvleugel (1920) en kantine en fietsenstalling (1935). Het wordt door architectenbureau Roos Ros architecten verbouwd. Eind 2017 wordt de bouwaanvraag verwacht. Augustsus 2018 start de verbouw en een jaar later, augustus 2019 start de school in het vernieuwde gebouw.

Er komt geen sportzaal, leerlingen sporten in sporthal Oostenburg. De wens was in eerste
instantie wel een sportzaal, maar dit is een forse ingreep en vereist een afwijking op het
bestemmingsplan. De school krijgt nu alleen een kleine gymzaal in het bouwdeel uit 1920.
De school heeft nu geen buitenruimte, in het ontwerp is buitenruimte gecreëerd d.m.v. een
vlonder aan de waterzijde en een dakterras op de kleine gymzaal.

Het bestaande gebouw is een schoolgebouw, de bestemming hoeft dus niet gewijzigd.
De buitenruimte (vlonder) en daktuin wijken wel af van het bestemmingsplan. I.v.m. de tijd
worden de omgevingsvergunning voor de school en de omgevingsvergunning voor de
buitenruimte apart aangevraagd.
Als er geen vergunning komt voor de vlonder en daktuin, kunnen de leerlingen in de pauze ook
gebruik maken van het terrein van de campus van de UvA, hierover is momenteel overleg. Maar
natuurlijk zullen er ook wel leerlingen zitten in het plantsoen.

Er komt t.z.t. een bouwverkeerveiligheidsplan(BLVCplan) met een duidelijke routing voor het bouwverkeer.

Lees hier het complete verslag van 1 november.

Commissie van deskundigen: Nieuwbouw Sint Jacob past niet in de Plantage

Het ontwerp voor het appartementencomplex dat op de plaats moet komen van het voormalig verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. Dat harde oordeel velde de Commissie voor Second Opinions van adviesbureau Mooi Noord-Holland in een deze week uitgebracht rapport. De deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit waren ingeschakeld door buurtorganisatie De Groene Plantage, die geen genoegen nam met het eerder uitgesproken positieve oordeel over het ontwerp van de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten.

Volgens de commissie van Mooi Noord-Holland, die bestond uit een architectuurhistorica, een stedenbouwkundig adviseur en twee architecten, houdt het ontwerp geen rekening met de omgeving waarvoor het bedoeld is. De nieuwbouw is rondom vrijwel gelijk in hoogte en architectonische uitwerking en vrijwel zonder geleding, aldus het rapport. Daardoor wordt de hiërarchie van het bouwblok ontkend. Het verschil tussen de aangrenzende straten, met een duidelijke voorzijde aan de Plantage Middenlaan, wordt zo teniet gedaan.

Al even kritisch zijn de deskundigen over de voorgevel die naar hun  mening onvoldoende gearticuleerd is. De uitstekende delen van de gevel steken slechts dertig centimeter naar voren, terwijl het kozijnritme over de totale gevel vrijwel gelijk blijft en de verticale geleding onvoldoende onderscheid maakt in plint, opbouw en kroonlijst. Al met al is de compositie daardoor niet passend in het stadsbeeld ter plaatse, waar andere gebouwen een veel zachtere overgang hebben van publiek naar privé, overgangen die karakteristiek zijn voor de Plantage-buurt.

Wel enthousiast is de commissie over het feit dat het monumentale middendeel van de oudbouw die niet wordt gesloopt, straks vanaf de straat zichtbaar zal zijn door de grote poort in de noordgevel van de nieuwbouw. Maar dat enthousiasme laat onverlet dat de deskundigen het nieuwbouw-ontwerp in zijn totaliteit niet passend vinden in de stedenbouwkundige structuur van de Plantage. 

Direct na het verschijnen van de second opinion heeft woordvoerder Marjolein Swart van buurtorganisatie De Groene Plantage wethouder Eric van der Burg van de gemeente Amsterdam om een gesprek gevraagd. “Liever dan ons alvast beraden op verdere stappen, waarbij wij de gemankeerde besluitvorming aanhangig zullen maken, zouden wij in dialoog willen treden met de ontwikkelaar en de Gemeente om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie, waarbij wij een voor alle partijen bevredigende uitkomst zeker mogelijk achten. Wij menen dat dit proces een dergelijke benadering verdient en hopen dat u dit inzicht met ons zult delen.”

Amsterdam Light Festival 14 december t/m 7 januari op het Marineterrein

Na vijf succesvolle edities in de Plantagebuurt vindt de landexpositie van Amsterdam Light Festival dit jaar voor het eerst plaats op het Marineterrein Amsterdam.
Van 14 december 2017 tot en met 7 januari 2018 wordt deze unieke historische plek verlicht door verschillende lichtobjecten. De expositie is gratis toegankelijk en de kunstwerken zijn dagelijks van 17:00 tot 22:00 uur verlicht (alleen op Oudejaarsavond tot 20:00 uur). 

De kunstwerken en het bijzondere gebied kunnen op eigen gelegenheid worden verkend. Met een groep is het ook mogelijkom een gids te boeken! Op het Marineterrein kun je bovendien lezingen bijwonen, artist talks beluisteren en performances ervaren. Daarnaast is het mogelijk om een hapje te eten en op te warmen met glühwein en chocolademelk. Benieuwd naar wat er te doen en te zien is tijdens de land expositie? Bekijk dan de agenda.

De waterexpositie is net als andere jaren op en rond de grachten. Diverse rondvaartrederijen bieden vaartochten aan.

Zie voor meer informatie https://amsterdamlightfestival.com/

Overloopplantsoen: Bewoners fel tegen komst Monument van Joodse Erkentelijkheid

De omwonenden van het Overloopplantsoen hebben een delegatie van stadsdeel Centrum duidelijk gemaakt dat zij de verhuizing van het Monument van Joodse Erkentelijkheid (MJE) van de Weesperstraat naar het plantsoen voor hun deur niet zonder meer zullen accepteren. De bewoners gaven hun mening op dinsdag 14 november tijdens een informatieavond in de Hoftuin.

Dat het monument moet verhuizen is het gevolg van het voornemen van de gemeente Amsterdam en het Auschwitz Comité om op de huidige locatie, de groenstrook langs de Weesperstraat, het Holocaust Namenmonument te laten verrijzen. in de zoektocht naar een nieuwe plek voor het MJE heeft het stadsdeel de afgelopen tijd vier mogelijke locaties op hun geschiktheid onderzocht. In overleg met de nabestaanden van de maker van het MJE, beeldhouwer Jobs Wertheim, viel de keuze uiteindelijk op het Overloopplantsoen, omdat zij dit een mooie, rustige plek voor het monument vinden.

Tijdens de informatieavond werd al snel duidelijk dat de bewoners absoluut niet gediend zijn van de komst van dit nogal omstreden monument. Niet alleen vrezen zij voor een aantasting van de groene oase die het Overloopplantsoen in de buurt vormt, ook zijn zij bang dat het monument een ongewenste aantrekkingskracht zal uitoefenen op de zwervers en junks die de afgelopen tijd door gerichte maatregelen juist met succes uit het plantsoen zijn verdreven.

Een ander argument van verschillende bewoners was het feit dat het forse monument is ontworpen voor een plein of een andere publieke ruimte (het stond aanvankelijk op het Weesperplein) en dat het door zijn omvang inbreuk zal maken op de beslotenheid van de intieme woonbuurt rondom het plantsoen. Een vader maakte bovendien duidelijk dat hij noch zijn gezin er behoefte aan hebben om dagelijks pal voor hun deur op een zo indringende manier te worden geconfronteerd met de gruwelen van de oorlog.

De drie aanwezige ambtenaren, die kennelijk niet hadden gerekend op zoveel weerstand, hadden zichtbaar moeite om zich in de aanvankelijk nogal agressieve sfeer staande te houden. Op tal van vragen, zoals bijvoorbeeld de vraag naar de formele rechten van de nabestaanden van Wertheim, moesten zij het antwoord schuldig blijven. Ook op de vraag waarom niet was gekozen voor terugplaatsing op het Weesperplein, waar het monument in 1968 moest wijken voor de aanleg van de metro, kwam geen helder antwoord.

De avond eindigde met de toezegging van de ambtelijke delegatie dat zij alle opmerkingen van de bewoners mee terug zouden nemen naar het bestuur van het stadsdeel. Ook zegden zij toe opnieuw in gesprek te zullen gaan met de nabestaanden van Wertheim om te bezien of terugkeer naar het Weesperplein, precies vijftig jaar na de verwijdering van die plek, bij nader inzien wellicht toch de beste optie is voor het monument.

Reactie Eilandenoverleg op concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost

Het Eilandenoverleg heeft in zijn reactie op het concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost van het stadsdeel waardering uitgesproken vooor een aantal voorgenomen maatregelen. Onder meer:

 • In postcodegebied 1018 worden locaties voor ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter inspraak voorgelegd;
 • In het voorjaar worden twee oversteken aangelegd over de Kattenburgerstraat;
 • Touringcar inrijverbod binnenstad, in april 2018 ingaande voor Eilandenboulevard, Anne Frankstraat en Plantage Parklaan, zonder mogelijkheid voor ontheffing. Wij nemen aan dat hieronder ook de Hop-on-Hop-off-bussen vallen;
 • Vergroten woningaanbod voor ouderen. Pilot wooncoaches ouderenhuisvesting;
 • Organiseren activiteiten voor jongeren op Wittenburgerplein, Sportpark Schouwburg en Marineterrein.

Daarna volgen 17 reacties op andere maatregelen en onderdelen van het Gebiedsplan 2018. Onder meer:

 • Geen koppeling van het voorgenomen fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost aan een nachtstalling voor rondvaartboten, want dat leidt tot nodeloze vertraging;
 • Een nachtstalling in een woonwijk is geen goed idee. Zoek een locatie in of nabij het Oosterdok.
 • Aanpassingen haltes tram 10 Czaar Peterstraat: Voor slechts één tramlijn de strengelhalte opheffen is volstrekt overbodig en een enorme geldverspilling. De halte ligt goed voor de toekomstige bebouwing van Oostenburg-Noord. Nut en noodzaak moeten worden aangetoond en afgezet tegen de kosten.
 • Hier wordt gesteld dat de helft van de woningen sociale huur is. Volgens de ons bekende statistieken is het percentage sociale huur in Centrum-Oost 28 %. Ook het percentage corporatiewoningen van 36 % kan dus niet kloppen, tenzij hier niet-sociale huurwoningen van corporaties zijn meegerekend. Wij zien graag toegevoegd als beleidsdoel: het behoud van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden en meer sociale huurwoningen in de nieuwbouw – met name op het Marineterrein en Oostenburg – om aan het stedelijk afgesproken minimum van 35 % te voldoen.
 • Stadgenoot wil op Oostenburg-Noord in de sociale huur 70 % studio’s van 35-45 m2 bouwen met tijdelijk huurcontract en geen enkele woning die geschikt is voor een gezin. Het stadsdeel moet druk uitoefenen op Stadgenoot dat er ook ruimte moet komen voor gezinnen met kinderen, want kinderen mogen in een nieuwe wijk van 1500 woningen niet ontbreken. Ter vergelijking: Wittenburg telt 1300 woningen.
 • Besluit over toekomst Oosterbeer: Achter deze voor ons onbekende term blijkt het gebied van Texaco en Kop Hoogte Kadijk schuil te gaan. Graag worden wij vanaf het begin bij de planvorming betrokken. In elk geval mag hier geen hotel of short-stay komen, want daarvan hebben we al te veel.

Zie voor het concept-Gebiedsplan en de inspraakprocedure hier ons eerdere bericht. Lees hier de volledige reactie van het Eilandenoverleg.

Het stadsdeel heeft de inspraaktermijn verlengd tot 23 november, dus u kunt nog schriftelijk reageren.

Raadsadres Eilandenoverleg over 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug

In ons bericht van 10 november meldden wij dat projectontwikkelaar BPD In verband met de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland  de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig wil afsluiten, tussen januari 2018 en medio 2020. Een draconische maatregel waardoor isolement dreigt voor de Kop Dijksgracht en het Marineterrein. 

Het Eilandenoverleg heeft nu een adres aan de gemeentraad gestuurd waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen. Indien idt niet voorkomen kan worden, dan dringt het Eilandenoverleg aan op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein, een brug die toch al in de plannen is opgenomen en die door niemand wordt bestreden. Hoe eerder die brug klaar is, des te korter is de periode van isolement voor Marineterrein en Kop Dijksgracht.

Lees hier een uittreksel uit de de Nieuwsbrief van BPD met alle details over de nieuwbouw en over de afsluiting en hier het raadsadres van het Eilandenoverleg. Een brief met gelijke strekking is naar het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum gestuurd.

Nota van beantwoording inspraak nieuw bestuurlijk stelsel

Naar aanleiding van 34 inspraakreacties op het gemeentelijk voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel heeft de gemeente een Nota van Beantwoording opgesteld van 45 pagina's. Daarnaast hebben zich 40 burgers gemeld die zich verkiesbaar willen stellen voor de nieuwe stadsdeelcommissies. 

Buurtorganisatie 1018 heeft een uitvoerige inspraakreactie ingediend. Die heeft op drie punten tot een voorzichtig positieve reactie van de gemeente geleid:

 • Het voorstel om een of meer bewonersloketten per stadsdeel/wijk in te stellen om de burger de weg te wijzen in de ambtelijke en politieke organisatie wordt positief ontvangen en zal worden ingebracht in het traject 'versterking van participatieve democratie', warvan het plan van aanpak met inbreng van bewoners dit najaar aan de raad wordt aangeboden (blz. 17).
 • De Buurtorganisatie heeft haar zorg uitgesproken dat de stadsdeelcommissies erttoe leiden dat ambtenaren en dagelijkse besturen minder tijd een eenergie besteden aan overleg met bestaande georganiseerde groepen in buurten en wijken. Reactie van de gemeente (blz. 35)  ":In de huidige verordening op de bestuurscommissies is bepaald dat de bestuurscommissies ook adviescommissies kunnen instellen. Gedachte is dat de taken en bevoegdheden van de nieuwe bestuurscommissies gelijk blijven en dat zij dus ook adviescommissies kunnen instellen, maar dit is ten onrechte niet expliciet in de nieuwe verordening opgenomen. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt dit alsnog gedaan en daarbij is aangegeven dat het aan de dagelijks besturen is om te bepalen wat de verhouding tot de verschillende adviescommissies, maar ook de overige georganiseerde groepen binnen het stadsdeel is."
 • De Buurtorganisatie dringt aan op meer financiele middelen om bestaande overlegstructuren van bewoners te ondersteunen. Reactie van de gemeente (blz. 36): Het verbeteren van faciliteiten gaat over beschikbaarheid van middelen. Met het mogelijk maken van buurtbudget conform beantwoording motie van de leden Roosma en Guldemond inzake de rekenkamerbrief over de begrotingscyclus bestuurscommissies wordt meer flexibele ruimte geboden voor stadsdelen om middelen in te kunnen zetten voor actualiteiten die zich gedurende het jaar voordoen."

Lees hier de complete Nota van Beantwoording.

Zie voor de inbreng van Buurtorganisatie ons bericht over de bewonersavond over het nieuwe bestuurlijk stelsel die Buurtorganisatie 1018 op maandag 27 november 20:15 u organiseert in de Witte Boei. Lees hier dat bericht.