Uitwerkingsplan Oostenburgervaart ligt ter visie t/m 20 maart

Het eerste uitwerkingsplan was 'VOC-kade'. Dat betreft het plandeel tussen Wittenburgervaart en Oostenburgermiddenstraat. Dat ligt ter visie t/m 6 maart (gewijzigde datum t.o.v. ons eerdere bericht).Lees hier meer.

Op 7 februari is het tweede uitwerkingsplan, 'Oostenburgervaart',  ter visie gelegd. Dat is het plandeel tussen de Oostenburgervaart en De Van Gendthallen. Anders dan de rest van het bestemminsgplangebied is dit niet van Stadgenoot, maar van de bouwcombinatie Stadswerf 'Oostenburg Ontwikkeling BV'(SOO). Deze bouwcombinatie heeft het terrein vorig jaar gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf na aanbesteding. Het uitwerkingsplan zegt vrijwel niets over wat er feitelijk gebouwd gaat worden; het is een puur formele vertaling van wat al in het bestemmingspplan staat: 8 lagen hoog aan de Oostenburgermiddenstraat en tot 6 lagen in de rest van het gebied. De helft van de Bontiusplaats wordt volgebouwd.De woningen aan de Oostenburgervaart komen tot de rand van het water.
De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft nog weinig te zien gekregen wat er gebouwd gaat worden. SOO heeft in recordtijd een plan uitgewerkt voor ca. 400 woningen, heel dicht op elkaar. Behalve de woningen aan de Oostenburgervaart worden het allemaal huurwoningen, verreweg het grootste deel in de vrije sector. De sociale huurwoningen krijgen een oppervlak van 35 m2 en de middeldure huurwoningen 35-45 m2 Het zijn dus kleine starterswoningen.
Er komt een parkeergarage van minimaal 2000 m2, d.w.z. voor ca. 80 auto's. 

Alle plandocumenten zijn te raadplegen in ons dossier Oostenburg (klik hier) , doorscrollen naar 'Documenten'. 

T/m 20 maart kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan Oostenburgervaart en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416

Op donderdag 22  februari 19:30 – 21:00 u is er een inloop/ informatieavond over de uitwerkingsplannen VOC-kade en Oostenburgervaart in het INIT-gebouw.

Indrukwekkende stille tocht voor Mohamed Bouchikhi 16 februari

Op vrijdagavond 16 februari is de doodgeschoten Mohamed Bouchikhi herdacht met een stille tocht over de Oostelijke Eilanden. Er liepen vijfhonderd buurtbewoners mee, maar ook burgemeester Jozias van Aartsen, de hoofdcommissaris van politie en politici van gemeenteraad en stadsdeel. De tocht begon bij het Oostenburgerpark. Daar vlakbij woonde Mohamed en daar werd een minuut stilgestaan. Over de Eilandenboulevard ging het verder naar Kattenburg. Ook daar een minutt stilte op de plek waar in november Ayman Mounah werd neergeschoten. De tocht eindigde met twee minuten stilte bij het speeltuingebouw op Wittenburg, de plek van de schietpartij. Er werden witte ballonnen opgelaten.

Burgemeester Van Aartsen erkent tegenover Het Parool dat er een hoop moet gebeuren. Deze zaak verplicht ons allemaal te doen wat we kunnen. Maar hij herhaalt ook de waarschuwing aan de buurt dat het niet alleen van de politie kan komen. Ook de buurt kan meer doen, informatie melden bijvoorbeeld, zodat de overheid beter weet wat er zoal speelt op Wittenburg.
De verbondenheid vande buurt met de getroffen families die de stille tocht liet zien, geeft in elk geval hoop voor de toekomst.

Buurtbijeenkomst over Veiligheid in de Buurt 15 februari gaat niet door

Dock heeft in 1018 Magazine een Buurtbijeenkomst Veiligheid in de Buurt aangekondigd op donderdag 15 februari 19:30 uur in De Witte Boei. Deze bijeenkomst gaat niet door. Dit in verband met het recente tweede schietincident. Hierdoor is de voorbereiding voor deze avond veiligheid niet meer actueel en lopen er nu andere trajecten omtrent het thema veiligheid.

Op een later tijdstip zal Dock u graag opnieuw uitnodigen.

Concerten Oosterkerk t/m 23 maart

Alle concerten toegang gratis/vrijwillige bijdrage tenzij anders vermeld.

Programmawijziging 16 februari: in verband met de stille tocht voor Mohamed Bouchikhi is het vrijdagavondconcert van het Nederlands Jeugd Gitaarorkest verplaatst naar de Vondelkerk (Vondelstraat 120a).


Na afloop van de stille toch voor Mohamed Bouchikhi op 16 februari, die om 18:00 uur in het Oostenburgerpark begint, is er koffie en thee in de Oosterkerk

 • zondag 18 februari 12:00 uur: Koffieconcert – Goldbergvariaties van J.S. Bach – Vincent van Amsterdam, accordeon.
   
 • vrijdag 23 februari 14:30 uur: vrijdagmiddagconcert – Pianiste Vivianne Cheng speelt muziek van Haydn, Chopin en Ligeti.
   
 • dinsdag 6 maart 20:00 uur Jong Talent – sopraan Marion Dumeige, mezzosopraan Sterre Kooi en de pianisten Stephanus Harsono & Aarón Ormaza spelen repertoire uit verschillende opera’s van  Strauss, Bizet, Massenet en Mozart.
   
 • zondag 18 maart 12:00 uur Koffieconcert – Telemann, Bach, Mozart, Britten en PERFORATOR. Marlies van Gangelen & Friends Hoboïste Marlies van Gangelen en een strijktrio spelen een uiteenlopend programma van klassiek tot hedendaagse elektronische muziek.
   
 • vrijdag 23 maart 14:30 - 15:15 uur Vrijdagmiddagconcert – Tulip Duo. Voliste Eleonora de Poi en pianist Massimiliano Turchi spelen muziek van W.A. Mozart, O. Respighi & J. Brahms. 

Zie voor meer info en het programma voor de komende maanden  http://www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/ 

Wil Merkies plotseling overleden

p 7 februari is Wil Merkies, 86 jaar oud, plotseling overleden. Je mag haar gerust een Eilander noemen. Met tomeloze inzet was ze actief in de buurt op vele fronten. Ze gaf schrijfworkshops, ze organiseerde debatten, zat in verschillende werkgroepen. Ze maakte boeken over de buurt met gedichten en verhalen. Met haar achtergrond in de journalistiek speurde ze altijd naar nieuws, nieuwtjes en achtergronden. Ze sprak iedereen aan die ze nodig had, nam een interview af en vond altijd een podium om haar gedachten naar buiten te brengen.

Wil was de eerste vrouwelijke sportjournalist in Nederland. Ze werkte o.m. voor Het Parool en de Volkskrant. Ze was actief in de vrouwenbeweging vanaf het eerste uur. Ze was een liefhebber van beeldende kunst en ballet.

De afscheidsceremonie van Wil Merkies is op woensdag 14 februari om 12:00 uur in de Oosterkerk.

Nog meer afsluitingen rond Oosterdoksdraaibrug

Nadat per 1 januari de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade voor 2,5 jaar voor alle verkeer zijn afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland (zie ons eerdere bericht), wordt per 1 april nu ook de Oosterdoksstraat aan de oostzijde afgesloten voor alle verkeer tot augustus 2019 . Dat betekent dat ook een voetganger vanaf het Oosterdokseiland niet meer naar de Kop Dijksgracht en het Marineterrein kan komen. De enige route is nu via de IJzijde: de Ruyterkade/Piet Heinkade naar de tramhalte bij het muziekgebouw en daar per trap of lift naar beneden. 

Het Eilandenoverleg blijft aandringen op maatregelen om de bereikbaarheid van het Marineterrein te verbeteren.

Verslag Informatiebijeenkomst Koopmans over St. Jacob 20 januari 2018

De bouwcombinatie Koopmans-Mobilis-Nico de Bont (naam: "De Nieuwe Plantage") start vanaf 22 januari met de bouwactiviteiten voor 325 appartementen voor ouderen, te beginnen met de sloop vasn het bestaanmde gebouw. De omgevingsvergunning is in december 2017 verleend. 

Op 20 januari organiseerden de bouwers een informatiebijeenkomst voor omwonenden over wat sloop, bouw en renovatie voor de omgeving betekenen. De bijeenkomst had een inloopkararkter waarbij individuele vragen beantwoord konden worden. Een video-animatie van sloop en nieuwbouw is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=VPU3zdbIX1c .

In het verslag is aan de hand van vraag en antwoord te lezen wat voor overlast de komende3,5 jaar te verwachten valt. De werktijden zijn van 7:00 tot 19:00 uur. Het voetpad aan de Plantage Middenlaan kan tijdens de bouw niet gebruikt worden en het fietspad wordt naar de rijbaan verlegd.

Er werd gevraagd of buurtbewoners voorrang kunne krijgen bij de toewijzing. De toewijzingsregels zijn nog niet bekend. Alle woningen worden vrije sectorhuurwoningen. Iedereen kan zijn interesse kenbaar maken op www.hureninsintjacob.nl .

Er komen geen winkels. De bedrijfsruimten zijn bedoeld voor maatschappelijke en ondersteunende functies, zoals fysiotherapie. Ze bevinden zich op de begane grond in het
monument, dus niet aan de straat.

Locatiemanager is Mariëlle Blankestijn van Westerlaak. Op werkdagen kunt u telefonisch contact met haar opnemen via 053 4600600 of per e-mail een afspraak maken via denieuweplantage@koopmans.nl. U kunt ook op de hoogte blijven via Facebookpagina
De Nieuwe Plantage. Volg deze pagina en u ontvangt automatisch updates.

Lees hier het volledige verslag over de bijeenkomst op 20 januari.

Ontwerp Oosterspeeltuin en schoolplein BOE vastgesteld

Op 19 december 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum het definitief ontwerp vastgesteld van de Oosterspeeltuin (door het stadsdeel ten onrechte 'speeltuin Oostenburg' genoemd) en het schoolplein van de BOE.

Het concept inrichtingsplan is met een werkgroep bestaande uit bewoners, overige belanghebbenden (BOE, DOCK, Wereldkids, Sciandri) en stadsdeel Centrum in een aantal bijeenkomsten besproken. Dit participatietraject met de werkgroep is afgerond in mei 2017. De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten zijn uitgewerkt door de ontwerper tot een Definitief Ontwerp (DO) (PNG, 4,8 MB).. De omgevingsvergunning heeft in oktober 2017 ter visie gelegen.

Naar verwachting is de technische uitwerking en aanbesteding gereed rond zomer 2018. Dan volgt de start uitvoering in het najaar 2018.
Omwonenden en belanghebbenden worden tijdig vooraf hierover geïnformeerd.

Verbouwing Diamantbeurs door Capital C: eind februari start gevelrestauratie

De Diamantbeurs wordt ontwikkeld tot een centrum voor de creatieve industrie met ruimte voor kleinschalige workshops, lezingen, debatten en tentoonstellingen. Ook komt er plek voor freelancers, zelfstandigen en een horecavoorziening aan het plein en op de bovenste
verdieping. Zie www.capitalc.amsterdam

In een nieuwsbrief van 31 januari meldt Capaital C dat de damwanden die het grondwater reguleren zijn geplaatst en 80 % van de nieuwe fundering. Op dit moment wordt de beganegrondvloer verwijderd zodat er straks een nieuwe vloer gelegd kan worden. Zodra de nieuwe vloer is geplaatst, wordt gestart met het uitgraven van de kelderverdieping.

Eind februari start de restauratie van de gevel. De dakrand wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht en de twee originele torens aan de zijkant van het gebouw  (Nieuwe Achtergracht) worden in ere hersteld. Naar verwachting gaat het vernieuwde gebouw in 2019 officieel open.

Kunstenaars en ontwerpers worden betrokken bij de inrichting. Ook worden er kunstinstallaties gemaakt die in het gebouw een plek krijgen. Bekijk de film: https://www.youtube.com/watch?v=wZXQ5e3Vyws&feature=youtu.be

Lees hier de complete nieuwsbrief van Capital C.

Buurtconferentie Plantage-Weesperbuurtvereniging: grote opkomst, levendige discussies

Wij zijn heel goed in het vormen van groepjes die ergens tegen zijn. Maar waar zijn we in deze buurt nu eigenlijk voor? Daar willen wij vanavond achter komen.” Met die woorden gaf spreekstalmeester Anton Arts op maandag 22 januari het startsein voor een door ruim honderd bewoners bezochte buurtconferentie.  

De opzet van de door de Plantage Weesperbuurtvereniging georganiseerde conferentie was even simpel als doeltreffend. Eerst was het de beurt aan de – in hoofdzaak oudere - bezoekers om, verdeeld over zes thematische groepen, te noteren wat hen dwars zit in de buurt en wat daaraan gedaan zou moeten worden. Duidelijk als ergernis nummer één eindigde de toenemende hoeveelheid zwerfafval met als gewenste oplossing onder meer ondergrondse vuilcontainers en grotere afvalbakken die vaker geleegd worden. Ook meer sociale woningbouw en betaalbare woonruimte voor ouderen staan hoog op de prioriteitenlijst van veel bewoners, zo bleek. En dan was er nog de ergernis over de oprukkende horeca op plekken waar tot voor kort kleinschalige winkels voor leefbaarheid in de buurt zorgden.

Na dit levendige begin van de avond was het tijd voor de zes aanwezige politici om aan de hand van vragen uit de zaal op de wensen te reageren. Dat leek een goede kans om hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar zoals wel vaker in dit soort gevallen kreeg de zaal niet echt vat op het panel. Opvallend was hoe vriendelijke de politici voor elkaar waren. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, was van enige vorm van verkiezingsstrijd binnen het panel geen sprake, of het moest het moment zijn waarop Anke Bakker van de Partij voor de Dieren pleitte voor een bouwstop in Amsterdam.

“Al deze heren willen nog meer huizen in een stad die al zo vol is. Dat betekent nog meer voorzieningen en nog meer drukte. Dat kan de stad gewoon niet aan.” Bij deze woorden ontplofte VVD’er Bas van der Sande. “Zullen we dan maar geen kinderen meer nemen, want als die later groot zijn, kunnen ze in de stad zoals die nu is, onmogelijk woonruimte vinden.” Hij werd bijgevallen door Zeeger Ernsting (Groen Links). “Bouwen is nodig en bovendien is het een van de instrumenten om wonen betaalbaar te houden.” En tegen een vragenstelster die klaagde over plannen voor nieuwbouw op een plek waar zich nu volkstuintjes bevinden: “Natuurlijk moeten we zorgvuldig bouwen, maar niet bouwen is in de huidige situatie geen optie.”

Het afvalprobleem was voor CDA’er Jacques Klok een mooie gelegenheid voor een steek onder water. “D66, VVD en SP hebben honderden stadsreinigers aan de straat gezet. Wij vinden dat die mensen weer terug moeten komen en met hen meer afvalbakken, liefst met een chip erin die een signaal geeft als de bak driekwart vol is.” Maar dat lieten de partijen uit het huidige stadsbestuur niet op zich zitten. Mark van der Veer (D66) nodigde alle aanwezigen uit om tijdens bestuursvergaderingen te komen inspreken - ‘Een extra prullenbak is altijd te regelen’ - en de VVD beloofde zelfs 500 extra stadsreinigers aan te zullen stellen.

Het slotakkoord kwam van voorzitter René Mentink van de Vrienden van de Plantage, die een warm pleidooi hield voor continuering van het in zijn voortbestaan bedreigde jaarlijkse Buurtfeest in het Wertheimpark. Ook op deze bijdrage kwam geen duidelijk antwoord, al lieten verschillende politici onder wie Tiers Bakker (SP) merken dat zij het van den zotte zouden vinden als zo’n eenmalig feest op zondagmiddag vanwege iets te harde muziek zou worden verboden. Onder een gul applaus maakte Arts daarna een einde aan de discussie. Het was een mooie avond geweest.

Vervolg knip Amstel-Oost: Nieuwe Keizersgracht krijgt linksaf-verbod

Op de Nieuwe Keizersgracht komt ter hoogte van de kruising met de Weesperstraat een linksaf-verbod voor autoverkeer vanaf de Amstel. Met deze maatregel hoopt het stadsdeel de overlast van sluipverkeer op de Nieuwe Keizersgracht te beperken. Tot de maatregel is eind januari besloten in een overleg van bewoners van Amstel en Nieuwe Keizersgracht met bestuurslid Jeanine van Pinxteren van stadsdeel Centrum.

Aanleiding voor het overleg was het grote aantal auto’s dat op de hoek van Amstel en Nieuwe Keizersgracht rechtsaf slaat, vooral tijdens de avondspits en in de vroege avond. De stroom auto’s over de smalle gracht is op gang gekomen sinds de doorgang langs de Hermitage voor autoverkeer is afgesloten door twee paaltjes op de brug over de Nieuwe Keizersgracht  Met die afgelopen najaar genomen maatregel hoopte het stadsdeel een einde te maken aan het gebruik van de Amstel Oostzijde als sluiproute tussen de Sarphatistraat en het stadscentrum.

Dat sluipverkeer was het gevolg van het afsluiten van de Munt voor autoverkeer eind 2016. De gemeente en het stadsdeel hadden verwacht dat auto’s die vanuit de omgeving van de Pijp en de Rivierenbuurt naar het centrum willen rijden, zouden kiezen voor de route via de Sarphatistraat en de Weesperstraat. Zij hadden echter geen rekening gehouden met de enorm lange wachttijden voor het stoplicht op de kruising van die twee straten. Vooral taxi’s hadden snel door dat de Amstel Oostzijde een snellere route richting Centrum bood.

De hoop van het stadsdeel was dat het afsluiten van de brug over de Nieuwe Keizersgracht een voldoende afschrikkende werking zou hebben, maar dat bleek niet het geval. Uit een telling werd duidelijk dat het verkeer over de Amstel Oostzijde als gevolg van de afsluiting weliswaar was afgenomen, maar dat de overlast voor de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht fors was toegenomen, omdat alle verkeer dat tot dan toe langs de Hermitage reed, nu de gracht opdraait. (zie ons  nieuwsbericht over knip Amstel-Oost van 12 december en ons nieuwsbericht van 5 oktober).

Tijdens het overleg tussen bewoners en stadsdeelbestuur kwam als mogelijke oplossing ter tafel om de Amstel al af te sluiten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de Nieuwe Prinsengracht. Gevreesd werd echter dat deze maatregel de problemen niet zou oplossen maar slechts verplaatsen. Om het verkeer verder te ontmoedigen van de sluiproute gebruik te maken leek het stadsdeelbestuur een linksaf-verbod op de hoek Nieuwe Keizersgracht – Weesperstraat een betere oplossing. Ook rechtdoor rijden wordt er verboden. Die maatregel zal met name het verkeer treffen dat de sluiproute gebruikt om snel het centrum te bereiken.

Hoewel met enige scepsis over het te verwachten resultaat stemden de bewoners in met een proefperiode, waarin het linksaf-verbod zijn waarde moet bewijzen. Afgesproken werd dat het in een later stadium zal worden aangevuld met een zodanige aanpassing van de kruising dat linksaf slaan ook fysiek moeilijker wordt. Bovendien kregen de bewoners, omdat het plaatsen van camera’s bij een linksaf-verbod niet is toegestaan, de toezegging dat de politie ter plekke streng zal gaan controleren. Tenslotte werd afgesproken dat enkele maanden na invoering van de maatregel een onderzoek zal worden uitgevoerd naar het effect ervan.

Lees hier de nieuwsbrief van de bewoners.

Buurt toont betrokkenheid bij dodelijke schietpartij in speeltuingebouw

 

Zaterdag 27 januari toonden de bewoners van de Oostelijke Eilanden hun betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige stagiair die omkwam bij de schietpartij in het speeltuingebouw op Wittenburg (zie ons eerdere bericht hierover) door naar een demonstratieve bijeenkomst te komen op het plein achter de Oosterkerk. Daar werd gesproken door vertegenwoordigers van het Eilandenoverleg, Dock en Buurtcomité 1018. Ze benadrukten het belang van onderlinge steun, vroegen om maatregelen van de gemeente en deden een dringende oproep op de jongeren om af te zien van wraakacties. Klik hier voor een videoverslag van AT5

Het vervolg vond plaats in de Witte Boei in de vorm van een gesprek met de rouwende Marokkaanse moeders en hun familieleden en vrienden. 

Klik hier voor het verhaal van de buurman van de doodgeschoten 17-jarige Mohammed (van website AT5) .

Hassane Ouled Ali schreef op Facebook een ontroerende brief aan burgemeester Jozias van Aartsen. Hij vraagt hem om de veiligheid van de bewoners van de Oostelijke Eilanden zoveel mogelijk te garanderen. Lees hier de brief.

 

 

Opnieuw dodelijke schietpartij, nu op Wittenburg

In het jongerencentrum van speeltuin Wittenburg is vrijdagavond 26 januari om 19:30 uur een 17-jarige jongen doodgeschoten door twee gemaskerde mannen. Een 19-jarige jongen raakte zwaar gewond en een 20-jarige stagiaire werd in haar been geschoten.

Op het moment van de aanval waren kleine kinderen bezig met een kookles.  De consternatie bij kinderen, ouders en omwonenden was en is groot.

Lees  hier het bericht van de Parool-website van vrijdagavond.

Politie en pers zoeken naar een verband met de schietpartij op 23 november vorig jaar op de Kattenburgerkade, waarbij de 19-jarige Ayman om het leven kwam. Erg waarschijnlijk lijkt dat niet omdat de dader toen een verwarde man was.

Op dit moment, zaterdag 27 februari, is er van 14:00 - 18:00 uur open inloop in Buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 om te praten over de gebeurtenissen en de slachtoffers.
Er is door buurtbewoners een oproep gedaan om om 16:00 uur bijeen te komen op het plein achter de Oosterkerk om betrokkenheid te tonen en te bespreke hoe we als buurt moeten reageren op langzamerhand een hele reeks gewelddadige incidenten..

Ontwikkelaar kavel 4 en 5 VOC-kade Oostenburg-Noord bekend

VORM Ontwikkeling is als winnaar uit de bus gekomen in de tender voor kavel 4 en 5 op Oostenburg, het stuk grond tussen Roest en de Werkspoorhal. De ontwikkelaar had volgens de selectiecommissie het beste plan en bracht daarnaast ook het hoogste bod uit voor de grond. Peter Kramer, directeur Vastgoed en Ontwikkeling van Stadgenoot: ‘Dit overtreft onze stoutste dromen’. 

Kavel 4-5 is een onderdeel van Uitwerkingsplan VOC-kade, dat op dit moment ter visie ligt. Klik hier voor ons bericht hierover van 21 januari.

Een ‘match made in heaven’ noemt Peter Kramer de combinatie van ingediend ontwerp en geboden prijs. ‘Dit is geweldig voor heel Amsterdam. Het geeft ons de ruimte onze ambities op het gebied van sociale woningbouw door de hele stad waar te maken.’

Conform de opgestelde selectie- en gunningsleidraad werden september 2017 vijf geïnteresseerde partijen geselecteerd. Op 4 december dienden zij hun voorlopige ontwerp in en brachten zij een onvoorwaardelijk bod op de grond uit. De inhoudelijke beoordeling vond plaats op 7 en 8 december. De selectiecommissie werd daarbij geadviseerd door Kristiaan Borret, de door de gemeente aangestelde supervisor van het gebied. Het grondbod was op moment van beoordelen niet bekend bij de commissie. Bij bekendmaking van het bod van de verschillende partijen door de notaris op 14 december 2017, bleek VORM naast het beste inhoudelijke plan ook het hoogste bod te hebben uitgebracht.

(Bericht grotendeels overgenomen van de Nieuwsbrief van Stadgenoot over Oostenburg-Noord. Zie www.oostenburg.nl  Inschrijven voor de Nieuwsbrief van Stadgenoot over Oostenburg-Noord kan op http://oostenburg.nl/inschrijven-nieuwsbrief/

Bericht voor huurders De Key 65+ die willen verhuizen naar een meer geschikte woning

Huurders van De Key van 65 jaar en ouder die in aanmerking komen voor de regeling 'Van hoog naar laag' of - ongeacht leeftijd - voor de regeling 'Van groot naar beter', kunnen zich per brief melden bij De Key als ze op zoek zijn naar een meer geschikte woning binnen stadsdeel Centrum (soms ook daarbuiten). De Key zal dan actief proberen om een geschikte woning aan te bieden als die vrijkomt.

Wie komen in aanmerking voor de regeling 'Van hoog naar laag'? Bewoners van 65 jaar en ouder die op de tweede verdieping of hoger wonen zonder lift. Bewoners van 70 jaar en ouder krijgen de garantie dat zij de aangeboden woning tegen dezelfde huur kunnen huren als de woning die ze achterlaten. Deze laatste regel geldt niet bij oplevering van nieuwe woningen. De voorrangsregeling geldt alleen bij verhuizing binnen het eigen stadsdeel.

Wie komen in aanmerking voor de regeling 'Van groot naar beter'? Huishoudens van maximaal drie personen met een woning met vijf of meer kamers met een oppervlakte van tenminste 70 m2. De huur van de nieuwe woning zal niet hoger zijn dan die van de achtergelaten woning. Voor deze regeling geldt niet de beperking tot het eigen stadsdeel. Een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten kan bij de gemeente Amsterdam worden aangevraagd met het declaratieformulier Van groot naar beter. Dit formulier is te vinden via deze link

Deze informatie kwam naar voren in een gesprek dat de Werkgroep Ouderenhuisvesting Centrum voerde met De Key op 22 januari 2018.
De Key is ook bereid om bewoners van vierkamer maisonnettes op Kattenburg actief aan een andere, kleinere woning te helpen, maar dan geldt niet automatisch het behoud van de oude huur.

Overigens kunt u ook via Woningnet reageren op geschikte woningen van andere corporaties als u van deze regelingen gebruik wilt maken. Geschikte woningen voor 'Van Hoog naar Laag' zijn woningen op de begane grond, eerste verdieping of aan lift. U kunt via Woningnet reageren als u zorgt dat uw etage op Woningnet correct is ingevuld. U krijgt op Woningnet dan ook woningen te zien die anders voor uw inkomen te duur zouden zijn.
Geschikte woningen voor 'Van Groot naar beter' zijn  woningen van maximaal 60 m2, seniorenwoningen of WIBO-woningen. U moet wel tevoren bij uw corporatie een aanvraag hiervoor doen.

Brieven met verzoeken om binnen het woningbezit van De Key gebruik te kunnen maken van deze regelingen  kunnen gericht worden aan:
Woningcorporatie De Key
Postbus 2643
1000 CP AMSTERDAM

Ontwerp-uitwerkingsplan VOC-kade voor Oostenburg-Noord ter visie

Vanaf 19 januari ligt het ontwerp-uitwerkingsplan voor deelgebied VOC-kade van het bestemmingsplan Oostenburg-Noord ('Stadswerf Oostenburg') gedurende zes weken (dus t/m 1 maart) ter visie, tegelijk met het ontheffingsverzoek tot vaststelling van hogere waarden Wet Geluidhinder.

Deelplan VOC-kade omvat de nog te bouwen blokken tussen Roest, het hotel, de Wittenburgervaart en de Oostenburgermiddenstraat. Roest en het hotel vallen erbuiten. De Werkspoorhal is wel in dit deelplan opgenomen als te behouden monument. Er zijn drie torens toegestaan, een van 46 meter hoog aan de Bontiusplaats, een van 46 meter achter het hotel aan de Oostenburgermiddenstraat en een van 39 meter naast de Werkspoorhal aan de VOC-kade. De overige gebouwen aan de VOC-kade worden maximaal 26 meter hoog (8 verdiepingen) maar moeten per kavel minstens twee verdiepingen in hoogte varieren ten opzichte van het naastgelegen kavel.

Vanwege het spoorweglawaai en geluid vanuit INIT is een ontheffing nodig voor de zware geluidsbelasting aan de gevel. Om te voldoen aan de norm voor geluid binnen de woning is dan extra geluidsisolatie nodig, bijvoorbeeld extra dik glas en suskasten voor de ventilatie.

Alle documenten samen omvatten bijna 900 pagina's, voornamelijk bijlagen bij de toelichting in de vorm van onderzoeksrapporten. Zie hiervoor het dossier 'Planvorming Oostenburg-Noord', scroll naar beneden onder 'Documenten'.

Maandag 22 januari 20:00 u Buurtconferentie Plantage Weesperbuurt in de Dokzaal

Op  maandag 22 januari 20:00 uur organiseert de Plantage Weesperbuurt Vereniging een Buurtconferentie in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8, waarin kandidaten voor de gemeenteraad reageren op wensen van de buurt..

Nadat de buurtbewoners hun wensen hebben uitgesproken wordt hierover per theema in groepjes gediscussieerd. Tenslotte volgt de reactie van de politieke partijen.

Aangemeld: Tiers Bakker (SP), Claire martens (VVD), Johnas van Lammeren (Partij van de Dieren), Mark van der Veer (D66), Mich Mos (GL) en Michel van Wijk (Kandidaat buurtvertegenwoordiger voor de stadsdeelcommissie)

Deelname is gratis.

Agenda SOOP in januari en februari 2018

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

 • Dinsdag 16 januari 16:30 u SOOPsalon. Het gitaarduo Silvan de Smit en Iason Daskalakis, speelt naast eigen composities van Iason Daskalakis muziekstukken van E. Gismonti,  Pixinguinha, E. Granados en A. Piazzolla.
 • Donderdag 25 januari 17:30 u Buurtborrel i.s.m. Plantage-Weesperbuurtvereniging en Vrienden van de Plantage.
 • Zondag 28 januari 14:00 u SOOPcinema Pane e Tulipani. Toegang € 3,50.
 • Donderdag 1 februari 16:30 u Feestelijke opening expositie 'Op muziek gezet'van beeldend kunstenaar en illustrator Corri Janssen.
 • Donderdag 8 februari 16:30 u SOOPsalon Pianist Max van Platen 
 • Zondag 25 februari 14:00 u SOOPcinema: De Noordelingen van Alex van Warmerdam. Toegang € 3,50

Zie voor info en aanmelding voor nieuwe cursussen de SOOP-Nieuwsbrief. Klik hier.
Nieuwe cursussen:
Beginnerscursus Spaans
Duits: gedichten van Gertrud Kolmar
Geschiedenis van de Islam
Cursus Feldenkrais en Zen
Bridge cursus voor beginners
Cursus Fitness dans
Open middag computercursussen woensdag 24 januari, vanaf 13.00 uur
De computercursussen bij de SOOP zijn vernieuwd. In plaats van lange cursussen gaan we juist korte workshops geven. Wij presenteren het nieuwe cursusprogramma op de open middag op woensdag 24 januari, vanaf 13.00 uur. Je kunt er ook inschrijven voor een cursus.

Cineville-groep op donderdagmiddag. Met een kleine groep samen naar de film

Concerten Oosterkerk t/m 16 februari2018

Alle concerten toegang gratis/vrijwillige bijdrage tenzij anders vermeld.

 • Zondag 14 januari 14:00 - 17:00 u Presentatie '8 Animali', acht dieren in een doos, door Christien ten Haaf.De presentatie zal dadaïstisch verstoord worden door Ariel Alvarez aka The Magical Dada Bishop. (8 glicee prints in een doos, oplage 60, met de titel 8 animali)

 • Dinsdag 16 januari 20:00 u Jong Talent - Genesis Ensemble speelt o.a. 'Souvenir de Florence' van Tchaikovski en 'Chaconne' van Bach.

 • Zondag 21 januari 12:00 - 13:30 u Koffieconcert: Celliste Doris Hochscheid en pianist Frans van Ruth spelen werken van Bach, Saint Saens, Joseph Hollman en een nieuw stuk van Lucas Wiegerink.

 • Vrijdag 26 januari 14:30 - 15:15 u Vrijdagmiddagconcert: Weber Trio speelt muziek van Bohuslav Martinu en Carl Maria von Weber.

 • Dinsdag 6 februari 20:00 u: Celliste Charlotte Gulikers en violiste Haejin Park spelen muziek van Kodály, Glière en Passacaglia van Händel-Halvorsen.  

 • Vrijdag 16 februari 20:00 u  Zürcher Jugend Gitarrenensemble olv Jens Stibal &
  Nederlands Jeugd Gitaarorkest olv Peter Constant

Zie voor meer info en het programma voor de komende maanden  http://www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/ 

 

Oosterdoksdraaibrug nu echt dicht; antwoord B&W raadsadres Eilandenoverleg

Per 1 januari is de Oosterdoksdraaibrug tussen Dijksgracht-West en Oosterdokskade voor 2,5 jaar afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden voor het gebouw van Booking.com op het Oosterdokseiland. Het Marineterrein is daardoor via de Commandantsbrug nauwelijks nog bereikbaar. Hetzelfde geldt voor Hanneke's Boom. 
Voetgangers kunnen via twee liften en de brug in de Piet Heinkade de Kop Dijksgracht nog wel bereiken, maar erg sociaal veilig is die route niet. Fietsers moeten omrijden via NEMO-brug en Prins Hendrikkade naar het Marineterrein. Een reusachtige omweg om bijvoorbeeld naar restaurant de Scheepskameel te gaan. Lees hier ons bericht van 29 november over alle omleidingen

Ons bericht van 17 november ging over het raadsadres van het Eilandenoverleg waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen en, voor het geval dit toch doorgaat, aandringt op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein.

Hierop heeft het College van B&W nu geantwoord dat er uitveiligheidsoverwegingen geen andere oplossing is. Wel wordt toegezegd dat de gemeente ook de wenselijkheid en haalbaarheid van aanvullende maatregelen gaat onderzoeken om de omgeving van het Oosterdok bereikbaar te houden. De precieze opdracht voor dit onderzoek zal nog worden geformuleerd in samenspraak met stadsdeel Centrum. De suggestie van het Eilandenoverleg voor een brug van Nemo naar Marineterrein zal daarbij worden betrokken.

Lees hier de volledige reactie van B&W.