Zeeburgerpad

Bewoners Zeeburgerpad Centrum in verzet tegen hoogbouw en eenvormigheid

Stadsdeel Centrum en de centrale stad willen het Zeeburgerpad Centrum (het deel tussen Funenmolen en het spoorviaduct) tranformeren van werkgebied naar woon-werkgebied. Op 21 juli 2017 zijn de uitgangspunten daarvoor aan de bewoners gepresenteerd. Tot hun schrik is nu sprake van 18 meter hoge bebouwing, terwijl bij eerder overleg een maximum van 12 meter was genoemd. De gemeente gaat geen bestemmingsplan daarvoor opstellen, maar wel een Ruimtelijk Kader.

Naar aanleiding daarvan bereiden de bewoners nu een zienswijze voor om uit te brengen zodra het Ruimtelijk Kader wordt gepubilceerd.

De bewoners willen af van de verloedering,de speculatie op toekomstige bebouwing en de verwaarlozing van panden met de daarbij komende overlast. Ze willen een gevarieerde bebouwing met een beperkte bouwhoogte tot 12 meter, waarbij het kleinschalige en innovatieve karakter van het Zeeburgerpad wordt behouden en versterkt. Ze denken daarbij aan ruimte voor kunstenaars en kleinschalige ambachtelijke bedrijven, woon-werkruimte voor ZZP-ers en betaalbare woningen.
Om de druk op de openbare ruimte niet te vergroten zullen auto's en fietsen inpandig geparkeerd moeten worden.
De initiatiefnemeers wordt gevraagd om met de bewoners in overleg te gaan, zodat zij hun wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken.
Bij de herinrichting past toepassing van duurzame energie zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, windenergie

De bewoners verwachten ook maatregelen tegen de geluidshinder van het spoor, die nu al boven de norm ligt. Ook ligplaatsen zijn geluidgevoelige bestemmingen. Met de plannen van ProRail zal de hinder alleen maar toenemen.

In de huidige plannen is geen visie op de kant van het Zeeburgerpad waar de woonboten liggen. De bewoners willen mogelijkheden voor woonboten van twee verdiepeingen, zoals te zien is op het Zeeburgerpad-oost. De groene inrichting van de kade moet daarbij behouden blijven.

Lees hier de complete concept-zienswijze.

Nieuw: Schnitzel & Weizen Zeeburgerpad 1

Op de kop van het Zeeburgerpad, achter Brouwerij 't IJ, is restaurant Schnitzel & Weizen gevestigd. Het terras ligt altijd in de zon en biedt uitzicht op de molen en de Nieuwe Vaart.

De gerechten zijn Oostenrijks. Je kunt er niet alleen schnitzel eten (€ 17,50), maar ook Flammkuchen, Brettlljause, Curryworst en Sachertorte. Daarbij Weizen bier uit binnen- en buitenland en Gruner Veltliner.
Een van de drie oprichters/ondernemers is Tessa van Keulen, dochter van Van Keulen Bouwmaterialen, het bedijf dat hier lange tijd gevestigd was.

Openingstijden: dagelijks 11:00 - 0:00 uur. reserveren online via http://schnitzelenweizen.nl/contact/ of telefonisch via 020-2386988.

Stadsdeel Centrum start opnieuw met Petersburgjournaal

Na vele jaren brengt stadsdeel Centrum opnieuw een Petersburgjournaal uit om bewoners van de Oostelijke Eilanden te informeren over de vele nieuwe ontwikkelingen in hun gebied. Onder meer:

  • Rattenplaag dreigt
  • Fris projectteam Eilandenboulevard werkt aan herinrichting
  • Aantrekkelijker maken Czaar Peterstraat als winkelstraat
  • Katharinacomplex bijna klaar
  • Wonen aan het Zeeburgerpad. In januari/februari komt een concept Ruimtelijk Functioneel Kader ter inzage.
  • 1500 nieuwe woningen voor zo'n 2500 bewoners op Oostenburg-Noord 
  • Verbouwing Witte Boei, meer uitnodigend voor alle buurtbewoners

Lees hier het hele Petersburgjournaal #1

Vergunning voor twee restaurants Zeeburgerpad nr. 1, 2 en 3

De uitbaters van Hannekes Boom, Cannibale Royale en De Vergulden Eenhoorn krijgen vergunning voor twee nieuwe restaurants aan het begin van het Zeeburgerpad. Dat heeft de Bestuurscommissie Centrum op 5 juli besloten. Zeeburgerpad 1 met 150 m2, een ruimte die tot voor kort door de Coffee Company werd gebruikt, wordt een laagdremelig restaurant in Amsterdamse sfeer. De andere ruimte, de voormalige VERF-zaak meet 300 m2 en biedt een meer gevarieerd menu uit de Franse, Italiaanse en Oosterse keuken. Daarbinnen ligt een entresol van 100 m2 met een Italiaanse sfeer. Aan het water komt een smalle strook terras dat tot 23;00 uur open is. Openingstijden van de restaurants zijn zondag t/m donderdag tot 1:00 uur en vrijdag en zaterdag tot 3.00 uur. Lees hier het plan van de ondernemers.

I n meerdere overleggen met de aanvrager, het stadsdeel en de buurtcommissie is het plan zoals het in eerste instantie is ingediend aangepast op potentieel overlast gevende zaken