Back to All Events

21 december 19:15 u Informatieavond definitief ontwerp Eilandenboulevard

  • Commandantszaal Marineterrein 5 Kattenburgerstraat Amsterdam, NH, 1018 Netherlands (map)

Op woensdag 21 december 19:15 - 21:00 uur organiseert het gemeentelijke projectteam Eilandenboulevard een informatieavond voor omwoneneden en ondernemers over de uitwerking van het vorig jaar door stadsdeel Centrum vastgestelde wegontwerp. Locatie: Commandantszaal, Marineterrein. Het gaat met name om de materiaalkeuze en het straatmeubilair, inclusief ondergrondse afvalcontainers. De reacties tijdens de vergadering worden meegenomen in de besluitvorming door de Bestuurscommissie Centrum. Stadsdeelportefeuillehouder Jeanine van Pinxteren is aanwezig. Voor het Eilandenoverleg zijn er twee belangrijke beslispunten:

  • Het Eilandenoverleg wil dat de twee wegens ziekte gekapte bomen voor de Oosterkerk vervangen worden door nieuwe bomen. Dat is een logisch voortvloeisel van de in een eerder stadium bevochten beslissing dat er geen bomen om esthetische redenen gekapt worden.
  • Er wordt voorgesteld om het voetpad aan de waterzijde uit te voeren in parkverharding. Maar parkverharding is slecht voor de bomen, want het sluit de bovenlaag af. Dat kan alleen als de bomern in het talud komen te staan, waardoor het voetpad 1.60 m smaller wordt. Uitvoering in klinkers kent deze nadelen niet en maakt het ook mogelijk om een zone te markeren waar gefietst mag worden, want eerder is besloten dat dat mogelijk moet blijven.

Zie voor alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van december2015 ons nieuwsbericht van 9 novermber. Ten opzichte van dat bericht is opnieuw een aantal onderdelen gewijzigd:

  • Er komt toch een drempel in de Eilandenboulevard bij de Oostenburgervoorstraat
  • De zes bomen met een levensverwachting van minder dan vijf jaar worden toch niet gekapt. Dat gebeurt pas als de jaarlijkse bomeninspectie daartoe aanleiding geeft.
  • Er is nog niet besloten om de bomen voor de Oosterkerk niet te vervangen. De Bestuurscommissie heeft nog geen standpunt en laat het mede afhangen van wat de bewoners ervan vinden
  • Er komen vier locaties voor ondergrondse afvalcontainers