Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum

De Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum is in 2014 opgericht uit ongenoegen over de verloedering van het gebied. Een aantal bedrijfsruimten was gekraakt of aan overlastgevende bedrijven verhuurd. Dit leidde tot een toeloop van (buitenlandse) drugsdealers en drugsgebruikers en heel veel overlast en vervuiling. Met medewerking van het stadsdeel is het gelukt om de onveiligheid het hoofd te bieden. De verkeersonveiligheid werd verminderd door de aanleg van een reeks verkeersdrempels.

In het aangrenzende deel van het Zeeburgerpad, aan de andere kant van het spoor, was stadsdeel Zeeburg (nu stadsdeel Oost) bezig met een bestemmingsplan dat moest leiden tot transformatie in een woon-werkgebied. Dat ging gepaard met megalomane plannen voor hoge bebouwing. De bewoners in dat deel hebben zich met steun van architect Hein de Haan met succes daartegen verzet. De plannen zijn nu aangepast en in oktober 2016 is het bestemmingsplan vastgesteld.

Stadsdeel Centrum wil  zijn deel van het Zeeburgerpad eveneens transformeren in woon-werkgebied, maar zegt wel dat  te willen doen in de vorm van een kleinschalige ontwikkeling in overleg met de bewoners. Daarvoor zal een bestemmingsplan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop wil het stadsdeel voor een periodse van maximaal acht jaar tijdelljke kleinschalige ontwikkelingen per kavel toestaan die afwijken van het geldende bestemmingsplan voor de Oostelijke Eilanden. In het najaar van 2016 heeft de gemeente een presentatie van de plannen gegeven voor de Buurtcommissie.

De buurtcommissie zet in op de vorming van een kleinschalig zelfvoorzienend duurzaam woon-werklgebied, met zoveel mogelijk eigen energievoorziening, regenwaterretentie en toevoeging van groen.

Contactpersoon: Thomas van Montfort vofmeyerhold@yahoo.de 

Documenten

AGENDA

 

Nieuws

Vergunning voor twee restaurants Zeeburgerpad nr. 1, 2 en 3

BO1018 

 July 7, 2016 

 OverlastZeeburgerpadStadsdeel Centrum

Zeeburgerpad nr. 1, 2 en 3 wordt horeca

De uitbaters van Hannekes Boom, Cannibale Royale en De Vergulden Eenhoorn krijgen vergunning voor twee nieuwe restaurants aan het begin van het Zeeburgerpad. Dat heeft de Bestuurscommissie Centrum op 5 juli besloten. Zeeburgerpad 1 met 150 m2, een ruimte die tot voor kort door de Coffee Company werd gebruikt, wordt een laagdremelig restaurant in Amsterdamse sfeer. De andere ruimte, de voormalige VERF-zaak meet 300 m2 en biedt een meer gevarieerd menu uit de Franse, Italiaanse en Oosterse keuken. Daarbinnen ligt een entresol van 100 m2 met een Italiaanse sfeer. Aan het water komt een smalle strook terras dat tot 23;00 uur open is. Openingstijden van de restaurants zijn zondag t/m donderdag tot 1:00 uur en vrijdag en zaterdag tot 3.00 uur. Lees hier het plan van de ondernemers. 

In 2014 ontstaond grote bezorgdheid bij de bewoners van het Zeeburgerpad en het stadsdeel over de verloedering en schimmige activiteiten. Het idee is dat een horecazaak kan bijdragen aan het verbeteren van de sociale veiligheid op het Zeeburgerpad.

I n meerdere overleggen met de aanvrager, het stadsdeel en de buurtcommissie is het plan zoals het in eerste instantie is ingediend aangepast op potentieel overlast gevende zaken:

  • De gewenste horeca-3 (café) vestiging (oorspronkelijke aanvraag 26 oktober 2015) op Zeeburgerpad 1 is veranderd in een horeca-4 concept (restaurant), dit pand heeft al een horeca-4 bestemming;

  • De gewenste uitbreiding van de terrassen aan het water is ingeperkt tot de uitbreiding met een klein hoekje, waarbij tevens is geëist dat het terras wordt omheind met een glazen wand.

  • De gewenste avondzaaktijden worden niet toegekend en zijn veranderd in dagzaaktijden;

  • Er is een oplossing gevonden voor het fietsparkeren;

  • De terrassen dienen ook in de zomer om 23.00 uur te sluiten;

  • De ondernemer blijft in overleg met de buurtcommissie om overlast te voorkomen dan wel direct maatregelen te kunnen treffen indien overlast zich voordoet.

  • De aanvragers moetren nog een akoestisch rapport aanleveren, wat kan leiden tot aanvullende geluids(isolatie)eisen.

AGENDA