STADSDORP CENTRUM-OOST

Stadsdorp Centrum Oost (SCO) heeft als werkgebied postcode 1018. Het is een vereniging met als doel dat de leden, met uitwisseling van diensten en onderlinge hulp, door bemiddeling en/of ondersteuning, zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis in de eigen buurt kunnen (blijven) wonen.

De vereniging ondersteunt het vormen en onderhouden van een burennetwerk waardoor er altijd iemand is die burenhulp kan verlenen, maar ook om een vraag aan een professional door te kunnen spelen. Niet iedere buurtbewoner heeft immers tijdens zijn drukke werkzame leven al een netwerk kunnen opbouwen, ook is het lastig zo’n netwerk op hogere leeftijd te blijven onderhouden als mensen uit je netwerk verhuizen of overlijden.

In het Stadsdorp kom je mensen uit meerdere leeftijdsgroepen en generaties tegen met gedeelde interesses. In de buurt, in cultuur, in de buurt-geschiedenis. Maar ook in levensvragen of hoe je gezond kunt blijven.

De website en de nieuwsbrieven helpen daarbij. Maar ook de professionele spillen als tussenpersoon voor mensen met een zorgvraag in hun relatie met professionals.

De leden ontmoeten elkaar in maandelijkse bijeenkomsten en in kleiner verband met verschillende activiteiten.

Wij bieden een actueel overzicht van het wijkaanbod dat nodig is om zelfstandig te wonen, maar ook van het kunst en cultuuraanbod in en om het Stadsdorp.

Het stadsdorp stimuleert, faciliteert en organiseert dat er activiteiten zijn waardoor onze leden oud, heel oud en jong elkaar kunnen treffen en onderlinge verbindingen worden gelegd. Die zijn goud waard om zo lang mogelijk zelfstandig in 1018 te kunnen blijven wonen.

U kunt lid worden op de website: https://www.stadsdorpcentrumoost.nl/lid-worden

Iedere eerste zaterdag van de maand is er een bijeenkomst voor leden, in Eik en linde van 12-14 uur. Als u interesse heeft kunt u daar kennismaken met het Stadsdorp.

Documenten