De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft als doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.

Aanleiding was de opheffing van de Stichting Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad begin 2014. Het  bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit leden die actief zijn in het Eilandenoverleg en het Plantage-Weesperbuurtoverleg. Beide Buurtplatforms houden zich bezig met leefbaarheid, wonen, de openbare ruimte en plannen en beleid van het stadsdeel. De Buurtorganisatie heeft een ondersteunende rol, brengt mensen en groepen met elkaar in contact, organiseert bijeenkomsten en cursussen en helpt bij het verwerven van subsidies.

Buurtorganisatie 1018 stelt haar website beschikbaar aan actieve Werkgroepen in de buurt. Ze kunnen een eigen pagina aanvragen en daarop documenten en afbeeldingen plaatsen. Of mededelingen plaatsen of oproepen doen via de rubriek Nieuws. Iedereen kan daarop reageren via de website of - indien actief op Facebook - via  www.facebook.com/buurtorganisatie1018. Aankondigingen van vergaderingen en evenementen kunnen opgenomen worden in de Agenda. Stuur je nieuws en aankondigingen naar info@buurtorganisatie1018.nl . Nieuws op de website verschijnt automatisch ook op Facebook.

Achtereenvolgens komen onderstaand aan de orde:

 • Werkgebied

 • Startnota en statuten BO 1018

 • Privacy protocol

 • Administratieve gegevens BO 1018

 • Jaarverslagen 2015 t/m 2018

 • Begroting 2019

Klik hier voor Bestuur en Commissie van Toezicht.

Klik hier voor Crowdfunding, Noodfonds en ANBI-status.


Werkgebied

Het gebied tussen de Nieuwe Herengracht, de Amstel, de Singelgracht/Lozingskanaal, de spoorlijn Centraal-Muiderpoort en de Oosterdokstoegang. Samen postcodegebied 1018.

Daarbinnen zijn twee buurtplatforrms actief:

 • Het Eilandenoverleg met als werkgebied Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg, Czaar Peterbuurt, Funen, Kadijken, Dijksgracht en Zeeburgerpad-Centrum.

 • Het Plantage-Weesperbuurtoverleg, met als werkgebied de Plantagebuurt (inclusief Artis en Oranje-Nassaukazerne) en de Weesperbuurt.


Startnota & statuten Buurtorganisatie 1018 

In de Startnota Buurtorganisatie 1018 (lees hier) staan beschreven de aanleiding voor de oprichting van de nieuwe stichting, de beleidsdoelstellingen en de middelen om die te bereiken, de rol van de Commissie van Toezicht en de voorgenomen activiteiten.

Lees hier de statuten van Stichting Buurtorganisatie 1018. In artikel 2 staan de doelstellingen van de Stichting uitgebreid omschreven en in artikel 3 de middelen waarmee de Stichting die doelen wil bereiken. De artikelen 5 t/m 8 gaan over de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie van Toezicht. Daarnaast biedt artikel 15 de mogelijkheid om een beklagcommissie in te stellen voor degenen die zich gedupeerd voelen door een bestuursbesluit.

Privacy protocol

Lees hier het privacy protocol, vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 oktober 2018.

Administratieve gegevens

Naam:                 Stichting Buurtorganisatie 1018
Adres:                 Binnenkadijk 232, 1018ZJ Amsterdam
Email:                  info@buurtorganisatie1018.nl
Website:             www.buurtorganisatie1018.nl
Bankrekening:   NL65INGB0006526271
KvK-nummer:     34236999
RSIN-nummer:   815105927

 

JAARVERSLAGEN

 

BEGROTING 2017, 2018 en 2019

Buurtorganisatie heeft voor 2017 geen subsidie aangevraagd bij Stadsdeel Centrum omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor de begroting 2017. Lees hier de begroting 2017.

Ook voor 2018 is geen subsidie aangevraagd. Lees hier de begroting 2018.

Voor 2019 is subsidie aangevraagd bij stadsdeel Centrum. Deze is in december 2018 toegekend als periodieke subsidie. Lees hier de begroting 2019.


Bestuur Buurtorganisatie 1018

Petra Catz.JPG

petra catz, VOORZITTER

 • Sinds 1982 woonachtig in de Plantagebuurt

 • Bestuurslid van Plantage WeesperbuurtVereniging

 • Lid Vereniging Vrienden van de Plantage

 • Was vele jaren actief en werkzaam op het gebied van mensenrechten en vluchtelingen


Jeroen Verhulst.jpg

Jeroen Verhulst, secretaris

 • Deelnemer Eilandenoverleg (sinds 1972) en agendacommissie

 • Was beleidsaviseur Wonen bij de gemeente Amsterdam en voorzitter Centrale Ondernemingsraad gemeente Amsterdam

 • Deelnemer werkgroep Oostenburg-Noord

 • Deelnemer Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein

 • Studeerde Sociologie en Planologie

 • Oprichter Basisschool Oostelijke Eilanden

 • Werkzaam bij Stichting Stedelijke Vraagstukken (adviesbureau)


Peter Kroon.JPG

Peter Kroon, penningmeester

 • Bewoner Vierwindenhuis en 6 jaar penningmeester VVE

 • Was financieel beleidsmedewerker stadsdeel Nieuw-West

 • Bestuurservaring bij diverse organisaties

 • Studeerde Economie

 • Vrijwilliger bij atletiekvereniging AV’23


Henk van der Westen.jpg

Henk van der Westen, bestuurslid      

 • VoorzitterPlantageWeesperbuurtOverleg (PWO)

 • Lid PlantageWeesperBuurtVereniging

 • Lid Vereniging Vrienden van de Plantage

 • Lid van en coördinator bij het StadsdorpCentrumOost·

 • Steunt het Behoud van het Wertheimpark

 • Docent in ruste en bewoner in actie


Bart 10 2013.jpg

Bart Uitdenbogaart, Bestuurslid

 • Voorzitter Eilandenoverleg

 • Deelnemer Werkgroep VOC-kade

 • Deelnemer Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord

 • Bewoner Vierwindenhuis, Wittenburg

 • Ruim tien jaar actief geweest in de lokale politek

 

 

 

 


Moon Rijven, Bestuurslid

Moon Rijven portretfoto.JPG
 • Deelnemer Eilandenoverleg

 • Deelnemer Werkgroep Buurt op de Kaart

 • Deelnemer Werkgroep VOC-kade

 • Was werkzaam in kinderopvang en ouderenzorgCommissie van Toezicht Buurtorganisatie 1018

De Commissie van Toezicht kan bestuursleden aanstellen en ontslaan en moet goedkeuring geven aan statutenwijziging en ontbinding van de Stichting.

Namens PlantageWeesperbuurtOverleg:  

 • Jocelyn Daris

 • Marlies Steverink

Namens Eilandenoverleg: 

 • Marius Ernsting

 • Sybrand Hekking

 


Archief Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad

Een aantal documenten uit de periode van het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad zijn te vinden in het archief