eilandenoverleg.png

Wat doen wij?

Het is een platform van actieve bewoners(groepen) van de Oostelijke Eilanden en Kadijken, gericht op leefbaarheid en op kwaliteitsverbetering van gemeentelijke plannen. Voor grote plannen zoals voor Oostenburg-Noord (voormalig Storkterrein), het Marineterrein/Kattenburg en de herinrichting van de Eilandenboulevard zijn aparte werkgroepen actief, evenals voor de horeca-overlast van de VOC-kade. Zie hiervoor de informatie onder 'Groepen' en 'Dossiers'.

Het Eilandenoverleg probeert invloed uit te oefenen door inspreken, overleggen met ambtenaren en woningcorporaties, alternatieve plannen aandragen, groepen bij elkaar brengen, (deel)raadsadressen, lobbyen bij de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum en portefeuillehouders.

Onderwerpen:

 • stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen

 • bouwprojecten

 • herinrichting van straten en pleinen

 • buurthuis en welzijnswerk

 • winkels en horeca

 • behoud buurtfunctie Oosterkerk

 • leefbaarheid en woonbeleid

 • gebiedsvisies en gebiedsjaarplannen

KOM MET SIGNALEN OVER LEEFBAARHEIDSPROBLEMEN OOstelijke eilanden en kadijken NAAR BUURTOVERLEG EN EILANDENOVERLEG

Buurtbewoners kunnen met vragen, problemen of klachten over de leefomgeving terecht bij het Eilandenoverleg (1x per twee maanden in de avond, zie data hieronder) of bij het Buurtoverleg (1x per twee maanden 11:30 - 12:30 uur tussen de vergaderingen van het Eilandenoverleg in). Voor klachten over veiligheid en overlast blijft het spreekuur van de wijkagent doorgaan, elke dinsdag 11:30 - 12:30 uur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.

Ook buiten de vergaderingen om kunt u alttijd terecht met vragen, problemen of suggesties bij e-mailadres eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl .  Wij nemen dan contact met u op.

Agenda

Vergaderingen

Het Eilandenoverleg vergadert 6-7 keer per jaar om 20.00 uur in de Witte Boei. Tussen de vergaderingen in is er tweemaandelijks een Buurtoverleg van een uur op een dinsdag 11:30 - 12:30 uur (aansluitend is er Buurtsoep). Tijdens beide vergaderingen kunnen alle  buurtbewoners terecht met vragen, problemen of ideeen over de leefomgeving. 

Resterende vergaderdata in 2018

 • Buurtoverleg                dinsdag 20 november 11:30 - 12:30 uur

 • Eilandenoverleg           woensdag 12 december 20:00 - 22:00 uur

Vergaderingen in 2019:

 • Buurtoverleg dinsdag 15 januari 11:30 - 12:30 u

 • Eilandenoverleg woensdag 13 februari 20:00 u

 • Buurtoverleg dinsdag 12 maart 11:30 - 12:30 u

 • Eilandenoverleg dinsdag 16 april 20:00 u

 • Buurtoverleg dinsdag 14 mei 11:30 - 12:30 u

 • Eilandenoverleg woensdag 19 juni 20:00 u

 • Buurtoverleg dinsdag 2 juli 11:30 - 12:30 u

 • Eilandenoverleg dinsdag 10 september 20:00 u

 • Buurtoverleg dinsdag 1 oktober 11:30 - 12:30 u

 • Eilandenoverleg dinsdag 29 oktober 20:00 u

 • Buurtoverleg dinsdag 19 november 11:30 - 12:30 u

 • Eilandenoverleg woensdag 18 december 20:00 u


Nieuws

Verslagen van vergaderingen  Eilandenoverleg 2014 - 2018

Klik op een van de onderstaande data om het verslag van de vergadering te downloaden.

DOCUMENTEN Eilandenoverleg

Klik op de rode rubrieken om documenten te vinden over het onderwerp

 

Gebiedsvisies en gebieds(jaar)plannen

Onderwerpen in de afgelopen jaren

 • Strijd voor goedkope supermarkt op Oostenburg

 • Ook woningen op het Storkterrein op Oostenburg

 • Tegen bebouwing Terlingenterrein Laagte Kadijk, vóór groen

 • Openbaar groen en achterpad achter tuinen Sibbelwoningen Laagte Kadijk

 • Bestemmingsplan Oostelijke Eilanden

 • Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad

 • Bestemmingsplan en bouwplan N43 (Kop Czaar Peterstraat)

 • Bestemmingsplan Water (o.a. vrijhouden Kattenburgervaart)

 • Bestemmingsplan Wienerterrein Oostenburg, oa. behoud bomen

 • Strijd tegen kopbebouwing Oud-Oostenburg