BESTUUR BUURTORGANISATIE 1018

 

Petra Catz.JPG

PETRA CATZ, VOORZITTER

 • Sinds 1982 woonachtig in de Plantagebuurt

 • Bestuurslid van Plantage WeesperbuurtVereniging

 • Lid Vereniging Vrienden van de Plantage

 • Was vele jaren actief en werkzaam op het gebied van mensenrechten en vluchtelingen

   

 

 

 

 

 

 

JEROEN VERHULST, SECRETARIS

Jeroen.jpg
 • Deelnemer Eilandenoverleg (sinds 1972) en agendacommissie

 • Was beleidsaviseur Wonen bij de gemeente Amsterdam en voorzitter Centrale Ondernemingsraad gemeente Amsterdam

 • Deelnemer werkgroep Oostenburg-Noord

 • Deelnemer Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein

 • Studeerde Sociologie en Planologie

 • Oprichter Basisschool Oostelijke Eilanden

 • Werkzaam bij Stichting Stedelijke Vraagstukken (adviesbureau)

 

Peter Kroon2.jpg

 Peter KROON, PENNINGMEESTER

 • Bewoner Vierwindenhuis en 6 jaar penningmeester VVE

 • Was financieel beleidsmedewerker stadsdeel Nieuw-West

 • Bestuurservaring bij diverse organisaties

 • Studeerde Economie

 • Vrijwilliger bij atletiekvereniging AV’23

 

 

 

 

 

 

  

 

HENK VAN DER WESTEN, BESTUURSLID      

Henk van der Westen.jpg
 • Lid agendacommissie PlantageWeesperbuurtOverleg (PWO)

 • Lid PlantageWeesperBuurtVereniging

 • Lid Vereniging Vrienden van de Plantage

 • Lid van en contactpersoon voor StadsdorpCentrumOost·

 • Lid kascommissie Stichting De Groene Plantage

 • Docent in ruste en bewoner in actie

 

 

 

 

Bart 10 2013.jpg

 BART UITDENBOGAART, BESTUURSLID

 • Voorzitter Eilandenoverleg

 • Deelnemer Werkgroep VOC-kade

 • Deelnemer Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord

 • Bewoner Vierwindenhuis, Wittenburg

 • Ruim tien jaar actief geweest in de lokale politek

 

 

MOON RIJVEN, BESTUURSLID

Moon Rijven portretfoto.JPG
 • Deelnemer Eilandenoverleg

 • Deelnemer Werkgroep Buurt op de Kaart

 • Deelnemer Werkgroep VOC-kade

 • Was werkzaam in kinderopvang en ouderenzorg

 

COMMISSIE VAN TOEZICHT BUURTORGANISATIE 1018

De Commissie van Toezicht kan bestuursleden aanstellen en ontslaan en moet goedkeuring geven aan statutenwijziging en ontbinding van de Stichting.

NAMENS PLANTAGEWEESPERBUURTOVERLEG:  

 • Jocelyn Daris

 • Marlies Steverink

NAMENS EILANDENOVERLEG: 

 • Marius Ernsting

 • Sybrand Hekking