Zonnepanelen in 1018

Buurtorganisatie 1018 heeft op 12 oktober 2016 een thema-avond georganiseerd over zonnepanelen. Tijdens die avond is gebleken dat er veel belangstelling is voor initiatieven om zonnepanelen op het dak van het eigen pand/complex te krijgen of op andermans dak. Buurtorganisatie 1018 wil dergelijke initiatieven faciliteren door op deze pagina relevante informatie te bieden over praktische zaken en over de voortgang van initiatieven in postcodegebied 1018.

Impressie thema-avond ZONNEPANELEN 12 oktober 2016 

Op 12 oktober jl. vond in de Witte Boei een door Buurtorganisatie1018 georganiseerde bijeenkomst plaats over zonne-energie.
Onder leiding van Hans Bakker van het “Wijksteunpunt Wonen” zijn de ruim zestig aanwezigen door de verschillende sprekers geïnformeerd over diverse aspecten van zonne-energie.

Eric de Lange van ‘Zon op Nederland’ gaf een korte presentatie over zonne-energie in algemene zin en de mogelijkheid om als bewoners via een  energiecoöperatie zonnepanelen te exploiteren.
De kosten per paneel bedragen ongeveer € 320. Een gedeeltelijke lening door de gemeente is mogelijk. Deelnemers krijgen de energiebelasting (2/3 van de elektriciteitsprijs) terug. Dat is per paneel € 30 per jaar. Je krijgt alleen belastingaftrek op wat je aan stroom verbruikt, dus dat is een beperking voor het aantal panelen per deelnemer. In geval van levering aan bijvoorbeel Greenchoice heeft de cooperatie per paneel nog ca. € 15 per jaar opbrengst extra, Die kan uitgekeerd worden aan de leden of gebruikt worden om leningen af te lossen. In 4-8 jaar kan je de kosten van je paneel terugverdiend hebben. Alles wat je na het 8e jaar verdient is pure winst en de panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.  

Na hem vertelde Herman Bouwmeester over de coöperatie 'Zon op Zeeburg' die twee jaar geleden is opgericht met de bedoeling om voor de bewoners van Entrepotbrug zonnepanelen aan te schaffen. De contracten zijn onlangs getekend zodat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Marinus Knulst vertelde het verhaal van zijn VVE op IJburg, een combinatie van huur- en koopwoningen waar al zonnepanelen zijn geplaatst voor de gezamenlijke elektriciteitsbehoefte en men nu bezig is om zonnepanelen aan te schaffen voor individuele bewoners.

Deze drie verhalen riepen al zoveel reacties op dat de voorzitter de geplande pauze maar schrapte.

Eerst kwamen nog de vertegenwoordigers van de drie grootste woningcorporaties in postcodegebied 1018 aan het woord om hun beleid ten aanzien van zonne-energie uiteen te zetten en als laatste vertelde Jeanine Langbroek hoe het stond met de plannen om op Kattenburg zonnepanelen te plaatsen. Kort geleden zijn hierover voor de bewoners van Kattenburg twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

En toen was het woord aan de zaal. Vele kwesties werden aan de orde gesteld, zoals hoe werkt de postcoderoos, de rol van de VVE, groot onderhoud aan de daken en zonnepanelen en zonnepanelen in combinatie met alternatieve dakbedekking.

De avond werd onder het genot van een drankje en hapje (uitstekend verzorgd door Ben) afgesloten en de aanwezigen die concreet aan de slag willen gaan met zonne-energie, konden hun naam achterlaten op een intekenlijst. Dertig buurtbewoners hebben hier gebruik van gemaakt. Voor hen komt er dus zeker een vervolg.

Voor alle andere geïnteresseerden zal op de website van buurtorganisatie1018 met zekere regelmaat verslag gedaan worden van de vervolgacties en hopelijk concrete initiatieven. Wie niet op de thema-avond aanwezig was en toch betrokken wil worden bij vervolgbijeenkomsten, kan dit kenbaar maken via info@buurtorganisatie1018.nl

Buurtorganisatie 1018 heeft op haar website een dossier geopend met alle informatie over zonnepanelen en de voortgang van initiatieven in 1018. Ga hiervoor naar http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

 

Zon op Kattenburg

Op Kattenburg heeft een initiatiefgroep van bewoners voorlichtingsavonden georganiseerd op 12 en 21 september 2016. Daarvoor was veel belangstelling. Er is uitgelegd wat de plannen zijn, hoe je kunt meedoen, wat het oplevert voor het milieu en de portemonnee.

De initiatiefgroep bestaat uit zowel kopers als huurders. Samen met Zon op Nederland zetten zij de schouders eronder om een project te realiseren op de daken van het complex. Inmiddels hebben zij de cooperatie Zon op Kattenburg opgericht en heeft de VVE ingestemd met plaatsing, op voorwaarde dat het haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt. Dan gaat de inschrijving van start. Lees alles hierover op de webpagina Zon op Kattenburg

Zon op (entrepot)dok

Een initiatiefgroep van huurders op het Entrepotdok heeft een principeakkoord bereikt met de twee VVE's van het Entrepotdok over het beschikbaar stellen van het 700 meter lange dak voor zonnepanelen. De cooperatie is inmiddels opgericht. Op 3 september 2019 is een voorlichtingsavond gehouden voor bewoners van het Entrepotdok. Ze kunnen zich nu aanmelden als lid van de cooperatie via : https://www.zonopnederland.nl/zon-op-het-dok/ Rechtsboven staat de knop: ik wil me nu inschrijven. Vervolgens moet u uw gegevens invullen. Het aantal zonnepanelen per adres wordt waarschijnlijk beperkt tot vijf om zoveel mogelijk bewoners een kans te geven om mee te doen. Lees hier de presentatie van Zon op Nederland van 3 september 2019.

DOCUMENTEN

LINKS

Nieuws