Groen Oostelijke Eilanden

De Werkgroep Groen en Milieu organiseerde in het verleden  regelmatig acties en evenementen die de aandacht voor groen en milieu in de wijk bevorderen. Nog steeds zijn er veel bewoners actief die nauwlettend alle ontwikkelingen op dat gebied in de buurt volgen, met name plannen voor bomenkap en zelfbeheer. Voor de Oostelijke Eilanden is een werkgroep van het Eilandenoverleg opgericht, de Werkgroep Groen Eilandenoverleg. De werkgroep zoekt nieuwe leden met groene vingers. E-mail: oostelijkeeilandengroen@outlook.com

Bestaande projecten:

  • Waaigat 1.

  • Waaigat 2, Tomas de Ruiter.

  • Nieuwe Hoofthof, Olga Meijer e.a.

  • Drijvende watertuinen, Kattenburger- en Wittenburgervaart, Thelma Neleman e.a.

  • Windroosplein, Saja Remijnse e.a.

  • Werftuin/Plantsoen Windrooskade, Maije Goedhart e.a.

  • Diverse geveltuinen en plantenpotten en –bakken op alle drie de eilanden.

Recente projecten zijn een zelfbeheerproject op de Kattenburgerkade en het Plukbos tussen de Jacob Burggraafstraat en Tweede Wittenburgerdwarsstraat op een binnenterrein op Wittenburg.

Milieuwandelingen

  • Wandeltocht langs milieu- en bodemprojecten Oostelijke Eilanden en Kadijken. Klik hier.

  • Wandeltocht langs milieu- en bodemprojecten Plantage- en Weesperbuurt. Klik hier.

 

Groenplan Oostelijke Eilanden

In 2018/2019 wordt het Groenplan Oostelijke Eilanden uitgewerkt. Daarvoor is door de gemeente een projectleider aangesteld, Carlinde Adriaanse.

Op 13 november 2018. kwamen 40 personen bij elkaar in De Witte Boei voor de eerste bijeenkomst over het Groenplan voor de Oostelijke Eilanden. De eerste concrete initiatieven en ideeën voor het Groenplan kwamen uitgebreid aan de orde. Onderlinge kennis werd gedeeld en mooie eerste verbindingen tussen zelfbeheerders werden gelegd. Zie verslag.

Op 18 december 2018 vond de tweede bijeenkomst plaats over het Groenplan. Bekijk hier de presentatie die toen vertoond is en lees hier het verslag.

Op 11 april 2019 vond de presentatie van het Groenplan plaats in de Oosterkerk. Zie verslag en kaart met bestaande en nieuwe initiatieven tot nu toe. Door de pdf uit te vergroten worden de beschrijvingen van de projecten leesbaar.

In juli 2019 heeft Carlinde Adriaanse haar werkzaamheden aan het Groenplan beeindigd. Er kwamen meer dan 25 aanvragen binnen. Inmiddels is een aantal initiatieven uitgevoerd, onder meer de watertuinen in de Kattenburgervaart, de plantenbakken aan het Waaigat, bij de Oosterkerk, in de Admiraliteitstraat en aan de Kattenburgerkruisstraat. Ook werd er een gereedschapskist bij de Witte Boei geplaatst waar alle groene doeners gereedschappen kunnen lenen via Brenda Heij van Dock.

Voor het najaar van 2019 staan onder meer gepland een buurttuin en een groene gevel aan de Bootstraat bij het jongerencentrum, een buurttuin + groene gevel aan de Kattenburgervaart/Kattenburgerkruisstraat, diverse (uitbreidingen van) geveltuinen op alle drie de eilanden en de vergroening van de Kattenburgerstraat.

Klik hier voor de kaart met alle nieuwe groenitiatieven die sinds de start van het Groenplan project in oktober 2018 tot de afronding in juli 2019 zijn opgehaald. Omdat de letters nogal klein zijn kunt u hier klikken voor een lijst met alle projecten die op de kaart staan.

Carlinde Adriaanse draagt het project over aan gebiesdmakelaar Danny Konings en groene opbouwwerkster Brenda Heij van Dock (email: bheij@dock.nl). Gebiedsbeheerder Jeroen van Kemenade begeleidt de uitvoering en zorgt voor ondertekening van de zelfbeheerovereenkomsten.

Het budget dat voor het Groenplan beschikbaar was, is nu op. Nieuwe initiatieven kunnen nog wel worden aangemeld maar de uitvoering ervan zal niet meer kunnen plaatsvinden via het Groenplan-project. U kunt uiteraard wel gebruik maken van de reguliere subsidies van de gemeente via de volgende link:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/

Denk ook aan de woningcorporaties en de VVE's die mogelijk ook behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van uw groene idee.

 

Nieuwsbrief Groen Oostelijke Eilanden

Lees hier de eerste Nieuwsbrief Groen Oostelijke Eilanden.
Klik hier voor regelmatige toezending van de nieuwsbrief

DOCUMENTEN

Nieuwsbrieven

AGENDA

NIEUWS

Werkgroep Groen en Milieu op Facebook