Back to All Events

17 januari 11:30 - 12:30 uur Buurtoverleg in De Witte Boei

Op dinsdagochtend 17 januari 11:30 - 12:30 uur organiseert het Eilandenoverleg voor de eerste keer een Buurtoverleg, bedoeld voor inloop van buurtbewoners met vragen, problemen of ideeen over de leefomgeving. Ook kunnen de deelnemers van het Eilandenoverleg daar met elkaar spreken over actuele ontwikkelingen in de buurt en de voortgang van de onderwerpen van het Eilandenoverleg.

Dit Buurtoverleg zal speciale aandacht besteden aan het Bomenonderzoek Czaar Peterstraat en de voorbereiding van de behandeling van het definitief ontwerp van de Eilandenboulevard in de Bestuurscommissie, mede naar aanleiding van de informatieavond van 21 december j.l.

Lees hier de volledige agenda.

Aansluitend op het Buurtoverleg is er om 11:30 uur Buurtsoep in De Witte Boei.