Back to All Events

4 februari 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in het Sarphatihuis

  • Sarphatihuis, Atrium Roetersstraat 2 Netherlands (map)
Sarphatihuis.JPG

Op maandag 4 februari 20:00 - 22:00 uur vergadert het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in het Dr. Sarphatihuis (Atrium), Roetersstraat 2. Inloop vanaf 19:45 uur

Deze avond zal een presentatie worden verzorgd door gemeentelijke projectleiding over de "Herinrichting Plantage Middenlaan e.o.". Tijdens het bezoek van 5 december 2018 van wethouder Dijksma aan de Plantagebuurt, is een werkatelier afgesproken. Als startpunt voor het werkatelier, geeft het projectteam van de gemeente Amsterdam een presentatie van de uitgangspunten, knelpunten, wensen en eisen  en de afwegingen van de belangrijkste varianten die hebben geleid tot het huidige ontwerp. Na deze vergadering wordt het ontwerpatelier ingepland.

Bijgevoegd is een 'Overzicht actie- en activiteiten in de buurt'. De status van een aantal zaken zal - kort - worden toegelicht. De vergadering biedt gelegenheid voor aanvullende vragen, suggesties of inbreng 'nieuwe' zaken.

Lees hier de complete PWO-agenda van 4 februari