Back to All Events

29 oktober 19:00-20:30 u Informatiebijeenkomst over de gevolgen voor de Kattenburgerstraat van de Agenda Autoluw

  • Pakhuis De Zwijger 179 Piet Heinkade Amsterdam, NH, 1019 HC Netherlands (map)
Kattenburgerstraat kruising Kruisstraat.JPG

Op dinsdag 29 oktober19:00-20:30 u organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de gevolgen van de maatregelen in de Agenda Autoluw voor de Kttenburgerstraat. Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179.

Maatregel 15 van de Agenda Autoluw is gericht op verbetering van de fietsroute van Geldersekade naar het toekomstihge Pontplein aan de De Ruyterkade. De Kattenburgerstraat zal 30 % drukker worden doordat eenrichtingverkeer wordt ingevoerd op de Oostertoegang in noordelijke richting. Autoverkeer vanaf de Geldersekade wordt gewongen rechtsaf de Prins Hendrikkade op te gaan. Dit betekent dat het doorgaand autoverkeer van de De Ruijtertunnel richting IJtunnel via de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat zal moeten rijden..

Citaat van blz. 47: “Op de Kattenburgerstraat nemen we maatregelen om de effecten van het extra verkeer op de luchtkwaliteit en het geluid te beperken. We gaan de straat zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot te hard rijden. We denken daarbij aan het substantieel opschuiven van de rijbaan weg van de gevels richting het Marineterrein en het verlagen en versmallen van de rijbaan. Bij deze herinrichting zetten we in op het versterken van het groene karakter van de straat. Ook kiezen we voor verbetering van de fiets- en voetpaden, onder andere door het aanleggen van een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde, aansluitend op het eerder genoemde toekomstige tweerichtingenfietspad langs de Prins Hendrikkade. Hiermee ontstaat een hoogwaardige fietsverbinding helemaal van de Kattenburgerstraat tot voorbij het Centraal Station.”

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw te voorzien van advies. Die adviezen worden vervolgens door het college besproken. De definitieve agenda wordt eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.

Lees hier de complete Agenda Autoluw.