Back to All Events

24 november 20:00 u Behandeling Eilandenboulevard in Bestuurscommissie, stadhuis

  • Stadhuis 1 Amstel Amsterdam, NH, 1011 PN Netherlands (map)
Buurtplan Kattenburgerplein/Eilandenboulevard (variant 1)

Buurtplan Kattenburgerplein/Eilandenboulevard (variant 1)

Bijna vijf maanden na de inspraakavond in Artis op 1 juli over de Eilandenboulevard gaat het Algemeen Bestuur (AB) van de de Bestuurscommissie Centrum op dinsdagavond 24 november 20:00 uur de keuze behandelen uit de ontwerpvarianten voor het wegprofiel van de Eilandenboulevard en voor het Kattenburgerplein. Dat gebeurt in het stadhuis, in de De Rooszaal (kr. 0.239) van het vergadercentrum op de begane grond, ingang Zwanenburgwal of Amstelzijde. 
Tijdens de buurtvergadering over de Eilandenboulevard van 22 juni in de Witte Boei steunde een grote meerderheid de volgende voorkeuren:
1. Het buurtplan (variant 1) met fietspad aan het water en geen rammelstrook (96 % vóór);
2. Kruispunt Kattenburgerplein met één opstelvak minder met behoud pleinruimte en bomen;
3. Handhaven stoplichten bij de Oosterkerk;
4. Een oversteekpunt toevoegen bij de Oostenburgervoorstraat.

Het is merkwaardig dat er geen verslag van de inspraakavond op 1 juli is meegezonden en dat op de inspraakreactie van het Eilandenoverleg nauwelijks wordt ingegaan. Wel ligt er een rapportage van de buurtenquête over de Eilandenboulevard van 37 bladzijden. De uitkomsten daarvan worden vertekend doordat in de beschrijving van variant 1 - het buurtplan - was opgenomen dat er veel minder parkeerplaatsen zijn. Dat klopt niet. Zie blz. 14 van de inspraakreactie van het Eilandenoverleg.
Alle documenten die in de bestuurscommissie aan de orde zijn kunt u hier lezen in het dossier Eilandenboulevard op onze website.

De vergadering is openbaar. U kunt door uw aanwezigheid uw voorkeur ondersteunen. U kunt ook spreektijd (2 minuten) aanvragen (voor agendapunt 4) tot maandagmiddag 23 november 16:00 uur via e-mail adres bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl