Back to All Events

12 oktober 18:00 - 21:00 u Informatieavond Prorail over veranderingen spoorbaan Dijksgracht

  • Pakhuis de Zwijger 179 Piet Heinkade Amsterdam, NH, 1019 Netherlands (map)

Op woensdag 12 oktober tussen 18:00 en 21:00 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met Prorail een informatieavond in Pakhuis De Zwijger (Piet Heinkade 179) over de plannen voor Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal. Hierbij komt aan de orde de toename van het aantal treinen met ca. 40 %, sneller rijden van de treinen, de aanleg van een goederenwachtspoor en de bouw van een fly-over achter Oostenburg op het emplacement Dijksgracht. Het is een bijeenkomst met open inloop waar u vragen kunt stellen aan deskundigen

Tot 2 november is inspraak mogelijk op de Notitie 'reikwijdte en detailniveau' (lees hier de notitie, zie vooral blz. 16,23 en 28). In deze notitie wordt beschreven welke varianten en welke aspecten onderzochjt gaan worden in de Milieu Effect Rapportage (MER). Voor de Oostelijke Eilanden zijn dan vooral de maatregelen tegen geluidsoverlast van belang.

Op donderdag 20 oktober is er tussen 18:00 en 21:00 uur een zelfde informatieavond in Jaap Eden, Radioweg 64.