Oostenburg-Noord

Filtering by: Oostenburg-Noord

11 juli 17:30 u Meepraten over bewonersinitiatieven buurtontmoeting Oostenburg
Jul
11
5:30 PM17:30

11 juli 17:30 u Meepraten over bewonersinitiatieven buurtontmoeting Oostenburg

De komst van 3000 nieuwe bewoners op Oostenburg is aanleiding voor een initiatiefgroep van Oostenburg-bewoners om te werken aan de sociale samenhang met de omliggende buurten.

De initiatiefgroep gaat nu de Stichting ‘Kom over de Brug’ oprichten om hun inzet te realiseren. Vanuit deze stichting worden het buurtontmoetingscentrum, de evenementen in de Werkspoorhal en een jongerenwerkbedrijf opgezet. Woningcorporatie Stadgenoot heeft al medewerking toegezegd. gesprekken met andere ontwikkelaars en instellingen zijn gaande.

Kom meepraten op donderdag 11 september 17:30 uur in De Witte Boei of neem contact op via stelplaats@gmail.com

View Event →
2 oktober 20:00 uur Buurtbijeenkomst over ontmoetingscentrum Werkspoorhal Oostenburg
Oct
2
8:00 PM20:00

2 oktober 20:00 uur Buurtbijeenkomst over ontmoetingscentrum Werkspoorhal Oostenburg

Het buurtinitiatief om een buurtontmoetingscentrum te maken in de Werkspoorhal op Oostenburg-Noord is na onderhandelingen met Stadgenoot en projectontwikkelaar VORM in een volgende, concretere  fase gekomen. De initiatiefgroep nodigt alle buurtbewoners uit om de plannen samen met hen uit te werken en daarvoor bijeen te komen op
dinsdag 2 oktober 20:00 uur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.
Lees hier de uitnodigingsbrief van de initiatiefgroep.

View Event →
12 juli 17:00 - 21:00 uur Meet & Greet bouwplannen Oostenburg-Noord
Jul
12
5:00 PM17:00

12 juli 17:00 - 21:00 uur Meet & Greet bouwplannen Oostenburg-Noord

Stadgenoot, SOO en VORM organiseren een Meet & Greet Oostenburg om omwonenden en geinteresseerden te laten kennis maken met de bouwplannen voor Oostenburg-Noord.

Verspreid over het eiland worden kramen opgesteld waar per onderdeel informatie wordt gegeven over wat er gaat komen. ook van het hotel aan de Dijksgracht. U kant daar horen wanneer de woningen te huur of te koop zijn. Er zijn ook plannen voor collectieve zelfbouwprojecten waarop ingetekend kan worden.

View Event →
25 juni 18:00 - 21:00 informatie- & inspraakavond tramhaltes Czaar Peterstraat
Jun
25
6:00 PM18:00

25 juni 18:00 - 21:00 informatie- & inspraakavond tramhaltes Czaar Peterstraat

Op maandag 25 juni 18:00 - 21:00 uur organiseert de gemeente een informatie- en inspraakavond over de tramhaltes in de Czaar Peterstraat  in het NewWerktheater, Oostenburgergracht 75. Om 19:30 uur begint het formele inspraakgedeelte.

De gemeente is van plan om de strengelhalte bij de 1e Leegheaterstraat op te heffen en de halte bij de 1e Coehoornstraat te vervangen door een nieuwe halte, waarvoor drie alternatieve locaties zijn:

  1. Tussen 1e Coehoornstraat en Cruquiusstraat

  2. Tussen Cruquiusstraat en 1e Leeghwaterstraat

  3. tussen 1e en 2e Leeghwaterstraat (locatie huidige strengelhalte)

Er blijft dan dus maar één halte over voor Czaar Peterbuurt en Oostenburg.
Lees hier de complete Concept-Nota van Uitgangspunten Czaar Peterstraat (40 blz)

Het Eilandenoverlg vindt dat er twee haltes in de Czaar Peterstraat moeten blijven, omdat anders de loopafstanden veel te lang worden, met name vanaf de looproute Oostenburgerpark en vanaf de nieuwbouwwijk met 1500 woningen die op Oostenburg-Noord gebouwd wordt. Daarvandaan zijn maar twee looproutes omdat de Oostenburgervaart ertussen ligt.
Voorstel Eilandenoverleg met optimale spreiding van de haltes:

  • een halte tussen 1e Coehoornstraat en Cruquiusstraat (gelijk aan gemeentevoorstel). Via de looproute Oostenburgerpark en de geplande nieuwe brug over de Oostenburgervaart naar Oostenburg-Noord goed bereikbaar.

  • een tweede halte ter hoogte van de Lijndenstraat, gunstig gelegen voor het noordelijk deel van Oostenburg-Noord. 

Het Eilandenoverleg roept de bewoners op om voor twee haltes te pleiten tijdens de inspraakavond. Lees hier de concept-inspraakreactie van het Eilandenoverleg.

Schriftelijk reageren kan t/m 17 juli 2018 via t emailadres  czaarpeterstraat@amsterdam.nl, onder vermelding van Inspraak concept Nota van Uitgangspunten Czaar Peterstraat.
Of per brief naar
Gemeente Amsterdam, Projectteam Czaar Peterstraat
T.a.v. mw. D. Barendregt
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

View Event →
22 juni 13:30 - 17:00 uur Gebiedsmeetup Oostenburg-Noord / Urban Expedition
Jun
22
to Jun 23

22 juni 13:30 - 17:00 uur Gebiedsmeetup Oostenburg-Noord / Urban Expedition

[Hersteld bericht wegens foute link naar tickets]

Op vrijdag 22 juni13:30 - 17:00 uur  is er een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de plannen voor de ontwikkeling van Oostenburg-Noord, met een tour over het eiland. Verzamelen bij Roest, Bontiusplaats.

Deze Gebiedsmeetup maakt deel uit van het progrmma 'We make the City'. Toegang is gratis; festivalpas is niet nodig. Klik hier om ticket te bestellen en   Klik hier voor info

View Event →
25 april 19:00 uur Inspraakavond nieuw fietspad Dijksgracht-oost
Apr
25
7:00 PM19:00

25 april 19:00 uur Inspraakavond nieuw fietspad Dijksgracht-oost

Op woensdagavond 25 april 19:00 - 21:00 uur organiseert de gemeente Amsterdam in het INIT-gebouw, Bontiusplaats 9 op Oostenburg, een informatie- en inspraakavond over het nieuwe fiets-/voetpad Dijksgracht-oost, dat komt te lopen langs de zonnige zuidzijde van de spoordijk tussen de Kattenburgerstraat en de Czaar Peterstraat.

Het Eilandenoverleg heeft vijftien jaar aangedrongen op deze verbinding. De gemeente wilde wel, maar trok er steeds het geld niet voor uit. Maar nu staan alle lichten op groen. Er is een ontwerp klaar waarover inspraak mogelijk is tot en met 25 mei 2018. De gemeente wil begin volgend jaar beginnen met de aanleg, zodat het fietspad eind 2019 in gebruik genomen kan worden.

Het fietspad wordt 4.50 m breed (in rood asfalt) en het voetpad 1.80 m. De toegang bij de Kattenburgerstraat wordt verbreed en er komt een oversteek met een vluchtheuvel naar de Dijksgracht-West. Zodra de Oosterdoksdraaibrug over twee jaar weer open is, wordt dit voor fietsers uit de Czaar Peterbuurt en Oostenburg de kotste weg naar OBA en CS.
Bekijk hier het ontwerp voor het fietspad met een plattegrond, een dwarsdoorsnede, een aanduiding van toegepaste materialen en een detail van de kruising met de Kattenburgerstraat.

Complicaties zijn nog dat het fietspad ook gebruikt gaat worden door de veegautootjes van de Reiniging Centrum en dat rekening wordt gehouden met een nachtstalling voor rondvaartboten..

Programma  inspraakavond 25 april:
19.00 uur  Inloop en bekijken van het VO. Tijdens het informatiedeel kunt u  vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente/het stadsdeel.
19.30 uur Start inspraakavond met een toelichting op het VO voor de  herinrichting tussen de Kattenburgerstraat en de VOC- kade.
19.45 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen/geven van inspraakreacties
21.00 uur Afsluiting.

De inspraaktermijn loopt tot en met 25 mei 2018. Als u niet in de gelegenheid bent bij de inspraakavond aanwezig te zijn, dan kunt u ook schriftelijk reageren door een brief te sturen naar stadsdeel Centrum, Directie Omgevingsmanagement, afdeling. Projecten, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam of via e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl onder vermelding van Dijksgracht Oost, fietsroute, t.a.v. dhr., E. Koorndijk.

Kijk voor meer informatie van de gemeente op de projectpagina. 

View Event →
24 april 19:30 uur Buurtinitiatief voor invulling Werkspoorhal op Oostenburg
Apr
24
7:30 PM19:30

24 april 19:30 uur Buurtinitiatief voor invulling Werkspoorhal op Oostenburg

Op dinsdag 24 april 19:30 uur - 21.30 uur organiseert een groep actieve bewoners van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord een bijeenkomst om een Buurtplan te ontwikkelen voor de Werkspoorhal ('Stelplaats 3') op Oostenburg, gelegen tussen de VOC-kade en de Oostenburgermiddenstraat. Programma:

  • Twee korte verhalen over de hal
  • Buurtgenoten aan de slag
  • Een tekenaar brengt de ideeen in beeld

Lees hier de complete uitnodiging

 

View Event →
22 februari 19:30 u Inloopbijeenkomst uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord
Feb
22
7:30 PM19:30

22 februari 19:30 u Inloopbijeenkomst uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord

Op donderdagavond 22 februari tussen 19:30 en 21:00 uur is in het INIT-gebouw aan de Bontiusplaats gelegenheid tot het stellen van vragen over twee ontwerpuitwerkingsplannen van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Het betreft het ontwerpuitwerkingsplan VOC-kade (het gebied tussen VOC-kade en Oostenburgermiddenstraat) en het ontwerpuitwerkingsplan Oostenburgervaart (het gebied tussen Oostenburgermiddenstraat en Oostenburgervaart).

Een ieder kan op elk moment tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken. Diverse ambtenaren en medewerkers van Stadgenoot en Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling zijn aanwezig om in een individueel gesprek uw vragen te beantwoorden. 

Klik hier voor ons bericht over het deelplan VOC-kade van 21 januari. Van kavel 4 en 5 - ongeveer de helft van dit deelplan - is de ontwikkelaar bekend: VORM Ontwikkeling. Klik hier voor ons bericht van 24 januari hierover.

Het deelplan Oostenburgervaart is het voormalige RVOB-terrein plus de helft van de Bontiusplaats. Dit terrein is vorig jaar gekocht door ontwikkelaar Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling BV. Er komen ca. 400 woningen, 8 lagen hoog aan de Oostenburgermiddenstraat en tot 6 lagen in de rest van het gebied.. Behalve de woningen aan de Oostenburgervaart worden het allemaal huurwoningen, verreweg het grootste deel in de vrije sector. De sociale huurwoningen krijgen een oppervlak van 35 m2 en de middeldure huurwoningen 35-45 m2 Het zijn dus kleine starterswoningen.

Alle plandocumenten zijn te raadplegen in ons dossier Oostenburg (klik hier) , doorscrollen naar 'Documenten'.

View Event →
26 september 19:30 u Rondleiding door Stadgenoot en toelichting plannen voormalig Storkterrein Oostenburg
Sep
26
7:30 PM19:30

26 september 19:30 u Rondleiding door Stadgenoot en toelichting plannen voormalig Storkterrein Oostenburg

Op dinsdagavond 26 september organiseert woningcorporatie Stadgenoot een rondleiding over het voormalige Storkterrein op Oostenburg-Noord om een indruk te geven van de ontwikkelingen op het terrein. Hier komen uiteindelijk 1500 woningen en een hotel met 300 kamers. U kunt ook een kijkje nemen in de monumenmtale Werkspoorhal, waarvoor een nieuwe functie wordt gezocht.

De avond wordt afgesloten met een drankje in het INIT-gebouw 

DATUM    dinsdag 26 september
TIJD        19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
LOCATIE  Entree INIT-gebouw; Jacob Bontiusplaats 9

AANMELDEN via website www.oostenburg.nl 

View Event →
19 september 15:30 u Themabijeenkomst ouderenhuisvesting in 1018
Sep
19
3:30 PM15:30

19 september 15:30 u Themabijeenkomst ouderenhuisvesting in 1018

Op dinsdag 19 september 's middags 15:30 uur organiseert Buurtorganisatie 1018 een themabijeenkomst over ouderenhuisvesting in eigen buurt.
Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 65-plussers in postcodegebied 1018 om aan een (meer) geschikte woning te komen?
Eddy Bleeker van team Centrum van !WOON legt dit uit.

Over circa twee jaar worden 90 ouderenwoningen in de sociale huur opgeleverd op het voormalige Stork-terrein op Oostenburg. Ze moeten nog ontworpen worden. Williëtte van Arendonk en Willeke Drevijn, medewerkers van woningcorporatie Stadgenoot, geven een toelichting van de stand van zaken van de planvorming. Welke kansen biedt dit voor buurtbewoners?

Bewonerscoöperatie Noorderzon krijgt de kans om circa 25 nieuwe ouderenwoningen op Oostenburg-Noord te huren en wil ook collectieve voorzieningen tot stand brengen. Bewoners uit postcodegebied 1018 krijgen een kans zich aan te sluiten.
Coöperatielid en voormalig Wijkcentrummedewerker Theo in ’t Ven zal hierover meer vertellen.

Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie.
Na afloop schenken we een drankje.

Alle 65-plussers uit postcodegebied 1018 zijn welkom!

 In verband met zaalopstelling en catering verzoeken wij om u aan te melden via info@buurtorganisatie1018.nl

View Event →
16 juni 11:30 u Wie is de snelste schoonmaker van Amsterdam?
Jun
16
11:30 AM11:30

16 juni 11:30 u Wie is de snelste schoonmaker van Amsterdam?

Op vrijdag 16 juni tussen 11:30 en 13:30 uur is er een kartrace op het parkeerterrein op Oostenburg-Noord (toegang einde Czaar Peterstraat) voor medewerkers van de Reiniging: wie is de snelste schoonmaker van Amsterdam?  Toegang gratis.

Organisatie door woningcorporatie Stadgenoot, die meer bekendheid wil geven aan deze woningbouwlocatie in ontwikkeling.

View Event →
22 april 12:00 - 17:00 u Oostenburgermarkt bij Rosa en Rita
Apr
22
1:00 PM13:00

22 april 12:00 - 17:00 u Oostenburgermarkt bij Rosa en Rita

Voor de deur van restaurant Rosa en Rita (ingang Oostenburg-Noord via Czaar Peterstraat) organiseert Stadgenoot op zaterdag 22 april tussen 12:00 en 17:00 uur de eerste editie van de Oostenburgermarkt: een kleinschalige markt waar u zelf uw eigen spullen kunt verkopen: biologische producten, creatieve producten en zolderspullen. Er is een kofferbakmarkt en u kunt ook een kraam van 4 meter breed huren. Etenswaren ter plekke bereiden is niet toegestaan. Deelname aan de markt is gratis. Wel moet u zich tevoren aanmelden op www.oostenburgermarkt.nl 

Woningcorporatie Stadgenoot gaat op Oostenburg-Noord 1500 woningen bouwen en zoekt vooruitlopend daarop door organisatie van een aantal evenementen naar verbinding met de omliggende buurten.

View Event →
12 oktober 18:00 - 21:00 u Informatieavond Prorail over veranderingen spoorbaan Dijksgracht
Oct
12
6:00 PM18:00

12 oktober 18:00 - 21:00 u Informatieavond Prorail over veranderingen spoorbaan Dijksgracht

Op woensdag 12 oktober tussen 18:00 en 21:00 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met Prorail een informatieavond in Pakhuis De Zwijger (Piet Heinkade 179) over de plannen voor Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal. Hierbij komt aan de orde de toename van het aantal treinen met ca. 40 %, sneller rijden van de treinen, de aanleg van een goederenwachtspoor en de bouw van een fly-over achter Oostenburg op het emplacement Dijksgracht. Het is een bijeenkomst met open inloop waar u vragen kunt stellen aan deskundigen

Tot 2 november is inspraak mogelijk op de Notitie 'reikwijdte en detailniveau' (lees hier de notitie, zie vooral blz. 16,23 en 28). In deze notitie wordt beschreven welke varianten en welke aspecten onderzochjt gaan worden in de Milieu Effect Rapportage (MER). Voor de Oostelijke Eilanden zijn dan vooral de maatregelen tegen geluidsoverlast van belang.

Op donderdag 20 oktober is er tussen 18:00 en 21:00 uur een zelfde informatieavond in Jaap Eden, Radioweg 64.

View Event →
11 februari 19:30-22:00 u Meer treinverkeer en fly-over Oostelijke Eilanden: inloopspreekuur Prorail in Pakhuis de Zwijger
Feb
11
7:30 PM19:30

11 februari 19:30-22:00 u Meer treinverkeer en fly-over Oostelijke Eilanden: inloopspreekuur Prorail in Pakhuis de Zwijger

Op donderdag 11 februari tussen 19:30 en 22:00 uur organiseert ProRail voor omwonenden van het spoor een inloopspreekuur over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 181 B. Er gaan  veel meer treinen rijden door onze buurten, alleen al naar Utrecht 6 intercity's en 6 sprinters per uur en ze gaan ook sneller rijden. Dus meer geluid en meer trillingen. En er komt een fly-over achter Oostenburg om de treinen uit Utrecht kruisingsvrij naar Alkmaar te kunnen laten rijden. Ook dat zal gevolgen hebben voor het geluid. Laat u hierover informeren door ProRail, stel vragen aan de deskundigen  en maak van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat nu al sprake is van ernstige geluidshinder, met name door het piepen in de bocht. Dit wordt in de geluidsberekeningen niet meegenomen. U kunt op elk moment binnenlopen.

View Event →
7 november 12:00-17:00 u fotodag 'Het gezicht van 1018' bij Dikkie Dik
Nov
7
12:00 PM12:00

7 november 12:00-17:00 u fotodag 'Het gezicht van 1018' bij Dikkie Dik

Het gezicht van 1018' is een interactief buurtproject met portretten van inwoners van Amsterdam Centrum-Oost. Na een succesvolle lancering op 13 september in de Oosterkerk wordt u uitgenodigd  voor de volgende fotodag:
Zaterdag 7 november van 12 tot 17 uur.
Kinderdagverblijf Dikkie Dik
Nieuwe Kerkstraat 126 A
1018 VM Amsterdam

Uit elke straat van postcodegebied 1018 worden mensen gefotografeerd door Maria Heijdendael in diverse ‘studio’s op locatie’.
Het gezicht van 1018 eindigt in september 2016 met een grote buurtexpositie. Op 1018 plekken, verspreid over de straten van Centrum-Oost, hangen gedurende twee weken 1018 portretten in beeld en tekst voor een raam op de begane grond. 

Iedereen kan deelnemen. Meld u aan op www.hetgezichtvan1018.nl

View Event →
Informatie-avond ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg
Apr
22
7:00 PM19:00

Informatie-avond ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

Op woensdag 22 april 19:00-21:00 uur organiseert stadsdeel Centrum in de Van Gendthallen een informatie-avond over het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Iedereen kan binnenlopen en vragen stellen aan ambtenaren en ontwikkelaars. Het plan ligt t/m 14 mei ter visie en in die periode kan iedereen een zienswijze indienen. Zie het dossier op deze website voor meer informatie en de standpunten van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord. Zie ook het nieuwsbericht op deze website.

View Event →
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord
Jan
28
7:30 PM19:30

Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord

Om 19:30 uur geven Tess Broekmans (Ontwerpbureau Urhahn) en Albert Ravestein (Stadgenoot) een toelichting bij het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan voor het Storkterrein aan de hand van een geactualiseerde maquette. Dit vindt plaats in de Langhouthallen op het Storkterrein. Vanaf circa 20:15 uur vergadert de werkgroep verder in de Witte Boei. Lees hier de agenda, een notitie met wijzigingen in het ontwerp ten opzichte van de vorige planversie en een vergelijking van de bouwhoogten in de planversies. Zie voor meer info het dossier Oostenburg-Noord.

View Event →