Back to All Events

6 maart 19:30 u Informatieavond Plantage Kerklaan

  • Verzetsmuseum 61 Plantage Kerklaan Amsterdam, NH, 1018 Netherlands (map)

Op maandag 6 maart 19:30 - 21:00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de Plantage Kerklaan in het Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61A,

De gemeente is bezig met een breed onderzoek (verkenning) naar de herinrichting van de Plantage Middenlaan. Deze herinrichting heeft onder andere als uitgangspunt het verbreden van de tramhaltes met behoud van de groene uitstraling en het verbeteren van de ruimte voor voetgangers en fietsers. Hierbij kijkt de gemeente ook naar de verkeersveiligheid op de kruising met de Plantage Kerklaan. Dit vraagt mogelijk om een andere inrichting van de Plantage Kerklaan: parkeerplaatsen, fietsstrook, bomen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de verbetering van de verkeersstromen en de verbetering van de openbare ruimte.

De informatieavond is bedoeld om afspraken te maken over de inrichting van het proces om tot een ontwerpvoorstel te komen. De bewoners kunnen hun wensen en ideeen naar voren brengen.

De verkenning van inrichtingsmogelijkheden vindt plaats in samenhang met Plantage Parklaan en Roetersstraat. Hierover zijn resp. op 27 februari en 2 maart aparte informatiebijeenkomsten gehouden. De gemeente streeft naar afronding van de verkenning van de diverse straten in de zomer van 2017.

Wilt u voor de bijeenkomst al aangeven wat u belangrijk vindt voor deze verkenning, of heeft u vragen, neem dan contact op met omgevingsmanager Hellas Schelleman op plantagekerklaan@amsterdam.nl.