Back to All Events

9 september informatiebijeenkomnst renovatie UvA-gebouw P Roeterseiland

  • Gebouw De Brug, Roeterseilandcampus 166 Nieuwe Achtergracht, ingang B/C Amsterdam, NH, 1018 WV Netherlands (map)
Rechtsboven in rood Gebouw P

Rechtsboven in rood Gebouw P

De UvA organiseert op maandag 9 september 19:30 uur een informatiebijeenkomst over het besluit van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) om het universiteitsgebouw aan de Plantage Muidergracht 24 (gebouw P) te renoveren. De bijeenkomst is in UvA-gebouw De Brug, te bereiken via Nieuwe Achtergracht 166, ingang B/C.

De renovatie is nodig vanwege onderhoud en verduurzaming.
Aanvang bouw staat gepland voor begin 2020 en de verwachte oplevering is Q1 2021.

Programma (Gespreksleider: Hans den Boer (woordvoerder Huisvestingsontwikkeling UvA)
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie en thee
19.30 – 19.50 uur Presentatie van ontwerp en renovatie door Maarten Sanders, Architectenbureau OII
19.50 – 20.10 uur Bouw, planning en beheermaatregelen UvA REC P doorPaul Hageman, Projectmanager Huisvestingsontwikkeling
20.10 – 20.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen: vertegenwoordigers UvA, Architect en de Gemeente Amsterdam / Afsluiting

Aanmelden informatieavond voor woensdag 4 september a.s. via de mail huisvestingsontwikkeling@uva.nl.
Heeft u nu al vragen over de bouw neem dan contact op via huisvestingsontwikkeling@uva.nl. Of kijk op campus.uva.nl/roeterseiland.