Oostelijke Eilanden

Filtering by: Oostelijke Eilanden

23 januari 14:00 u Groenschouw Oostelijke Eilanden vanaf café Daan & Daan
Jan
23
2:00 PM14:00

23 januari 14:00 u Groenschouw Oostelijke Eilanden vanaf café Daan & Daan

Woensdag 23 januari 14:00 uur: Groenschouw Oostelijke Eilanden vanaf café Daan & Daan, Kattenburgerplein 39.
Alle bewoners en gebruikers van de Oostelijke Eilanden die ideeën of opmerkingen hebben over het groen in de buurt zijn van harte welkom om mee te gaan. Samen brengen we in kaart waar er groenonderhoud nodig is en waar er kansen liggen voor meer of ander groen. Ook kijken we of er plekken zijn waar groen voor overlast zorgt en wat daaraan te doen is..Stadecologe Els Corporaal is erbij om advies te geven hoe groen kan bijdragen aan de biodiversiteit.

Verzamelen 14:00 uur bij café Daan & Daan, Kattenburgerplein 39, daar eenkopje koffie met iets lekkers en vanaf 14:30 uur wandelen over alle drie de eilanden met einde in de Czaar Peterstraat .

Graag aanmelden bij carlindeadriaanse@balance.nl

Als je niet meekunt kan je ideeen of plannen voor groen(beheer) of zelfbeheer ook naar dit e-mailadres sturen.

View Event →
15 januari 19:30 u Eerste bijeenkomst Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden - thema Jeugd en Veiligheid
Jan
15
7:30 PM19:30

15 januari 19:30 u Eerste bijeenkomst Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden - thema Jeugd en Veiligheid

Bewoners, jongerenwerk, politie, stadsdeel Centrum en andere instanties zijn samen het Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden gestart. Hier gaan de verschillende partijen met elkaar in gesprek. Bij elke bijeenkomst staat een thema centraal. De eerste bijeenkomst is op

dinsdag 15 januari 19:30 uur in De Witte Boei (inloop vanaf 19:15 uur)
Thema: Jeugd en veiligheid op de Oostelijke Eilanden.

Op de bijeenkomst zijn veel professionals aanwezig die dagelijks te maken hebben met dit thema, zoals jongerenwerk, straatcoaches en politie. Wilt u weten wat deze organisaties op de Oostelijke Eilanden doen? Heeft u vragen voor deze instanties die werken met jeugd of voor veiligheid? Dan is op deze avond alle ruimte om uw vraag te stellen.  En neem ook uw buurman of buurvrouw mee naar de bijeenkomst.

In het eerste halfuur houden de professionals van diverse instatnties korte pitches over wat hun opdracht is , hoe ze ddie uitvoeren en wat bewoners daarvan merken. Daarna kunt u in twee rondes van elk 25 minuten deelnemen aan gesprekken in kleine groepen over ‘Zorg’, ‘Veiligheid op straat’ of ‘Samen activiteiten’. Tenslotte volgt een plenaire terugkoppeling in interviewvorm.

Aanmelden bij danny.konings@amsterdam.nl

View Event →
18 december 19:00 u avond over geveltuinen en grotere tuinen in de openbare ruimte
Dec
18
7:00 PM19:00

18 december 19:00 u avond over geveltuinen en grotere tuinen in de openbare ruimte

Op dinsdagavond 18 december organiseert Carlinde Adriaanse, projectleider Groenplan Oostelijke Eilanden, een informatiebijeenkomst in De Witte Boei over geveltuinen (nieuwe en bestaande) en grotere tuinen in de openbare ruimte.

Heeft u zin om (samen met uw buren) een geveltuin of een buurttuin in te richten en te beheren? Of heeft u al een zelfbeheertuin en wilt u weten wat werkt en wat niet? Of wilt u hulp bij het onderhouden van uw zelfbeheertuin? Kom dan naar de Informatiebijeenkomst over gevel- en buurttuinen.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Carlinde Adriaanse, de projectleider voor het Groenplan Oostelijke Eilanden via carlindeadriaanse@balance.nl. Ook als u vragen heeft kunt u contact met haar opnemen.

View Event →
Zondag 16 december 15:00-17:00 u Buurtborrel Oostenburg
Dec
16
3:00 PM15:00

Zondag 16 december 15:00-17:00 u Buurtborrel Oostenburg

Op zondag 16 december 15:00 - 17:00 u is er in het NewWerktheater aan de Oostenburgergracht 75 een Buurtborrel voor alle bewoners van de Oostelijke Eilanden. De borrel wordt georganiseerd door twee buren met als doel om elkaar beter te leren kennen. De drankjes moeten wel betaald worden, maar de hapjes zijn gratis. Zie ook http://bboostenburg.blogspot.com/

View Event →
25 november Veiling historische foto's Oostelijke Eilanden in De Witte Boei
Nov
25
2:00 PM14:00

25 november Veiling historische foto's Oostelijke Eilanden in De Witte Boei

Op zondag 25 november vanaf 14:00 uur worden in De Witte Boei historische foto’s van de Oostelijke Eilanden geveild, afkomstig uit het Spaarnestad Archief. Ze zijn afgedrukt op karton en kosten vanaf € 10. De opbrengst is voor dat archief, dat de foto’s om niet leverde voor het Aardappeloproer festival in 2017.

Kunstenaar en buurtgenoot Aat Veldhoen heeft tekeningen aangeboden voor deze veiling . Ook laten bekende fotografen uit de buurt hun werk zien en verkopen dit. Een mooie gelegenheid hen te ontmoeten en hun blik op de buurt te leren kennen en met elkaar en anderen daarover te praten.

14:00 - 15:00 uur: inloop
15:00 uur start verkoop.
Daarna een drankje en een hapje.

Betaling kan alleen contant, geen pin.

View Event →
14 november 20:00 u Open bijeenkomst Huurdersvereniging Centrum over overmaat aan starterswoningen
Nov
14
8:00 PM20:00

14 november 20:00 u Open bijeenkomst Huurdersvereniging Centrum over overmaat aan starterswoningen

De Huurdersvereniging Centrum organiseert in samenwerking met het Eilandenoverleg op woensdag 14 november 20:00 uur een bijeenkomst in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8, over de zorgwekkkende ontwikkeling op de woningmarkt in het Centrum en in het bijzonder op de Oostelijke Eilanden:

 • dat de resterende sociale huurwoningen voornamelijk aan starters worden verhuurd met vijfjaarscontracten,

 • dat grote sociale huurwoningen worden verkamerd en voor veel geld aan jonge starters verhuurd worden

 • dat nieuwbouw in de sociale huur uitsluitend plaatsvindt in de vorm van microwoningen, die vooral aan jonge starters verhuurd worden.

Deze ontwikkelingen hebben nadelige gevolgen voor de bevolkingssamenstelling en de sociale cohesie.

Tijdens deze bijeenkomst zal Jeroen Verhulst de notitie van het Eilandeoverleg toelichten over verkamering en de overmaat aan starterswoningen ‘Hoe kinderen verdwijnen van de Oostelijke Eilanden’. Lees hier de notitie.

De bijeenkomst is zowel voor leden als niet-leden van de Huurdersvereniging. Het doel is om druk uit te oefenen op gemeente en corporaties om deze ontwikkeling te keren.

Lees hier de huurbrief van de Huurdersvereniging Centrum met een inleiding op de bijeenkomst van 14 november.

View Event →
13 november 19:00 u overleg stadsdeel met bewoners over Groenplan in De Witte Boei
Nov
13
7:00 PM19:00

13 november 19:00 u overleg stadsdeel met bewoners over Groenplan in De Witte Boei

Op dinsdag 13 november 19:00 uur organiseert stadsdeel Centrum een bijeenkomst voor bewoners in De Witte Boei , Kleine Wittenburgerstraat 201, over het op te stellen groenplan voor de Oostelijke Eilanden. Bewoners kunnen wensen en ideen aandragen. Een aantal bewoners heeft al aangegeven een korte pitch te willen houden.
Carlinde Adriaanse, projectleider Groenplan bij stadsdeel Centrum  vraagt of u een mailtje wil sturen met bericht 'Ik ben er wel/niet bij op 13 november". naar  carlindeadriaanse@balance.nl

Het programma van de avond bestaat naast korte pitches van bewoners, uit bijdragen van:

 • professionals van Rainproof Amsterdam over hoe we de Oostelijke Eilanden met groen, ook klimaatbestendiger kunnen maken;

 • de groenspecialist en de projectleider van het Groenplan van de gemeente Amsterdam over de kaders en kansen van het Groenplan.

De projectleider verwacht als uitkomst van de avond is dat gemeente en bewoners van elkaar weten waar en hoe u aan de slag wilt met groene initiatieven en aan welke criteria een initiatief moet voldoen. Aan het eind van de avond worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen om tot het Groenplan, inclusief het uitvoeringsprogramma te komen.

In het Groenplan krijgen alle haalbare initiatieven een plek, inclusief het plan voor het beheer ervan en de overkoepelende structuur die daarbij nodig is. Het stadsdeel streeft ernaar te starten met de uitvoering van het Groenplan in het plantseizoen, voorjaar 2019.

View Event →
9 oktober 19:00 u Buurtbijeenkomst stadsdeel aanpak Oostelijke Eilanden
Oct
9
7:00 PM19:00

9 oktober 19:00 u Buurtbijeenkomst stadsdeel aanpak Oostelijke Eilanden

Op dinsdag 9 oktober is er een informatiebijeenkomst van stadsdeel Centrum over de aanpak op de Oostelijke Eilanden in de  Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, van 19.00 uur-21.00 uur.
Bij verschillende kramen kunt u vragen stellen of in gesprek gaan. Ook met Mascha ten Bruggencate, voorzitter van het dagelijkse bestuur van stadsdeel Centrum en Danny Konings gebiedsmakelaar.

Er is onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

 • Groenplan. Het stadsdeel wil dit samen met bewoners uitwerken. U kunt nog groeninitiatieven inbrengen.

 • Herinrichting Kattenburgerkruisstraat. Het stadsdeel wil hiervoor ideeen uit de buurt ophalen.

 • Tijdelijke en definitieve locatie jongerenwerk 14+ De definitieve locatie komt in samenspraak met de bwoners tot stand.

 • Veiligheidsmaatregelen op Wittenburg. Inzet politie en straatcoaches.

View Event →
23 september 13:00 uur OWIKA Oostelijke Eilanden Festival Wittenburgerplein
Sep
23
1:00 PM13:00

23 september 13:00 uur OWIKA Oostelijke Eilanden Festival Wittenburgerplein

Op zondag 23 september van 13:00 tot 21:00 uur is het grote OWIKA muziekfestival. In de buurt, voor de buurt en door de buurt.Locatie: Wittenburgerplein. Line up : Akwasi, Rapper Janse,Mad Rev & friends,4Tuoze Matroze, Maya Shanti, Renee van Beeten, Lucky Fonz, Marise Silveira, Tour de Chant, de Syrische percussiegroep Damasdam en vele andere talenten uit de buurt.

Lees hier het complete programma.

 

View Event →
22 en 23 september OPEN OOST Kunstroute Oostelijke Eilanden
Sep
22
to Sep 23

22 en 23 september OPEN OOST Kunstroute Oostelijke Eilanden

Op 22 en 23 september 2018 wordt tussen 11:00 en 17:00 uur een nieuwe kunstroute georganiseerd op de Oostelijke Eilanden, de Kadijken en het Entrepotdok. 
Het hele weekend zijn in de Oosterkerk en op 28 andere locaties werken te zien van kunstenaars en kun je meedoen met workshops.  Bekijk het programma en de deelnemeende kunstenaars op www.openoost.org

Zaterdag 22 september is om 11:00 uur de feestelijke opening van de overzichtstentoonstelling in de Oosterkerk en zondag tussen 13:00 en 22:00 uur vindt het OWIKA-festival plaats op het plein voor de Oosterkerk. Om 14:14 uur speelt Henk Verhoef orgel vanuit de kerk met een geluidsverbinding naar het plein.

View Event →
16 september 11:00 - 19:00 uur Burendag rond de Witte Boei
Sep
16
11:00 AM11:00

16 september 11:00 - 19:00 uur Burendag rond de Witte Boei

Op zondag 16 september 2018 11:00 - 19:00 uur organiseert het Buurtcomité Oostelijke Eilanden voor de 5e maal samen met Buurtopdekaart, Sciandri en Dock de Burendag. Doel van deze Burendag is een hernieuwde verbinding van buurtbewoners, jong en oud, na de dramatische gebeurtenissen van het afgelopen jaar op de Oostelijke Eilanden. We pakken dit lustrumjaar extra uit om een positieve impuls te geven aan het buurtleven. We willen laten zien wat buurtbewoners nu al samen doen, vooral op het gebied van muziek, zang en dans en hopen dat wij medebewoners kunnen enthousiasmeren.

Om 12:00 uur is er een brunch (€ 3 voor volwassenenen, € 2 voor kinderen). Opgeven uiterlijk 14 september via buurtcomiteoostelijkeeilanden@hotmail.com.
Om 14.00 uur start op het Wittenburgerplein  een Talentenprogramma waar jongeren  hun talenten aan de buurtbewoners laten zien. De beste acts ontvangen een prijs. Stuur een e-mail met je naam, leeftijd en wat je wil laten zien naar: buurtcomiteoostelijkeeilanden@hotmail.com

Er is sport en spel en er worden workshops en muziekoptredens georganiseerd.  Buurtouders organiseren een wereldkeuken (17:00 - 19:00 uur) en voor de allerkleinsten zal er een kleine kermis aanwezig zijn. De activiteiten zullen voornamelijk plaats vinden tussen de Oosterkerk en buurthuis De Witte Boei.

Lees hier het complete programma.

View Event →
28 juni 19:30 uur Buurtkracht 1018 - vervolgbijeenkomst in De Witte Boei
Jun
28
7:30 PM19:30

28 juni 19:30 uur Buurtkracht 1018 - vervolgbijeenkomst in De Witte Boei

Op donderdag 28 juni 19:30-21:30 uur organiseert DOCK samen met stadsdeel centrum een vervolg op 'Buurtkracht 1018'. Met de buurt op zoek naar initiatieven die bijdragen aan een leefbare, veilige en fijne buurt. iedereen die wil meehelpen of een goed idee heeft is welkom. Klik hier voor een overzicht van lopende initiatieven.

View Event →
17 juni 14:00 - 20:00 uur Suikerfeest in De Witte Boei
Jun
17
2:00 PM14:00

17 juni 14:00 - 20:00 uur Suikerfeest in De Witte Boei

Na 30 dagen Ramadan willen Curinesa en Buurtcomité Oostelijke Eilanden samen met alle buurtbewoners, jong, en oud, afkomstig uit diverse culturen het Suikerfeest vieren. Dit wordt gehouden op zondag 17 juni 2018 14:00 - 20:00 uur in de Witte Boei. Programma:

 • 14:00 - 17:00 uur Sport en spel

 • 17:00 - 17:30 uur Verrassingen voor de kinderen

 • 18:00 - 19:00 uur Feestelijke maaltijd

 • 19:00 - 20:00 uur Afsluiting Suikerfeest

Vanaf 14:00 uur zullen er diverse sport- en spel activiteiten plaatsvinden onder leiding van Sciandri. Om 17:00 uur worden kleine cadeautjes aan de kinderen uitgedeeld. De dag wordt om 18.00 uur afgesloten met een buurtmaaltijd voor alle bewoners van de Oostelijke Eilanden en medewerkers van de verschillende instanties.

De treurige gebeurtenissen hebben veel verdriet en spanning in onze wijk veroorzaakt. Door de  vele buurtinitiatieven, o.a , het Curinesa’s voetbaltoernooi/buurtfeest, het touwtrekken, is langzamerhand het vertrouwen en de gezelligheid in de buurt aan het terug komen. Ook dit Suikerfeest kan bijdragen tot verzoening, gezelligheid en verbinding.

U kunt zich opgeven in de Witte Boei opgeven of een email sturen naar Curinesa@gmail.com

buurtcomiteoostelijkeeilanden@hotmail.com

Indien u nog vragen heeft, kunt u bellen naar Michel Odjo 0684259218.

View Event →
14 juni 19:30 uur Buurttuinen- en geveltuinenwandeling vanaf De Witte Boei
Jun
14
7:30 PM19:30

14 juni 19:30 uur Buurttuinen- en geveltuinenwandeling vanaf De Witte Boei

Op donderdagavond 14 juni 19:00 uur tot maximaal 21:30 uur organiseert Dock een buurt-geveltuinwandeling waar de tuinders hun (gevel(tuin laten zien en aangeven waar ze hulp kunnen gebruiken.
​​​​​​​Afsluiting met een drankje in de Witte Boei.


View Event →
10 mei 10:00 - 20:00 uur Curinesa's voetbaltoernooi en buurtfeest Wittenburgerplein
May
10
10:00 AM10:00

10 mei 10:00 - 20:00 uur Curinesa's voetbaltoernooi en buurtfeest Wittenburgerplein

Op Hemelvaartsdag 10 mei 10:00 - 20:00 uur organiseert Curinesa weer het multiculturele voetbaltoernooi en buurtfeest. Locatie: Wittenburgerplein en Buurthuis De Witte Boei. Curinesa werkt samen met DOCK, Sciandri, Straatcoaches, de buurtouders en vrijwilligers.

Voetbaltoernooi: voor jongens en meiden 6-15 jaar. Teams 5 tegen 5. Kosten € 2 , inclusief versnaperingen en warme maaltijd, te betalen bij het evenement. Schrijf je in via een e-mail aan Curinesa@gmail.com, bel naar Michel odjo 06-84259218 of geef je op bij de Witte Boei.

Vanaf 16:00 uur is er een workshop Afrodance door Joan Alosey
17:00 u maaltijd voor de kinderen
18:00 u maaltijd voor volwassenen
19:00 - 20:00 u DJ Quintern

View Event →
25 april 19:00 uur Inspraakavond nieuw fietspad Dijksgracht-oost
Apr
25
7:00 PM19:00

25 april 19:00 uur Inspraakavond nieuw fietspad Dijksgracht-oost

Op woensdagavond 25 april 19:00 - 21:00 uur organiseert de gemeente Amsterdam in het INIT-gebouw, Bontiusplaats 9 op Oostenburg, een informatie- en inspraakavond over het nieuwe fiets-/voetpad Dijksgracht-oost, dat komt te lopen langs de zonnige zuidzijde van de spoordijk tussen de Kattenburgerstraat en de Czaar Peterstraat.

Het Eilandenoverleg heeft vijftien jaar aangedrongen op deze verbinding. De gemeente wilde wel, maar trok er steeds het geld niet voor uit. Maar nu staan alle lichten op groen. Er is een ontwerp klaar waarover inspraak mogelijk is tot en met 25 mei 2018. De gemeente wil begin volgend jaar beginnen met de aanleg, zodat het fietspad eind 2019 in gebruik genomen kan worden.

Het fietspad wordt 4.50 m breed (in rood asfalt) en het voetpad 1.80 m. De toegang bij de Kattenburgerstraat wordt verbreed en er komt een oversteek met een vluchtheuvel naar de Dijksgracht-West. Zodra de Oosterdoksdraaibrug over twee jaar weer open is, wordt dit voor fietsers uit de Czaar Peterbuurt en Oostenburg de kotste weg naar OBA en CS.
Bekijk hier het ontwerp voor het fietspad met een plattegrond, een dwarsdoorsnede, een aanduiding van toegepaste materialen en een detail van de kruising met de Kattenburgerstraat.

Complicaties zijn nog dat het fietspad ook gebruikt gaat worden door de veegautootjes van de Reiniging Centrum en dat rekening wordt gehouden met een nachtstalling voor rondvaartboten..

Programma  inspraakavond 25 april:
19.00 uur  Inloop en bekijken van het VO. Tijdens het informatiedeel kunt u  vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente/het stadsdeel.
19.30 uur Start inspraakavond met een toelichting op het VO voor de  herinrichting tussen de Kattenburgerstraat en de VOC- kade.
19.45 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen/geven van inspraakreacties
21.00 uur Afsluiting.

De inspraaktermijn loopt tot en met 25 mei 2018. Als u niet in de gelegenheid bent bij de inspraakavond aanwezig te zijn, dan kunt u ook schriftelijk reageren door een brief te sturen naar stadsdeel Centrum, Directie Omgevingsmanagement, afdeling. Projecten, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam of via e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl onder vermelding van Dijksgracht Oost, fietsroute, t.a.v. dhr., E. Koorndijk.

Kijk voor meer informatie van de gemeente op de projectpagina. 

View Event →
23 april 19:00 uur Bewonersavond stand van zaken na schietpartij in Oosterkerk
Apr
23
7:00 PM19:00

23 april 19:00 uur Bewonersavond stand van zaken na schietpartij in Oosterkerk

Gemeente, politie, stadsdeel en Dock organiseren op maandagavond 23 april van 19:00 - 21:00 uur in de Oosterkerk een tweede bewonersavond voor alle bewoners van de Oostelijke Eilanden om te vertellen welke acties zijn ondernomen sinds de schietpartij en wat nu de stand van zaken is.

View Event →
29 maart 19:30 u Dock organiseert 2e Buurtinitiatievenavond in De Witte Boei
Mar
29
7:30 PM19:30

29 maart 19:30 u Dock organiseert 2e Buurtinitiatievenavond in De Witte Boei

Op donderdag 29 maart organiseert DOCK in De Witte Boei een tweede Buurtinitiatieven Avond 'Buurtkracht 1018' , in vervolg op de door 60 personen bezochte eerste avond op 8 maart.

Naar aanleiding van de schietincidenten op Wittenburg en Kattenburg, zijn er veel buurtbewoners en organisaties aan de slag gegaan om initiatieven op te zetten in buurt 1018. 

Op 29 maart wordt gekeken wat er tot nu toe is bereikt. Buurtbewoners zijn van harte welkom om weer nieuwe initiatieven te delen met de aanwezigen. Dus heb je een goed idee of initiatief? Wil je graag bijdragen aan een leefbare, veilige en fijne woon omgeving in Amsterdam gebied 1018? Of gewoon geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom op donderdag 29 maart in de Witte Boei.
Graag vantevoren aanmelden (ook met je eventuele initiatieven) bij: Oraadsen@dock.nl (Onno Raadsen).

View Event →
8 maart 19:30 u Dock organiseert Buurtinitiatievenavond in De Witte Boei
Mar
8
7:30 PM19:30

8 maart 19:30 u Dock organiseert Buurtinitiatievenavond in De Witte Boei

Op donderdag 8 maart organiseert DOCK een Buurtinitiatieven Avond in samenwerking met het Stadsdeel in de Witte Boei, van 19.30 – 21.30.
Naar aanleiding van de schietincidenten op Wittenburg en Kattenburg, zijn er veel buurtbewoners en organisaties aan de slag gegaan om initiatieven op te zetten in buurt 1018. Om overzicht hierin te creëren, en slim verbindingen te leggen, organiseert Dock de Buurtinitiatieven Avond.
Dus heb je een goed idee of initiatief? Wil je graag bijdragen aan een leefbare, veilige en fijne woon omgeving? Of gewoon geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom op donderdag 8 maart in de Witte Boei!

Ook ideeën over de heropening van Speeltuin Wittenburg, zijn van harte welkom. Het is daarnaast op 8 maart ook Internationale Vrouwendag. Daarom nodigt Dock speciaal ook vrouwen uit om hun ideeën te delen; en aan de initiatiefnemers om vrouwen te betrekken in hun projecten.
Ook na deze avond kan je nog contact met Alex Paske atpaske@dock.nl of  Onno Raadsen oraadsen@dock.nl opnemen over je initiatief in gebied 1018.

Graag aanmelden bij: Alex te Paske Atpaske@dock.nl. Locatie: Buurtcentrum de Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, Amsterdam.

View Event →
21 februari 17:00 - 19:30 u inloopavond herinrichting Eilandenboulevard
Feb
21
5:00 PM17:00

21 februari 17:00 - 19:30 u inloopavond herinrichting Eilandenboulevard

Op woensdag 21 februari organiseert de omgevingsmanager Eilandenboulevard in de vroege avond van 17:00 - 19:00 uur een inloopbijeenkomst in Buurthuis De Witte Boei over de aanpak en de planning van de herinrichting van de Eilandenboulevard: Op tekeningen is te zien wanneer volgens de planning een bepaald weggedeelte is afgesloten waardoor tijdelijke een andere route gevolgd moet worden.

Op 4 juni 2018 start de gemeente Amsterdam met de herinrichting. Voorafgaand worden werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd. Het gaat om de ventweg vanaf de Grote Wittenburgerstraat tot het Kattenburgerplein. Op 26 februari starten op drie plaatsen werkzaamheden aan de gasleidingen: tussen Kattenburgerstraat en Bijltjespad, op trottoir en fietspad bij 'Doe Het Zelf Wittenburg' en op trottoir en fietspad van de Oostenburgergracht bij NewWerkteater.

Als u niet aanwezig kunt zijn of na de inloopavond nog vragen heeft, kunt u mailen naar vernieuwen.eilandenboulevard@amsterdam.nl 

View Event →
18 februari 14:00 - 17:00 u Buurtbijeenkomst in De Poort
Feb
18
2:00 PM14:00

18 februari 14:00 - 17:00 u Buurtbijeenkomst in De Poort

Buurtcomité1018 en Vereniging Nieuw Kattenburg organiseren op zondagmiddag 18 februari een ontmoetingsbijeenkomst in gebouw De Poort, Kattenburgerstraat 150. Er wordt een film vertoond en daarna is er discussie/interactie. Entree, hapjes en drankjes zijn gratis.
Coordinator: Michel Odjo, tel. 06-53820373

View Event →
16 februari 18:00 u Stille tocht voor Mohamed Bouchikhi vanaf Oostenburgerpark
Feb
16
6:00 PM18:00

16 februari 18:00 u Stille tocht voor Mohamed Bouchikhi vanaf Oostenburgerpark

Familie en vrienden van Mohamed Bouchikhi, omgekomen bij de schietpartij op Wittenburg in speeltuingebouw Wittenburg, organiseren op vrijdag 16 februari 18:00 uur een stille tocht vanaf het Oostenburgerpark.

De tocht eindigt bij de Oosterkerk, waar koffie en thee geschonken wordt.

View Event →
Vrijdag 5 januari 15:00 u Herdenkingsbijeenkomst Kees Hoekert in de Oosterkerk
Jan
5
3:00 PM15:00

Vrijdag 5 januari 15:00 u Herdenkingsbijeenkomst Kees Hoekert in de Oosterkerk

Op vrijdag 5 januari wordt om 15:00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Kees Hoekert in de Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1.

Kees Hoekert noemde zich directeur van de Lowlands Weed Company. Hij propageerde in de jaren zestig en zeventig de wietteelt vanaf zijn woonboot 'De Witte Raaf' in de Kattenburgergracht. Op zijn boot en in de rechtszaal dwong Kees Hoekert het Nederlandse gedoogbeleid van softdrugs af.  Hij plantte zelfs hennep in de plantenbakken van het politiebureau tegenover zijn boot aan de Kattenburgergracht. Hij werkte veel samen met Robert Jasper Grootveld en Julius Vischjager. Op zijn boot is in 1966 de rookbom gemaakt die werd gegooid naar de Gouden Koets bij het huwelijk van Beatrix en Claus.

Hij had een turbulent leven; hij had zes kinderen bij vijf vrouwen, is twee keer getrouwd geweest en heeft met zestien vrouwen op De Witte Raaf gewoond. Opmerkelijk is dat hij uit een streng gereformeerd nest kwam. Hij voltooide het gymnasium, haalde een onderwijzersakte en zelfs een godsdienstakte, was assistent trouwambtenaar en nachtsteward op de Holland-Amerikalijn. Ook woonde hij enige tijd in Parijs om Romanistiek te studeren aan de Sorbonne.

Hij was een bekende verschijning op de Oostelijke Eilanden. Op het laatst met name door zijn drankgebruik, wat hem uiteindelijk de das om deed.
Hij is op 88-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Elburg overleden.

Lees hier het uitgebreide artikel over Kees Hoekert uit de Volkskrant van 2 januari.

View Event →
4 oktober 16:30 u Openingsfeest vernieuwde buurthuis De Witte Boei
Oct
4
4:30 PM16:30

4 oktober 16:30 u Openingsfeest vernieuwde buurthuis De Witte Boei

Op woensdag 4 oktober 16:30 - 19:00 uur organiseert Buurthuis De Witte Boei een buurtfeest om te vieren dat de verbouwing succesvol is afgerond. Het buurthuis kan hierdoor nog beter als huiskamer van de buurt functioneren; het is gezelliger geworden. Ook zijn er door de verbouwing betere mogelijkheden voor bijeenkomsten.

Portefeuillehouder Roeland Rengeling van stadsdeel Centrum zal de officiele opening verrichten. Daarna zijn er diverse activiteiten en optredens, o.a. Trio Chakara Band, Jos Zandvliet, Kickboxen, Mindfullness, Havenkoor, schmincken. En een hapje en een drankje.

Alle buurtbewoners zijn van harte welkom..

View Event →
Foto-expo Het Gezicht van 1018 30 september t/m 15 oktober
Sep
30
to Oct 15

Foto-expo Het Gezicht van 1018 30 september t/m 15 oktober

Twee jaar lang fotografeerde Maria Heijdendael buurtgenoten voor het interactieve fotoproject Het Gezicht van 1018. Geholpen door de buurt ging ze de uitdaging aan om 1018 portretten in postcode 1018 te maken. Alle 1018 portretten zijn nu van 30 september tot en met 15 oktober 2017 te zien in een kilometerslange tentoonstelling langs de grote straten van Amsterdam Centrum-Oost: De route looopt langs Czaar Peterstraat, Sarphatistraat, Roetersstraat, Amstel, Weesperstraat, Nieuwe Kerkstraat, Plantage Park- en Kerklaan, Entrepotdok, Hoogte en Laagte Kadijk, Kadijksplein, het Marineterrein en de Katten-, Wittenburger- en Oostenburgergracht.

Van postbode tot haringman, van jong tot oud, van dakloze tot directeur, iedereen ging op de foto en werd geïnterviewd. Allemaal samen vormen ze Het Gezicht van 1018. Fotograaf Maria Heijdendael is nieuwsgierig naar mensen in de buurt. 'Ik vind het jammer dat je niet meer weet wie er in je straat wonen en we elkaar op straat niet meer gedag zeggen. Daar wilde ik verandering in brengen met de portretten. Uit de reacties maak ik op dat heel veel geportretteerden hun Amsterdamse buurt nog meer zijn gaan waarderen’.

Op zaterdag 30 september is de opening van de tentoonstelling in Bar Czaar, Czaar Peterstraat 281. Om 16:00 uur vertrekt vandaar de wandel- en fietstocht langs alle straten met de 1018 portretten. Het einde van de tocht is weer bij Bar Czaar, circa. 17:30 uur, alwaar nagepraat kan worden. 

Alle 1018 foto's zijn te zien op http://hetgezichtvanamsterdam.nl/1018/ Je kunt daar zoeken op voornaam. Geportretteerden kunnen tegen een vergoeding van €10 de posterprint na afloop van de tentoonstelling ophalen. Laat via deze link weten als je hier gebruik van wilt maken.

View Event →