Stadsdeel Centrum

Filtering by: Stadsdeel Centrum

12 december 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Dec
12
8:00 PM20:00

12 december 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 12 december20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Hoofdonderwerpen zijn:

 • kennismaking met Carlinde Adriaanse (projectleider van het gemeentelijke Groenplan),

 • het thema Jeugd en Veiligheid

 • de voorstellen van de gemeente voor de locaties van ondergrondse afvalcontainers op Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt.

Lees hier de complete agenda.

View Event →
28 november 17:30 - 20:30 u inloopinformatieavond over ondergrondse vuilcontainers Oostelijke Eilanden in de Oosterkerk
Nov
28
5:30 PM17:30

28 november 17:30 - 20:30 u inloopinformatieavond over ondergrondse vuilcontainers Oostelijke Eilanden in de Oosterkerk

Op woensdag 28 november 17:30 - 20:30 uur in de Oosterkerk informeert de gemeente de buurt over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en de locaties daarvan. Open inloop en gelegenheid om vraghen te stellen.

View Event →
7 november 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Nov
7
8:00 PM20:00

7 november 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 7 november 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. 

Hoofdonderwerpen: oprichting Werkgroep Groen, Kennismaking met Carlinde Adriaanse, trekker van het gemeentelijk Groenplan, kennismaking met Birgit Oelkers, community building op Kattenburg en voortgang Gebiedsjaarplan 2019.

Lees hier de complete agenda.

View Event →
9 oktober 19:00 u Buurtbijeenkomst stadsdeel aanpak Oostelijke Eilanden
Oct
9
7:00 PM19:00

9 oktober 19:00 u Buurtbijeenkomst stadsdeel aanpak Oostelijke Eilanden

Op dinsdag 9 oktober is er een informatiebijeenkomst van stadsdeel Centrum over de aanpak op de Oostelijke Eilanden in de  Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, van 19.00 uur-21.00 uur.
Bij verschillende kramen kunt u vragen stellen of in gesprek gaan. Ook met Mascha ten Bruggencate, voorzitter van het dagelijkse bestuur van stadsdeel Centrum en Danny Konings gebiedsmakelaar.

Er is onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

 • Groenplan. Het stadsdeel wil dit samen met bewoners uitwerken. U kunt nog groeninitiatieven inbrengen.

 • Herinrichting Kattenburgerkruisstraat. Het stadsdeel wil hiervoor ideeen uit de buurt ophalen.

 • Tijdelijke en definitieve locatie jongerenwerk 14+ De definitieve locatie komt in samenspraak met de bwoners tot stand.

 • Veiligheidsmaatregelen op Wittenburg. Inzet politie en straatcoaches.

View Event →
17 september 19:00 uur Stadsdeel Centrum vraagt uw ideeen
Sep
17
7:00 PM19:00

17 september 19:00 uur Stadsdeel Centrum vraagt uw ideeen

Stadsdeel Centrum organiseert op maandag 17 september 19:00 uur de 'Stem van Centrum'-avond' in Akhnaton, Niewezijds Kolk 25. Inloop vanaf 18:30 uur.

De leden van de stadsdeelcommissienodigen u graag uit om te horen wat u te vertellen heeft over uw buurt. Heeft u een goed idee voor uw buurt? Welke dingen gaan goed? Zijn er dingen die beter kunnen? En hoe? Kom het vertellen.

In het eerste gedeelte van de avond kunt u 1 op 1 met een stadsdeelcommissielid praten, in het tweede gedeelte kunt u voor de zaal het woord voeren. Aanmelden

U kunt uw ideeën ook mailen naar stemvancentrum@amsterdam.nl of schrijven naar Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, tav stadsdeelcommissie Centrum.

View Event →
12 september 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Sep
12
8:00 PM20:00

12 september 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 12 september 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. 

Na het gebruikelijke rondje 'Wat speelt er in de buurt?' volgt het hoofdonderwerp: een kennismakingsgesprek met Danny Konings, Gebiedsmakelaar voor de Oostelijke Eilanden  (opvolger van Kiki Lauterslager) en met Eefke van Lier, Gebiedsmakelaar voor de Kadijken en het Zeeburgerpad. We spreken met hen o.a. over het Gebiedsjaarplan 2019, de besteding van het extra budget voor Leefbaarheid van € 600.000 en de verkoop van de Oosterkerk aan Stadsherstel.
Het buurtinitiatief voor een buurtcentrum in de Werkspoorhal op Oostenburg is in een volgende fase gekomen. De initiatiefnemers lichten dit toe.

Klik hier voor de complete agenda.

View Event →
28 juni 19:30 uur Buurtkracht 1018 - vervolgbijeenkomst in De Witte Boei
Jun
28
7:30 PM19:30

28 juni 19:30 uur Buurtkracht 1018 - vervolgbijeenkomst in De Witte Boei

Op donderdag 28 juni 19:30-21:30 uur organiseert DOCK samen met stadsdeel centrum een vervolg op 'Buurtkracht 1018'. Met de buurt op zoek naar initiatieven die bijdragen aan een leefbare, veilige en fijne buurt. iedereen die wil meehelpen of een goed idee heeft is welkom. Klik hier voor een overzicht van lopende initiatieven.

View Event →
13 juni 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Jun
13
8:00 PM20:00

13 juni 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 13 juni 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.
Op de agenda staat onder meer:

 • Stand van zakenWerkgroep 'Buurt op de Kaart': acties leefbaarheid oostelijke Eilanden,

 • Wensen kleine verbeteringen openbare ruimte Oostelijke Eilanden i.v.m. besteding extra € 600.000 van de gemeente,

 • Voorbereiding Gebiedsjaarplan Centrum Oost 2019: wensen inventariseren;

 • Stand van zaken Marineterrein, Oostenburg-Noord, Werkspoorhal, Eilandenboulevard, Wakkere Kadijkers, werkgroep VOC-kade, Werkgroep Groen en Milieu en fietspad Dijksgracht-Oost.

Lees hier de complete agenda voor 13 juni.

View Event →
15 mei 13:30 u Hoorzitting bezwaren Namenmonument in De Balie
May
15
1:30 PM13:30

15 mei 13:30 u Hoorzitting bezwaren Namenmonument in De Balie

Op dinsdag 15 mei 13:30 uur vindt in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, de hoorzitting plaats van de Bezwaarcommissie over de bezwaarschriften tegen de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat en de bijbehorende kapvergunning voor 25 bomen. De bezwaren zijn ingediend door de PlantageWeesperbuurtvereniging, de Stichting tussen Amstel en Artis, Stichting De groene Plantage, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat en veel individule buurtbewoners.

De hoorzitting is openbaar. Iedereen is welkom de hoorzitting bij te wonen.

De stukken die in bezwaar zijn ingebracht kunt u vinden in het dossier Holocaust Namenmonument op deze website.

Als u op 15 mei de hoorzitting wilt bijwonen kan dat. Wel wordt u verzocht dit te laten weten aan petra@campcatz.nl.nl, zodat er een beeld is hoeveel mensen er verwacht worden.
Wellicht ten overvloede: Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de bijeenkomst als ‘actiebijeenkomst’ wordt beschouwd. Uitingen van ongenoegen in de zaal horen op die bijeenkomst niet thuis, en passen niet bij de setting en niet bij dit belangrijke maar ook gevoelige onderwerp.

View Event →
23 april 19:00 uur Bewonersavond stand van zaken na schietpartij in Oosterkerk
Apr
23
7:00 PM19:00

23 april 19:00 uur Bewonersavond stand van zaken na schietpartij in Oosterkerk

Gemeente, politie, stadsdeel en Dock organiseren op maandagavond 23 april van 19:00 - 21:00 uur in de Oosterkerk een tweede bewonersavond voor alle bewoners van de Oostelijke Eilanden om te vertellen welke acties zijn ondernomen sinds de schietpartij en wat nu de stand van zaken is.

View Event →
4 april 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
Apr
4
8:00 PM20:00

4 april 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei

Op woensdag 4 april 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.
In vervolg op het extra Eilandenoverleg van 7 maart worden voor deze vergadering vertegenwoordigers van gemeente, stadsdeel, politie en Dock uitgenodigd om tot wederzijdse uitwisseling van informatie en ideeen te komen ter versterking van de veiligheid en de leefbaarheid.

Na de pauze: voorstellen van de nieuwe buurtwerkgroep Wakkere Kadijkers en een bewonersinitiatief voor de invulling van de Werkspoorhal op Oostenburg.

Lees hier de volledige agenda van 4 april..

View Event →
8 maart 19:30 uur Presentatie kandidaten en kandidatenwijzer stadsdeelcommissie Centrum in Boekmanzaal, stadhuis
Mar
8
7:30 PM19:30

8 maart 19:30 uur Presentatie kandidaten en kandidatenwijzer stadsdeelcommissie Centrum in Boekmanzaal, stadhuis

Op donderdag 8 maart 19:30 uur kunt u kennismaken met kandidaten voor de staddeelcommissie Centrum in de Boekmanzaal van het stadhuis. Ook wordt daar de Kandidatenwijzer gepresenteerd die vanaf 5 maart online staat op http://www.amsterdam.nl/verkiezingen

Klik hier voor een lijst van alle kandidaten voor de stadsdeelcommissie waar u op kunt stemmen in kieskring Centrum-oost. 

Programma

19.00 uur: Inloop en welkom
19.30 uur: Presentatie KandidatenWijzer
20.00 uur: Voorstellen lijsttrekkers per gebied
21.00 uur: Afsluiting en napraten met drankje en hapje
22.00 uur: Einde programma

Naast de KandidatenWijzer voor de stadsdeelcommissieverkiezingen, zijn er ook verschillende stemhulpen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze staan al online en zijn te vinden op www.amsterdam.nl/verkiezingen.

View Event →
7 maart 20:00 u Extra Eilandenoverleg n.a.v. schietpartijen
Mar
7
8:00 PM20:00

7 maart 20:00 u Extra Eilandenoverleg n.a.v. schietpartijen

Op woensdag 7 maart 20:00 - 22:00 uur wordt een extra Eilandenoverleg gehouden in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. 

In het Eilandenoverleg van 14 februari is afgesproken om een extra Eilandenoverleg te wijden aan vervolgacties naar aanleiding van de schietpartijen op Kattenburg en Wittenburg. Een voorberedingsgroepje heeft themagewijs een aantal voorstellen opgesteld in het document 'Buurt op de kaart' om in het Eilandenoverleg te bespreken.

Lees hier de complete agenda en  hier het document 'Buurt op de kaart'.

View Event →
14 februari 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei: verkiezingsspecial
Feb
14
8:00 PM20:00

14 februari 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei: verkiezingsspecial

Op woensdag 20 december 20:00 - 22:00 uur vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. De vergadering is een verkiezingsspecial voor de verkiezing van de Stadsdeelcommissie Centrum op 21 maart. Alle buurtbewoners zijn welkom.

Om te beginnen staat het Eilandenoverleg stil bij de dodelijke schietpartij in het speeltuingebouw Wittenburg. In een volgende vergadering zal dit uitgebreider aan de orde komen, in vervolg op wat het Eilandenoverleg van 20 december 2017 besproken heeft naar aanleiding van de vorige dodelijke schietpartij op de Kattenburgerkade (zie verslag Eilandenoverleg 20 december 2017).

Vanaf 20:30 uur gaat het Eilandenoverleg in gesprek met de kandidaten voor de Stadsdeelcommissie Centrum. 

Lees hier de complete agenda en  hier de vijf gesprekspunten die tevoren meegegeven zijn aan de kandidaten. 

View Event →
12 februari 18:30 u Presentatie Hubstudio's woningbouwplan Koning William
Feb
12
6:30 PM18:30

12 februari 18:30 u Presentatie Hubstudio's woningbouwplan Koning William

Op maandag 12 februari 18:30 - 20:00 uur presenteert Hubstudios, een verhuurder van woningen voor starters, studenten en senioren, zijn woningbouwplan voor het terrein van werf Koning William op de locatie: Hoogte Kadijk 145 B in de voormalige werkplaats.. 

Bootservice Amsterdam gaat op hetzelfde terrein een werf voor hybride en elektrische kleine boten exploiteren. Samen hebben zij het terrein gekocht van Coen, Vincent en Mitchel Kerkelaan. In december hebben zij een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Het plan omvat een werfgebouw met dienstwoningen en een wooncomplex voor 90 Hubstudios, waarvan 10 grotere speciaal voor senioren.

HJet gaat om een inloopbijeenkomst, waarbij ook ambtenaren van stadsdeel Centrum aanwezig zullen zijn.

Wie verhinderd is, kan digitale ontwerptekeningen opvragen bij info@hubstudios.nl

View Event →
Feb
1
7:30 PM19:30

vandaag 1 februari 19:30 uur bijeenkomst stadsdeel Centrum voor bewoners Wittenburg over schietpartij

Vanavond. donderdag 1 februari,  om 19:30 uur in Werf Kromhout, Hoogte Kadijk 147, organiseert stadsdeel Centrum een bijeenkomst voor bewoners van Wittenburg en omgeving naar aanleiding van de ernstige  schietpartij. De uitnodiging van stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje is op Wittenburg huis-aan-huis verspreid.

Tijdens de bijeenkomst geven de politie en de gemeente u een toelichting op de maatregelen die zijn genomen. zoals extra aanwezigheid van politie, handhaving en straatcoaches en de inzet van cameratoezicht Daarnaast is een intensieve-aanpak(-nodig om de situatie in de buurt te verbeteren. Ook hierover vertelt het stadsdeel u tijdens de bijeenkomst meer. Daarnaast is het Openbaar Ministerie aanwezig.

View Event →
27 november 20:15 u Thema-avond BO 1018 over nieuw bestuurlijk stelsel
Nov
27
8:15 PM20:15

27 november 20:15 u Thema-avond BO 1018 over nieuw bestuurlijk stelsel

Op maandag 27 november 20:15 uur organiseert Buurtorganisatie 1018 een thema-avond in De Witte Boei over de wijziging van het bestuurlijks stelsel na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daar wordt uitgelegd wat het nieuwe stelsel met gekozen adviesraden per stadsdeel inhoudt. Ook wordt de procedure oom mee te doen met de kandidaatstelling voor de verkiezingen toegelicht.

Na de pauze wordt besproken wat er nog gedaan kan worden om de komende jaren de positie van bewoners in de gemeentelijke besluitvorming te versterken.

Alle buurtbewoners zijn welkom.  
Aanmelden wordt op prijs gesteld via: info@buurtorganisatie1018.nl

Na de afronding rond 22:15 uur is er gelegenheid om met elkaar nog wat te drinken.

Lees meer over de stelselwijzigiging in onderstaande documenten (aanklikken om te openen)::

View Event →
14 november 19:00 u info-inloopavond locatie Overloopplantsoen voor Joods monument
Nov
14
7:00 PM19:00

14 november 19:00 u info-inloopavond locatie Overloopplantsoen voor Joods monument

In verband met de locatiekeuze van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat, moet het Monument vanJoodse Erkentelijkheid dat daar nu staat worden verplaatst. De gemeente stelt nu plaatsing aan de rand van het Overloopplantsoen voor bij de Nieuwe Keizersgracht.

Op dinsdag 14 november 19:00 - 21:30 uur organiseert stadsdeel Centrum hierover een informatie-inloopavond van 19:00 - 20:30 uur in de Hoftuin, Nieuwe Herengraacht 18.

Uit de uitnodigingsbrief wordt duidelijk dat het hier niet om inspraak gaat, want er vindt geen overleg plaats. Er zijn ambtenaren aanwezig om individuele vragen te beantwoorden. Ook worden de vervolgstappen in de procedure uitgelegd.

View Event →
12 juli 19:30 inloopbijeenkomst stadsdeel Centrum over Zeeburgerpad
Jul
12
7:30 PM19:30

12 juli 19:30 inloopbijeenkomst stadsdeel Centrum over Zeeburgerpad

Op woensdag 12 juli 19:30 - 21:30 uur organiseert stadsdeel Centrum in Zeeburgerpad 1-3 een inloopavond over de ontwikkeling van het Zeeburgerpad. Het Zeeburgerpad gaat veranderen van een werkgebied naar een woon-werkgebied. Dat is echter niet mogelijk met het huidige bestemmingsplan dat voor de Oostelijke Eilanden geldt. Om nieuwe woningen toe te voegen en andere functies mogelijk te maken, moet een juridische regeling worden opgesteld, een zogeheten ruimtelijk en functioneel kader.

Het stadsdeel informeert u tijdens deze avond over de uitgangspunten voor het ruimtelijke kader, hoe deze uitgangspunten juridisch worden vastgelegd en wat de vervolgstappen zijn.

Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 15 september 2016, waar buurtbewoners de gelegenheid hadden om op de beoogde uitgangspunten te reageren.

Lees hier de uitnodigingsbrief van het stadsdeel.

View Event →
17 januari 16:00-20:00 u inloop/informatiemiddag Czaar Peterstraat over o.a. bomenonderzoek en vergroening
Jan
17
4:00 PM16:00

17 januari 16:00-20:00 u inloop/informatiemiddag Czaar Peterstraat over o.a. bomenonderzoek en vergroening

 • 68 Czaar Peterstraat Amsterdam, NH, 1018 Netherlands (map)
 • Google Calendar ICS

Dinsdag 17 januari is er van 16:00 - 20:00 uur een inloop informatiemiddag van Stadsdeel Centrum in de Czaar Peterstraat 68 over een aantal onderwerpen die spelen in de openbare ruimte in de Czaar Peterstraat:

 • Bomenonderzoek Czaar Peterstraat. Kunnen de bomen blijven of niet? Wat kan er gedaan worden om de gezondheid van de bomen te verbeteren? Lees hier het bomenonderzoek en hier wat het stadsdeel daar voor vervolg aan gaat geven.
 • Vergroeningsplan van bewoners en ondernemers. De uitvoering daarvan start in maart.
 • Verplaatsing parkeerplaatsen van Czaar peterstraat naar Kraijenhoffstraat. Start uitvoering januari/februari.
 • Herplaatsing fietsnietjes.
 • Terrassen: om de doorloopruimnte te verbeteren kunnen horecagelegenheden een terras tussen de bomen krijgen.
 • Verlichtingsplan van bewoners en ondernemers om de straat meer sfeer te geven.
 • Versnelling tram: mogelijkheden om de tram soepeler door te laten rijden.
View Event →
21 december 19:15 u Informatieavond definitief ontwerp Eilandenboulevard
Dec
21
7:15 PM19:15

21 december 19:15 u Informatieavond definitief ontwerp Eilandenboulevard

Op woensdag 21 december 19:15 - 21:00 uur organiseert het gemeentelijke projectteam Eilandenboulevard een informatieavond voor omwoneneden en ondernemers over de uitwerking van het vorig jaar door stadsdeel Centrum vastgestelde wegontwerp. Locatie: Commandantszaal, Marineterrein.Het gaat met name om de materiaalkeuze en het straatmeubilair, inclusief ondergrondse afvalcontainers. De reacties tijdens de vergadering worden meegenomen in de besluitvorming door de Bestuurscommissie Centrum. Stadsdeelportefeuillehouder Jeanine van Pinxteren is aanwezig. Voor het Eilandenoverleg zijn er twee belangrijke beslispunten:

 • Het Eilandenoverleg wil dat de twee wegens ziekte gekapte bomen voor de Oosterkerk vervangen worden door nieuwe bomen. Dat is een logisch voortvloeisel van de in een eerder stadium bevochten beslissing dat er geen bomen om esthetische redenen gekapt worden.
 • Er wordt voorgesteld om het voetpad aan de waterzijde uit te voeren in parkverharding. Maar parkverharding is slecht voor de bomen, want het sluit de bovenlaag af. Dat kan alleen als de bomern in het talud komen te staan, waardoor het voetpad 1.60 m smaller wordt. Uitvoering in klinkers kent deze nadelen niet en maakt het ook mogelijk om een zone te markeren waar gefietst mag worden, want eerder is besloten dat dat mogelijk moet blijven.

Zie voor alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van december2015 ons nieuwsbericht van 9 novermber. Ten opzichte van dat bericht is opnieuw een aantal onderdelen gewijzigd:

View Event →
6 oktober 12:00 - 21:00 u Informatie over Gebiedsjaarplan 2017 Centrum-Oost in het Verzetsmuseum
Oct
6
12:00 PM12:00

6 oktober 12:00 - 21:00 u Informatie over Gebiedsjaarplan 2017 Centrum-Oost in het Verzetsmuseum

Op donderdag 6 oktober tussen 12:00 en 21:00 uur is het Gebiedsteam Centrum-Oost aanwezig in het Verzetsmuseum (Plantage Kerklaan 61A) om met bewoners in gesprek te gaan  over het nieuwe Gebiedsjaarplan 2017 voor Centrum-Oost en om daarover informatie te geven. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de 'Week van het Gebied'. Lees hier meer over de Week van het Gebied.

View Event →
5 oktober 11:00 - 18:00 u Bewonersmarkt Zorg en Welzijn / Bewonersinitiatieven
Oct
5
11:00 AM11:00

5 oktober 11:00 - 18:00 u Bewonersmarkt Zorg en Welzijn / Bewonersinitiatieven

Stadsdeel Centrum organiseert in het kader van de 'Week van het Gebied' op woensdag 5 oktober tussen 11:00 en 18:00 uur een bewonersmarkt in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, voor wie meer wil weten over vrijwilligerswerk, thuishulpdiensten, mantelzorg-ondersteuning, sportactiviteiten of buurtinitiatieven. Allerlei organisaties en initiatieven zijn aanwezig om te vertellen over wat ze doen.  Er zijn ook gratis workshops en minicursussen en er is  iets te eten en te drinken.

View Event →
Doe mee met de landelijke opschoondag op zaterdag 19 maart
Mar
19
10:00 AM10:00

Doe mee met de landelijke opschoondag op zaterdag 19 maart

Op zaterdag 19 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, organiseren mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Ook in Amsterdam kunt u acties aanmelden. Doe mee en meld uw actie hier aan bij stadsdeel Centrum. .

De gemeente Amsterdam roept iedereen die het leuk vindt op om op zaterdag 19 maart aan de slag te gaan. Alles kan, zolang het verwijderen van zwerfafval maar onderdeel uitmaakt van de activiteit. Het hoeft geen grote actie te zijn. Een uurtje zwerfafvalprikken met buurtbewoners kan de buurt al zichtbaar opschonen. De gemeente Amsterdam faciliteert de schoonmaakacties met materialen zoals handschoenen, bezems, ringen, schepnetten of vuilgrijpers. Na afloop wordt het materiaal én het verzamelde afval opgehaald.

Geef in de toelichting aan met hoeveel mensen u de actie organiseert, waar u de actie gaat doen en welke materialen u nodig heeft. U kunt zich ook aansluiten bij een bestaande actie. De gemeente neemt in beide gevallen contact met u op om uw aanmelding te bespreken.

View Event →
10 maart 17:30 - 20:00 inloopavond plan Weesperplein
Mar
10
5:30 PM17:30

10 maart 17:30 - 20:00 inloopavond plan Weesperplein

Donderdag tussen 17:30 en 20:00 uur is er een inloopavond over de herinrichting van het Weesperplein in de Voormalige Stadstimmertuin 4. Tijdens de inloopavond worden om 18:00 uur en 19:00 uur korte presentaties gehouden over de werkzaamheden die deze zomer plaatsvinden. Wat gaat er veranderen op het plein?

 • verruimen van de opstelruimte voor fietsers op de kruising met de Sarphatistraat;
 • vernieuwen van het asfalt van fietspaden en rijbanen;
 • uitbreiding fietsparkeerplekken naar 950 plekken in totaal;
 • verwijderen van de insteekhavens langs de rijbaan;
 • meer loopruimte bij de metrotoegang Valckenierstraat en Sarphatistraat-West;
 • verbeteren bereikbaarheid voor minder validendoor aanleg van een hellingbaan;
 • verbeteren voetgangersstromen op het plein door bewegwijzering;
 • makkelijker oversteken bij deNieuwe Achtergracht
 • verbeteren van de waterbergingscapaciteit op het Weesperplein door opstaande randen in de groenperken te verwijderen
 • renovatie metrostation

Lees meer op www.amsterdam.nl/weesperplein

View Event →
Oct
9
3:30 PM15:30

9 oktober 15:30 u Rolkofferactie tegen steeds meer hotels

WIJ WILLEN DE STAD TERUG! Dat is het motto van een demonstratie van de Rolkofferactiegroep  op vrijdag 7 oktober 15:30 uur. Er komen steeds meer hotels in Amsterdam. Daardoor is er steeds minder plaats voor bewoners. Amsterdam moet geen tweede Venetië worden. Toeristen zijn welkom, maar  Amsterdam moet ook voor de bewoners leuk  blijven. 
Vanaf het  Koningsplein gaat de tocht naar het voormalige Paleis van Justitie op de Prinsengracht. De actiegroep ziet hier liever woningen komen dan een hotel. Neem je rolkoffer mee. Ook mensen zonder rolkoffer zijn welkom.

View Event →
Jul
1
7:00 PM19:00

1 juli inspraakavond varianten herprofilering Eilandenboulevard

Op 1 juli 19:00 uur in de organiseert stadsdeel Centrum een informatie- en inspraakavond over de varianten voor de Eilandenboulevard. De bijeenkomst wordt gehouden in de Koningszaal van Artis, Plantage Middenlaan 41A. Het gaat dan om de keuze voor of tegen een volwaardig fietspad aan de waterkant, wel of niet verschuiven kruispunt Kattenburgerplein richting huizen, wel of niet handhaven stoplichten voor de Oosterkerk, aantal parkeerplaatsen en meer. In een later stadium volgt inspraak over de oever en de verblijfsplaatsen aan het water. Zie het dossier Eilandenboulevard op deze website en de website van het stadsdeel 

Op maandag 22 juni om 20:30 uur organiseren het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart een buurtvergadering ter voorbereiding van deze inspraakavond.

View Event →
Jun
22
8:30 PM20:30

22 juni 20:30 u Buurtvergadering herprofilering Eilandenboulevard: voorbereiding inspraakavond 1 juli

Ter voorbereiding van de inspraakavond op 1 juli die het stadsdeel organiseert, organiseert het Eilandenoverleg een buurtvergadering op 22 juni 20:30 uur in De Witte Boei.

Deze keer valt er echt iets te kiezen bij de inspraak over de herprofilering van de Eilandenboulevard. De deelraad heeft in februari 2014 besloten dat varianten met en zonder fietspad en met en zonder verlegging van het Kattenburgerplein uitgewerkt moeten worden tot een voorlopig ontwerp. Het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart hebben meegewerkt aan variant 1 met fietspad langs het water en handhaving van het Kattenburgerplein op de huidige plek. Variant 2 is de uitwerking van het Masterplan van het stadsdeel zonder zo'n fietspad met rammelstrook en opschuiven Kattenburgerplein. Variant 3 lijkt daar op, maar dan met fietsstrook aan de waterkant. Zie het dossier Eilandenboulevard op deze website.

 

View Event →
17 juni 19:00 u OBA: Inspraakavond Dijksgracht-west
Jun
17
7:00 PM19:00

17 juni 19:00 u OBA: Inspraakavond Dijksgracht-west

Stadsdeel Centrum gaat in 2016 een herinrichting uitvoeren van de openbare ruimte van de Dijksgracht-west. Daarover is op 17 juni 19:00 uur in de OBA een inspraakavond. Het stadsdeel heeft vier varianten gemaakt en daaruit een voorkeursvariant gekozen. Zie hier de plannen van het stadsdeel. Het wordt een fietsstraat. Daarvoor moet de rijweg verbreed worden.  De bewoners maken daartegen bezwaar en hebben daarvoor een petitie24-initiatief gestart: "Behoud de dijksgracht als groene oase". Steunbetuiging is hier mogelijk. Zie ook www.facebook.com/dijksgrachtamsterdam 

 

View Event →
1 juni 19:00 u Buurtgesprek Oostelijke Eilanden met stadsdeel Centrum over uw wensen in museum Kromhout
Jun
1
7:00 PM19:00

1 juni 19:00 u Buurtgesprek Oostelijke Eilanden met stadsdeel Centrum over uw wensen in museum Kromhout

Evenals vorig jaar organiseert stadsdeel centrum een bijeenkomst die open staat voor alle buurtbewoners om wensen, knelpunten en ideeën te inventariseren voor het Jaarplan 2016 van het stadsdeel. Anders dan vorig jaar worden de bewoners van Plantage/Weesperbuurt en Oostelijke Eilanden nu apart benaderd. Inloop is mogelijk vanaf 18:00 uur. Er zijn dan soep en broodjes beschikbaar. Van 9.30 - 11:00 is er een borrel. Lees meer en meld u aan via http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2015-0/oostelijke-eilanden/

View Event →