VOC-kade

Filtering by: VOC-kade

22 februari 19:30 u Inloopbijeenkomst uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord
Feb
22
7:30 PM19:30

22 februari 19:30 u Inloopbijeenkomst uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord

Op donderdagavond 22 februari tussen 19:30 en 21:00 uur is in het INIT-gebouw aan de Bontiusplaats gelegenheid tot het stellen van vragen over twee ontwerpuitwerkingsplannen van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Het betreft het ontwerpuitwerkingsplan VOC-kade (het gebied tussen VOC-kade en Oostenburgermiddenstraat) en het ontwerpuitwerkingsplan Oostenburgervaart (het gebied tussen Oostenburgermiddenstraat en Oostenburgervaart).

Een ieder kan op elk moment tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken. Diverse ambtenaren en medewerkers van Stadgenoot en Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling zijn aanwezig om in een individueel gesprek uw vragen te beantwoorden. 

Klik hier voor ons bericht over het deelplan VOC-kade van 21 januari. Van kavel 4 en 5 - ongeveer de helft van dit deelplan - is de ontwikkelaar bekend: VORM Ontwikkeling. Klik hier voor ons bericht van 24 januari hierover.

Het deelplan Oostenburgervaart is het voormalige RVOB-terrein plus de helft van de Bontiusplaats. Dit terrein is vorig jaar gekocht door ontwikkelaar Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling BV. Er komen ca. 400 woningen, 8 lagen hoog aan de Oostenburgermiddenstraat en tot 6 lagen in de rest van het gebied.. Behalve de woningen aan de Oostenburgervaart worden het allemaal huurwoningen, verreweg het grootste deel in de vrije sector. De sociale huurwoningen krijgen een oppervlak van 35 m2 en de middeldure huurwoningen 35-45 m2 Het zijn dus kleine starterswoningen.

Alle plandocumenten zijn te raadplegen in ons dossier Oostenburg (klik hier) , doorscrollen naar 'Documenten'.

View Event →
26 september 19:30 u Rondleiding door Stadgenoot en toelichting plannen voormalig Storkterrein Oostenburg
Sep
26
7:30 PM19:30

26 september 19:30 u Rondleiding door Stadgenoot en toelichting plannen voormalig Storkterrein Oostenburg

Op dinsdagavond 26 september organiseert woningcorporatie Stadgenoot een rondleiding over het voormalige Storkterrein op Oostenburg-Noord om een indruk te geven van de ontwikkelingen op het terrein. Hier komen uiteindelijk 1500 woningen en een hotel met 300 kamers. U kunt ook een kijkje nemen in de monumenmtale Werkspoorhal, waarvoor een nieuwe functie wordt gezocht.

De avond wordt afgesloten met een drankje in het INIT-gebouw 

DATUM    dinsdag 26 september
TIJD        19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
LOCATIE  Entree INIT-gebouw; Jacob Bontiusplaats 9

AANMELDEN via website www.oostenburg.nl 

View Event →
27 oktober 20:00 u Thema-avond nieuw Evenementenbeleid Nwe Doelenstr 55
Oct
27
8:00 PM20:00

27 oktober 20:00 u Thema-avond nieuw Evenementenbeleid Nwe Doelenstr 55

Wijkcentrum d'Oude Stadt nodigt bewoners van stadsdeel Centrum en andere delen van Amsterdam uit voor een stadsbrede bijeenkomst over het nieuwe Evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam op donderdag 27 oktober 20:00 uur in het wijkcentrum, Nieuwe Doelenstraat 55.

Het nieuwe evenementenbeleid is bedoeld om evenementen in de hele stad goed te laten verlopen, zonder dat de omwonenden daar te veel overlast van ondervinden. 
Er zijn zogenaamde locatieprofielen opgesteld voor populaire plekken in alle stadsdelen. Deze profielen worden binnenkort in de gemeenteraad behandeld. Die locatieprofielen behoren een zekere bescherming voor de omwonenden te bieden, door een maximum te stellen aan frequentie, duur van evenementen op die plek en aan het geluidsvolume.
Evenementen op andere plekken blijven toegestaan. Bij de vergunningverlening wordt het evenementenbeleid toegepast, inclusief geluidsvoorschriften.

Lees hier meer

View Event →
31 augustus 20:30 u werkgroep VOC-kade in De Witte Boei
Aug
31
8:30 PM20:30

31 augustus 20:30 u werkgroep VOC-kade in De Witte Boei

Op woensdag 31 augustus 20:30 uur komt de werkgroep VOC-kade bijeen in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Op de agenda staat onder meer de stand van zaken van het handhavingsverzoek met betrekking tot de overlast van evenementen van Café Roest rond het gebouw en in de Van Gendthallen. Zie hier het nieuwsbericht van juli 2016.

View Event →
Informatie-avond ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg
Apr
22
7:00 PM19:00

Informatie-avond ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

Op woensdag 22 april 19:00-21:00 uur organiseert stadsdeel Centrum in de Van Gendthallen een informatie-avond over het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Iedereen kan binnenlopen en vragen stellen aan ambtenaren en ontwikkelaars. Het plan ligt t/m 14 mei ter visie en in die periode kan iedereen een zienswijze indienen. Zie het dossier op deze website voor meer informatie en de standpunten van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord. Zie ook het nieuwsbericht op deze website.

View Event →