Raadsadres Holocaust Namenmonument

Spandoek Wertheimpark

Een aantal mensen van De vrienden van het Wertheimpark hebben besloten het uitstekende stuk van José Bolten over het Holocaust Namenmonument te zenden aan burgemeester Van der Laan en B&W. José Bolten komt na een uitvoerige historische analyse met de aanbeveling om het Namenmonument op het terrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork te bouwen, waar zeer veel ruimte beschikbaar is.  

Bovendien is het stuk verzonden als Raadsadres naar de gemeenteraad, zodat de kwestie van het namenmonument en de aanbeveling op de agenda moet worden gezet en behandeld in de gemeenteraad binnen een termijn van 6 weken na ontvangst.