De Alliantie

Nog woningen vrij voor 55-plussers in wooncooperatie Akropolistoren Zeeburgereiland

Het is voor ouderen in stadsdeel Centrum die op zoek zijn naar een zonder trap bereikbare woning erg moeilijk om een betaalbare huurwoning te bemachtigen in het middensegment. Dat is nog wel mogelijk In de Akropolistoren op het Zeeburgereiland. Daar gaan  55-plussers vanuit een humanistische visie met elkaar wonen met behoud van zelfstandigheid. De bewoners bepalen onderling wat ze gezamenlijk willen doen en wat niet.  

De woningen worden op dit moment opgeleverd. Er zijn nog woningen vrij in het middensegment. Het gaat om ruime driekamerwoningen van 77 tot 84 m2, allemaal voorzien van een ruim balkon. De woningen bieden een prachtig uitzicht over Waterland en de Oranjesluizen. Huurprijzen € 850- 880 exclusief servicekosten. Parkeerplaatsen zijn  te huur voor ca. € 45 per maand. Bewoners huren van De Alliantie.

U kunt een afspraak maken voor een bezichtiging van de woningen in de Akropolistoren aan de John Blankensteinstraat met makelaar Van der Steege, tel. 020-4357008 of via het contactformulier op https://www.benopzoek.nl/huren/amsterdam/john-blankensteinstraat-5h/

De woningen worden in volgorde van aanmelding op voordracht van de Cooperatie door de Alliantie toegewezen. Stuur voor aanmelding een e-mail naar zowel cvakropolistoren@gmail.com als sdraaisma@de-alliantie.nl. Om uw aanmelding geldig te laten zijn dient u daarnaast lidt te worden van de Vereniging Akropolis Amsterdam voor € 12 per jaar. Aanmelden via het contactformulier op www.vereniging-akropolis-amsterdam.nl onder vermelding van : 'Lidmaatschap vanwege de Akropolistoren'

Nog plaatsen vrij middenhuurwoningen 55+ Akropolistoren Zeeburgereiland

In de Akropolistoren op het Zeeburgereiland komt een 55+woongemeenschap op humanistische grondslag. Bewoners huren van De Alliantie. De bewoners zijn georganiseerd in een beheercoöperatie en allen lid van de Vereniging Akropolis Amsterdam. Het enthousiasme voor het op deze wijze wonen op een prachtige plek is groot.

Echter: er zijn nog een aantal woningen beschikbaar in het middensegment huur.

In de Akropolistoren zijn in totaal 86 woningen, waarvan 43 in het middenhuursegment. Huren in dit segment van € 900 tot € 972 per maand. Inkomensgrenzen tussen € 38.000 en € 55.000. Zie voor verdere details: http://www.akropolistoren.nl/veel-gestelde-vragen-faq/

De Akropolistoren wordt in juni 2017 opgeleverd voor bewoning. In april houdt de Alliantie voor de kandidaatbewoners een informatiebijeenkomst en een bezichtiging van een aantal woningen. In mei volgt het tekenen van de huurcontracten, in juni de verhuizing.

De toewijzings- en verhuurprocedure is in volle gang. Het is kort dag. Wij raden een ieder die mogelijk interesse heeft aan om snel te reageren.

Aanmelding: http://www.vereniging-akropolis-amsterdam.nl/contactformulieren/ U moet zich aanmelden zowel voor de Vereniging Akropolis Amsterdam als voor de Akropolistoren. U wordt vervolgens uitgenodigd voor de entreeprocedure, waarna u besluit of u in de toren wilt gaan wonen. Waarna uw gegevens worden doorgegeven aan de Alliantie voor de toewijzings- en huurcontractprocedure.

Groen licht VVE's Entrepotdok voor zonnepanelen op dak

De twee VVE’s die samen de ruim 500 woningen en 70 bedrijfsruimten van het Entrepotdok beheren stellen hun 440 meter lange dak beschikbaar voor zonnepanelen. Ze hebben een ‘verduurzamingscommissie’ gevormddie de vorming van een energiecoöperatie op gang moet brengen en een organisatie gaat kiezen die de aanleg, de organisatie en het onderhoud van de zonnepanelen op zich gaat nemen. Daarna informeren ze de bewoners en peilen de belangstelling.

In zo’n coöperatie kopen bewoners zelf zonnepanelen en wordt de energieopbrengst van die zonnepanelen afgetrokken van hun energierekening. Extra elektriciteitsdraden zijn daarvoor niet nodig. In 4-8 jaar kan de bewoner zijn investering terugverdienen. Alles wat hij na het 8e jaar verdient is pure winst. De panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.

Lees meer over de financiële en organisatorische aspecten van zo’n energiecoöperatie in het dossier zonnepanelen op deze website. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Bewonersoverleg Entrepotdok 18 oktober: kritiek op De Alliantie

25-7 Entrepotdok.png

Behalve over de wateroverlast in de boxen aan de Laagte Kadijk, kwam er kritiek op het onderhoud door De Alliantie. Teveel klachten worden doorgeschoven naar de VVE en na 26 jaar zijn sanitair en keukens aan vervanging toe. Het verhuurbeleid zou erop gericht moeten zijn dat ouderen en mensen met een medische indicatie zonder forse huurstijging naar een benedenwoning kunnen verhuizen. Bij woningruil bestaan daarvoor wettelijke dwangmiddelen via een zgn. in-de-plaatsstelling. De Alliantie wil in het Entrepotdok 212 van de 415 woningen bij nieuwe verhuring overhevelen naar de vrije sector (huren € 1200-1300). Alleen de tweekamerwoningen blijven in de sociale verhuur. 
Voor de zittende huurders houdt de Alliantie alleen voor huurders met eeninkomen van maximaal € 34.000 de sociale huurgrens aan als limiet voor de huurstijging. Alle anderen stijgen door tot de maximaal redelijke huurprijs op basis van woningwaarderingspunten en komen daarmee veelal in de vrije sector. Lees hier een uitgebreide samenvatting.

Wateroverlast Entrepotdok en huurbeleid

Wanneer het flink regent lopen de bergingen van de Entrepotdokwoningen aan de Laagte Kadijk onder water. De Alliantie en Waternet ruziën over de schuldvraag, maar ondertussen gebeurt er niet meer dan dat men komt dweilen. Ook de Sibbelhuisjes van De Key blijken wateroverlast te hebben. 

Van hoog naar laag.

Als bewoners om medische redenen een benedenwoning nodig hebben moeten ze binnen het complex kunnen verhuizen, zonder te worden geconfronteerd met een gigantische huurverhoging.

Het huurbeleid.

Huurders dreigen door de bovengrens van de sociale huur te schieten, o.a. vanwege monumententoeslag. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we er tegen doen?

Deze punten zijn voor de Bewonerscommissie Entrepotdok aanleiding om een bewonersoverleg te houden op zaterdag 18 oktober 14:00 uur in café 25Seven, Entrepotdok 64.