De Wittenberg

Concerten in het Luthermuseum 20 oktober, 10 november en 24 november

  • Zondag 20 oktober 16:45 u Chopin in memoriam met Chopin en Schubert. Alexandra Swigut op fortepiano.

  • Zondag 10 november 16:45 u Muziek van Debussy en Frank Bridge voorr klarinet, cello en piano door Trio Mijnders, Broncano & Milon.

  • Zondag 24 november 16:45 u Schubert’s Winterreise door countertenor Sytze Buwalda.

Kaartverkoop aan de deur of online via www.geelvinck.nl Reguliere prijs € 18. Stadspas of Museumjaarkaart € 15. Het Luthermuseum is gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 570.

11 augustus 15:00 uur rondleiding voor buurtgenoten in het Luthermuseum in De Wittenberg

Op zondag 11 augustus om 15:00 uur is er speciaal voor buurtgenoten een rondleiding door Geert van Wesemael in het nieuwe Luthermuseum aan de Nieuwe Keizersgracht 570 (v/h De Wittenberg) . 

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, zilver en authentieke meubelstukken.

Je krijgt korting op de entreeprijs: €5,- in plaats van €7,-

Aanmelden: stuur een mail naar info@luthermuseum.nl

Luther Museum in De Wittenberg gaat op 22 juni open

Het Luther Museum opent op 22 juni zijn deuren; Het tijdstip van de openingsceremonie is nog niet bekend. Het museum wordt gevestigd in de bestuurskamers, gang en aanpalende kerkzaal van gebouw De Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht 570. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie. Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde destijds een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen. De tijden veranderen, want nu wonen er expats in short-stay appartementen.

Aan het einde van de 16e eeuw wordt in Amsterdam de Lutherse gemeente gesticht. In de zeventiende eeuw is ongeveer twintig procent van de bevolking Luthers en vele gebouwen herinneren hieraan, zoals de Oude Lutherse Kerk aan het Spui en de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. De Lutherse kerk en diaconie verzamelden in de loop der geschiedenis belangrijk erfgoed. 

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, zilver en authentieke meubelstukken.

Het Luther Museum is nog op zoek naar vriendelijke, enthousiaste vrijwilligers. Als het u leuk lijkt om betrokken te zijn als gastheer of gastvrouw, stuur dan een mail naar info@luthermuseum.nl.

Het museum is open van donderdag t/m zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Website: http://www.luthermuseum.nl/

Luthermuseum in De Wittenberg en concerten in de kerkzaal

In het gerenoveerde voormalige verpleeghuis De Wittenberg, op de hoek van de Nieuwe Kerkstraat en de Nieuwe Keizersgracht, komt binnen afzienbare tijd een Luthermuseum. Zes zalen worden gewijd aan het Luthers erfgoed en de geschiedenis van Maarten Luther..

Wanneer het museum precies opengaat, is nog niet bekend. Het is gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 570, in de regentenvleugel en de kerkzaal van De Wittenberg. In een ander deel van het pand zitten shortstayappartementen.

De kerkzaal van De Wittenberg wordt nu al gebruikt voor concerten. De concertagenda is samen met andere concerten van de Geelvinckmusea hier te vinden . Op deze website kunt u kaarten bestellen. Kosten € 18, met Stadspas of Museumkaart € 15.

Zondag 27 januari 16:45 uur: ‘Mozarts Verjaardag’ met I Musici Giovani en Julia Nefodov – piano & Jorgos Andreadis – altviool: Mendelssohn, J.C. Bach, Elgar en natuurlijk Mozart.

Zondag 3 februari 16:45 uur: Trio Julia Bronkhorst(  zangeres) met fluitiste Else Schraaij en pianist Peter Le Feber: Nederlands repertoire van de mid-19de eeuw en de Belle Époque tot de Roaring Twenties en daarna.

Zondag 17 februari 14:00 uur Liedklas van het Conservatorium van Amsterdam – duo’s zang en fortepiano – met Lieder van Robert Schumann.

Zondag 3 maart 16:45 uur: Chopin’s Verjaardagsconcert met Tomasz Ritter – 1ste Prijswinnaar Chopin Concours Warschau 2018.

Raad van State: Short-Stay in De Wittenberg toch toegestaan

De Raad van State heeft op 15 februari 2017 uitspraak gedaan in hoger beroep over de woningonttrekkingsvergunning voor voormalig verpleeghuis De Wittenberg. De Raad van State vernietigt het eerdere oordeel van de Rechtbank en oordeelt dat een woningonttrekkingsvergunning door stadsdeel Centrum niet vereist had mogen worden omdat het gebruik als verpleeghuis niet als woning aangemerkt kan worden. Een woning is een ruimte die bewoond wordt door één huishouden en dat is in een verpleeghuis volgens de Raad van State niet het geval. Derhalve kan de Diaconie doorgaan om het gebouw in te richten met 115 short-stay appartementen.

Voor de buurtbewoners die zich ingespannen hebben om hier ouderenwoningen in plaats van short stay te krijgen, is dit een zware slag. Wel is het zo dat de gemeente inmiddels besloten heeft om in het hele centrum (met uitzondering van delen van de Oostelijke Eilanden) geen nieuwe hotesls en shortstay meer toe te staan.

Raad van State houdt zich op de vlakte in zaak Wittenberg

De Lutherse Diaconie, eigenaar van voormalig verpleeghuis De Wittenberg, heeft bij de Raad van State nul op het rekest gekregen. De diaconie had bij het Haagse rechtscollege bezwaar aangetekend tegen de weigering van de gemeente Amsterdam om in het gebouw short stay toe te staan. Veel consequenties heeft de uitspraak echter niet, want de bouwwerkzaamheden mogen gewoon doorgaan.

De zitting bij de Raad van State op 13 oktober was de zoveelste episode in een langdurige strijd tussen enerzijds de Diaconie en anderzijds de gemeente en buurtbewoners over de toekomst van De Wittenberg. De Diaconie wil het pand verbouwen tot 116 appartementen bestemd voor short stay. Volgens de gemeente is er voor dat doel in Amsterdam echter al ruim voldoende accommodatie. Zij weigert daarom de vergunning tot woningonttrekking af te geven die voor de plannen van de Diaconie nodig is.

Dit voorjaar maakte de Diaconie bij de Amsterdamse rechtbank bezwaar tegen deze weigering. Toen de rechtbank de gemeente in juni in het gelijk stelde, koos de Diaconie voor een dubbele route. Enerzijds ging men in hoger beroep, een bodemprocedure, waarvan de uitkomst pas op zijn vroegst komend voorjaar wordt verwacht. Tegelijkertijd vroeg de Diaconie aan de Raad van State om in de tussentijd te mogen handelen alsof de vergunning tot woningonttrekking wel is verleend.

In zijn op 21 oktober gepubliceerde uitspraak wijst de Raad van State dit verzoek af met als argument dat de zaak niet spoedeisend is. Zowel de gemeente Amsterdam als de bewoners hebben namelijk laten weten dat de verbouwing tot appartementen wat hen betreft kan doorgaan, zolang de bestemming van die appartementen maar niet vast ligt. Eerder had de diaconie al laten weten dat de appartementen bij een verbod op short stay zullen worden bestemd voor permanente bewoning.

Definitief uitsluitsel over de toekomstige bestemming van De Wittenberg krijgen de strijdende partijen dus pas bij de uitspraak in hoger beroep.

Diaconie in beroep bij Raad van State tegen uitspraak Wittenberg

Op 22 juli 2016 heeft de rechtbank het beroep afgewezen van de Lutherse Diaconie tegen de weigering door de gemeente van een woningontytrekkingsvergunning voor voormalig verpleeghuis De Wittenberg afgewezen. De Diaconie, eigenaar van het gebouw, wil hier Short Stayappartementen in laten bouwen. De uitspraak kan betekenen dat er geen Short Stay in het gebouw komt, maar woningen.

In een bewonersbrief d.d. 27 juli van aannemer Hillen en Roosen staat dat de Diaconie in hoger beroep gaat bij de Raad van State. Een uitspraak wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2017.

Intussen gaan de Diaconie en de aannemer gewoon door met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Ze nodigen de buurtbewoners uit om op 14 september vanaf 15:00 uur met een hapje en een drankje het einde van de grote sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden te vieren. Het entreehuisje is als modelappartement bouwkundig opgeleverd aan SACO, de Short-Stay-exploitant en zal op 14 september te bezichigen zijn.

Omwonenden hebben bij stadsdeel Centrum een handhavingsverzoek ingediend, maar het stadsdeel zegt pas te kunnen ingrijpen op het moment dat het Short Staybedrijf van start gaat.

Rechter blokkeert Short Stay in De Wittenberg

De Rechtbank Amsterdam heeft bevestigd dat de gemeente Amsterdam terecht een vergunning voor woningonttrekking ten behoeve van Short Stay in voormalig verpleeghuis De Witttenberg heeft geweigerd. Het beroep dat de Evangelisch-Lutherse Diaconie, de eigenaar van het gebouw,  had aangespannen bij de Rechtbank Amsaterdam is afgewezen. Dit is een belangrijk succes voor bewoners(groepen) uit de Plantage en Weesperbuurt die pleiten voor ouderenhuisvesting in het pand in plaats van Short Stay. Ook willen de bewoners een halt toeroepen aan nog meer Short Stay en hotels in de Plantage  en Weesperbuurt.

Voor de rechtbank telt met name dat de Diaconie had kunnen weten dat het  gemeentelijk beleid  geen Short Stay meer toestaat in dit gebied. 

Lees hier de uitspraak van de rechbank.van 22 juli 2016. Binnen zes weken is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Geen sociale huurwoningen in nieuwbouw Sint Jacob / tussenstand Wittenberg

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum legt in een brief d.d. 7 december 2015 uit aan de Bestuurscommissie waarom er geen sociale huurwoningen komen in de nieuwbouw die in de plaats komt van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. 

Voor en tijdens de tender heeft de gemeente bij herhaling contact gezocht met Amstelring met als hoofddoel in gesprek te gaan over het woonprogramma zodat ook sociale huurwoningen in de nieuwbouw zouden worden gerealiseerd. Amstelring heeft dat destijds steeds afgehouden. Na de aankoop door Syntrus Achmea is in een eerste gesprek met Koopmans door de architect gesuggereerd dat ongeveer een derde van de woningen bestemd een huurprijs van ongeveer € 650 per maand zou krijgen. Deze informatie bleek later onjuist te zijn. Ook bleek Syntrus Achmea niet op de hoogte te zijn van de nadrukkelijke wens van de gemeente om sociale huurwoningen in het complex op te nemen.

Daarna is nog wel op allerlei manieren geprobeerd om de ontwikkelaar over te halen om alsnog sociale huurwoningen op te nemen, maar bij gebrek aan juridische dwangmiddelen had dit geen succes. 

In dezelfde brief gaat het DB in op de vergunningverlening voor de Wittenberg. De omgevingsvergunning kan niet geweigerd worden, maar wel de vergunning voor woningonttrekking ten behoeve van short-stay. Of dat terecht is, wordt onderdeel van een rechtszaak tussen de eigenaar, de Diakonie, en de gemeente.

Stadsdeel Centrum weigert onttrekkingsvergunning De Wittenberg voor Short Stay

De Evangelisch-Lutherse Diaconie wil in het voormalige verpleeghuis De Wittenberg op de hoek Nieuwe Kerkstraat/ Nieuwe Keizergracht een short-stay-voorziening maken en had daarom op 13 augustus bij stadsdeel Centrum een vergunning aangevraagd om het te mogen onttrekken als woonruimte.
Het Plantage Weesperbuurtoverleg had in zijn zienswijze van 10 september ernstige bezwaren ingebracht bij het stadsdeel omdat er al zeer veel short stay en hotels in de directe omgeving zijn en omdat er behoefte is aan ouderenhuisvesting. Bewoner F. Hardonk diende een gedegen juridische onderbouwde zienswijze in met een pleidooi voor een woonbestemming.
Op 20 oktober heeft stadsdeel Centrum aan de Evangelisch Lutherse Diaconie laten weten dat de onttrekkingsvergunning wordt geweigerd omdat een niet-woonvoorziening groter dan 500 m2 niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, omdat er al voldoende short stay in Amsterdam is en omdat woonruimte zeer schaars is.
De zeer uitvoerige motivatie van het stadsdeel is op zoveel argumenten gebaseerd – historisch, juridisch en bestuurlijk - dat de door de Diaconie voorgenomen juridische procedure daarover behandeld zal worden door een meervoudige kamer van de rechtbank. 

Plantage Weesperbuurtoverleg dient bezwaren in tegen short-stay vergunningen De Wittenberg

Het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft op 23 september een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de Aanvraag voor een woningonttrekkingsvergunning voor De Wittenberg d.d. 2-9-2015. Het gaat hier om het onttrekken van een woonfunctie ten behoeve van 116 'short-stay' appartementen voor het voormalige verpleeghuis De Wittenberg, gelegen op de hoek Nieuwe Kerkstraat 159/ Nieuwe Keizersgracht. Eigenaar is de Evangelisch Lutherse Diaconie. Het quotum van 450 short-stay appartementen voor het Centrum is allang overschreden. Het PWO roept op om het gebouw te behouden voor ouderenhuisvesting. Lees hier de zienswijze

Tegelijkertijd heeft het PWO samen met de Plantage Weesperbuurtvereniging een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de verbouw van De Wittenberg omdat hier  sprake is van omzetting naar een bedrijfsfunctie. En dat is in strijd met het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad. De aanvraag is bovendien onvolledig omdat een aantal noodzakelijke bijlagen en ook de sloopvergunning ontbreekt. Lees hier de zienswijze.

Gemeente in conflict met diaconie over shortstay Wittenberg

De acties van het Plantage-Weesperbuurtoverleg en anderen tegen de verbouwplannen van voormalig verpleeghuis de Wittenberg hebben succes gehad. In de gemeenteraadsvergadering van 4 februari is duidelijk geworden dat de gemeente niet instemt met shortstay in  de Wittenberg. De diaconie overweegt nu een rechtszaak. Zie onderstaand bericht in Het Parool van 5 februari 2015.

Bestuurscommissie bespreekt raadsadres shortstay Wittenberg

Op 9 december bespreekt de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het raadsadres van het Plantage-Weesperbuurtoverleg over de shortstayplannen voor De Wittenberg. Zie ons bericht van 27 oktober hierover. De bespreking vindt plaats in zaal 1.388 (Plaza) op de eerste verdieping van het Stadhuis. Er komt geen beeldverslag. Geplande aanvangstijd is 21:45 uur. Inspreken (max. 3 min.) is mogelijk tussen 20:45 en 21:30 uur na aanmelding uiterlijk maandag 8 december 16:00 uur via een e-mail naar bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl  

Verzet tegen Shortstay in De Wittenberg

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft op 22 oktober een adres geschreven aan de Bestuurscommissie Centrum. Tijdens een informatieavond op 15 oktober over de toekomst van het voormalige verpleeghuis De Wittenberg aan de Nieuwe Kerkstraat werd duidelijk dat de Evagelische Diaconie een akkoord had bereikt met een Engelse ontwikkelaar om het gebouw van binnen geheel te slopen en er 115 shortstay appartementen in te maken. Ook moeten er 25 parkeerplekken in de tuin komen. In het verleden was voorgespiegeld dat hier woningen voor ouderen zouden komen. Er komen ook al shortstay appartementen in gebouw Metropool in de Weesperstraat. De bewoners vinden dat nog meer shortstay geen positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de buurt. Het PWO vraagt de Bestuurscommissie om dit tegen te houden en te onderzoeken of er geen ouderenwoningen kunnen komen. Lees hier het raadsadres.