Eilandenboulevard

Feest met Willleke Alberti bij opening Eilandenboulevard 29 oktober

Afgelopen dinsdag 29 oktober is de Eilandenboulevard feestelijk geopend met mooie woorden voor iedereen en veel vrolijke muziek van de ACCU-muziekgroep van Jos Zandvliet en het WitteKattenkoor .

Het hoogtepunt was het verrassingsoptreden van Willeke Alberti met haar band in het Scheepvaartmuseum. Zij was gevraagd omdat haar vader zestig jaar geleden zong bij de opening van de Eilandenboulevard.

10 september 19:00 Schouw Eilandenboulevard door stadsdeelcommissie Centrum

welkom en kunnen dan hun ervaringen doorgeven. Vermoedeijk zal dit minder dan een uur duren. Direct daarna, om 20:00 uur, vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei en spreekt daar met de gebiedmakelaar ook over de Eilandenboulevard.

Moon Rijven heeft mede vanuit het Eilandenoverleg al een paar gevaarpunten benoemd in een e-mailcorrespondentie met de gebiedsmakelaar:

 • De oversteek bij de Oosterkerk van/naar de Pelikaanbrug is voor fietsers moeilijk en gevaarlijk nu er geen stoplichten meer zijn. Nadat je de twee rijbanen bent overgestoken wat al niet makkelijk is, moet je plotsklaps remmen omdat zowel van links als van rechts fietsers komen aangereden, meestal heel snel over het nieuwe gladde fietspad. Je moet in totaal drie keer op- en afstappen.

 • De snelheid van de auto’s is bij de oversteek hoog, want drempels ontbreken. De snelheid van 30 km/u wordt ruimschoots overschreden.

 • Komende vanaf AH Wittenburg heb je geen zicht op de rijweg omdat het bushoje met reclame het zicht ontneemt.

Lees hier de complete emailcorrespondentie.

In ‘Centrum Begroot’ is door een bewoner het plan ‘Eilandenboulevard autoluw’ ingediend: maak van de Eilandenboulevard echt een verblijfsgebied zoals de bedoeling was bij de herprofilering; maak er een 30 km-zone van, met op regelmatige afstanden deugdelijke drempels, bijvoorbeeld in de vorm van een flink verhoogd plateau met daarop een voetgangersoversteekplaats.
Dit idee is door het stadsdeel als ‘onhaalbaar’ afgewezen en niet toegelaten tot de stemronde die op 9 september begint.

Bus 22 terug op Eilandenboulevard en halte Kadijksplein ... en wordt in 2020 elektrisch

Tijdens de wekzaamheden aan de Eilandenboulevard werd bus 22 omgeleid via de Panamalaan naar het Centraal Station. Intussen is de herinrichting zo ver klaar dat bus 22 weer terug is op de oude route..

En er is nog meer goed nieuws over bus 22. Vanaf 2020 gaat lijn 22 als een van de eerste lijnen van het GVB over op elektrische bussen. Dat betekent minder stank, minder luchtvervuiling en minder lawaai. Vooral de omwonenden rond de haltes zullen er blij mee zijn. De batterijpakketten worden ‘s nachts in de garage opgeladen en overdag bijgeladen via snelladers op het laadpunt bij station Sloterdijk.

Kattenburgerplein afgesloten op 10 en 11 november; na 19 november nieuwe verkeerssituatie

Op zaterdag 10 november vanaf 1:30 u tot en met maandagochtend 12 november 5:00 u is de kruising bij het Kattenburgerplein/Kattenburgerbrug wegens asfalteringswerk afgesloten voor autoverkeer. Wittenburg en Oostenburg zijn dan per auto alleen bereikbaar vanaf de kant van de Czaar Peterbuurt. Voor omleiding bus 22 zie www.gvb.nl

In de periode 19 november t/m 3 maart 2019 wordt de ventweg tussen Kattenburgerplein en Oosterkerk omgebouwd tot fietspad. Auto’s kunnen tussen Kattenburgerbrug en Kleine Wittenburgerstraat in twee richtingen gebruik maken van de hoofdrijbaan, samen met de fietsers. Tussen Kleine Wittenburgerstraat en Czaar Peterplein is er éénrichtingverkeer voor auto’s richting Czaar Peterplein over de ventweg. Zie afbeelding.

Download de app ‘Eilandenboulevard’ op uw smartphone om op de hoogte te blijven.

Eilandenoverleg reageert op Verkeersbesluit 'Snorfiets naar de rijbaan'

Het Eilandenoverleg reageert in een zienswijze van 23 september 2018 op het ontwerp-verkeersbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan’. Met ingang van 2019 wil de gemeente de meeste fietspaden binnen de ring A10 afsluiten voor snorfietsers. Die moeten dan naar de rijbaan met een helm op. Op bovenstaande kaart is te zien wat dit voor de Oostelijke Eilanden betekent. Op de rode fietspaden mogen geen snorfietsers meer komen. Op de groene fietspaden mogen snorfietsen nog wel rijden.

Het Eilandenoverleg vindt dat de fietspaden langs de Kattenburgerstraat, de Kattenburgergracht en de Oostenburgergracht vrijgemaakt moeten worden van snorfietsen, want de rijweg is hier breed genoeg.

Het fietspad langs de Sarphatistraat van de Hoogte Kadijk naar het Alexanderplein is slechts 1.70 m breed en erg druk. Hier worden snorfietsen ten onrechte wel toegestaan. Die kunnen beter over de Mauritskade geleid worden.

Snorfietsen worden verboden op de Pelikaanbrug en de onderdoorgang onder het Entrepotdok, maar niet op de Nijlpaardenbrug. Dit is erg onlogisch. Snorfietsen zouden wel onder het Entrepotdok moeten kunnen rijden en dan via Tussen Kadijken, Hoogte Kadijk en Buiten Kadijken en de Pelikaanbrug naar Wittenburg. Over de Overhaalsgang mogen ze niet rijden.

Het Eilandenoverleg maakt bezwaar tegen afsluiting van het fietspad langs Kattenburgerkade en Marinierskade voor snorscooters. Hiet liggen veel bergingen van de woningen, onder meer voor de Ravenwerf. Hoe moeten die anders bereikbaar blijven om de eigen snorscooter te stallen?

Lees meer over deze en andere bezwaren in de complete zienswijze.

Petersburgjournaal #08, augustus 2018

Uitgave Stadsdeel Centrum i.s.m. Stadgenoot.

Artikelen in Petersburgjournaal #08:

 • Waar gebeurt wat?

 • Interview met Danny Konings, nieuwe gebiedsmakelaar

 • Eilandenboulevard: afsluitingen, hulp van buurtmaatjes, app Eilandenboulevard en spreekuur

 • Website www.opoostenburg.nl over de nieuwbouw; opgravingen

 • Voetbalkooi opgeknapt; groenplan, Plukbos, hondenuitlaatstrook Kattenburg, mobiele koffievoorziening Wittenbugerplein, verbouw speeltuingebouw voor 14+

 • Bezoek burgemeester Halsema

 • Marineterrein: boardwalk, bijpraten buurt 18 september 18:00 u; NEMO opent in 2019 interactief lab

 • Haringman Nico en bloemenman Rinus verhuizen tijdelijk naar Wittenburgerplein

  Klik hier om het complete nummer te lezen.

Petersburgjournaal # 4, september 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het septembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad en onderhoud Czaar Peterstraat.
 • 10.000 auto's per dag. Nulmeting Eilandenboulevard en start evaluatie talud en water.
 • Oostenburg ontwikkelt: nieuws van Stadgenoot over o.a. verkoop kavels en ontwerpatelier jonge architecten.
 • Second opnion bomenonderzoek Czaar Peterstraat
 • Marinetterrein wacht innovatieve toekomst
 • Zon op Kattenburg.. Gerrd Klamer en Agnes Laan vertellen over hun inspanningen om zonnepanelen op de daken te krijgen.
 • Vericale scheepstuinen op Kattenburg: met buxus en kruiden op de kale muren een beeld vormen van de zeilschepen uit de VOC-tijd.
 • Gezichten van 1018: expositie van fotografe Maria Heijdendael in vele straten in 1018.

Lees hier het hele nummer.

Stadsdeel Centrum publiceert Petersburgjournaal nr. 2

Stadsdeel Centrum heeft het tweede nummer van het Petersburgjournaal uitgebracht met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het maartnummer 2017:

 • Directeur Peter Kramer van Stadgenoot over de bouwplannen van 1500 woningen op Oostenburg-Noord
 • Ontwerp Eilandenboulevard vastgesteld. Reacties uit de buurt
 • Werkteater aan de Oostenburgergracht weer geopend
 • Groene vingers gezocht om de nieuwe plantenbakken in de Czaar Peterstraat te onderhouden
 •  Een eeuw Wiener & Co; parkeerplaats wordt Touwbaanpark
 • Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid.

Lees hier het hele nummer.

1018 Magazine, februarinummer

Artikelen in het februarinummer van 1018 Magazine:

 • Team Oost: Interview met Gerben Kossen
 • Eilandenboulevard: meer ruimte voor fietsers en voetgangers
 • Sluiting jongerencentrum De Clutch: drama of nieuwe kansen?
 • Stadsdorp Centrum-Oost: Hans Soetekouw stelt zich voor
 • Werk in de Wijk Tim en Jaap op de Hoogte Kadijk
 • de Dokwerker, symbool van verzet
 • Poolen aan de Nieuwe Achtergracht
 • Leeuw van Moerkerken schrijft eerste roman
 • Jong in 1018: groep 8c van de BOE aan het woord
 • Werkgroep wil discussie over Namenmonument
 • Buurtoverleg vervangt Buurtspreekuur Oostyelijke Eilanden
 • Soep voor soep. Solidariteitsactie voor vluchtelingen door Woongroep De Lepel
 • SOOP: expositie fototgraag Igno Cuypers
 • Het gezicht van 1018: Gerrit Blaauw, Plantagebuurt

28 februari Definitief Ontwerp Eilandenboulevard in Bestuurscommissie Centrum

Op 21 december 2016 vond in de Commandantszaal op het Marineterrein een informatieavond over de uitwerking van het plan voor de Eilandenboulevard. Lees hier het verslag en bekijk hier de presentatie die daar door stadsdeel Centrum getoond is. Daarna hebben de ambtenaren de plannen verder uitgewerkt en nu zijn ze klaar voor de laatste bestuurlijke behandeling.

Op dinsdagavond 28 februari 20:00  uur bespreekt de Bestuurscommissie Centrum het Definitief Ontwerp voor de Eilandenboulevard (in Kr. 0.239 Rooszaal Stadhuis) en twee weken later, op 14 maart vindt de besluitvorming plaats.. De voordracht, alle tekeningen en stukken zijn hier te lezen in het dossier Herprofilering Eilandenboulevard op deze website (onder het kopje 'Documenten') en ook op de website van de Bestuurscommissie onder agendapunt 5. Aanvragen van 3 minuten inspreektijd in deze vergadering kan tot maandag 27 februari 16:00 uur bij de afdeling bestuursondersteuning per e-mail via  bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: 020-256.4366

De start uitvoering staat gepland medio april 2018 en zal in maart 2020 gereed zijn. Dat is 15 jaar na de eerste voorbereidingen voor de herprofilering. Voor de start uitvoering zaler nog een brede informatiebijeenkomst(en) plaatsvinden voor bewoners en ondernemers over de
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering.

Het Eilandenoverleg vraagt aanpassing op twee onderdelen:

 1. Het stadsdeel stelt voor om twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte zijn gekapt niet te herplanten. Dit is in tegenspraak met het aangenomen amendement van de deelraad bij het Masterplan dat de bomenstructiuur langs de Eilandenboulevard gehandhaafd blijft. Het Eilandenoverleg vraagt om ze wel te herplanten.
 2. Bij de vaststelling van het ontwerp in de Bestuurscommissie in december 2015 is na veel discussie besloten om fietsen toe te staan aan de waterzijde (fietsen te gast, geen scooters). Daarbij hoorde een tekening van een 1 meter breed fietspad. Bij toepassing van halfverharding is er echter geen afscheiding tussen fiets en wandelgedeelte mogelijk. Bovendien gaat dit samen met het versamllen van het voetpad met 1,5 meter tussen de bomen tegen het talud aan. Het Eilandenoverleg pleit voor rode baksteen als materiaal, want danb is versmalling van het voetpad niet noidig en kan het deel waar gefietst kan worden, gemarkeed worden. Klinkers zijn ook beter begaanbaar dan parkverharding voor rolsoelen, rollators en kinderwagens.

Wat wordt er nog meer besloten?

 • De viskraam gaat naar het Kattenburgerplein en de bloemenstal naar het Czaar Peterplein.
 • De Verkeerslichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar op verzoek van het Eilandenoverleg en de Clientenbond wordt de nieuwe verkeersdsituatie tezijnertijd geevalueerd en kunnen eventueel alsnog voetgangerslichten geplaatst worden.
 • Er verdwijnen 15 parkeerplaatsen. Compensatie zal gezocht worden in de Kattenburggarages.
 • Het blijft een 50 km-weg. Er komen 50 km-drempels bij de duikers en de Oostenburgervoorstraat.
 • Geveltuinen tot 60 cm diep worden toegestaan (nu 30 cm)
 • Het Kattenburgerplein wordt met groenbakken (aan de wegzijde) en een haag (huizenzijde) aangekleed.
 • De inrichting van talud en water blijven nu buiten beschouwing, daarvoor komt een apart vervolgtraject.
 • Er komen ondergrondse afvalcontainers.Op de tekening zijn er twee te zien voor restafval. Loopafstand is volgens de toelichting maximaal 120 meter.
 • Tegelijk met het wegontwerp wordt een concept terrassenplan behandeld, dat na instemming van de Bestuurscommissie gedurende 6 weken ter inzage gelegd zal worden.

Stadsdeel Centrum start opnieuw met Petersburgjournaal

Na vele jaren brengt stadsdeel Centrum opnieuw een Petersburgjournaal uit om bewoners van de Oostelijke Eilanden te informeren over de vele nieuwe ontwikkelingen in hun gebied. Onder meer:

 • Rattenplaag dreigt
 • Fris projectteam Eilandenboulevard werkt aan herinrichting
 • Aantrekkelijker maken Czaar Peterstraat als winkelstraat
 • Katharinacomplex bijna klaar
 • Wonen aan het Zeeburgerpad. In januari/februari komt een concept Ruimtelijk Functioneel Kader ter inzage.
 • 1500 nieuwe woningen voor zo'n 2500 bewoners op Oostenburg-Noord 
 • Verbouwing Witte Boei, meer uitnodigend voor alle buurtbewoners

Lees hier het hele Petersburgjournaal #1

Uitwerking ontwerp Eilandenboulevard levert nieuwe problemen op

Op 8 november was er een technische sessie voor de Bestuurscommissie over de uitwerking van het ontwerp voor de Eilandenboulevard. Daarbij kwamen wijzigingen naar vorten ten opzichte van het ontwerp waartoe in december 2015 besloten is:

 • Het voetpad langs de huizen wordt uitgevoerd in roodbruine klinkers in plaats van tegels
 • De ruimte voor de Oosterkerk wordt tussen kerk en oever geheel in klinkers uitgevoerd
 • Roodbruine klinkers in plaats van parkverhadring op het Czaar Peterplein
 • Er komen geen plateaus bij de kruisingen behalve bij de Oosterkerk, ze komen wel bij de twee duikers
 • Zes bomen, waarvan twee monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan vijf jaar en worden daarom gekapt in het kader van de herprofilering
 • De twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte gekapt zijn, worden niet op die plek vervangen maar elders langs de Eilandenboulevard
 • Tien bomen, waarvan vijf monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan tien jaar en zouden eigenlijk gekapt moeten worden. Die probeert men door wortelbescherming langer te behouden
 • Er komen ondergronds afvalcontainers in sets van vier: voor glas, papier, plastic en restafval. De locaties zijn nog niet precies bekend
 • Er komen fietsnietjes tussen de bomen (even veel als nu) en verder fietsvakken
 • De halfverharding op het Kattenburgerplein blijft gehandhaafd, maar er  komt wel een trottoir langs de randen met een afscheiding met plantenbakken zodat niet dwars over het plein gefietst kan worden. Op het plein komt de viskraam die nu voor de Oosterkerk staat.
 • De Bestuurscommissie heeft in december 2015 bij motie gekozen voor halfverharding van het voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt dat leemverharding slecht is voor de bomen, zodat alleen halfverharding met grind zoals bij  het Kattenburgerplein mogelijk is. Het beheer daarvan is duur. De  keuze ligt nu voor tussen halfverharding of klinkers. Bij halfverharding is het niet mogelijk om het deel waar gefietst kan worden apart te markeren.

Op woensdag 21 december zal een informatie-avond in de buurt gehouden worden over het ontwerp en op 28 februari vindt besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie.

Het Eilandenoverleg had een brief naar de Bestuurscommissie gestuurd om te protesteren dat de bomen voor de Oosterkerk niet herplant worden. Dit is in strijd met het amendement dat in februari 2014 bij de vaststelling van het Masterplan is aangenomen dat de bomenstructuur beschermd wordt en geen bomen voor de Oosterkerk om esthetische redenen worden gekapt. Een aantal partijen was het daarmee eens, maar D66 wilde zich nog hierover beraden. Ook over de halfverharding werd nog geen besluit genomen. Dat komt dus pas na de informatieavond..

Rechtbank verklaart beroep inzake kapvergunning iep voor Oosterkerk ongegrond

Stadsdeel Centrum heeft in het najaar van 2015 een kapvergunning verleend voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft toen geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige, Veronica van Amerongen. De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan. 
De bezwaren werden op 3 december 2015 door het stadsdeel ongegrond verklaard. 
Vervolgens is een aantal bewoners hiertegen in beropep gegaan bij de rechtbank. Om de kosten daarvan te betalen is met succes opnieuw een crowdfundingsactie gehouden in de buurt.

Op 22 april vond de zitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam. De buurtbewoners werden gesteund door een deskundige van de Bomenstichting die de bezwaren tegen de door de gemeente gehanteerde methode bevestigde.

Op 6 juni heeft de rechtbank uiitspraak gedaan: het beroep wordt ongegrond verklaard. De rechtbank wil zich niet uitspreken welke methode het meest geschiklt is om de toestand van de boom te beoordelen. De rechtbank vindt dat het stadsdeel voldoende heeft aangetoond dat het hier niet gaat om een kerngezonde boom en dat er op de duur sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Lees hier de volledige uitspraak.

Parkeeronderzoek Oostenburg en Eilandenboulevard: parkeerdruk valt mee

Parkeeronderzoek Oostenburg en Eilandenboulevard: parkeerdruk valt mee

Het drukst is het op zondag, omdat dan gratis geparkeerd kan worden. Op zondagmiddag is het iets drukker dan zondagavond. Op zondagmiddag zijn 176 van de 242 parkeerplaatsen op de openbare weg op Oostenburg (exclusief Eilandenboulevard) bezet. Dat is een bezettingsgraad van 73%. Het parkeerterrein bij de Oostenburgerdwarsstraat is dan slechts voor 36 % bezet (13 auto’s) en het parkeerterrein aan de Admiraliteitsstraat voor 55% (24 van de 44 plaatsen). De rest van de Admiraliteitsstraat is voor 70 % bezet en de overige straten tussen de 97 en 100 %. Op zaterdagavond is het minder druk: een bezettingsgraad van 69%, gevolgd door de donderdagavond met 66%. De spreiding over de buurt is globaal hetzelfde als op zondag.
Conclusie van de onderzoekers: er is geen aanleiding om op korte termijn extra parkeerplaatsen aan te leggen of te huren op Oostenburg.
Kritische kanttekening: de avondmetingen zijn uitgevoerd tussen 19:00 en 22:00 uur. Het is mogelijk dat de nachtbezetting hoger is.

De wegvakken op de Eilandenboulevard hebben ook op zondagmiddag en –avond de hoogste bezetting. Van de 184 parkeerplaatsen zijn er dan 151 bezet, een bezettingsgraad van 82% Er zijn nog 34 parkeerplaatsen onbezet. Het deel het dichts bij het centrum (tot de Oosterkkerk) is met 98 % helemaal vol, het achterste deel tussen Oostenburgervoorstraat en Czaar Peterstraat het rustigst (68%). Op zaterdagavond is het bijna even druk (80 % bezetting).. Op donderdagavond 72 %. Ook dan zit het deel het dichtst bij het centrum voor 83 % of meer vol.
Conclusie van de onderzoekers: er is geen sprake van een ontoelaatbare parkeerdruk op de Eilandenboulevard.
Kritische kanttekening: Op de Kattenburgergracht en de Wittenburgergracht is de parkeerdruk regelmatig hoger dan 90 %. De onderzoekers geven zelf aan dat bij een bezettingsgraad van 90 % of meer sprake is van een ontoelaatbare parkeerdruk. En er verdwijnen na de reconstructie nog een aantal parkeerplaatsen.

Lees hier het hele onderzoek..

Rapport Universiteit Wageningen verschenen: Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard

Woonbootbewoners aan de Eilandenboulevard hebben in 2014 aan de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen gevraagd om advies over de mogelijkheden voor inrichting van de oever en en de organisatie van zelfbeheer door bewoners.

Op 17 maart vond in De Witte Boei de presentatie plaats van het onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen met de titel "Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - de Eilandenboulevard".  Initiatiefnemer André Agterof overhandigde het eerste exemplaar aan Gebiedscoordinator Roeland Lagendijk van stadsdeel Centrum. 

De onderzoekers stellen vast dat het groene talud langs de Nieuwe Vaart een zeldzaam verschijnsel is in Amsterdam en dat het door (woonboot)bewoners en voorbijgangers wordt gewaardeerd. De beleving van deze oever als openbare ruimte is niet vanzelfsprekend, maar kan versterkt worden door vormgevingsaspecten en informatievoorziening. Zelfbeheer als bewonersactiviteit kan van grote waarde zijn voor meer betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. De vraag is of een formule voor zelfbeheer, teruggebracht tot overeenkomsten tussen individuele woonbootbewoners en gemeente voldoende basisi is voor het vergroten van het zelforganiserende vermogen van de buurt. Een ander aandachtspunt is hoe een ecologische inrichting gewaarborgd kan worden bij individuele afspraken per boot. 

het rapport bevat veel foto's van de oever van de Nieuwe Vaart. Lees hier het hele rapport. 

Bestuurscommissie Centrum kiest mix van varianten herinrichting Eilandenboulevard

Op 1 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit genomen om een aangepaste versie van variant 2 voor het wegprofiel uit te voeren, de variant met rammelstroken. De aanpassing bestaat eruit dat in het voetpad aan de waterkant nu een informeel, onverplicht fietspad van een meter breed in parkverharding wordt opgenomen. Dit plan kreeg de steun van D66 en GroenLinks. Ze hebben één zetel meer dan PvdA, SP en VVD, die de buurtvariant met apart fietspad steunden.

Op andere onderdelen had de lobby vanuit het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart meer succes: het Kattenburgerplein wordt uitgevoerd met een opstelstrook minder, waardoor bomenkap en aantasting van het plein niet nodig zijn. Tegelijk werd duidelijk dat ten onrechte was aangenomen dat deze variant zestien parkeerplaatsen zou kosten. De inbreng vanuit het Eilandenoverleg leidde er ook toe dat een oversteekplaats bij de Oostenburgervoorstraat wordt toegevoegd en dat er bij het Kattenburgerplein, bij de duikers, bij de oversteekplekken en bij de kop aan de kant van de  Czaar Peterstraat verhoogde plateaus worden toegepast om de snelheid te remmen, naar het voorbeeld van de Cruquiuskade.

De stoplichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar de ondergrondse infrastructuur blijft liggen. Als na een half jaar blijkt dat ze niet gemist kunnen worden, komen ze terug.

Strijd om boom voor Oosterkerk

Het stadsdeel wil een kapvergunning verlenen voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige. 

Op 6 november 2015 was de hoorzitting over de bezwaren, waarbij ook  boomdeskundige Veronica van Amerongen van de Werkgroep Groen en Milieu aanwezig was. Zij zei:
“De in 1993 opgestelde VTA methode van Mattheck  is niet geschikt voor deze boom met een holte. In 1993 is de VTA methode opgesteld. Deze wordt door Amsterdam overal toegepast. Het is een methode ‘van dik hout zaagt men planken’. Bovendien is in 2013 na de februaristorm stilzwijgend voor alle bomen een ongefundeerde veiligheidsmarge van 40% toegevoegd.
In 1995 is echter ook de SIA methode ontwikkeld door Wessoly. Als men deze op de Oosterkerkboom toepast, blijkt hij niet breukgevaarlijk, kan hij blijven staan met een jaarlijkse inspectie en indien nodig met het terugsnoeien van de kroon. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd, zorgvuldiger en boomvriendelijker dan de VTA methode".

De ambtenaar van de afdeling Groen had geen gefundeerde tegenargumenten.

De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan.

 Uiterlijk 8 december 2015 neemt het stadsdeel de beslissing op bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, worden hierover bericht.

Septembernummer Buurtkrant 1018 is verschenen

In het septembernummer van Buurtkrant 1018 vindt u onder meer:

 • Interview met Margriet Kotek over de Portugese Synagoge
 • Afscheid directeur Siebe Hentzepeter van de BOE-school
 • Stadsdorp over het levenstestament
 • Het Letterenhuis, voormalige Kweekschool Nieuwe Kerkstraat/Nieuwe Prinsengracht
 • Vincent van Gogh woonde in 1877 op het Marineterrein
 • De varianten voor herinrichting van de Eilandenboulevard
 • Programma Patatatoe 12 september 2015
 • De plannen voor een Sjoa Museum in de Plantage Middenlaan
 • Verslag van de zomertentoonstelling in de SOOP.

Lees hier het complete septembernummer

Schriftelijk inspraakreactie Eilandenoverleg op wegprofiel Eilandenboulevard is verzonden

De voornaamste punten van de schriftelijke inspraakreactie van het Eilandenoverleg zijn:
- Kies variant 1 wegprofiel met vrijliggend fietspad aan de waterzijde.
- Kies de variant Kattenburgerplein met één opstelvak minder, omdat dan plein en bomen behouden kunnen blijven.
- Behoud de stoplichten bij de Oosterkerk, want die zijn noodzakelijk voor de veiligheid.
- Neem een oversteek op voor fietsers en voetgangers bij de Oostenburgervoorstraat.

Lees hier de complete inspraakreactie (18 blz)

Kritiek op enquete stadsdeel Centrum over Eilandenboulevard

Stadsdeel Centrum heeft twee weken geleden 9000 brieven verspreid op de Oostelijke Eilanden en Kadijken met een oproep om een enquête met drie vragen over de herinrichting van de Eilandenboulevard in te vullen via internet. De brief bevat een wachtwoord om toegang te krijgen.

De Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg vindt de vraagstelling in deze enquête onduidelijk en tendentieus, met name wat betreft de gevolgen die in de vraagstelling aan de diverse varianten worden toegeschreven. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat variant 1, de variant van het Eilandenoverleg met fietspad langs het water, relatief veel parkeerplaatsen kost. Tijdens de inspraakavond van 1 juli heeft het Eilandenoverleg toegelicht dat het aantal parkeerplaatsen gelijk is en weinig afwijkt van het huidige aantal parkeerplaatsen.

Bij de vraagstelling over het Kattenburgerplein wordt de variant van het Eilandenoverleg (één rijstrook minder ten gunste van een breder voetpad aan de waterkant) beschreven als opgeschoven kruispunt, terwijl nu juist de variant met twee opstelvakken de opgeschoven kruising is. Dat het Kattenburgerplein daardoor verkleind wordt, wordt niet vermeld. Tekeningen ontbreken, evenals enige verwijzing naar informatie op de website van het stadsdeel.

De werkgroep Eilandenboulevard heeft een brief gestuurd aan de projectleider herinrichting Eilandenboulevard om te laten weten dat de uitslag van deze enquête ongeschikt is om richting te geven aan de beslissing over de herinrichting van de Eilandenboulevard. Lees hier de brief.