Entrepotdok

Amsterdam Light Festival 2019-2020 grotendeels in gebied 1018

Van 28 november 2019 t/m 19 januari 2020 wordt de 8e editie van het Amsterdam Light Festival gehouden. Dat is nu nog ver weg. Maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er komen circa 20 lichtkunstwerken te staan langs de vaar-, fiets- en wandelroute die grotendeels al geselecteerd zijn.

Reden om het nu vast te melden is dat de route dit jaar grotendeels door postcodegebied 1018 voert: van het Oosterdok via Oude Schans, Amstel met lus naar Carré, Nieuwe Keizersgracht, Plantage Muidergracht rond Artis, Entrepotdok, Nieuwe Herengracht via Marineterrein terug naar Oosterdok . Dat zal gedurende 53 dagen een stroom van boten, fietsers en wandelaars met zich meebrengen. De kunstwerken zijn van 17:00 uur tot 23:00 uur verlicht. Ze worden vanaf het water opgebouwd. Ze maken geen geluid en er wordt rekening gehouden met lichthinder voor bewoners.

Alle bewoners aan de route ontvangen nog een informatiebrief. Waarschijnlijk wordt er ook een presentatie met gelegenheid voor vragen gehouden in het Plantage Weesperbuurtoverleg van 2 september, waar dan ook de bewoners van het Entrepotdok welkom zijn.

Meer info op www.amsterdamlightfestival.nl/bewoners. Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem dan contact op via  bewoners@amsterdamlightfestival.com.

Expositie 'The Art of Resistance' in galerie 'The Power of Art House', Entrepotdok 26

In de voormalige Italiaanse boekwinkel Libreria Bonardi aan het Entrepotdok 26 is sinds vorig najaar galerie ‘The Power of Art House‘ gevestigd. De galerie wil een internationaal platform zijn voor geëngageerde kunst, kunst die nieuwe perspectieven opent op sociale en politieke kwesties. Kunst als wapen tegen onverschilligheid. De galerie werkt op non-profitbasis. Door kunst te kopen steunt u hun werk en dat van de kunstenaars.

Van 2 februari t/m 18 mei is de expositie ‘Art of Resistance’ te zien, met kunst van kritische kunste1naars uit Brazilie, Noord-Korea, Rusland en Soedan.

Terrasvergunning restaurant Entrepot geweigerd

De gemeente heeft de aangevraagde terrasvergunning voor restaurant Entrepotdok (Entrepotdok 7) geweigerd. Lees hier het besluit. De gemeente noemt in de argumentatie ook dat het hier gaat om een zeer rustig deel van het Centrum dat gekenschetst kan worden als een woongebied. Dat is precies wat de omwonenden in hun bezwaar hadden aangegegeven. Zie ons eerdere bericht van 22 maart.

Er lopen nog bezwaren tegen de late openingstijden van 1 uur door de week en 3 uur in het weekend. De bewoners bepleiten 23:00 uur als sluitingstijd. Bij een latere sluitingstijd veroorzaken vertrekkende gasten vooral in de zomer veel geluidsoverlast.

Buurtbezwaren tegen terrasvergunning restaurant Entrepot

Zo'n vijftig omwonenden aan weerszijden van het water van het Entrepotdok hebben een zienswijze naar de gemeente gestuurd over de aanvraag voor een terrasvergunning van het nieuwe restaurant 'Entrepot' in een van de lage pakhuizen naast de poort van het Entrepotdok.Het stille woonkarakter van de straat maakt dat de invloed van een terras van 20 stoelen dat gebruikt kan worden van 07.00 tot 03.00 uur voor de omwonenden  onacceptabel is. Zij vrezen dat hun nachtrust door continu stemgeluid verstoord zal worden. Lees hier de zienswijze.

Eerder al, op 3 december 2017, is een bezwaar ingediend tegen de exploitatievergunning van het restaurant. Het bezwaar betreft de caféfunctie en openstelling na 23:00 uur. De vergunning zou zich moeten beperken tot de restaurantfunctie. Lees hier het bezwaarschrift van 3 december 2017. Op 29 maart 11:00 uur vindt hierover een openbare hoorzitting plaats in de Stopera, Plaza BG, zaal 01.

Nu de lente nadert en het restaurant enkele positieve recensies in de pers heeft gekregen, verwachten de omwonenden dat de drukte verder zal toenemen. En helaas daarmee ook de overlast, vooral in de late uren. Omdat deze overlast vooral veroorzaakt wordt door de late sluitingstijden en de exploitatie van het restaurant als café, juist in die late uren, hebben ze nu een handhavingsverzoek opgesteld. Dit verzoek richt zich op het beëindigen van de caféfunctie en dus het handhaven van de restaurant functie. Lees hier het handhavingsverzoek.

Kade Entrepotdok ingestort; woonschip zwaar beschadigd

In de nacht van 11 december werden de bewoners van woonschip Geertruida aan het Entrepotdok ter hoogte van de Entrepotdoksluis ruw opgeschrikt door een harde knal. De boot lag scheef en ze dachten dat ze gingen zinken.

De kade en de helft van het wegdek zijn geheel ingestort; het is een enorme ravage. De oorzaak is waarchijnlijk een lek in de waterleiding ('sinkhole').
De weg is nu niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De gemeente gaat een tijdelijke damwand aanleggen om de kade te repareren.

De woonboot is intussen weggesleept. Er is schade aan het zwaard, het hek en de trap. De aansluitingen voor gas, elektriciteit en water zijn er niet meer.

Groen licht VVE's Entrepotdok voor zonnepanelen op dak

De twee VVE’s die samen de ruim 500 woningen en 70 bedrijfsruimten van het Entrepotdok beheren stellen hun 440 meter lange dak beschikbaar voor zonnepanelen. Ze hebben een ‘verduurzamingscommissie’ gevormddie de vorming van een energiecoöperatie op gang moet brengen en een organisatie gaat kiezen die de aanleg, de organisatie en het onderhoud van de zonnepanelen op zich gaat nemen. Daarna informeren ze de bewoners en peilen de belangstelling.

In zo’n coöperatie kopen bewoners zelf zonnepanelen en wordt de energieopbrengst van die zonnepanelen afgetrokken van hun energierekening. Extra elektriciteitsdraden zijn daarvoor niet nodig. In 4-8 jaar kan de bewoner zijn investering terugverdienen. Alles wat hij na het 8e jaar verdient is pure winst. De panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.

Lees meer over de financiële en organisatorische aspecten van zo’n energiecoöperatie in het dossier zonnepanelen op deze website. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Elke dinsdag 11:30-12:30 u Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken in De Witte Boei

Het Eilandenoverleg start op 16 februari 2016 met een nieuw wekelijks buurtspreekuur, elke dinsdag van 11:30 tot 12:30 uur in buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, voorafgaand aan de buurtsoep van 12:30-13:30 uur. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met de politie (wijkagent) en IJsterk.
Het spreekuur staat open voor alle bewoners en gebruikers van de Oostelijke Eilanden, de Czaar Peterbuurt, het Funen, het OranjeNassaukazerne-terrein en de Kadijken.

Het nieuwe spreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen, problemen, klachten of ideeën heeft over zijn woon- en leefomgeving en wat er verder in de buurt speelt. Het kan gaan over overlast, bijvoorbeeld van horeca of evenementen, over onveiligheid of over sociale problemen of welzijnsvoorzieningen. Het kan ook gaan over plannen en projecten van het stadsdeel of de gemeente of over wat ze juist niet doen, maar wel zouden moeten doen.

Het Eilandenoverleg hoopt met dit spreekuur nog beter te kunnen aansluiten op wat er in de buurt leeft en wil samen met politie en IJsterk bewoners direct helpen om een oplossing voor hun problemen te vinden.
Wie niet kan komen op het buurtspreekuur kan zijn vraag voorleggen via e-mailadres eilandenspreekuur@buurtorganisatie1018.nl of vragen om telefonisch contact via De Witte Boei, tel. 020-6223879. Na het eerstvolgende buurtspreekuur ontvangt u dan een reactie.

Riool oorzaak vocht- en wateroverlast Kadijken

De afgelopen week reden er op de Kadijken voortdurend meerdere rioolontstoppingsbedrijven  met grote tankauto's en andere voertuigen rond en gingen vele putten open. Waarom wordt er zo hard gewerkt? 

In verband met al het vocht in de gerenoveerde Sibbelwoningen heeft een technische man van de Key een jaar lang de waterstand onderzocht, overloopputten gemeten en afvoeren riolen gevolgd, in .samenwerking m de gemeente. Zijn conclusie was dat er een verstopping moest zijn. Bij veel regen loopt het water terug onze buurt in en komt naar boven waar het maar kan via putten. Dit verklaart ook het onderlopen van de bergingen in het Entrepotdok. Er is toen helemaal doorgemeten en inderdaad bleek het riool zo vernauwd ter hoogte van de zinkbuis onder het Entrepotdok naast de Nijlpaardbrug, dat water 'oppot' en terugstroomt. De riolen moeten nu helemaal gereinigd worden en waar mogelijk worden grotere afvoeren aangelegd in verband met de steeds heftiger regenval in korte periodes. Omdat bij ons in de buurt de nood zo hoog is, is met de reiniging, het doorspoelen etc. al een aanvang genomen.

Zie hier één van de aanleidingen voor het gemeentelijk besluit om het riool/ de waterafvoer stadsbreed aan te pakken. Tot 2022 wordt een half miljard Euro uitgetrokken voor het onderhouden, verbeteren en deels vernieuwen van het 4100 km lange rioolnetwerk. Daar hoort ook de aanpak van structurele wateroverlast bij. Om deze maatregelen te kunnen betalen, stijgt het tarief voor de rioolheffing de komende jaren.

Groenstrook Entrepotdok/Plantage Kerklaan gered; parkeergarage op de lange baan geschoven

De omwonenden van Artis waren erg geschrokken van plannen van Artis om de groenstrook langs het Entrepotdok en de Plantage Kerklaan geheel te kappen ten behoeve van een weg voor het bouwverkeer naar het nieuw te bouwen Olifantenverblijf, dat deels op en deels achter het parkeerterrein gebouwd wordt.  Ze hebben zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor behoud van het resterende groen. Aanvankelijk kregen ze met een verzoek om met Artis te praten geen gehoor. De bewoners benaderden vervolgens de Bestuurscommissie Centrum, de Gemeenteraad, de buurtvereniging en de Raad van Toezicht van Artis. 

Tot verrassing van de bewoners stond vandaag Artisdirecteur Haig Balian bij hen voor de deur.. In het gesprek dat volgde maakte hij duidelijk dat dat de groenstrook langs de kade en langs de Plantage Kerklaan niet wordt aangetast en dat de plannen voor de aanleg van de parkeergarage op de lange baan geschoven worden. Artis heeft er geen geld voor..

 

Bewonersoverleg Entrepotdok 18 oktober: kritiek op De Alliantie

25-7 Entrepotdok.png

Behalve over de wateroverlast in de boxen aan de Laagte Kadijk, kwam er kritiek op het onderhoud door De Alliantie. Teveel klachten worden doorgeschoven naar de VVE en na 26 jaar zijn sanitair en keukens aan vervanging toe. Het verhuurbeleid zou erop gericht moeten zijn dat ouderen en mensen met een medische indicatie zonder forse huurstijging naar een benedenwoning kunnen verhuizen. Bij woningruil bestaan daarvoor wettelijke dwangmiddelen via een zgn. in-de-plaatsstelling. De Alliantie wil in het Entrepotdok 212 van de 415 woningen bij nieuwe verhuring overhevelen naar de vrije sector (huren € 1200-1300). Alleen de tweekamerwoningen blijven in de sociale verhuur. 
Voor de zittende huurders houdt de Alliantie alleen voor huurders met eeninkomen van maximaal € 34.000 de sociale huurgrens aan als limiet voor de huurstijging. Alle anderen stijgen door tot de maximaal redelijke huurprijs op basis van woningwaarderingspunten en komen daarmee veelal in de vrije sector. Lees hier een uitgebreide samenvatting.

Wateroverlast Entrepotdok en huurbeleid

Wanneer het flink regent lopen de bergingen van de Entrepotdokwoningen aan de Laagte Kadijk onder water. De Alliantie en Waternet ruziën over de schuldvraag, maar ondertussen gebeurt er niet meer dan dat men komt dweilen. Ook de Sibbelhuisjes van De Key blijken wateroverlast te hebben. 

Van hoog naar laag.

Als bewoners om medische redenen een benedenwoning nodig hebben moeten ze binnen het complex kunnen verhuizen, zonder te worden geconfronteerd met een gigantische huurverhoging.

Het huurbeleid.

Huurders dreigen door de bovengrens van de sociale huur te schieten, o.a. vanwege monumententoeslag. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we er tegen doen?

Deze punten zijn voor de Bewonerscommissie Entrepotdok aanleiding om een bewonersoverleg te houden op zaterdag 18 oktober 14:00 uur in café 25Seven, Entrepotdok 64.