Overlast

Tweede nieuwsbrief 'Bouwen op Oostenburg' verschenen

Artikelen in de Nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg nr. 2, maart 2019:

 • Planning van het heien op Oostenburg 2019-2020 en overlast

 • Verwarmen met bodemenergie, een uniek lussensysteem tot 300 m diep

 • 2 april officiele bouwstart kavel Stadaswerf van VORM/Steenwell (SOO): ruim 450 woningen

 • Drie jonge architecten ontwerpen kavel 8: 64 woningen voor middeninkomens van ca. 50 m2.

Lees hier de hele nieuwsbrief.

Bierfiets niet meer toegestaan in postcodegebied 1018

Vanaf 1 juli zijn bierfietsen verboden in het oostelijk deel van Centrum en in het Oostelijk Havengebied.

Sinds de bierfietsen in een groot deel van het centrum verboden zijn, hebben de bierfietsexploitanten hun routes verlegd naar het westen of oosten van het centrum.
Het aantal overlastmeldingen over bierfietsen is gestegen van 79 in 2016, 181 in 2017 naar 284 in 2018. De meldingen gaan vooral over de gebieden ten westen en oosten van het centrum. In stadsdeel Oost is een groot aantal meldingen gedaan van de overlast en verkeershinder door bierfietsen. Mensen hebben last van wildplassers, openbaar dronkenschap en het versperren van fietspaden.

Heeel postcodegebeid 1018 is nu dus verboden terrein voor bierfietsen.

Verslag Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden 15 januari over Jeugd en Veiligheid

Op 15 januari is de eerste bijeenkomst van het Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden gehouden. Dit is een in initiatief van stadsdeel Centrum om bewoners beter te informeren wat het stadsdeel, welzijnsorganisaties, politie en andere instanties allemaal doen op de Oostelijke Eilanden. Zowel de keuze van de thema’s als de agenda van die bijeenkomsten worden tevoren met bewonersvertegenwoordigers besproken. Het is de bedoeling om eens in de twee maanden een bijeenkomst te organiseren.

De bijeenkomst op 15 januari had als thema ‘Jeugd en Veiligheid’. Er waren circa 50 bewoners. Tijdens de plenaire opening werd toegelicht wat stadsdeel, politie, Dock, Streetcornerwork en Sciandri allemaal gedaan hebben het afgelopen jaar en hoe in de nabije toekomst daaraan verder gewerkt wordt. Klik hier voor de presentatie. Daarna werd in twee rondes in kleinere groepen doorgepraat over de deelthema’s ‘Op straat en veiligheid’, ‘Zorg’ en ‘Samen activiteiten’. Lees hier de gespreksverslagen van de deelthema’s.

Na de vergadering is ook een lijst met telefoonnummers en emailadressen verstuurd van instanties waar jeugdoverlast gemeld kan worden.

Overlast Alexanderplein na alcoholverbod Oosterpark

Het Parool van 4 februari meldt dat de groep overlastgevers uit het Oosterpark na het invoeren van een alcoholverbod daar ‘s winters, is neergestreken op het Alexanderplein. Ze dirnken alcohol, gebruiken drugs en zijn afgressief tegen buurtbewoners. Er zijn veel klachten van omwonenden:bierkratten uit de tuin gestolen, spuiters in portieken, kerstbomen in brand gestoken. De groep is inmiddels gegroeid tot wel twintig man..

Zowel politie als gemeente, i.c. de gebiedsmakelaar, is attent op de ontwikkelingen aldaar (alcohol en drugs gebruik gerelateerd). Zij verzoeken omwonenden te melden als zij overlast ervaren zodat zo mogelijk dan snel actie kan worden ondernomen. De gemeente zet extra handhavers en extra reiniging in

Melden kan via de gangbare politie telefoonnummers, bij de gemeente (website of bel 14020) of het wekelijkse buurtspreekuur op woensdag 11.00 - 12.00 uuur in Eik & Linde. Daar is regelmatig ook de wijkagent aanwezig.

Studenten met zachte drang en dwang naar nieuwe fietsenstalling Roetersstraat

De RoetersEilandCampus (REC) genereert dagelijks vele duizenden voetgangers en fietsbewegingen. Het fietsparkeren levert voor veel direct omwonenden en buurtgenoten veel overlast. Het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) en BAC hebben daar enige tijd terug contact over opgenomen met de UvA. Het probleem was daar bekend en men was al bezig met stappen die tot verbetering moeten leiden. Een van die zaken is de nieuwe fietsparkeergarage onder de gebouwen aan de Roetersstraat.
In samenwerking met de gemeente is ook signalering op het wegdek aangebracht en wordt een fietsverbod, inclusief het handhaven daarvan, de komende periode ingevoerd. Om de - vaak stugge - fietsers te verleiden gebruik te maken van de fietsparkeergarage, wordt momenteel zelfs gratis koffie aangeboden. Hoe luxe wil je het hebben?
Zoals op meer plekken in Centrum Oost blijft het fietsparkeren ook op en rond het Roetereiland een zaak die aandacht verdient. Met deze parkeergarage, de wegsignalering en geleidelijke invoeren handhaven "fietsen we wel een goede kant op". Aldus het PWO. Het PWO waardeert de medewerking en inzet van UvA en gemeentelijke diensten maar zegt ook “Let op: we zijn er nog niet”.

Telefoonnummers voor meldingen van jeugdoverlast

Op verzoek van bewoners van Kattenburg heeft de gemeente telefoonnummers en emailadressen op een rijtje gezet voor meldingen van jeugdoverlast.

Als u overlast ervaart, is het verstandig dat u dit meldt. Uw melding wordt namelijk geregistreerd en gezien, zodat u hiermee een dossier kunt opbouwen als de overlast aanhoudt. Uw melding wordt altijd in behandeling genomen.

Politie

 • 112 voor spoedeisende inzet

 • 0900 8844 voor niet-spoedeisende inzet of om een afspraak te maken met uw wijkagent. Dit is het nummer van de centrale meldkamer van de Politie regio Amsterdam-Amstelland. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Uw melding wordt geregistreerd, ook als er geen inzet mogelijk is vanwege spoedeisende meldingen die altijd voorrang hebben. Bij aanhoudende meldingen op en rond uw adres zal uw adres op dit nummer voorrang krijgen boven andere niet-spoedeisende meldingen.

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA)

 • 020 4084555 voor directe inzet van straatcoaches bij jeugdoverlast. Dit is het nummer van de meldkamer van SAOA. In stadsdeel Centrum zijn zij bereikbaar van 16.00 tot 23.30 uur.

Meldpunt Zorg- en Woonoverlast (MZWO)

 • 020 2564800 voor langere termijn inzet. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

 • Emailadres MZWO: zorgenwoonoverlast.centrum@amsterdam.nl

 • Emailadres voor jeugdoverlast: jeugdoverlastcentrum@amsterdam.nl

Belangrijk voor huurders: vergeet niet uw klacht te melden bij uw woningeigenaar!

 • Woningcorporatie Rochdale: wijkbeheerder (Jemel): 0636025444

 • Woningcorporatie De Key: wijkbeheerder (Gerry): (020) 621 43 33, gerry.vantwout@dekey.nl

1 november 18-21 uur Buurtgesprek Kattenburg en soep in De Witte Boei

Op donderdag 1 november 19-21 uur worden de bewoners van Kattenburg uitgenodigd voor het Kattenburgerbuurtgesprek in buurthuis De Witte Boei. Om 18:00 uur kun je aanschuiven voor een kop soep met brood. Om 19:00 uur begint het gesprek. Geef svp door of je erbij bent, ook in verband met het eten, via i.vroegop@ikvolgje.nl

Het gesprek wordt georganiseerd door Irma Vroegop en Birgit Oelkers. Zij werken in opdracht van de woningcorporaties De Key en Rochdale en de gemeente de komende maanden aan verbetering van de veiligheid en het leefklimaat op Kattenburg. Gespreksonderwerpen op 1 november zijn buurtveiligheid (met politie en straatcoaches), een open podium voor jongeren, start van een whatsapp-groep voor buurtveiligheid. Lees hier de uitnodiging.

Op 3 oktober heeft een eerste buurtgesprek plaatsgevonden. Daar werd duidelijk dat veel kattenburgers zich ‘s avonds niet veilig voelen. in verband met hangplekken van jongeren die voornamelijk van buitend e buurt komen. Lees hier het verslag van 3 oktober.

Er is gevraagd om een overzicht van meldpunten voor jeugdoverlast. Lees hier het overzicht.

Hotel gemengd met kinderdagverblijf De Kleine Wereld, Plantage Middenlaan

In De Volksrant van 22 mei staat een column van Margriet Oostveen met als titel 'Toeristen in de creche'. In twee wit geschilderde panden rechts van creche De Kleine Wereld aan de Plantage Middenlaan is sinds kort hotel Quentin Zoo gevestigd. Dit hotel heeft ook kamers op de bovenverdiepingen van het door Aldo van Eyck ontworpen pand van De Kleine Wereld. Hotelgasten lopen samen met peuters door de gang en op de trap. Hotelgasten gooien peuken uit het raam die de leidsters uit de binnentuin moeten oprapen..

Vier jaar geleden is hiervoor een Omgevingsvergunning afgegeven, maar niet voor het deel waar het kinderdagverblijf zit. Wethouder Kock heeft nu toegezegd  dat Bouw- en Woningtoezicht er zo snel mogelijk naar gaat kijken.

Lees hier het complete Volkskrantartikel.

Overlast op en rondom het water? Vul de enquete in!

Onderstaand de uitnodiging van de gemeente voor een enquete over overlast op en rondom het water in stadsdeel Centrum.

Geachte heer/mevrouw,

Op sommige plekken in stadsdeel Centrum ervaren bewoners en ondernemers overlast op en rondom het water. Het stadsdeel wil graag meer inzicht in de aard en de beleving van deze overlast en heeft aan Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS; het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam) gevraagd om daar onderzoek naar te doen.

In 2017 heeft u meegedaan aan de buurtenquête van stadsdeel Centrum. U heeft toen uw e-mailadres achtergelaten om nog eens te worden benaderd voor informatie of vragen. Vandaar dat we u een aantal vragen willen stellen om te kijken of u in één van de overlastgebieden woont of een onderneming heeft, of u in dat gebied overlast ervaart op of rondom het water en of u daarover verder zou willen praten in een groepsgesprek. Het invullen van de vragen duurt slechts enkele minuten. Invullen kan tot en met dinsdag 22 mei 2018.

U kunt de vragenlijst invullen via onderstaande link:

Start onderzoek

Als de onderzoekslink niet werkt kunt u ook de onderstaande tekst in de adresbalk van uw internetbrowser plakken:
https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O18135&wachtwoord=FY543R

Terrasvergunning restaurant Entrepot geweigerd

De gemeente heeft de aangevraagde terrasvergunning voor restaurant Entrepotdok (Entrepotdok 7) geweigerd. Lees hier het besluit. De gemeente noemt in de argumentatie ook dat het hier gaat om een zeer rustig deel van het Centrum dat gekenschetst kan worden als een woongebied. Dat is precies wat de omwonenden in hun bezwaar hadden aangegegeven. Zie ons eerdere bericht van 22 maart.

Er lopen nog bezwaren tegen de late openingstijden van 1 uur door de week en 3 uur in het weekend. De bewoners bepleiten 23:00 uur als sluitingstijd. Bij een latere sluitingstijd veroorzaken vertrekkende gasten vooral in de zomer veel geluidsoverlast.

Protest tegen uitbreiding hotel Plantage Muidergracht

Buurtbewoners hebben op vrijdag 17 maart met een korte, door de SP georganiseerde demonstratie geprotesteerd tegen de voorgenomen uitbreiding van het Garden Hotel aan de Plantage Muidergracht 33. In het pand, dat eerder elf huurwoningen in de sociale sector herbergde, heeft zich in 2010 een hotel gevestigd. Na de nodige uitbreidingen biedt dit nu ruimte aan 104 gasten, maar afgelopen najaar heeft de eigenaar een vergunning aangevraagd voor een verbouwing waardoor het aantal bedden kan worden verhoogd naar 118.

Eind vorig jaar heeft buurtbewoner Evert Holtzer, die naast het hotel woont, bezwaar aangetekend tegen de verbouwing. Hij vreest dat de overlast, die op dit moment al fors is, door de toename van het aantal slaapplaatsen nog verder zal toenemen. Ook veel andere buurtbewoners zijn de aanhoudende herrie van vaak flink aangeschoten hotelgasten zat.

Holtzer: “De eerste tijd zaten er vooral gezinnen met kinderen in het hotel. Dat ging prima. Maar al snel werd het een plek voor vriendengroepen die een paar dagen Amsterdam komen doen, vaak Engelsen die komen voor een vrijgezellenfeest. Laatst kwamen er uit een taxi allemaal mensen rollen verkleed als konijn. Nou, dan weet je het wel. Niet alleen dat er ’s nachts veel wordt geschreeuwd en gerookt, maar ze zetten ook het afval buiten wanneer het ze uitkomt en versperren de stoep met winkelkarretjes en lukraak neergekwakte huurfietsen. Een paar jaar geleden was het zelfs zo erg dat de brandweer ongeveer 70 keer voor niets heeft moeten uitrukken omdat het brandalarm was afgegaan.”

Met de eigenaar van het hotel valt niet over de overlast te praten, aldus Holtzer, die nu in afwachting is van de reactie op zijn bezwaarschrift.

Buurtbezwaren tegen terrasvergunning restaurant Entrepot

Zo'n vijftig omwonenden aan weerszijden van het water van het Entrepotdok hebben een zienswijze naar de gemeente gestuurd over de aanvraag voor een terrasvergunning van het nieuwe restaurant 'Entrepot' in een van de lage pakhuizen naast de poort van het Entrepotdok.Het stille woonkarakter van de straat maakt dat de invloed van een terras van 20 stoelen dat gebruikt kan worden van 07.00 tot 03.00 uur voor de omwonenden  onacceptabel is. Zij vrezen dat hun nachtrust door continu stemgeluid verstoord zal worden. Lees hier de zienswijze.

Eerder al, op 3 december 2017, is een bezwaar ingediend tegen de exploitatievergunning van het restaurant. Het bezwaar betreft de caféfunctie en openstelling na 23:00 uur. De vergunning zou zich moeten beperken tot de restaurantfunctie. Lees hier het bezwaarschrift van 3 december 2017. Op 29 maart 11:00 uur vindt hierover een openbare hoorzitting plaats in de Stopera, Plaza BG, zaal 01.

Nu de lente nadert en het restaurant enkele positieve recensies in de pers heeft gekregen, verwachten de omwonenden dat de drukte verder zal toenemen. En helaas daarmee ook de overlast, vooral in de late uren. Omdat deze overlast vooral veroorzaakt wordt door de late sluitingstijden en de exploitatie van het restaurant als café, juist in die late uren, hebben ze nu een handhavingsverzoek opgesteld. Dit verzoek richt zich op het beëindigen van de caféfunctie en dus het handhaven van de restaurant functie. Lees hier het handhavingsverzoek.

Verslag Informatiebijeenkomst Koopmans over St. Jacob 20 januari 2018

De bouwcombinatie Koopmans-Mobilis-Nico de Bont (naam: "De Nieuwe Plantage") start vanaf 22 januari met de bouwactiviteiten voor 325 appartementen voor ouderen, te beginnen met de sloop vasn het bestaanmde gebouw. De omgevingsvergunning is in december 2017 verleend. 

Op 20 januari organiseerden de bouwers een informatiebijeenkomst voor omwonenden over wat sloop, bouw en renovatie voor de omgeving betekenen. De bijeenkomst had een inloopkararkter waarbij individuele vragen beantwoord konden worden. Een video-animatie van sloop en nieuwbouw is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=VPU3zdbIX1c .

In het verslag is aan de hand van vraag en antwoord te lezen wat voor overlast de komende3,5 jaar te verwachten valt. De werktijden zijn van 7:00 tot 19:00 uur. Het voetpad aan de Plantage Middenlaan kan tijdens de bouw niet gebruikt worden en het fietspad wordt naar de rijbaan verlegd.

Er werd gevraagd of buurtbewoners voorrang kunne krijgen bij de toewijzing. De toewijzingsregels zijn nog niet bekend. Alle woningen worden vrije sectorhuurwoningen. Iedereen kan zijn interesse kenbaar maken op www.hureninsintjacob.nl .

Er komen geen winkels. De bedrijfsruimten zijn bedoeld voor maatschappelijke en ondersteunende functies, zoals fysiotherapie. Ze bevinden zich op de begane grond in het
monument, dus niet aan de straat.

Locatiemanager is Mariëlle Blankestijn van Westerlaak. Op werkdagen kunt u telefonisch contact met haar opnemen via 053 4600600 of per e-mail een afspraak maken via denieuweplantage@koopmans.nl. U kunt ook op de hoogte blijven via Facebookpagina
De Nieuwe Plantage. Volg deze pagina en u ontvangt automatisch updates.

Lees hier het volledige verslag over de bijeenkomst op 20 januari.

Bewoners corrigeren foute tellingen gemeente bij evaluatie knip Amstel-oostzijde

In ons nieuwsbericht van 5 oktober meldden wij dat de gemeente de knip met paaltjes voor autoverkeer in de Amstel-oostzijde bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht aan de hand van verkeerstellingen zou evalueren. Op grond daarvan zou overleg met de bewoners volgen over het definitief maken van de knip. De bewoners van de Nieuwe Keizersgracht vreesden namelijk extra overlast van sluipverkeer en hadden bezwaar gemaakt tegen de knip en het achterwege laten van inspraak. De bewoners zijn uiteindelijk met het voorstelvan een tijdeliijke knip en evaluatie akkoord gegaan.

Na het plaatsen van de knip zagen de bewoners dat de verkeersintensiteit op de Amstel Oostzijde en Nieuwe Keizersgracht vooral in de middag en vroege avond ongewenst groot bleef. Zij hebben daarom enkele dagen nauwkeurige metingen gedaan met camerabewaking. De beelden werden bekeken en de voorbijrazende auto's werden met vrijwilligers geturfd. De resultaten bevestigden hun indruk dat de overlast na  de knip aanzienlijk was toegenomen.

De tellingen van de gemeente gaven een geheel ander beeld.
Op 1 december was er een overleg hierover van de bewoners met de gemeente. Er werd geen verklaring gegeven voor de verschillen tussen de gemeentelijke tellingen en die van de bewoners.
Na de vergadering stuurde de gemeente een e-mailbericht dat er een structurele fout zat in de getallen die de gemeente aangeleverd had gekregen. Op 8 december ontvingen de bewoners de gecorrigeerde meetgegevens van de gemeente. Daaruit komt naar voren dat de knip op de Amstel-oostzijde heeft geleid tot een halvering van de hoeveelheid autoverkeer op de Amstel-oostzijde, maar dat het in de avondspits tussen 15:00 en 19:00 uur druk wordt op de Amstel. Het komt voor dat er op het drukste moment meer dan 125 auto’s per uur over de Amstel rijden. Ongeveer de helft daarvan rijdt over de Nieuwe Keizersgracht richting Weesperstraat.

Inmiddels hebben de bewoners laten weten, gezien de aanhoudende gevaarlijke verkeerssituatie, dat zij hun bezwaar tegen de knip handhaven en wachten op een hoorzitting.De bewoners benadrukken dat de spits, voorheen niet bestaand, nu een enorm probleem is geworden, met name voor fietsende schoolkinderen.
De te korte groenfase op het Weesperplein voor autoverkeer van de Sarphatistraat naar de Weesperstraat is de uitlokkende factor voor het sluipverkeer. Een structurele oplossing is mogelijk met een verlenging van de groenfase in combinatie met een linksafverbod vanaf de Sarphatistraat richting Amstel en een wijziging van het eenrichtingverkeer op de Nieuwe Achtergracht en op de Amstel tussen Sarphatistraat en Nieuwe Achtergracht.

Op 6 december, bij de bespreking van de eindevaluatie Maatregelen omgeving Munt in de Raadscommissie Verkeer,  benoemde wethouder Litjens de huidige overlast op de Nieuwe Keizersgracht als punt van zorg.
Op 20 december staan de Verkeersmaatregelen Omgeving Munt op de agenda van de gemeenteraad.

Werkgroep VOC-kade krijgt gelijk over terras van Roest

Op 4 december heeft de gemeente het bezwaar dat de werkgroep VOC-kade had gemaakt tegen de terrasvergunning van Roest gegrond verklaard. Het komt er op neer dat Roest alleen een terras mag exploiteren op dat gedeelte van de straat waarop zicht is vanuit het café. Die eis geldt ook voor andere terrassen, alleen werd daaopr voor Roest tot nu toe een uitzondering gemaakt in de vorm van een zogenaamd maatwerkterras. De verplichting om personeel in te zetten op het terras in de oude situatie is nu komen te vervallen.

Omwonenden zijn blij met deze uitspraak, een kleiner terras geeft gewoon minder overlast dan een groot terras en strand. Ook het feit dat langs het water van de Wittenburgervaart geen terras meer is, voorkomt dat het geluid makkelijk over het water naar de overkant galmt.

Vlucht naar voren?
Ondertussen loopt er nog een beroep bij de rechtbank van omwonenden tegen de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan uit 2016. Deze afwijking van het bestemmingsplan moest het de gemeente mogelijk maken om het grote terras en strand toch te vergunnen aan Roest ondanks de strijdigheid daarvan met het bestemmingsplan. Ook tegen dat besluit had de werkgroep bezwaar gemaakt en geen gelijk gekregen bij de bezwaarschriften omissie van de gemeente. De werkgroep is in beroep gegaan omdat de gemeente geen enkele motivatie gaf waarom dat grote terras nodig was. Ook werd de afweging van de belangen van omwonenden tegenover de belangen van het café niet duidelijk gemaakt. Het lijkt er op alsof de gemeente nu een vlucht naar voren maakt met dit besluit. 

Lees hier het complete besluit op bezwaar..

Inspraaktraject Concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost gestart

Stadsdeel Centrum heeft het Gebiedsplan 2018 voor Centrum Oost gepubliceerd. Inspraak kan op twee manieren:

Het Gebiedsplan 2018 Centrum-Oost bestrijkt niet alleen postcodegebied 1018, maar ook de Nieuwmarktbuurt en de Zuidelijke grachtengordel/Weteringbuurt. Die verschillen sterk van de Oostelijke Eilanden. Als input is onder meer de Buurtenquete 2017 gebruikt. Zie hier ons nieuwsbericht daarover.

In het gebiedsplan zijn alleen activiteiten opgenomen waarvoor in de begroting 2018 budget is. Ambities waarvoor nog geen budget is, zijn: geluidsoverlast op het water (handhaving), taxioverlast, fietshandhaving, vervoer over water en inzet wijkteam Schoon en Heel/gebiedsgebonden uitvoering.

Maatregelen openbare ruimte:

 • In postcodegebied 1018 worden locaties voor ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter inspraak voorgelegd;
 • Meer ruimte op de stoep door handhaven foutparkeren op stoepen met scanauto's en handhaving huurfietsen op stoepen. Ook deelfietsen zijn voorlopig niet toegestaan.
 • Het terrassenbeleid 2011 wordt herzien. In het nieuwe terrassenbeleid wordt bekeken waar de doorloopruimte onvoldoende is en de terrassen minder ruimte krijgen. Op basis van adviezen van de Ouderen Adviesraad moet de openbare ruimte beter toegankelijk worden.
 • Fietsstraat van Sarphatistraat tot en met Weteringschans;
 • Besluitvorming en start uitvoering herinrichting openbare ruimte Plantagebuurt;
 • Medio 2018 start de herinrichting van de Eilandenboulevard;
 • Dijksgracht-Oost: het besluit over de herinrichting wordt in 2018 genomen.
 • Besluit over aanpassingen tramhaltes van lijn 10 in de Czaar Peterstraat. In het herinrichtingsplan wordt rekening gehouden met het vervangen van de bomen.

Functiebalans/drukte in de stad:

 • Ontwikkeling Stadswerf Oostenburg op basis van 50 % werken en 50 % wonen. Maken uitwerkingsplannen, start bouw hotel en verbouwing koudgasgebouw (restaurant Roest);
 • Vaststellen ruimtelijk functioneel kader Zeeburgerpad e.o. Ontwikkeling van werkgebied naar woon-werkgebied;
 • Start bouw 'de Nieuwe Plantage': 350 ouderenwoningen op de plek van Sint Jacob;
 • Toezicht op bouwwerkzaamheden Oosterdokskade om de overlast zoveel mogelijk te beperken;
 • Besluit over het Marineterrein.
 • In het voorjaar worden twee oversteken aangelegd over de Kattenburgerstraat;
 • Touringcar inrijverbod binnenstad, in april 2018 ingaande voor Eilandenboulevard, Anne Frankstraat en Plantage Parklaan, zonder mogelijkheid voor ontheffing. Er komt een Touringcar Transferpunt Rondvaart buiten het stadshart.
 • Evaluatie effect afsluitpalen brug Nieuwe Keizersgracht om te bepalen of ze definitief worden.

Verkeersveiligheid: Onderzoek verkeersveiligheid kruispunt Nieuwe Kerkstraat en Weesperstraat.

Verbeteren sociale samenhang:

 • Vergroten woningaanbod voior ouderen. Pilot wooncoaches ouderenhuisvesting;
 • Begeleiding tijdelijke huisvesting statushouders in voormalige Keuringsdienst van Waren, Hoogte Kadijk;
 • Start project stageplaatsen voor jongeren uit de buurt i.s.m. BIZ Knowledge Mile;
 • Organiseren activiteiten voor jongeren op Wittenburgerplein, Sportpark Schouwburg en Marineterrein;
 • Het organiseren van een preventief aanbod (financiele educatie, cursussen) voor jongeren i.s.m. het jongerenwerk.

Schone lucht/duurzaamheid:

 • Verkeersaanpassingen Valkenburgerstraat/Weesperstraat. Er wordt onderzocht of met aanpassingen van de VRI-regelingen de kans op filevorming en overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm kan worden teruggedrongen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de verkeerscirculatie te verbeteren (ontmoediging sluipverkeer Plantagebuurt);
 • Project Knowledge Mile: verduurzamen en vergroenen;
 • Onderzoek collectief energie inkopen Knowlegde Mile.

Lees hier het complete Concept-Gebiedsjaarplan 2018 Centrum-Oost.

Gemeente gaat onderzoek doen naar autoverkeer Amstel Oostzijde

Voordat een definitief besluit valt over het afsluiten voor auto’s van de Amstel oostzijde op de brug over de Nieuwe Keizergracht, gaat de gemeente Amsterdam het effect onderzoeken van die maatregel. De bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de afsluiting, hebben met dit plan ingestemd.

Deze zomer maakte de gemeente bekend een uitneembare paal te gaan plaatsen op de brug over de Nieuwe Keizersgracht. Doel van deze maatregel was om het sluipverkeer – vooral van taxi’s – langs de Amstel tegen te gaan. Volgens de gemeente zal zo’n maatregel ervoor zorgen dat auto’s die vanaf de Sarphatistraat het Muntplein willen bereiken, voortaan voor de Weesperstraat zullen kiezen. De bewoners vrezen echter dat zij de voorkeur aan de Amstel zullen blijven geven om ter hoogte van de uitneembare paal rechtsaf te slaan. Dat gaat volgens hen niet alleen leiden tot veel meer drukte op de smalle Nieuwe Keizersgracht, maar ook tot een onveilige situatie voor fietsers langs de Amstel en voor auto’s op de hoek van de Weesperstraat.

Omdat een aantal buurtbewoners bezwaar maakte tegen de aangekondigde maatregel, werd die door de gemeente opgeschort in afwachting van overleg met de bewoners. Dat overleg heeft er nu toe geleid dat de gemeente dit najaar gaat onderzoeken welk effect het afsluiten van de Amstel zal hebben op de door automobilisten gekozen route. Op korte termijn zal meetapparatuur worden geïnstalleerd om te bepalen hoeveel auto’s op dit moment voor de route langs de Amstel kiezen. Enkele weken nadat de uitneembare paal geplaatst is, zal een vergelijkbare meting worden uitgevoerd. Die moet uitwijzen of het pessimistische scenario van de bewoners is uitgekomen of dat de gemeente het met haar optimistische visie bij het rechte eind had.   

Bezwaar bewoners tegen ‘knip’ op de Amstel

In ons nieuwsbericht van 20 augustus melldden wij dat de gemeente de Amstel-oostzijde bij de brug vover de Nieuwe Keizersgracht wil afsluiten voor autoverkeer om het toegenomen sluipverkeer tegen te gaan.

Een groot aantal bewoners van de Nieuwe Keizersgracht heeft nu bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen dit besluit.. 

Om het sluipverkeer – vooral van taxi’s – langs de Amstel tegen te gaan, heeft de gemeente aangekondigd een uitneembare paal te willen plaatsen op de brug over de Nieuwe Keizersgracht. De bewoners stellen dat het autoverkeer als gevolg hiervan straks rechtsaf zal slaan. Dat gaat volgens hen niet alleen leiden tot veel meer drukte op de smalle Nieuwe Keizersgracht, maar ook tot een onveilige situatie voor fietsers langs de Amstel en voor auto’s op de hoek van de Weesperstraat.

Het werkelijke probleem is in de ogen van de bewoners de toegenomen drukte aan de oostkant van de Amstel als gevolg van het feit dat het Muntplein, de Vijzelstraat en de westkant van de Amstel eind 2016 werden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat automobilisten niet kiezen voor de Weesperstraat als logische toegang tot het centrum, komt mede doordat verschillende routeplanners de Amstel Oostzijde nu als doorgaande route aangeven.

Volgens de bewoners heeft de gemeente met de ‘knip’ op de Amstel gekozen voor een halfslachtige oplossing in plaats van het probleem bij de bron aan te pakken. Zij pleiten voor effectieve maatregelen om het sluipverkeer langs de hele Amstel tegen te gaan, zoals een inrijverbod met een uitzondering voor bestemmingsverkeer of het omvormen van de Amstel tot fietsstraat.

In een brief aan de buurt had stadsdeel Centrum aangekondigd dat de paal in augustus zou worden geplaatst, maar volgens een woordvoerder van het stadsdeel volgt er voordat de werkzaamheden worden gestart eerst overleg met de bewoners die bezwaar hebben tegen de voorgenomen maatregel. Lees hier het complete bezwaarschrift

Knip voor autoverkeer maakt sluipverkeer langs Amstel-oostzijde onmogelijk

Nadat doorgaand autoverkeer van en naar de Vijzelstraat door de knip op het Muntplein onmogelijk is gemaakt, is uit metingen gebleken dat het autoverkeer langs de Amstel-oostzijde (langs Carré en Hermitage) flink is toegnomen. Het betreft vooral taxi's die met name 's nachts leeg rondjes rijden.

Om dit sluipverkeer te weren, heeft de gemeente besloten om een knip voor autoverkeer aan te brengen in de Amstel-oostzijde bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht. De Amstel oostzijde is onderdeel van een verblijfsgebied, een 30 km/u zone, die bedoeld is voor het afwikkelen van bestemmingsverkeer en niet voor het afwikkelen van verkeer dat eigenlijk thuishoort op de daarvoor bestemde hoofdroutes zoals de Stadhouderskade, de Mauritskade en de Weesperstraat. Bovendien is de verkeersveiligheid van de vele fietsers en voetgangers hier in het geding, met name bij de smalle Walter Susskindbrug over de Nieuwe Herengracht.

Er komt een verzinkbare paal bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht met toegang alleen voor pas/ontheffingshouders en nooddiensten.

Het Verkeersbesluit is op 14 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Tot 25 augustus is bezwaar mogelijk bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Een bezwaar heeft echter geen opschortende werking; daarvoor is ook een beroep op de Voorzieningenrechter nodig. Lees het complete Verkeersbesluit hier.

Brandweer IJtunnel tijdelijk naar Marineterrein

[Bericht ontleend aan http://marineterrein.blogspot.nl/

Vanaf maandag 3 juli wordt de brandweerkazerne IJ-tunnel tijdelijk op het Marineterrein gehuisvest. Het huidige kazernegebouw wordt vervolgens grondig verbouwd en de planning is dat men in januari 2018 weer terug zal keren naar gebouw IJtunnel..
Door de tijdelijke aanwezigheid van de spuitgasten op het (militaire deel van) het terrein zullen de bewoners van Kattenburg enige maanden overlast gaan ondervinden van sirenes en geluid van het materieel.